báo cáo thực tập tại viện khoa học và công nghệ môi trường, công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất lâm thao

74 121 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 16:58

... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHOPHAT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty cổ phần Supe photphat hóa chất Lâm Thao đơn vị trực thuộc Tổng Công ty hóa chất Việt Nam – Bộ Công. .. số chất khoáng nguyên liệu không bị phân hủy, siligen SiO2.nH2O Hiện Supe photphat đơn sản xuất Công ty Supe photphat hóa chất Lâm Thao dạng bột rời có trung hòa quặng apatit 2.1.2 Tính chất hóa. .. tháng thi công lắp đặt dầy chuyền chạy thử đến 24 tháng năm 2007 khánh thành, chuyển đổi công nghệ thành công gắn biển công trình CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 1.1 Sơ đồ công nghệ DẦU DO NHIÊN LIỆU chất thải
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại viện khoa học và công nghệ môi trường, công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất lâm thao , báo cáo thực tập tại viện khoa học và công nghệ môi trường, công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất lâm thao , báo cáo thực tập tại viện khoa học và công nghệ môi trường, công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất lâm thao , PHẦN 1: PHÂN XƯỞNG AXIT SỐ 2, Cơ sở lý thuyết, Dây chuyền sản xuất, PHẦN 2: PHÂN XƯỞNG SUPE PHOTPHAT SỐ 1, CƠ SỞ LÝ THUYẾT SẢN XUẤT SUPE PHOTPHAT, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG, PHẦN 3: DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NPK, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ, PHẦN 4:DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT, THÀNH PHẦN CỦA PHÂN NUNG CHẢY, PHẦN 5: PHÂN XƯỞNG NƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay