KE HOACH MON SU 7

1 525 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

Tiết PPCT 37 38 39 40 Tên chương CHUƠNG IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( THẾ KỶ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XVI ). Tên bài Bài : BÀI 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN. ( 1418-1427 ) TIẾT 37 – I. THỜI KỲ Ở MIỀN TÂY THANH HỐ ( 1418-1423) TIẾT 38: II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến qn ra Bắc.( 1424 - 1426 ) III. CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG.( CUỐI 1426 - CUỐI 1427) BÀI 21: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ. ( 1428 – 1527 ) TIẾT 40:I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT TIẾT 41:II/ TÌNH HÌNH Kiến Thức cơ bản -Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đất nước, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ ở miền núi rừng Thanh Hố đã phát triển thành một cuộc chiến tranh nhân dân trong cả nước. -Tầng lớp q tộc Trần Hồ đã suy yếu khơng còn đủ sức lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, chỉ có tầng lớp địa chủ mới do Lê Lợi lãnh đạo có đủ uy tín tập hợp các tầng lớp nhân dân. - Những nét chủ yếu về hoạt động của nghĩa qn Lam Sơn trong những năm cuối 1424- 1425 - Sự phát triển lốn mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong thời gian này, từ chổ bị động đối phó với qn Minh ở miền tây Thanh Hóa làm chủ vùng rộng lớn ở miền Trung và bao vây Đơng Quan -Những sự kiện tiêu biểu của giai đoạn cuối. Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động ; Chi Lăng – Xương Giang; Ý nghĩa của nhữgn chiến thắng đó đối với việc kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. - Giáo dục HS lòng u nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn tổ tiên đã kiên cường, mưu trí bảo vệ chủ quyền đất nước. - Bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quan đội thời Lê, những điểm chính của bộ luật Hồng Đức. - So sánh với thời Trần để chứng minh dưới thời Lê sơ nhà nước tập quyền tương đối hồn chỉnh, qn đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỷ cương trật tự xã hội. - Sau khi nhanh chóng khơi phục sản xuất , Phương Pháp -Thuyết trình, vấn đáp, so sánh. -Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình. -Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình. -Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình. So sánh -So sánh, thảo luận vấn đáp. Thảo luận, vấn đáp, so sánh. -Thảo luận, vấn đáp. -Thảo luận, vấn đáp. Thuyết trình. Đồ dùng Dạy học . -Lược đồ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tranh ảnh Nguyễn Trãi, bia Vĩnh Lăng,… -Lược đồ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Lược đồ tiến qn ra Bắc của nghĩa qn Lam Sơn . -Lược đồ trận Tốt Động – Chúc Động; Chi Lăng – Xương Giang. -Bang phụ Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ; -Ban đ ồ Việt thể kỷ XV - Sơ đồ giai cấp và tầng lớp thời Lê sơ một số tư liệu phản ánh sự phát triển . PPCT 37 38 39 40 Tên chương CHUƠNG IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( THẾ KỶ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XVI ). Tên bài Bài : BÀI 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN. ( 1418-14 27 ). KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG.( CUỐI 1426 - CUỐI 14 27) BÀI 21: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ. ( 1428 – 15 27 ) TIẾT 40:I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH MON SU 7, KE HOACH MON SU 7, KE HOACH MON SU 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay