bài 13 phản ứng hóa học

19 372 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

GIáO áN ĐIệN Tử Mụn: Hoỏ 8 NGI THC HIN Giáo viên: Tr n V n Nh n Trường THCS Hũa An PHềNG GIO DC HUYN CH MI AN GIANG TRNG THCS HềA AN Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ? Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ? Bài tập:Trong các trường hợp sau trường hợp nào là hiện tượng vật lý ,hiện tượng hoá học ? vì sao? A/lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc(lưu huỳnh đi oxit) B/Thuỷ tinh nóng chảy thổi thành bình cầu. C/Trong lò nung đá vôi :canxi cácbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic thoát ra ngoài . D/ Cồn để trong lọ bị không kín bị bay hơi . Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ A.Hiện tượng hoáhọc A.Hiện tượng hoáhọc C. Hiện tượnghoáhọc C. Hiện tượnghoáhọc B.Hiện tượng vậtlý B.Hiện tượng vậtlý Hiện tượng vật lý Hiện tượng vật lý [...]... phân tử nào ? Bài 13 Phản ứng hoá học I /Định nghĩa II Diễn biến của phản ứng hoá học Bài tập 1 : Điền từ (cụm từ ) vào chỗ trống trong các câu sau 1 / là quá trình biến đổi chất này thành chất khác Phản ứng hoá học Chất tham gia ( chất Trong phản ứng : chất bị biến đổi gọi là :phản ứng Chất mới sinh ra gọi là Chất sản phẩm Chất tham gia( 2 /Trong quá trình phản ứng lượng chất phản ứng) giảm dần... tử axít clohiđric được tạo ra Bài 13 Phản ứng hoá học I /Định nghĩa _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học Trong phản ứng : Chất ban đầu ,chất bị biến đổi: chất phản ứng (chất tham gia) Chất mới tạo ra :sản phẩm _ Phương trình chữ : Tên các chất sản phẩm Tên các chất phản ứng II Diễn biến của phản ứng hoá học _Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên... chất phản ứng và chất sản phẩm về: + Số lượng nguyên tử mỗi loại + Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử Đáp án + Số lượng nguyên tử mỗi loại của chất phản ứng và sản phẩm không đổi + Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử thay đổi Hãy rút ra kết luận về bản chất của phản ứng hoá học? Bài 13 Phản ứng hoá học I/Định nghĩa II/Diễn biến của phản ứng hoá học Kết luận: Trong phản ứng hoá học. .. nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác Lưu ý: Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản ứng nguyờn t kim loại phải liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác Bài 13 Phản ứng hoá học I /Định nghĩa II Diễn biến của phản ứng hoá học _Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.Kết quả chất... lượng tăng dần 3 / trong phản ứng hoá học chỉ giữa các nguyên Liên kết tử thay đổi Tên sản phẩm 4 / Phương trình chữ : Tên các chất tham gia Bài tập 2 : Nhôm tác dụng với Oxi tạo ra Nhôm oxít Khoanh tròn vào chữ cái có phương trình chữ đúng dưới đây: a/ Nhôm b/ c/ Nhôm Nhôm oxít to Oxi + Oxi to + to Nhôm oxít Nhôm oxít Nhôm + Oxi BT3 Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí Hiđrô H2... học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.Kết quả chất này biến đổi thành chất khác Hướng dẫn về nhà 1.Làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK/50 2.Đọc trước nội dung mục III và IV của bài 13 3.Đọc bài đọc thêm- SGK/51 . AN GIANG TRNG THCS HềA AN Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ? Thế nào là hiện tượng. kín bị bay hơi . Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ A.Hiện tượng ho học A.Hiện tượng ho học C. Hiện tượngho học C. Hiện tượngho học B.Hiện tượng vậtlý B.Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 13 phản ứng hóa học, bài 13 phản ứng hóa học, bài 13 phản ứng hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay