giao an tuan 8 chi tiet

35 312 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

Toán tiết 35: luyện tập I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS: HS biết thực hiện phép cộng dạng 36 + 15( cộng có nhớ) - Củng cố việc tính tổng các số hạng đã biết và giải toán đơn về phép 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng làm tính 3. Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh. II. Đồ dùng dạy học: - 5 thẻ chục và 11 que tính rời III. Nội dung và tiến trình tiết dạy: A.Tổ chức lớp - HS hát B. Tiến trình tiết dạy: Thời Nội dung các hoạt động chủ yếu Phơng pháp các, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng gian Hoạtđộng của thầy Hoạtđộng của trò 5 1 8 8 A.Kiểm tra bài cũ:) 6 + 7 = 13 6 +9 = 15 -Bng 6 cng vi mt s B.Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Gii thiu phộp cng 36+15 - Có 36 que tính thêm 15 que tính, Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính? 36+15=? 36 + 15 51 - 6 cng 5 bng 11,vit 1 nh 1 - 3 cng 1 bng 4thờm 1 bng 5 vit 5 3. Thực hành Bài1: Tính 26 36 56 76 - Gọi 1 HS lên bảng - Gi HS c - Nhận xét cho điểm -Nêu mục đích yêu cầu giờ học -GV nờu bi toỏn a ra phộp tớnh: -Yờu cu HS s dng que tớnh tỡm kt qu -Gi HS lờn t tớnh v thc hin phộp tớnh -Gv nhc cỏch t tớnh v cỏch tớnh -Yêu cầu HS nêu yêu - Cả lớp làm nháp, nhận xét -lắng nghe - HS thao tác que tính - HS nêu - HS nêu 5 6 4 1 + + + + 19 28 26 15 45 64 82 91 - Củng cố cách tính Bài 2: : Đặt tính rồi tính 26 + 18 66 + 6 26 66 + + 18 6 44 72 - Củng cố cách đặt tính rồi tính Bài 3 : Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt Gạo: 46kg Ngô: 36kg Cả gạo và ngô . kg? Bài giải Cả gạo và ngô có số ki lô gam là: 46 + 36 = 82 (kg) Đáp số: 82kg - Củng cố cách giải toán: Bài 4:Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45 7 + 38 = 45 - Củng cố cách tính 3. Củng cố Trò chơi: thi đọc bảng cộng 6 cộng với 1 số 4.Tổng kết, dặn dò: - Nhận xét tiết học -Nhắc HS hoàn thiện bài còn lại ở buổi 2 cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài - Gọi 2 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài: ? Cách đặt tính và tính - Gọi 2 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS đọc bài toán theo tóm tắt ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? Muốn biết có bao nhiêu kg gạo và ngô phải làm nh thế nào? Gọi 1 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Tổ chức cho HS chơi trò chơi chữa bài -Gọi 4 HS lên bảng -Nhận xét, chữa bài - Củng cố nội dung bài: - Nhắc nhở HS cả lớp - HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài - HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài, nêu cách đặt tính và tính. HS đọc bài toán - HS nêu -HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài -HS làm bài - Nhận xét, chữa bài - Ghi nhớ thực hiện Toán tiết 36: luyện tập I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS : Cng c cỏc cụng thc cng qua 10 ó hc dng : 9+5;8+5;7+5;6+5 - Cng c gii bi toỏn ,nhn dng hỡnh - Củng cố việc tính tổng các số hạng đã biết 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng làm tính 3. Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh. II. Đồ dùng dạy học: - 5 thẻ chục và 11 que tính rời III. Nội dung và tiến trình tiết dạy: A.Tổ chức lớp - HS hát B. Tiến trình tiết dạy: Thời Nội dung các hoạt động chủ yếu Phơng pháp các, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng gian Hoạtđộng của thầy Hoạtđộng của trò 5 1 4 6 A.Kiểm tra bài cũ:) - Đc bng cng :9,8,7,6 cng vi mt s B.Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Thực hành Bài 1: Tính nhẩm 6 + 1 = 7 6 + 2 = 8 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 0 = 6 7 + 6 = 13 - Củng cố cách tính Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng 26 36 46 56 66 47 Số hạng 15 7 24 9 18 46 Tổng - Gi HS c ln lt c bng cng : 9,8,7,6 cng vi mt s - Nhận xét cho điểm -Nêu mục đích yêu cầu giờ học - Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài - Gọi 2 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài: ? Cách tính tổng - Gọi 2 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Lắng nghe - Nhận xét -lắng nghe HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài - HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài 6 5 3 4 1 - Củng cố cách tímh tổng Bài 3 : Số 4 5 6 7 8 10 11 16 18 - Củng cố cách tính Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Bài giải Đội 2 trồng đợc số cây là: 36 +6 = 42(cây) Đáp số: 42cây - Củng cố cách giải toán: Bài 5: Số? a) Có 3 hình tam giác. b) Có 1 hình tứ giác. 3. Củng cố Trò chơi: thi đọc bảng cộng 6;7;8;9 cộng với 1 số 4.Tổng kết, dặn dò: - Nhận xét tiết học -Nhắc HS hoàn thiện bài còn lại ở buổi 2 -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài: - Gọi 1 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS đọc bài toán theo tóm tắt ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? Muốn biết có bao nhiêu cây phải làm nh thế nào? Gọi 1 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Hớng dẫn HS đếm hình. -Gọi 2 HS lên bảng -Nhận xét, chữa bài - Củng cố nội dung bài: - Nhắc nhở HS cả lớp - HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài, nêu cách tính -HS đọc bài toán - HS nêu -HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài -HS làm bài - Nhận xét, chữa bài - Ghi nhớ thực hiện Toán Bài 37: Bảng cộng I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS: Cng c vic ghi nh v tỏi hin nhanh bng cng cú nh. Vn dng cng s cú hai ch s v giI toỏn li vn 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng làm tính 3. Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh. II. Đồ dùng dạy học: -Bng cng III. Nội dung và tiến trình tiết dạy: A.Tổ chức lớp - HS hát B. Tiến trình tiết dạy: Thời Nội dung các hoạt động chủ yếu Phơng pháp các, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng gian Hoạtđộng của thầy Hoạtđộng của trò 5 1 8 5 5 A.Kiểm tra bài cũ:) 36 + 7 = 43 47 + 46 = 93 -Gi hs c bng 6 cng vi mt s B.Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Thực hành Bài1: Tính nhẩm 9 +2 8 +3 7 +5 6 + 8 2 +9 3 +8 5 + 7 8 + 6 - Củng cố cách tính và tính chất của phép cộng. Bài 2: : Tính 34 46 69 77 23 + + + + + 8 27 15 8 49 42 73 74 85 72 - Củng cố cách tính Bài 3 : Tóm tắt Ngô: 18 kg Gạo cân nặng hơn: 8 kg Gạo . kg? Bài giải Gạo có số ki lô gam là: - Gọi 1 HS lên bảng - Gi HS c - Nhận xét cho điểm -Nêu mục đích yêu cầu giờ học -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài - Gọi 2 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài: ? Cách đặt tính và tính - Gọi 2 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? Muốn biết có bao nhiêu kg gạo phải làm nh thế nào? - Cả lớp làm nháp, nhận xét -lắng nghe - HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài - HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài, nêu tính HS đọc bài toán - HS nêu -HS làm bài, đọc 5 5 1 18 + 8 = 26 (kg) Đáp số: 26kg - Củng cố cách giải toán:Bài toán về nhiều hơn Bài 4:Số a) Có 5 hình tam giác b) Có 5 hình tứ giác 3. Củng cố Trò chơi: thi đọc bảng cộng 6;7;8;9 cộng với 1 số 4.Tổng kết, dặn dò: - Nhận xét tiết học -Nhắc HS hoàn thiện bài còn lại ở buổi 2 Gọi 1 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài. -Gọi 2HS lên bảng -Nhận xét, chữa bài - Củng cố nội dung bài: - Nhắc nhở HS cả lớp bài - Nhận xét, chữa bài -HS làm bài - Nhận xét, chữa bài - Ghi nhớ thực hiện Bi 38 :LUYN TP I I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS: Cng c vic ghi nh v tỏi hin nhanh bng cng cú nh. Cng c cỏch gii bi toỏn cú vn,so sỏnh cỏc s cú hai ch s 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng làm tính 3. Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh. II. Đồ dùng dạy học: -Bng cng III. Nội dung và tiến trình tiết dạy: A.Tổ chức lớp - HS hát B. Tiến trình tiết dạy: Thời Nội dung các hoạt động chủ yếu Phơng pháp các, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng gian Hoạtđộng của thầy Hoạtđộng của trò 5 1 A.Kiểm tra bài cũ:) 36 + 7 = 43 48 + 46 = 94 -Gi hs c bng 6;7;8;9 cng vi mt s B.Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Thực hành Bài1: Tính nhẩm - Gọi 1 HS lên bảng - Gi HS c - Nhận xét cho điểm -Nêu mục đích yêu cầu giờ học - Cả lớp làm nháp, nhận xét -lắng nghe 8 5 5 5 5 1 9 + 8 = 17 2 +9 = 11 7 +6 = 13 4 +8 =12 5 +6 = 11 9 +9 =18 - Củng cố cách tính Bài 2: : Ghi kết quả tính: 8 +5 + 1 = 14 8 +6 = 14 - Củng cố cách tính Bài 3 : Đặt tính rồi tính: 34 + 38 7 + 78 34 7 + + 38 78 72 85 - Củng cố cách đặt tính tồi tính Bài 4: Tóm tắt Mẹ hái: 56 quả cam Chị hái nhiều hơn mẹ:18 quả cam Chị hái đợc . quả cam ? Bài giải Chị hái đợc số quả cam là: 56 + 18 = 74(quả cam Đáp số: 74 quả cam - Củng cố cách giải toán: 3. Củng cố Trò chơi: thi đọc bảng cộng 6;7;8;9 cộng với 1 số 4.Tổng kết, dặn dò: - Nhận xét tiết học -Nhắc HS hoàn thiện bài còn lại ở buổi 2 -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài - Gọi 2 HS lên bản - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài: - Gọi 2 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài. ? Cách đặt tính và tính -Gọi 2HS lên bảng -Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? Muốn biết chị hái đợc bao nhiêu quả cam phải làm nh thế nào? Gọi 1 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài - Củng cố nội dung bài: - Nhắc nhở HS cả lớp - HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài - HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài, nêu cáchtính - HS nêu -HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài HS đọc bài toán - HS nêu -HS làm bài - Nhận xét, chữa bài - Ghi nhớ thực hiện Toán Bi 39:PHẫP CNG Cể TNG BNG 100 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Giỳp HS t thc hin phộp cng cú nh cú tng bng 100 -Vn dng phộp cng cú tng bng 100 vo lm tớnh v gii toỏn 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán 3. Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh. II. Đồ dùng dạy học: -Que tớnh III. Nội dung và tiến trình tiết dạy: A.Tổ chức lớp - HS hát B. Tiến trình tiết dạy: Thời Nội dung các hoạt động chủ yếu Phơng pháp các, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng gian Hoạtđộng của thầy Hoạtđộng của trò 5 1 8 5 5 5 A.Kiểm tra bài cũ:) Đặt tính rồi tính: 34 + 38 7 + 78 -Gi hs c bng 6;7;8;9 cng vi mt s B.Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Hng dn HS thc hin phộp cng cú tng bng 100 83 *3 + 7 = 10 viết 0 nhớ 1 + * 8 +1 = 9 thêm 1 bằng 17 10 viết, viết 10 100 83 + 17 = 100 3. Thực hành: Bài1: Đặt tính rồi tính 98 + 2 39 +61 98 39 + + 2 61 100 100 - Củng cố cách đặt tính rồi tính Bài 2: : Tính nhẩm 80 +20 =100 70 =30 =100 - Gọi 2 HS lên bảng - Gi HS c - Nhận xét cho điểm -Nêu mục đích yêu cầu giờ học -GV nờu phộp cng :83 + 17 = ? -Yêu cầu HS thao tác trên que tính để tìm ra kết quả - Hớng dẫn HS Đặt tính rồi tính -Yêu cầu HS nêu yêu cầu ?Cách đặt tính rồi tính? - Gọi 2 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu - Cả lớp làm nháp, nhận xét -lắng nghe -HS thao tác trên que tính để tìm ra kết quả - HS nêu - Nhiều HS nhắc lại - HS làm bài, đọc bài - Nhận xét, chữa bài - HS làm bài, đọc bài 5 1 - Củng cố cách tính Bài 3 :Số 64+16=80 80+ 20 =100 87+3=90 90 40 = 50 - Củng cố cách tính Bài 4: Tóm tắt HS lớp 1: 88 học sinh HS lớp 2 nhiều hơn HS lớp 1 : 12HS Học sinh lớp2 . học sinh? Bài giải Số học sinh lớp 2 của trờng đó là: 88 =12 = 100 ( học sinh) Đáp số: 100 học sinh - Củng cố cách giải toán:Bài toán về nhiều hơn. 3. Củng cố Trò chơi: Làm bài 5: Nối hai số có tổng bằng 100 4.Tổng kết, dặn dò: - Nhận xét tiết học -Nhắc HS hoàn thiện bài còn lại ở buổi 2 cầu của bài - Gọi 1 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -Giúp HS nắm yêu cầu của bài. ? Cách tính? -Gọi 2HS lên bảng -Nhận xét, chữa bài -Yêu cầu HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? Muốn biếtc trờng đó có bao nhiêu HS phải làm nh thế nào? Gọi 1 HS lên bảng - Nhận xét, chữa bài - Củng cố nội dung bài: - Nhắc nhở HS cả lớp - Nhận xét, chữa bài, nêu cáchtính -HS làm bài - Thi điền nhanh chữa bài. - Nhận xét, chữa bài HS đọc bài toán - HS nêu -HS làm bài,đọc bài - Nhận xét, chữa bài - 2 nhóm mỗi nhóm 5HS lên thi nối nhanh - Ghi nhớ thực hiện TP C: NGI M HIN I.Mục tiêu 1. Kiến thức: c trn ton bi. c ỳng cỏc t ng: nộn ni, c lỏch, vựng vy, khúc toỏng, lm lem. - Bit ngt ngh hi ỳng, bit c phõn bit li ngi k vi li cỏc nhõn vt (Minh, bỏc bo v, cụ giỏo). Hiu ngha cỏc t mi: gỏnh xic, tũ mũ, lỏch, lm lem, thp thũ. - Hiu ni dung bi v cm nhn c ý ngha: cụ giỏo va yờu thng HS va nghiờm khc dy bo HS nờn ngi, cụ nh ngi m hin ca cỏc em. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc thành tiếng , đọc hiểu 3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức kính yêu và biết ơn thầy cô giáo II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa bài đọc trong Sách Giáo Khoa III. Nội dung và tiến trình tiết dạy: A.Tổ chức lớp - HS hát B. Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung các hoạt động chủ yếu Phơng pháp các, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng Hoạtđộng của thầy Hoạtđộng của trò 5 1 15 14 A. . Kiểm tra bài cũ: - Bài: Thới khoá biểu Thời khoá biểu để làm gì? II. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Luyện đọc a. Đọc mẫu b. Đọc nối tiếp câu Lần 1: Luyện đọc sửa phát âm Lần 2: Luyện đọc sửa ghi bảng: gánh xiếc, lách ra, toáng lên Lần 3: Luyện đọc sửa phát âm c. Đọc nối tiếp đoạn - 3 đoạn - Lần 1: Luyện đọc câu dài: + Giờ ra chơi,/ Minh thì thầm với Nam:// Ngoài phố có gánh xiếc.// Bọn mình ra xem đi!// n . lỏch ra / thỡ . ti,/ nm . em // "Cu vo õy. / Trn hc h?" // Cụ xoa u Nam / v . vo,/ nghiờm ging hi: // "T nay . na khụng?" // - Lần 2: Giải nghĩa từ: gánh xiếc, lấm lem, tò mò * Luyện đọc trong nhóm -Yêu cầu 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi - Nhận xét cho điểm - Cho HS quan sát tranh Ghi tên bài lên bảng - Hớng dẫn HS đọc nối tiếp từng câu đến hết bài - GV chia đoạn - Hớng dẫn HS đọc nối tiếp đoạn đến hết bài - HS đọc -Lắng nghevànhận xét. - Quan sát - Cả lớp lắng nghe. - Đọc từng câu. - Đọc từng đoạn. - Cả lớp lắng nghe. - Nối tiếp nhau đọc đoạn [...]... khin -Trũ chi: Bt mt bt dờ -ễn 7 ng tỏc ó hc(3-4 ln) 5 3.Phần kết thúc +Gv nờu tờn trũ chi +Gi hs nhc li cỏch chi +T chc cho hs chi +Nhn xột sau khi chi - Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả - Hớng dẫn HS th giãn lỏng - Chơi trò chơi chạy ngợc -Cùng h/s củng cố bài chi u theo tín hiệu - Tập lại 8 động tác bài thể dục -Nhc li cỏch chi -Thc hin trũ chi - Cả lớp thực hiện - Ghi nhớ thực hiện đã học - Giao bài... giỏo rt hng hc trũ,thy +Vỡ sao thy giỏo khụng trỏch An khi An khụng lm bi tp? +Vỡ sao An núi vi thy sỏng mai An s lm? + Những từ ngữ hình ảnh - Nhận xét trả lời - hiu v cm thụng ni bun ca An, bit khộo lộo ng viờn An, Tm lũng v bn tay du dng ca thy an i ng viờn An lm An quyt tõm hc tp ỏp li tỡnh thng yờu ca thy 6 3 1 - Tình thơng yêu của thầy đối với An 4 Luyện đọc lại: - 3 HS đọc nối tiếp hết bài - Tập... phỳt do GV iu khin -Trũ chi: Bt mt bt dờ +GV nờu tờn trũ chi Thc hin trũ chi +Gi HS nhc li cỏch chi +GV chn 2 HS úng vai NgI i tỡm v 3-4 HS úng vai dờ +Cho HS thc hin trũ chi +GV nhn xột sau khi chi 3.Phn kt thỳc : -Cỳi ngi th lng Thc hin -Nhy th lng -GV v HS h thng bi -GV nhn xột gi hc v giao bi tp v nh K chuyn Bi:NGI M HIN Tun 8 Ngy dy:19/10/2006 I-MC TIấU: HS da vo trớ nh ,tranh minh ho,k c ton b... thi đọc - Đọc đồng thanh 5 - Nhận xét, tuyên dơng 3 Tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn1 và trả lời câu hỏi: + Chuyện gì xảy ra với An và gia đình? - Rút ra ý chính - Nhận xét - Yêu cầu HS đọc thầm doạn trả lời 2 và trả lời câu hỏi: + Từ ngữ nào cho thấy An rất buồn khi bà mới mất? + Vì sao An lại buồn nh vậy? - Bà An mới mất *ý1: Bà của An mới mất - Lũng An nng tru bun,nh b An ngồi lặng lẽ nhớ... vì An yêu bà, tiếc nhớ bà mất An không còn đợc nghe bà kể chuyện cổ tích, không còn đợc bà âu yếm vuốt ve * ý2: An buồn vì nhớ bà - Rút ra ý chính - Thầy không trách An thầy chỉ Yêu cầu HS đọc thầm đoạn dùng đôi bàn tay nhẹ nhàng trìu 3 và trả lời câu hỏi: +Khi biết An cha làm bài mến xoa đầu An tập thái độ của thầy giáo thế nào? -Thy hiu An bun v nh b nờn khụng lm c bi tp ch khụng phi li bing -Vỡ An. .. ruồi, gián, chuột đậu hoặc bò vào, dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ 5 Tranh 2:Ra qu th no l ỳng? Tranh 3:Bn gỏi ang lm gỡ?Vic lm ú cú lI gỡ?K mt s qu trc khi n phI gt v? Tranh 4: Bn gỏi ang lm gỡ? n sch chỳng ta phi lm gỡ? 3 Hoạt động 2: Lm vic sỏch giỏo khoa Mc tiờu:HS bit cn lm gỡ m bo ung sch - Yêu cầu HS thảo - Thảoluận nhóm -Quan sát tranh và trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét Bài... i chi. Ho s -Anh Ho nh Ho gỏnh nc,cuc tHo s Kt lun: Cn lm xong vic nh ri mi i chi. Cn t chi v gii thớch rừ em cũn nh cha lm c vic nh vy Hoạt động 3: Trũ chi: Nu thỡ -Mc tiờu:HS bit cn phI lm gỡ trong tỡnh hung a)Nu m i lm v,tay xỏch tỳi nng b)Nu nh ca b bn sau khi liờn hoan c)Nu anh em khụng lm vic nh ó c giao d)Nu m ang chun b nu cm )Nu qun ỏo phi ngoi sõn ó khụ - Nhận xét, tuyên dơng - HS trả lời - Nhận... k hay II-CHUN B: -Tranh minh ho III-CC HOT NG DY HC: HOT NG THY HOT NG TRề 1.KTBC:NgI thy c Gi hs k li tng on cõu chuyn 3 hs k ni tip nhau 2.DY BI MI: Hot ng 1:Hng dn k chuyn Mc tiờu:HS da vo trớ nh ,tranh minh ho k li ton b cõu chuyn Cỏch tin hnh: Bc 1;K chuyn da theo tranh K trong nhúm -Cho hs quan sỏt tranh k chuyn trong nhúm(mi hs u k ton b cõu chuyn) +Hai nhõn vt trong tranh l ai?Núi c th tng... lp gii vo v S qu bi m v ch hỏi c tt c l: 38 + 16 = 54 (qu bi) ỏp s: 54 qu bi -Bi 5:Gi HS c yờu cu Gi 2 HS lờn bng thc hin GV chm mt s bi-nhn xột Hot ng 2:Cng c Chia lp lm 2 i,mi i c ra mt em lờn thi ua thc hin: 28+ 25=? 46 +8= ? c yờu cu Thc hin-nhn xột Theo dừi bn no lm ỳng v nhanh nht l ngi thng cuc Gv nhn xột-Tuyờn dng V nh lm thờm bi vo v bi tp Th cụng Tun 8 Bi:GP THUYN PHNG Y KHễNG MUI(TIT 2) Ngy... gian Hoạtđộng của thầy Hoạtđộng của trò 5 A.Kiểm tra bài cũ: Em hóy k nhng vic lm nh phự hp vi - Gọi 2 HS trả lời em? B Bài mới 1 Giới thiệu bài 1 2 Hoạt động 1: T liờn h 10 Kt lun:Hóy tỡm nhng vic nh phự hp vi kh nng v by t nguyn vng mun tham gia ca mỡnh vi b m 3 Hoạt động 2: úng vai 7 7 4 -Ho ang quột nh thỡ bn n r i chi. Ho s -Anh Ho nh Ho gỏnh nc,cuc tHo s Kt lun: Cn lm xong vic nh ri mi i chi. Cn . +2 8 +3 7 +5 6 + 8 2 +9 3 +8 5 + 7 8 + 6 - Củng cố cách tính và tính chất của phép cộng. Bài 2: : Tính 34 46 69 77 23 + + + + + 8 27 15 8 49 42 73 74 85 . -lắng nghe 8 5 5 5 5 1 9 + 8 = 17 2 +9 = 11 7 +6 = 13 4 +8 =12 5 +6 = 11 9 +9 = 18 - Củng cố cách tính Bài 2: : Ghi kết quả tính: 8 +5 + 1 = 14 8 +6 = 14
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tuan 8 chi tiet, giao an tuan 8 chi tiet, giao an tuan 8 chi tiet, Tiến trình tiết dạy: Thời Nội dung các hoạt động chủ, Thực hành: Bài1: Đặt tính rồi tính, Tìm hiểu bài: Củng cố: - Cô giáo nh mẹ hiền vừa yêu Tổng kết, dặn dò:, Đồ dùng dạy học: - 5 thẻ chục và 11 que tính rời Đồ dùng dạy học: Đồ dùng dạy học: Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa bài đọc trong Sách Giáo Khoa Nội dung và tiến trình tiết dạy:, Tiến trình tiết dạy:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn