HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 17:25

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN I.Phần đọc hiểu câu ý - - - Yêu cầu nội dung - Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt : nghị luận Điểm 3,0 0,5 0,5 -Thao tác lập luận sử dung phần văn bản(đoạn 1)là : + so sánh; “Đọc sách” –‘ thú chơi bộ.’ + phân tích: câu lại 1,0 -Giải thích từ :” Tự học”là tự tìm hiểu, tìm tòi, nghiên cứu… “Du lịch” hoạt động người nhằm khám phá, tham quan, giải trí trải nghiệm… -Ý câu; Tự học thú lớn giúp người 1,0 có khám phá trải nghiệm, biểu biết du lịch không gian lẵn thời gian -Thông điệp lớn phần văn trích là; Tự học ( Qua sách vở) đem lại ý nghĩa lớn với (Nếu không thoát ý cho nửa số điểm thông điệp) II.Phần làm văn Câu1 ý Yêu cầu nội dung Điểm - Học sinh trình bày khác phải đảm bảo số nội dung sau: -Giới thiệu vai trò việc đọc sách với học sinh 0,25 nhà trường -Nêu tình trạng đọc sách học sinh 0,5 -Nội dung đề xuất +có tủ sách phong phú( học sinh 1.0 g cia đình lớp, nhà trường) + Nêu gương cá nhân đọc sách tích cực +Triển khai phong trào đọc sách lớp +Thi : Học sinh giới thiệu sách dịp Câu2 ý định +Iấy nội dung đọc sách nằm tổng kết thi đua học sinh +Mong muốn người đề xuất vấn đề ( Tùy theo mức độ HS trình bày linh hoạt cho điểm tối đa phần) 0,25 Yêu cầu nội dung Điểm - Giới thiệu tác giả, tác phẩm, giới thiệu khái quát 0,5 phần mở đầu Tuyên Ngôn Độc Lập - Nội dung mở đầu Tuyên Ngôn Độc Lập: 2.0 +Bác dẫn lời hai Tuyên Ngôn Mỹ Pháp.Nội dung chủ yếu đề cập đến “ Nhân quyền”-Quyền người +Từ lẽ phải Nhân quyền Hồ Chí Minh “suy rộng ra” quyền dân tộc, quyền mà hai Tuyên Ngôn chưa nói đến + Đóng góp Hồ Chí Minh khẳng định quyền dân tộc từ việc suy rộng lẽ phải quyền người Nếu quyền người lẽ phải không chối cãi quyền dân tộc chân lý chối bỏ Một khách nước nhận định “ Cống hiến tiếng cụ Hồ Chí Minh phát triển quyền người thành quyền dân tộc Như vậy, nghĩa tất dân tộc có quyền định lấy vận mệnh mình” - Cách lập luận Hồ Chí Minh vừa chặt chẽ 2.0 sắc bén vừa kiên khôn khéo + Chặt chẽ chỗ từ quyền người (Cả giới biết đến) suy quyền dân tộc - Khép lại sở pháp lý “ lẽ phải không chối cãi được” + Sắc bén Bác trích tuyên ngôn Mỹ, Pháp đánh giá cao “Lời bất hủ ấy” đưa vấn đề quyền dân tộc cách thật hợp lý + Kiên quyết; Đứng lập trường dân tộc: Bản Tuyên ngôn ngầm cảnh báo với Mỹ, Pháp cố tình xâm lược Việt Nam tức phản bội lại truyền thống tốt đẹp dân tộc họ: “ Tự do, bình đẳng, bác ái” + Khôn khéo : Dùng tuyên ngôn Mỹ, Pháp sử dụng gậy ông đập lưng ông” Đề cao dân tộc Mỹ Pháp tranh thủ đồng tình nhân dân tiến đất nước họ -Đánh giá vấn đề 0,5 Với cách mở đầu tuyên ngôn thế, người viết tạo sở vững pháp lý cho Tuyên ngôn độc lập Câu kết có ý nghĩa khép- mở vấn đề thật chắn, sâu sắc (Lưu ý: Đánh giá cao học sinh biết bám sát văn có dẫn chứng xác, cụ thể, lối viết sáng tạo Tùy khả diễn đạt, lập luận linh hoạt cho điểm tối đa phần) ... ái” + Khôn khéo : Dùng tuyên ngôn Mỹ, Pháp sử dụng gậy ông đập lưng ông” Đề cao dân tộc Mỹ Pháp tranh thủ đồng tình nhân dân tiến đất nước họ -Đánh giá vấn đề 0,5 Với cách mở đầu tuyên ngôn thế,
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN, HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN, HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay