PHONG THỦY CƠ BẢN PHONG THỦY NHÀ CỬA

27 14 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2017, 14:59

Phong Thuỷ là gì ? Trước hết ta hãy xem giải thích: Từ Hải viết: Phong Thuỷ, còn gọi là Kham D. Một loại mê tín ở nước Trung Quốc cổ. Cho rằng hình thể, hướng gió, dòng chảy xung quanh nhà ở hoặc mồ mả, có thể đem đơn hoạ, phúc cho người ở hoặc cho người chôn. Công chỉ cách xem nhà ở, phần mộ PHONG THỦY LÀ GÌ? Phong Thuỷ ? Trước hết ta xem giải thích: "Từ Hải" viết: "Phong Thuỷ, gọi Kham D Một loại mê tín nước Trung Quốc cổ Cho hình thể, hướng gió, dòng chảy xung quanh nhà mồ mả, đem đơn hoạ, phúc cho người cho người chôn Công cách xem nhà ở, phần mộ" "Từ Nguyên" viết: "Phong Thuỷ, địa thế, phương hướng đất nhà đất phần mộ Thời xa, mê tín vào để xem lành giữ, tốt xấu nhân sự" Mới đây, Trường Ðại học Ðông Nam Trung Quốc xuất "Nguồn gốc Phong Thuỷ", giáo sư Phan Cốc Tây lời tựa viết: "Nội dung Phong Thuỷ loại học vấn mà người ta dùng để sử lý chọn lựa hoàn cảnh ăn ở, cung thất, chùa chiền, lăng mộ, thôn xóm, thành thử; lăng mộ gọi âm trạch Phong Thuỷ hoàn cảnh ăn ở, ảnh hưởng chủ yếu ba mặt: Một, lựa chọn địa điểm, tức tìm địa hình thỏa mãn hai mặt tâm lý sinh lý; Hai, xử lý mặt hình thái cách bố trí, bao gồm lợi dụng cải tạo hoàn cảnh thiên nhiên, hướng nhà, vị trí, cao thấp to nhỏ, cửa vào, đường đi, nguồn cấp nước, thoát nước v.v , Ba, sở nói trên, thêm vào dấu hiệu, nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm lý tránh dữ, lấy lành cho người" Học viện Dân tộc Trung Nguyên xuất "Tìm hiểu lành giữ Phong Thuỷ nhà ở", tác giả "Lời nói đầu" viết: "Trong vốn kiến thức lâu đời Trung quốc, có môn học gọi Kham D, thông thường gọi Phong Thuỷ Căn vào kết nghiên cứu nhiều năm tác giả, gọi Phong thuỷ, nói theo ngôn ngữ đại "khoa học mối quan hệ gữa từ trường trái đất người".Về nội dung, môn Phong thuỷ gồm hai phần, phần xem xét hình thái núi, phần hai xem xét phương lý khí Chiêm Ngân hâm "Tri thức Văn Sử" số tháng năm 1988 viết: "Cái gọi Phong thuỷ, tên thường gọi thuật xem đất Theo tập tục truyền thống Trung Quốc, xây cất điều phải xem địa hình có Phong Thuỷ hay không, sau chọn địa điểm thích hợp, tránh đất dữ" Học gi Rosk Kowski khoa địa lí trường Ðại học NiuDi-Lân chuyên gia nghiên cứu Phong Thuỷ, tác phẩm ông có "mối quan hệ Phong thuỷ Văn hoá, thiên nhiên Triều Tiên", năm gần nghiên cứu Phong thuỷ Trung Quốc, đăng tạp chí "Nghiên cứu lịch sử khoa học tự nhiên" tháng năm 1989, viết: "Phong Thuỷ hêj thống đánh giá cảnh quan nhằm tìm địa điểm tốt lành cho công trình kiến trúc Nó nghệ thuật lựa chọn địa điểm bố cục đía lý Trung Quốc cổ đại, vào khái niệm phương Tây mà nói cách đơn giản mê tín hay khoa học Phong thuỷ Trung Quốc xây dựng ba sở: (1) địa điểm có lợi cho xây nhà xây phần mộ so với địa điểm khác (2) Ðịa điểm tốt lành vào nguyên tắc Phong Thuỷ thông qua việc khảo sát địa điểm mà lựa chọn (3) Một có địa điểm thế, Svxaydung.plogspot.com Trang tổ tiên cháu sống mai táng địa điểm ấy, hưởng tốt lành địa điểm mang lại" Người nghiên cứu Phong Thuỷ, Trung Quốc nước Các tài liệu dẫn đại diện cho quan điểm chủ yếu Trung quốc nước Ðại để có ba phái, người cho mê tín, người bảo học vấn, người nói hệ thống đánh giá cảnh quan Chúng cho rằng, Phong Thuỷ tượng văn hoá, loại thuật số chọn lành tránh dữ, dân tộc lưu truyền rộng rãi, loại học vấn hoàn cảnh liên quan đến người, tổng hợp lý luận thực tiễn Phong Thuỷ chia làm hai phần lớn: âm trạch dương trạch Dương trạch nơi người sống hoạt động, âm trạch mộ huyệt người chêt Lí luận phong Thuỷ trường phái hình thể trường phái lí khí Phái hình thể nặng hình thể sông núi mà luận lành Phái lí khí lại nặng âm dương, quái lí để luận lành hạt nhân Phong Thuỷ "sinh khí" Khái niệm vô phức tạp, đề cập đến long mạch, minh đường, huyệt vị, dòng chảy, phương hướng v.v… Nó có nhiều điều kiêng cữ, cẩn thận với thời gian, phương vị, địa điểm Học thuyết âm trạch mang đậm màu sắc mê tín, đầu độc dân chúng nặng Lí luận dương trạch thực tiễn, có tính hợp lí định, biến hủ lậu thành thần kỳ Việc nghiên cứu Phong Thuỷ giai đoạn đầu, cần phải sâu thêm Phong Thuỷ mà nguời ta thường gọi thực tế bao gồm hai ý Có địa hình tốt, phong cảnh tốt Khi chơi sông Ly, người ta thuờng buột miệng khen : "Phong thuỷ đẹp" Có khi, phong thuỷ để thuật phong thuỷ, tức lí luận thực tiễn Phong Thuỷ Ví dụ, người ta nói ông ông giỏi Phong Thuỷ, ông Mỗ nghiên cứu Phong Thuỷ, ông Mỗ kiếm cơm Phong Thuỷ Nghiêm túc mà nói, Phong Thuỷ khác với thuật phong thuỷ Phong Thuỷ tồn khách quan Thuật phong thuỷ hoạt động chủ quan khách quan Bản thể Phong Thuỷ thiên nhiên, thể thuật phong thuỷ người Vì thói quen, người nhập làm Phong Thuỷ với thuật phong thuỷ, ta không cần tách bạch Có điều, ý xem người ta bàn Phong "Thuỷ nói khách quan hay chủ quan, để hiểu người ta nói theo nghĩa Phong Thuỷ thuật ngữ xác định Quách Phác đời Tấn người giải thích Quách Phác "Táng kinh", viết: "Táng(chôn) đón sinh khí Khi gặp phong (gió) tất tán, gặp nước ngăn lại tất dữơng, gọi Phong Thuỷ "Vậy đón đón nào? Tụ nào? Thế Phong Thế Thuỷ?" Quách Phác không bàn tiếp Phong, tượng không khí chuyển động Thuỷ, dòng nước Khí, tức nơi địa khí (khí đất) Sinh khí, tức địa khí có sinh cư (sức sống) Ðón sinh khí, tìm kiếm Svxaydung.plogspot.com Trang lợi dụng địa khí có sinh cư (sức sống) Phong Thuỷ môn thuật số đón nhận sinh khí Phạm nghi Tân người đời Thanh, giải "Táng kinh" Quách Phác viết: "Không có nước gió đến mà khí tán, có nước khí dưỡng mà gió, hai chữ Phong Thuỷ quan trọng môn địa học, mà đất mà có nước tốt nhất, Ðất mà tàng phong (có gió ẩn nấp) hơn" Như nói vấn đề then chốt xem đất că nước mà tụ khí, nước, gió thổi khí tan Chỉ cần có nước, khí tụ lại, dù gió không thổi khí Ðất mà có nước tốt nhất, đất tránh gió Vì vậy, thầy Phong Thuỷ xưa nay, bắt đầu tỏa long mạch, long mạch khí đất, khí nước dẫn mà đón, khí nước cản mà bị ngăn lại, khí tụ lại, gió làm tan Có sinh khí, người chôn liền có phúc ầm Ngày xa, dân gian dùng phổ biến tơ Phong Thuỷ, quan lại không hẳn Trình hoà đời Minh sứ Tây Dương, theo thuyền có viên quan làm công việc Phong Thuỷ Hướng viên quan phụ trách quan sát gió nước (Phong Thuỷ) khác với Phong Thuỷ ta hiểu TÌM HIỂU VỀ PHONG THỦY Thuật phong thuỷ chia xẻ phát triển với khoa thiên văn khoa dự án (quẻ dịch) Trung Quốc cổ Nó có từ thời đại truyền thuyết Dù kiện xác thực cho biết hình thành vào thời điểm Tuy thế, gần gũi với la bàn từ truờng nguời Trung Quốc cổ, làm cho nguời ta liên tuởng đến việc bắt đầu vào khoảng thời gian la bàn đuợc phát minh, thành đuợc nguời đời tin Hoàng đế Vàng-một nhà vua theo truyền thống cổ Trung Quốc sống khoảng năm 2700 truớc công nguyên Nguời ta không đưa chứng lịch sử đóng góp này, điều chắn việc sử dụng thật có từ thời đại cổ xa Có tài liệu lịch sử xa xa liên quan đến môn phong thuỷ, vụ khai quật kho cổ tám mươi năm qua Trung Quốc tìm thấy tài liệu lòng đất có ngày tháng vào khoảng kỷ thứ ba, chí từ trước công nguyên với số thông tin gián tiếp có liên quan đến phong thuỷ Một số học giả cho rằng, kiến thức sử dụng vào mùa xuân hay thu, thời kỳ chiến tranh nước (770 - 221) trước Công nguyên, có khoa dự đoán, kinh dịch vũ trụ học dựa năm yếu tố Ngũ hành soạn thảo công phu viết thành văn Ðây hệ thống mà môn phong thuỷ gần gũi, đặc biệt kinh dịch, nguời ta cho đuợc biên soạn Lão Tử khoảng năm 600 truớc Công nguyên, nguời sáng lập nên đạo Lão Nhưng kiện mỏng manh ký hoạ này, người ta có nguồn thông tin liên quan đến phong thuỷ co' mật Svxaydung.plogspot.com Trang Nguời ta hy vọng vụ khai quật tuơng lai có tia sáng cho vấn đề Chưa đến thời kỳ đầu triều đại nhà Hán, học giả tiếng nhà chiến luợc quân Zhang Liang (230 - 185 trớc Công nguyên) xuất tài liệu lịch sử nhà phong thuỷ Theo truyền thuyết ông đạo sĩ truyền lại kiến thức này, tên Chisongzi (Red pine Masterrl, số người khác cho Zhang môn đệ nguời lão luyện khác Shigong C hai Hồng Phạm Thạch Hoàng đuợc xem cha đẻ thuật phong thuỷ vào thời cổ Trung Quốc (dù sử gia phần bác điều này, họ tin thuật phong thuỷ có truớc đó) Thuật phong thuỷ Hồng Phạm đóng góp phần đặc biệt quan trọng cho sách Ông ta đuợc cho nguời sáng tạo phần Cửu tinh (9 sao) Bát môn (8cửa) Bát quái phong thuỷ mà tham khảo nghiên cứu Cửu tinh nói đến chòm (7 ngôi) đợc gọi Ðại hùng tinh có thêm hai thần linh tưởng tuợng Bát môn đề cập đến điểm La bàn Bát quái tám cung đuợc sử dụng kinh dịch dự đoán ( thảo luận chi tiết phần II) Trong suốt thời ký Tam Quốc thiên tài chiến lược tiếng Gia Cát Lượng (Khổng Minh) (181 - 234 sau Công nguyên) xuất lịch sử Trung Quốc Ông ta sử dụng chiến thuật dựa bát quái đồ để du địch tiêu diệt quân Tào Khổng Minh nhà chiến luợc quân đại tài thuật phong thuỷ đuợc tôn kính nguời sáng lập môn phái phong thuỷ Các truyền thuyết ba vị thầy vĩ đại, Hồng Phạm, Thạch Hoàng Khổng Minh đặt tảng cho tất bậc thầy phong thuỷ cho hai ngàn năm Một số người tin Yellow Stone nguời đa thuật vào văn hoá dân gian, kết nỗ lực này, khoa phong thuỷ không công cụ bí mật quý giá số nguời có đặc quyền vị vua có quyến lực trị thiên hạ Ông ta chọn lựa môn đồ có tài để truyền bá kiến thức cho quần chúng Trong suốt thời kỳ đầu nhà Hán (khoảng năm 200 trước Công nguyên) tác gi có tên Oing Wu viết ba tập phong thuỷ Một vị khác tên Guo Pu (năm 276 324 sau Công nguyên) xuất suốt thời ký Tây Hán Ông ta đuợc công nhận tác giả sách truyền thuyết phong thuỷ gọi Zang Shu (cuốn sách bàn việc Chôn Cất) Tiếc thay, lại tựa đề tác phẩm phong thuỷ truyền lại cho chúng ta, văn để thất thoát lẫn lộn vào tác phẩm khác Những công khai quật kho cổ tuơng lai tì thấy phần tài liệu gốc tất lại sửa đổi lại, có lẽ ghi chép (năm 960 - 1279 sau Công nguyên) Ngay in đại sửa chữa khó hiểu đuợc viết loại chữ cổ điển Trung Quốc mà ngày nguời đọc đuợc Vào khoảng kỷ thứ sau công nguyên, có số văn viết khoa phong thuỷ Một lần nữa, chúng chẳng tồn đuợc số sửa đổi sau lại nguời viết không đạt chất luợng Svxaydung.plogspot.com Trang Một số nguời cho khan tài liệu đuợc viết từ xa tập quán truyền lại thông tin qua truyền nhớ ký ức tập quán bí truyền từ thầy cho môn đệ, phương pháp cho phép sư phụ giữ lại phần thực hành hiểu biết tầm tay nhà học thuật bình thường, nhà phê bình tầng lớp lực Phong thuỷ môn nghệ thuật kín mà học giả có khuynh hướng nghệ thuật, lịch sử Trung Quốc không quan tâm đến, người xem sưu tập văn hoá dân gian mê tín Nhưng tồn lòng người thường dân Nghệ thuật phong thuỷ đạt tới đỉnh cao triều đại nhà Tang (Tần) (năm 618 - 906 sau công nguyên) nhiều người hành nghề phát triển hưng thịnh Tám người tiếng Yang Junsong, You Yanhan, Li Chungfeng, thiếu sư Yi Hang, nhà sư Phật giáo Shima Touto, Riu Baitou, Chen Yahe Va Futu Hồng phật tử Trong pháp sư đời Tang (Tần) Yang Jungsong (khoảng 650 sau công nguyên) có ảnh huởng to lớn qua ông ta môn phái phong thuỷ khác truyền bá lại cho Sự quan tâm đến phong thuỷ cách áp dụng đuợc hồi phục lại thời đại nhà Song (960 - 1279 sau công nguyên) nhiều vị thầy tiếng xuất Trontg vị Wu Aixian (thế kỷ 11 sau công nguyên) môn đệ ông ta Liu Qiwan You Gounghang, Wu Aixian nguời sáng lập môn phái đuợc gọi 36 kinh tuyến viết luận thuyết hình thể núi (sn) dùng cho đất mai táng nhà Từ vị thầu Liu You, hình thành nhiều nhánh phong thuỷ khác đuợc sử dụng suốt đời nhà Minh (1368 - 1643 sau công nguyên) đời nhà Quing (1644 - 1911 sau công nguyên) Nguời ta ghi nhận rằng, suốt 500 năm kéo dài từ đời nhà Tang đến nhà Song, trăm môn phái phong thuỷ đối địch tranh giành ảnh huởng lẫn Tất môn khởi đầu quan niệm thần học vũ trụ học lý thuyết Ðể sau phát triển thành nhiều diễn giải khác nhau, môn phái đặc biệt quan tâm đến tập trung vào khuynh huớng phong thuỷ Sau đó, số môn phái đồng hoá lẫn Ðây danh sách môn phái đuợc công nhận kể từ thời kỳ nhà Tang Song, tất môn phái tiếp tục có ảnh huởng đến nguời hành nghề ngày Cửu tinh (chín sao), Bát môn (tám cửu), Bát quái đồ Những kinh môn - Sanh môn Ngũ hành thống Luỡng sơn, Tam hợp Ngũ hành Bát quái, Ngũ hành Huyền Không Ngũ hành Hồng Phạm Ngũ hành Lý thuyết phong thuỷ thuộc vũ trụ học dựa khái niệm Ðạo Gia Nhân (con người Vũ trụ) Mục đích thống Thiên, Ðịa, Nhân Vật Svxaydung.plogspot.com Trang thể qua lực đuợc gọi Thái hư (Taijia), tối cao (nguyên khí Vũ trụ cha hình thành âm dương) Nguời Trung Quốc cổ tin kết hợp tạo nên, qi (các khí lực) sống chy chan hoà khắp tất sinh vật, vật chất, kiện tốt đẹp hữu ích đuợc tạo nên Sự tắc nghẽn khí lực sống tạo đối nghịch: bất hạnh tai hoạ Các lý thuyết kết hợp Trời, Ðất (thiên, địa), nguời (nhân) cốt lõi thuật phong thuỷ, từ nảy sinh nhiều truyến thuyết câu chuyện dân gian Các hệ thống tư tưởng to lớn trừu tượng vũ trụ sau hoà lẫn vào tính ngưỡng dân gian người Trung Quốc cổ cố gắng giải thích mãnh lực hữu vô hình gian ảnh huởng bí ẩn lẫn phức tạp mãnh lực tác động vào thái độ người Việc đối phó với kiện tiên đoán đuợc đời không phi mục đích phong thuỷ Ðiều hấp dẫn giúp họ củng cố tinh thần thời gian gặp khó khăn bi kịch Ðối với nguời Trung Quốc cổ, hoà hợp nguời thiên nhiên chuẩn bị cần thiết đắn cho lĩnh vực tinh thần, đo nguời vũ trụ Sự hiểu biết văn hoá dân gian dạy họ khả chấp nhận nghiệp khó giải thích đuợc lúc thiết lập tảng vững sống cho hòa bình, hy vọng, uớc momg thịnh vuợng lâu dài Ðối với nguời Trung Quốc, thái độ thật ý nghĩa, thoải mái thực tiễn Tuy nhiên, tạo nên nguồn gốc hài hoà nguời thiên nhiên, tạo nên đồng ca đặc biệt đượm tình nguời Những khuynh huớng chủ yếu vũ trụ học thuật phong thuỷ đuợc hình thành theo liên hệ sau đây: Trời (Thiên) khái niệm bao gồm:Thần thánh, ma quỷ, tinh tú (với tư tưởng thần học thiên văn học); thời gian (gồm chu kỳ mùa ảnh huởng chúng) tất biểu thị sức mạnh vô hình lẫn hữu sức mạnh vũ trụ Những nghệ thuật dự đoán, số học hình thức tiên tri kết hợp với trời Ðất (địa) vật thể thuật ngữ đuợc dùng để mô tả vật thể trần tục điều kiện hữu hình lẫn vô hình Môi truờng dịa lý, phuơng hướng, vị trí nơi toạ lạc; Ngũ hành, quyền lực sức mạnh thiên nhiên; cân đối nghịch trật tự thiên nhiên, vô hình kết chặt với ảnh huởng sông núi, cối, thú vật, đất đá, nguời, nhà cửa, đồ vật v.v Tất thần thuộc lĩnh vực đất (địa) vật thể Nó bao gồm yếu tố siêu nhiên ma quỷ, thần thánh hổ tng với nguời trên trái đất khía cạnh lĩnh vực vô hình thời gian, không gian giới hạn Nguời Trung Hoa cổ cho tất nguời với giới chia xẻ điều thân ái, an vui, nguy hại phiền toái Nhân (con nguời) biểu trí tuệ tinh thần phải kết hợp Trời, Ðất, Vật thể cho có hoà hợp cân nhận thức Ðiều đạt qua Svxaydung.plogspot.com Trang quan hệ thiết lập xác tất sức mạnh thiên nhiên, cho phép chúng trôi chảy thông thường nuôi sống đời Thái hư trung cung thuật ngữ độc quyền ngành vũ trụ học Trung Quốc thuờng đuợc dịch sang với nghĩa "Tối thuợng" "Mãnh lực sống" Nguời Trung Hoa tin Bí mật Thái hư nguồn tối thượng lực sống đời này, qua "Thái hư" tất vật kết hợp lại thành QI (Trung cung dạng, hình kích cỡ), qua tất vật vũ trụ chứng tỏ hai lĩnh vực vô hình lẫn hữu hình Sự hư hao vật chất bào mòn qi chết vật chất biến QI khái niệm trừu tuợng to lớn hài hoà hợp tất vật Vì cho nên, tất nguời Trung Quốc luôn nghĩ nguời phải bảo vệ nuôi duỡng (qi) khí lực sống để đảm bảo liên tục phát triển trôi chảy Ðạo Gia dạy việc nuôi duỡng ?Sức sống? từ bên bổ sung sức khoẻ truờng thọ Tuơng tự, bảo vệ "sức sống" "qi" nhà dẫn đến an vui hoà thuận Các quan niệm đặc biệt "Sức sống/qi" tồn xâm nhập vào tất ngành nghệ thuật Trung Quốc từ triết học, thi ca, hội họa điêu khắc, thiên dịch, dược thảo, võ thuật phong thuỷ KHÔNG GIAN ĐA NĂNG Đối với trường hợp nhà chật hẹp hay nhà ghép nhiều hộ, gia đình có khoảng không gian sử dụng cho nhiều chức khác Làm đảm bảo điều kiện sinh hoạt thoải mái có trường khí tốt cho nơi ăn chốn ở? Ngay nhà rộng, cần có có không gian đa bên cạnh không gian riêng biệt để đáp ứng nhu cầu phong phú khác XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ Đối với nhà tương đối rộng, phòng đa thường nằm trung tâm nhà Có vai trò gần giống phòng sinh hoạt chung thực tận dụng làm phòng ngủ nhà có khách đột xuất, làm phòng thờ làm thư phòng - chỗ đọc sách, học tập gia đình phòng ngủ riêng biệt vốn có Phòng đa trở thành nơi trung hòa khí nhiều đối tượng, lứa tuổi, giới tính khác nhà nối với hành lang cầu thang tốt, tránh tình trạng xuyên qua phòng khác Đối với nhà diện tích hẹp hộ chung cư kiểu phòng, chỗ sinh hoạ chủ yếu Có nhà đặt bếp bất lợi bếp thải thán khí, khoái bụi không tốt cho Svxaydung.plogspot.com Trang sức khỏe Cần phải dùng vách ngăn, máy hút khói khử mùi thay đổi cao độ để bếp trở nên kín đáo hiệu (hình 1) Phòng ăn phải tránh luồng gió lùa đừng kế cận với cửa phòng vệ sinh, có phải làm không gian đệm (Hình 2) Cũng không nên đặt bàn ăn gầm bên cạnh cầu thang (nhất cầu thang xương cá dễ bị bụi luồng khí di chuyển lên xuống ổn định) MÀU SẮC VÀ BỐ TRÍ VẬT DỤNG Không nên sử dụng nhiều màu đỏ (Hỏa) bàn ăn, kế bên hỏa bếp Hỏa vượng gây nóng nực theo thuyết Ngũ hành tương sinh tương khắc, vật góc tường nhọn (hình tượng trưng cho hành Hỏa) không nên dùng bàn ăn gây nguy hiểm cho trẻ em Tốt sử dụng bàn tròn (Kim) vuông (Thổ) dùng màu trắng (Kim) vàng (Thổ) màu đen (Thổ) phù hợp phong thủy lẫn thực tế sử dụng Không sơn tường dùng vật dụng, khăn bàn nhiều màu xám tím làm biến sắc ăn gây cảm giác lạnh lẽo Trong phòng ăn không nên đặt thiết bị giải trí TV, Karaoke hay vi tính dễ làm thiếu tập trung (nhất trẻ em) lúc ăn uống gây mật vệ sinh Ánh sáng phòng ăn nên ánh sáng gián tiếp không chói lọi bàn ăn phải có đèn chụp sáng rõ đèn điểu chỉnh độ cao Có thể treo trang tĩnh vật nhẹ nhàng trang trí thêm cảnh để kích thích tiêu hóa, tạo không khí vui tươi ĐẤT LỆCH Trong xây cất nhà cửa, miếng đất rộng hay vuông vức điều mong ước Tuy nhiên thực tế thường gặp nhà - miếng đất không điều cạnh, méo mó, có khoảng thiếu thừa, bị vạt góc Cần phải có biện pháp điều chỉnh hình thể nhà tương quan với điều kiện lệch cho đạt lợi ích sử dụng đảm bảo cân khí nhà nhiều BÊN THẲNG, BÊN LỆCH Nếu diện tích khu đất tương đối rộng cho nhà phố (Ví dụ mét) tốt nên làm nhà bên chừa hẻm làm lối đi, sân cảnh mảng trang trí Ngôi nhà nên theo phần thẳng đất làm sở để đơn giản thuận tiện kết cấu (hình 1) Phần trồi sụt Svxaydung.plogspot.com Trang lại diện tích phụ có tính chất trang trí bổ sung, diện tích vuông vức ngắn hai bên trái phải nhà (phong thủy gọi Thanh Long Bạch Hổ) chừa bên phải cân lại giải pháp trang trí Cụ thể trồng thẳng hàng, gắn đèn, đặt hồ cảnh dọc tường nhà ĐẤT HÌNH CHỮ L Trường hợp chữ L nở hậu (hình 3) bố trí theo cách: A: Khoảng trống dùng làm sân nước phía thông thoáng cho phòng ngủ bên B: Ngôi nhà có sân với hai phần trước sau rõ rệt Sân đóng vai trò thông thoáng dẫn cho phòng C: Khu nhà hẹp không đủ chiều sâu, nên đặt cầu thang vị trí nở hậu Nói chung, theo cách nên xử lý đỉnh vuông chỗ giật cấp TRƢỜNG HỢP CHỮ L TỐP HẬU Nên biến phần sau thành không gian phụ (Ví dụ: cầu thang, vệ sinh, sân trời phần không chiếm tỉ lệ lớn nhà) Khi gặp trường hợp 4b, thành phần nhà phía sau tốt phía trước dùng làm sân cảnh, chỗ để xe TƢỜNG NHÀ Là phận xây cất chủ yếu nhà, tường không tạo măt bên mà hệ thống bảo vệ phân chia không gian bên Do việc bố trí tường hợp lý góp phần quan trọng nâng cao trường khí nhà cải thiện tốt sức khỏe tâm lý người sử dụng AN TOÀN VÀ BỀN VỮNG Trước đây, tường dùng để chịu lực nên xây dày, việc trổ cửa phải tránh làm yếu khả chịu lực Điều cần lưu ý mua - sửa chữa nhà cũ theo kiểu Pháp dạng nhà "chú Hỏa" Ngày nay, khung bê tông cốt thép cho phép bố trí tường linh hoạt tường không giữ việc chịu lực Nhưng phải cẩn trọng tường biên, tường thu hồi mái tường rào xây cao Đối với tường thu hồi mái thiết phải có đà giằng có mũ che đỉnh tường để bảo đảm an toàn, chóng tải trọng gió tác động bên làm hư hại tường (Hình 1) Tường rào xây phải có móng Svxaydung.plogspot.com Trang đà kiềng để tránh lún sụp Không xây tường dài (hơn 4m) mặt đất mà cột, cao (hơn 3m mà giằng) CHO MỘT TƢỜNG KHÍ TỐT Tường màu sáng phản xạ ánh sáng tốt, giảm việc hút nhiệt, nên phía nhà phơi nắng nóng (phía Tây) cần sơn tường màu nhạt sáng Trong đó, tường màu tối hấp thụ ánh sáng nhiệt nhiễu nên phòng rộng trống trải sử dụng tường bên màu sậm để giữ không khí ấm cúng Khi có hai tường song song khoảng cách hẹp, nên trổ cửa lỗ thông gió bên để tránh trìng trạng "sơn xuyên" (hút gió qua vách nén hẹp) gây gió lùa không tốt (hình 2) Tường ngăn biện pháp giảm luồng gió - khí thổi mạnh vào nhà Những nhà vùng gió mạnh có đường đâm thẳng vào thường hay dùng tường ngăn (hoặc rào xén) phía trước chuyển hướng gió thành chữ S Luồng khí bị chận lại không phát tán mà phân bố hơn, tốt cho người cư ngụ nhà (hình 3) TƢỜNG HOA VÀ TƢỜNG DI ĐỘNG Tường hoa tường có dùng làm thông gió, gạch lỗ thông gió bố trí thành mảnh lớn, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt độ nóng ẩm vừa giảm xạ mặt trời mà thông thoáng Sử dụng tường hoa cần ý đến tính an toàn (có thể có khung thép bảo vệ) tránh hướng mưa tạt mạnh có nhiều bụi Những tường lớn kính gạch thủy tinh đại cần ý khả mở khung kính khe thoát gió để tránh tù hãm khí Những không gian làm việc, tiếp khách đa dùng tường di động vật liệu nhẹ, cần điều chỉnh dễ dàng theo số lượng người tính chất sử dụng Các vách ngăn nhẹ hay chí bình phong làm khung gỗ, nhôm, sắt, vải sử dụng linh hoạt vừa che tầm mắt tò mò, vừa điều chỉnh ánh sáng, thông gió trang trí cho chủ nhà tuỳ vào hoàn cảnh sinh hoạt cụ thể * Khí - khí đạo: miệng hút khí đường dẫn khí nhà Nếu cửa đóng vai trò quan trọng hướng dẫn luồng khí cửa sổ mở nhằm mục đích tạo miệng hút khí (bổ sung cho cửa đi) thưởng ngoạn cảnh vật bên Việc đảm bảo góc nhìn, góc quan sát đẹp cho cửa sổ nâng cao chất lượng môi trường Nếu cửa sổ cảnh quan đẹp cần tạo tiểu cảnh kế cận để đưa thiên nhiên vào gần với người sử dụng (hình 1) Svxaydung.plogspot.com Trang 10 quầng, lá, đá sỏi Màu sắc biểu khí trời đất, vũ trụ? từ biết trạng thái người, đoán vận số họ Chỉ cần pha thêm chút màu khác, cảnh quan theo mà biến đổi xấu hay tốt Có thể nói triết thuyết thuật sử dụng màu Trung Quốc mở đường cho vận hội làm xoay chuyển tình Còn nơi khác giới, màu sắc thường sinh hoạt tinh thần, tâm tu tình cảm Mỗi ta thấy màu xanh lại tiếc cho màu lục hoạc nói gã nhút nhát, gọi ruột màu vàng Với nguời Trung Quốc màu sắc thuờng ám tinh thần lẫn thể xác Khi nói ma chay gọi "ang trắng" nói cách hoa mỹ "quan lại" nên gọi "Ông xanh" "thiên thanh" Màu vàng thuờng xuất chốn cung đình gọi cổng "vàng" Ngày nay, đừng nên có thói xem thuờng tác dụng màu sắc Câu chuyện xảy Trung Quốc, nhà sản xuất ruợu bia nguời Ailen phát đuợc điều lý thú vào lúc ông có ý định tăng sản luợng bia thị truờng Hồng Kong Doanh số bán giảm sút đáng kể sau nguười ta xem quảng cáo truyền hình chiếu cảnh nguời ném tung mũ màu xanh lục lên cao Khi đuợc thông báo, hãng bia huỷ bỏ cảnh đó, Trung Quốc người ta gọi "người đội nón xanh" kẻ bị cho cắm sừng Tại nước Mỹ, khu Chinatown, người ta thuờng nhìn màu đỏ, xanh lục, màu vàng khắp nơi, Ðông Tây có nhiều điều chưa hoà hợp đuược Một bác sĩ nhãn khoa Trung quốc sinh sống Califorrnia nhờ chuyên gia phong thủy cho màu thích hợp sơn mặt tiền nhà văn phòng Ông cho màu tím, dựa theo ngạn ngữ Trung Hoa cho đỏ hoá tía, vật nóng bừng nhìn thấy rõ hơn, mang lại nhiều may mắn, danh vọng Quả thật, màu sắc nhà bật khiến nguười hàng xóm dân Tây phương giận phát cáu, họ phản đối nhìn thấy màu sơn chói chang đòi kiện đưa lên báo địa phuơng Từ bà bác sĩ nhãn khoa đuợc tiếng, không sử dụng màu đập vào mắt nguời nhìn mà làm họ choáng mắt Dù bà tiếng rồi, nghề nghiệp đuợc phát huy, không bàn đến khía cạnh khôi hài, thuật sử dụng màu có nhiều lối khác tác động đến nhiều mặt sống quanh ta Màu sắc tác động trực tiếp đến sống điều dể nhận đuược Một số màu tạo niềm vui, số màu nhìn vào thấy buồn hiu, có màu lại làm cho ta có cảm giác nhuư đưuợc thư giãn, phấn chấn tăng sinh lực, thấu rõ tương quan màu sắc khí lực, ta đuợc sống khoẻ hơn, từ bạn nắm vững thuật sử dụng màu giúp khí lực dồi Trong sống có sáu mặt sinh hoạt chịu ảnh hửơng tác động màu sắc, việc lại chỗ ở, cách ăn mặc, hoạt động vui chơi giải trí, học hành, tế lễ thần linh, chăm sóc truớc lúc sinh đẻ "Sắc sắc, không không" dựa theo quan niệm triết lý Ðạo Phật, hoà nhập hữu nhìn thấy với vô hình không nhận thức được, gắn liền cõi thực với cõi hư vô - cho Svxaydung.plogspot.com Trang 13 dù lực lượng tiếp cận thần bí, thuộc tâm linh có nhìn dẫn dắt người vào cõi xa xăm vũ trụ Triết thuyết màu sắc phong thuỷ thiên cách đặt vấn đề logic Ðó vừa cội nguồn triết học Ðông Phuương lẫn Tây Phuơng, vừa lỗi thời tiến bộ, vừa trần tục vừa siêu thoát làm sử dụng màu để nâng cao sống, làm sử dụng màu sắc biện pháp thoát tục để điều hoà thể xác linh hồn) trần tục siêu thoát gạch nối liền Ðạo giáo, Phật giáo, hữu vô hình Sắc không hội nhập trần tục siêu thoát dựa tảng Ðạo Giáo Phật Giáo cầu nối liền thực tại, hư vô, sắc không Quan niệm màu sắc phong thuỷ mang chất vừa thực thể vừa biểu tượng giới hữu hình Các chuyên gia phong thuỷ thường cho màu sắc định tất việc Mặc dù tiền đề tác phẩm màu sắc tác động đến người thật dễ hiểu dễ áp dụng được, cần phải nhận thức rõ lời giáo có từ lâu đời nguời Trung Quốc, mở hướng nhận định sâu sắc, toàn diện giúp bạn đọc nắm vững màu sắc sống NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC VÀ VĂN HOÁ CỔ TRUNG HOA Trung Quốc có lịch sử văn hoá lâu đời phong phú Cách hàng ngàn năm, người Trung Hoa khám phá cách chữa bệnh loại nước dược thảo, cách làm giảm đau phương pháp châm cứu, cách phát sử dụng dòng địa để phục vụ lợi ích cho người Qua phương pháp cảm nhận khoa học, qua vật hữu hình vô hình, người ta phát dòng lượng tự nhiên trái đát Cách khoảng 1.600 năm người Trung Hoa khẳng định có tồn dạng lượng vô hình lòng đất (sau khoa học chứng minh từ trường trái đất) Người Trung Hoa quan niệm lực thuộc dương âm đồng thời phát minh thiết bị định hướng gọi la bàn để đo lực Ðối với người Trung Hoa, có tồn dòng lượng khí huyết thể người trái đất Các lực âm dương phải cân để tạo sức khoẻ tốt cho thể sản sinh sinh khí trái đất Khí tạo sinh lực, lượng cân tinh thần thể chất Khí trái đất thúc đẩy phát triển tái sinh vẻ hài hoà vật tự nhiên Chính nhờ vào khí mà người thực khả kỳ diệu võ thuật kích thích phát triển trái đất Phong thuỷ thuật tìm dòng khí phòng, nhà hay địa lý ấn định Màu sắc, ánh sáng bố trí đồ đạc nội thất ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe Với màu sơn ấm áp phòng, người sống cảm thấy không gian ấm cúng Việc thiết kế hệ thống ánh sáng khéo léo thích hợp, người sử Svxaydung.plogspot.com Trang 14 dụng cảm thấy thoải mái tránh ánh sáng chói Với chất liệu đánh bóng nội thất phối hợp tốt người sử dụng cảm nhận kết cấu văn hoa tạo Các nhà cấu sử dụng kết cấu, hoa văn, màu sắc ánh sáng để tạo dáng vẻ cho không gian, nhà Phong thuỷ cố cân yếu tố để mang lại cho không khí nét sống động Nhà Phong thuỷ tập trung vào việc phát vị trí dòng khí để bố trí yếu tố đồ đạc nội thất Phong thuỷ nghệ thuật trí vật bao gồm từ việc chọn hướng cho nhà trang trí nội thất ảnh hưởng dòng khí đến địa điểm Phong thuỷ giúp cho người sử dụng lực tự nhiên trái đất cân âm dương để có sinh khí, qua mang lại sức khoẻ sinh lực Thông thường phong thuỷ tốt đạt đến nhờ vào kết hợp nhận thức chung khiếu thẩm mỹ quan niệm không gian, bố trí đồ đạc sử dụng hiệu cáo công trình xây dựng Ðiều kiện sống tối ưu góp phần nâng cao sức khoẻ, từ thường mang đến thành công sung túc Phong thuỷ thuật địa lý người Trung Hoa Nhiều thành phố cổ thiết kế xây dựng mặt địa lý vùng long khí rặng núi Thí dụ: Lạc Dương, trung tâm văn hoá kinh đô Trung Quốc cổ xem vùng sinh khí núi Côn Lôn bồi đắp cân âm dương Kinh đô triều Minh, Yên Sơn, án ngữ dòng khí núi Côn Lôn Thái Sơn, " Thanh Long", bên trái; Hoa Sơn, "Bạch Hổ" bên phải; Tùng Sơn tạo nên rặng núi che chở phía sau Thật kinh đô cưng điện triều đại Trung Hoa thiết kế tuân theo nguyên lý phong thuỷ, Tử Cấm Thành xây dựng vào Triều Minh tái thiết vào Triều Thanh tuân thủ chặt chẽ theo quy tắc phép xem địa lý Hoàng cung cân xứng với việc định hướng bắc - nam cổng đối diện hướng nam Việc định hướng nam mang tính thích hợp gió thổi từ Mông Cổ đến mang nhiều bụi cát vàng lạnh Người ta tránh bố trí cửa sổ hướng bắc cách xây dựng trở nên phổ biến Thậm chí ngày nay, nhiều nhà Bắc Kinh cửa sổ hay mở cửa khác hướng bắc Toàn Tử Cấm Thành bao bọc hệ thống hào khiến cho nước chảy qua cổng lối vào Cách thiết kế xây dựng có mô theo quan điểm người Trung Hoa, nứơc tượng trưng cho cải (Nước chảy qua cửa có nghĩa nhận nhiều cải.) Thêm vào đó, Thái Hoà Ðiện, Trung Hoà Ðiện phần lại Hoàng Cung có giả sơn phía sau để tạo Phong thuỷ tốt Phía sau trường hợp có nghĩa che chở, đặc biệt chống lại gió lạnh Thái Hoà Môn, cửa vào cung, chủ đích bố trí theo phía trước suối Hoàng Thuỷ Cổng có chín hàng cột (số tượng trưng cho trường thọ) Tổng thể Hoàng Cung có lối trang trí màu sắc hoạ tiết mang ý nghĩa tốt, Rồng (biểu tượng dương), ngọc trai (biểu tượng âm), thú bốn chân hoa tạo trang trí mái nhà tường biểu tượng may mắn thành công Svxaydung.plogspot.com Trang 15 Toàn khung cảnh cách bố trí cung Mùa Hè dựa nguyên lý Phong Thuỷ Cung điện xây dựng hướng hồ Côn Minh mặt dốc có đồi phía bắc đóng vai trò điểm tựa phía sau lưng Mặc dù Phong thuỷ “sáng tạo” Trung Quốc cách gần 3.000 năm, thuật lan rộng sang Nhật Bản nước vùng Ðông Nam khác cách 1.000 năm Nara Tokyo trở thành kinh đô có địa Phong thuỷ tốt Nhiều người Trung Hoa dân tộc Châu khác áp dụng thuật Phong Thuỷ trang trí bên nhà để đạt vẻ hài hoà cân Các nhà địa lý quan niệm vật tự nhiên có sống linh hồn gắn liền với hình dạng loài vật mà chúng trông giống Thí dụ, đồi trông giống hình rùa điểm tốt người sống trường thọ loài rùa Và dãy núi có dạng hình rồng mang đến sức mạnh sinh khí cho dân cư vùng Trở lại kỷ thứ XII trước công nguyên, người Trung Hoa thiết lập trật tự Ngũ Hành (kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ) cho thấy quan niệm họ giới Họ cho vạn vật Thế giới có liên hệ với hành Trong Ngũ Hành Ðến kỷ thứ II sau công nguyên, người Trung Hoa quan sát chòm hành tinh Họ xác định chuyển động hành tinh quanh mặt trời Một kỷ sau, lão giáo gia võ sư phát triển phép kiểm soát dòng khí thể để biểu diễn khả siêu phàm Nhiều nhà tư tưởng Lão giáo Khổng giáo tinh thông địa lý học thầy địa lý Họ người khởi xướng trường phái hướng pháp hình pháp phép xem địa lý đồng thời tạo nghệ thuật sống hài hoà với trời đất Ðến kỷ thứ VIII, người Trung Hoa phát minh thiết bị định hướng từ đầu tiên, suốt thời kỳ đó, y học Trung Hoa dựa nguyên lý ẩm thực âm dương để trị bệnh Thiết bị định hướng từ kết hợp với bàn cờ bói toán trở thành la bàn dùng thuật xem địa lý Ðến kỷ thứ XI loại thiết bị định hướng sáng chế để xác định vị trí lăng tẩm vào kỷ thứ XII la bàn đựơc cải tiến gắn thêm vòng tròn Nội Thiên để kiểm tra nhà người sống Trung Quốc có lịch sử văn hoá lâu đời Việc khám phá thuật Phong Thuỷ, xa xưa, áp dụng xây dựng trí đồ đạc, điều kiện địa lý khí hậu vùng sống giới khác với Trung Quốc Vậy có cần phải định hướng cửa sổ cửa vào để tránh gió bắc thổi từ Mông Cổ đến? Có cần phải sống gần nơi có nước thành đạt không? Hơn có cần phải thuê thầy địa lý xem nơi cách sống không Nghệ thuật kiến trúc theo văn hoá cổ Trung Quốc Tác giả: TS KTS E.LIP NXB văn hoá thông tin Năm 1999 Svxaydung.plogspot.com Trang 16 FENG SHUI - THUYẾT PHONG THỦY ĐỐI VỚI MỸ VÀ VIỆT NAM .Dân chúng Mỹ ngày tin vào thuyết phong thủy Trong ngành kiến trúc, môn học phong thủy đựơc hình thành Xây nhà ở, mở cửa hàng phải chọn hứơng, địa thế, Tự điển kinh doanh Mỹ có thuật ngữ mới: Feng Shui - phong thủy, đọc theo âm tiếng Trung Hoa Riêng ban California, thành phố Gardena có hàng chục ngàn cư dân theo thuyết phong thủy, bắt đầu ngừơi Mỹ gốc châu á, đến ngừơi Mỹ gốc, siêu Hollywood hay ngừơi mẫu thời trang sùng thuyết phong thủy, theo tư vấn chuyên gia phong thủy, hay gọi thầy địa lý Angi Ma Wong, nhà quản lý, ông Mitch Lansdell, có gọi quan trọng, ông ta phải xoay ghế ngồi đối diện với góc Ðông Bắc văn phòng hay đánhd ấu cửa để vào, xếp sách tư liệu kinh doanh vào góc hứơng Ðông Nam Thuật Phong Thủy trở thành ngành kinh doanh Nhà Hán học OrvillSchell cho tựơng ngừơi Mỹ thích thuật phong thủy phản ảnh tinh thần hoài cổ, ngừơi phương Tây từ lâu có niềm mong muốn thay đổi phần cách sống để có đựơc niềm tin, chủ nghĩa lý Tóm lại ngừơi Phương Tây nói chung riêng cho người Mỹ, họ áp dụng thuyết phong thuỷ mưu cầu lợi lộc địa đem lại biết chọn Còn ngừơi Phương Ðông, riêng ngừơi Việt Nam, theo nhà phong tục học Phan Kế Bính chịu ảnh hửơng theo thuyết Phong Thủy từ Trung Hoa, lại có quan điểm sáng tiến hơn, "Tiên tích đức, hậu tầm long" Sống làm nhà dựng cửa hay mở hiệu kinh doanh cốt tích đức trứơc, sau nói nhờ đến long mạch phong thủy sau Phan Kế Ðính viết: Tục ta trọng địa lý, phàm việc xây thành lập phách, cất đình làm nhà, để mồ mả, tìm nơi hình thẳng chỗ cát huyệt Ðất lập cửa nhà gọi dương cơ, đất để mả gọi âm phần Dương trọng âm phần, nên có câu: "nhất dương thắng thập âm" Khoa địa lý Việt danh sư Tả Ao Hòa Chính truyền đạt qua nhiều đời, ứng nghiệm nhiều mà huyễn không ít, thầy địa lý cuối tán đồng quan điểm "tiên tích đức, hậu tầm long", có nghĩa tìm long mạch cốt để giúp ích cho đời, không mưu lợi cho mình, địa lý tốt Svxaydung.plogspot.com Trang 17 ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG THỦY TRONG ĐỜI SỐNG CHÂU Á Tác giả: TS KTS E.LIP Phong thuỷ chứng minh qua thời gian Thuật xem địa lý tác động đến nhiều người làm kinh ngạc vô số nhà kiến trúc, trang trí nội thất khai thác đất đai Singapore, việc thiết kế nhiều khách sạn khu nhà cao tầng tuân theo hướng dẫn thầy đại lý địa phương thầy Phong thuỷ đến từ Hồng Kông Ðài Loan Mỗi lần xem Phong Thuỷ giá từ 500 đôla đến 5.000 đôla Singapore số thầy Phong Thuỷ có thu nhập đến 50.000 đôla Singapore/ tháng Ở HỒNG KÔNG, MỘT số thầy Phong Thuỷ tính tiền xem địa lý theo đơn vị mét vuông mặt xây dựng Nhiều nhà quản lý khách sạn Hyatt tiếng thường thuê thầy Phong thuỷ tiếng tăm thay đổi hướng cửa, vòi phun nuớc quầy thông tin Sau thay đổi đó, công việc kinh doanh tiến triển Tôi gặp nhiều thầy địa lý nhiều trường hợp suốt thời kỳ hành nghề kiến trúc vào năm 1960 Trở lần từ Luân Ðôn vào năm 1966 Tôi giao cho thiết kế nhà lớn Gia đình khách hàng đó, có bà mẹ vợ chấp thuận đồ án với vẻ hân hoan cảm kích trước phần trình bày Nhưng tuần sau, người khách hàng dắt ông lão giới thiệu thầy Phong thủy Trước họp đuợc kết thúc đồ án nhà xé bỏ Cầu thang đối diện tiền sinh vào nhà có tường bao bọc che khuất Cửa trước thiết kế nghiêng để đón vận may nhà kho dời đến vị trí để hài hòa với hành hỏa, nên nhà không gặp vận xấu Sự kiện khởi hàng loạt cú sốc mặt văn hoá số kiến trúc sư trẻ Suốt năm hành nghề, theo có nhiều bất đồng với thầy địa lý Trước hiểu nguyên lý Phong thủy thiết kế nhà đối diện khu đồi với cầu thang trực diện cửa cổng vị trí giao lộ hình chữ T Qua nhiều năm, người sống nhà gặp nhiều rủi ro Ðến năm 1977 định tìm hiểu Phong thuỷ ảnh hưởng nhà phần nội thất Tôi nghiên cứu tri thức triều đại Thanh tài liệu cổ thuật xem địa lý Thậm chí thực thí nghiệm nghiên cứu hướng khí thổi qua cửa trước nhà Với bể nhỏ đầy nước động điện sử dụng sóng để tạo dòng khí trường hợp khác Từ thực nghiệm đến kết luận: Khí dễ dàng vào nhà qua cửa chướng ngại vật phía trước phần mở nhà Các chướng ngại vật cột đèn phía trước cửa cản trở khí vào nhà tạo trạng thái thiếu cân Svxaydung.plogspot.com Trang 18 Khi có chướng ngại vật phía nhà, nhà hướng xấu đựơc loại trừ bớt cách đặt vật cản khác phía để tạo đối xứng Việc định hướng cửa ảnh hưởng khí vào nhà Có thể minh hoạ cho kết luận câu chuyện có thật thương gia giàu có người Hồng Kông xây dựng nhà hướng biển cho gia đình ông Xét khía cạnh nhà trông sang trọng, thành viên gia đình gặp vận sấu Trong vòng vài năm đứa trẻ chết bệnh Nguời vợ bị ốm nặng vị thương gia bị nhiều tiền công việc kinh doanh thất bại Cuối ông mời thầy địa lý xem Phong thuỷ nhà, không phát điều sai Một vài tháng sau nguời vợ qua đời Một lần vị thương gia lại tham vấn thầy Phong thuỷ, không giúp ông Sau người bạn giới thiệu cho ông thầy Phong thuỷ Vị thương gia yêu cầu người thầy lại nhà suốt tuần Mỗi ngày, thầy Phong thuỷ xem xét nhà, ông không tìm thầy điều bất ổn Vào ngày cuối lại, thầy Phong thuỷ thức dậy sớm cẩn thận kiểm tra môi truờng xung quanh nhà Thuỷ triều xuống thấp ông kinh ngạc nhìn thấy tảng đá nhô lên phía biển đối diện nhà Tảng đá có hình dạng trông giống ếch khổng lồ há miệng rộng Thầy địa lý báo cho vị thuơng nhân biết cần phải phá bỏ tảng đá Không may, dù cố gắng hết sức, người thợ phá khối đá Cuối vị thương gia ngã bệnh, hồi phục sau rời khỏi nhà Nhiều năm liền nhà phải để hoang vắng Các bảng tường trình khác ảnh huởng Phong Thủy có nhiều Có thể lấy ví dụ, vào năm 1982 tờ New Straits Times Kuala Lumpur tường trình cổng đài truyền hình phải chặn ngang, nhân viên cho lối vào có Phong thủy xấu; nên họ thích lối phụ Khi ngân hàng lớn thành phố di dời trụ sở chính, nguời ta thuê thầy Phong thủy đến để xem vị trí bố trí tượng sư tử đá Hồng Kông, kiến trúc sư cao cấp cấp đuợc đào tạo Luân Ðôn công tác Viện Công Trình Công Cộng công bố sáu thị trấn vùng lãnh thổ có 1,8 triệu dân đuợc thiết kế theo nguyên lý Phong thủy Vào năm 1981, báo cáo thấy ông chủ thuộc địa Hồng Kông chi 1,5 triệu đôla Hồng Kông cho việc xem địa lý di dời mộ tổ tiên đến địa điểm khác Vào năm 1985 tờ The Star tuờng trình nguời đàn ông bị bệnh tâm thần Cửu Long giết bốn đứa trẻ làm bị thuơng 30 nguời nhà trẻ, thầy Phong thủy cho nguyên nhân cột khói công nghiệp huớng thẳng vào nhà trẻ ống khói trông giống que nhang đốt lúc tang lễ ấn tháng 11 tờ tạp chí quốc tế tuờng trình kiến trúc sư khách sạn Regent Hồng Kông định tham vấn thầy Phong thủy đồ án khách sạn truớc công bố vào năm 1982 Kết là, tuờng kính cao 12m đuợc xây dựng để dẫn lối cho chín rồng vào cổng Có nguồn tin cho giới lãnh đạo tập đoàn Svxaydung.plogspot.com Trang 19 ngân hàng Thượng Hải Hồng Kông xem Phong thủy trước vẽ thiết kế cho ngân hàng Theo thầy Phong thủy, vị doanh nhân Hồng Kông có vật chướng ngại hình ếch cản trở không khí vào cửa cải tạo đuợc tình côn trùng đá trạm trổ từ phiến đá đem đặt vào miệng ếch Kuala Lumpur nhiều quần thể cửa hàng đuợc xây dựng theo hướng dẫn Phong thủy Suagai Wang Plaza minh họa, xây dựng khu đồi lối vào bố trí tránh thực diện đường xe cộ luu thông Trụ sở MAT, tháp Promet MUIPlaza thiết kế xếp đạt vị trí theo lối hài hòa với tòa nhà khu vực Mặc dù với kiến thức tinh thông đáng tin cậy chuyên gia Phong thủy, không nên tin tưởng mù quáng vào Phong thủy để sửa chữa tất trường hợp xấu Tôi có nghe kể câu chuyện nguời đàn ông trải qua nhiều năm sống thất vọng thầy Phong thủy nói ông ta thăng chức nhanh lái xe lên dốc buổi chiều làm (Ðối với người Trung Hoa, lên cầu thang đồng nghĩa với thăng tiến) Người đàn ông không thăng tiến ao ước, mà nhiều tiền để thay lốp xe thường xuyên Trong môt trường hợp khác, người đàn ông ngủ với gương để nệm thầy Phong thủy cho việc làm cho ông ta trở nên thông minh Tất điều mà người đàn ông biết ngủ gương làm cho ông ta bị sái cổ Cũng nên lưu ý thầy địa lý có phương pháp xem địa lý khác tất phương pháp cải thiện phong thủy Trên thực tế cho thấy yếu tố quan trọng nằm đạo đức người muốn tham vấn Nếu người độc ác vô đạo đức, Phong thủy tốt dành cho họ CHỌN VỊ TRÍ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Các nhà phong thủy xua có nhiều đúc kết việc chọn vị trí để xây cất nhà Trong điều kiện ngày nay, đất đai đô thị khan hiếm, địa hình địa mạo chịu nhiều biến đổi nhân tạo, việc úng dụng nguyên tắc xua cần đụoc xem xét phù hợp vối bối cảnh khoa học xã hội đại Xin đơn củ nguyên tắc vận dụng sau: Theo phong thủy xưa: Nhà vách núi hay cửa khe nước chảy người bất an, đau ốm Rõ ràng nhũng vị trí hứng chịu tác động môi trường như: sạt lở núi xuống, lạnh vách đá, nuớc chảy mang theo chất thải sinh vật chết Trong thực tế đô thị, nhà bên cạnh cao ốc lớn thùong xuyên chịu búc xạ nhiệt phản hồi lại từ mặt tường, mặt kính lớn, khuất nắng quanh năm mặt trời, nhà cửa ẩm thấp, chưa kể hệ thống kỹ thuật (máy phát điện, điều hòa không khí, giàn giải nhiệt, xe vào thường xuyên ) hoạt động tập trung đông người mang đến mật độ di chuyển sinh hoạt cao, ồn Tại miệng cống, trạm bơm nước, có tác động tương tự Svxaydung.plogspot.com Trang 20 Nhà cuối đường: Các điểm cuối tuyến đường nơi tích tụ tiếng ồn, luồng khí độc hại, giao thông gây chắn ảnh hủong trực tiếp lên tinh thần súc khỏe người cư ngụ Nên giảm bớt cửa sổ phía Tây: Hướng Tây điều kiện khí hậu Việt Nam có xạ mặt trời tập trung gay gắt Việc trồng cây, dùng lam che nắng, mái hiên rộng húong Tây giúp giảm bớt tác động xấu nắng nóng lên mặt nhà, đồng thời phải bảo đảm thông thoáng tự nhiên thật tốt Nhà cao nhà xung quanh không tốt Một nhô lên, hứng nắng, hứng gió ba bề bốn bên, lại thêm sấm sét tập trung mua dông, khiến cho ngùoi cu ngụ không đuợc thoải mái an lành tác động thường xuyên từ môi trường Nhà bên đường quanh co, lượn cong: bất lợi Thực tế chổ lựợn cong dễ phát sinh tai nạn giao thông, Do dòng khí lưu chuyển chổ không ổn định, nên từ trừơng biến đổi không chuẩn dẫn đến khả định vị, ổn định phuong tiện giao thông bị rối loạn KHí: Theo ngôn ngũ khoa học, KHí lụong tồn luân chuyển giới vật chất, vạn vật tù tụ nhiên tới người.Có nhiều loại KHí: sinh khí, tủ khí, âm khí, dương khí, địa khí, tụ khí, Phong thủy quan tâm đến địa khí (từ trường, lượng đất) tìm sinh khí để tìm tốt lành cho môi truờng sống người Ðịa hình đuợc kiến tạo theo khí tụ nhiên, đồng thời khí vận hành tương úng theo địa hình Do vậy, xem xét dòng khí phải gắn liền với xem địa hình cảnh quan xung quanh PHONG THỦY TRONG KIẾN TRÚC KINH THÀNH HUẾ Theo lẽ tự nhiên, kiến trúc kinh thành phải mẫu mực theo thuật phong thủy lẽ việc lựa chọn địa điểm xây dựng thành ấp vua chúa quan trọng, cho phải nơi hội tụ long mạch Chính tổng thể kinh thành Huế đựơc đặc khung cảnh bao la đất rộng núi cao đẹp, minh đường lớn, sông uống khúc rộng Cụ thể tiền án kinh thành núi Ngự Bình Sơn cao 100m đỉnh phẳng dáng đẹp, cân phân nằm vùng đồng Hai bên cồn Hến cồn Dã Viên làm tả Thanh Long, hửu Bạch Hổ rồng chầu hổ phục tỏ ý tôn trọng vu'o'ng quyền Minh dường thủy tụ khúc sông Hu'o'ng rộng nằm dài hai cồn cong cánh cung mang lại sinh khí cho đô thành Do quan niệm"Thánh nhân Nam diện nhi thính thiên hạ" (Kinh Dịch - Thiên tử phải quây mặt hướng nam để cai trị thiên hạ) đồng thời phải tận dụng đựơc đất đẹp nên kinh thành công trình đựơc bố trí đối xứng qua trục Dũng đạo quay mặt chếch hướng Ðông - Nam góc nhỏ giữ đựơc tư tưởng Svxaydung.plogspot.com Trang 21 thuyết phong thủy Ðây cách sáng tạo linh hoạt người quy hoạch việc vận dụng thuyết phong thủy Mặt khác, phong thủy không xem hướng công trình mà cần ảnh hưởng sâu vào bố trí nội thất, vào phận kế cấu công trình chiều dài, rộng, cao, cột, cửa ví dụ phận Ngọ Môn có số theo nguyên tắc dịch họư số 5, số 9, số 100 Năm lối vào Ngọ Môn tựơng trưng cho Ngủ Hành, lối vua thuộc hành thổ, màu vàng Chính mái lầu Ngủ Phụng biểu số hào Cửu Ngủ Kinh Dịch, ứng với mạng thiên tử Một trăm cột là tổng số Hà Ðồ (55) lạc thư (45) Các số nầy ta lại gặp tas5i sân Ðại Triều Nghi với bậc cấp phần sân bậc cấp phần sân Trên mái điện Thái Hòa đựơc đắp rồng tư khác nhau, nội thất tu'o'ng tự Ðó chưa kể đến số liện quan đến chiều cao cửa mà khó liệt kê hết Về vị trí phong thủy kinh thành Huế, sử quan Triều Nguyễn nhận xét, mà nói, "Luận chứng kinh tế kỹ thuật": "Kinh sư nơi miền núi miền biển hợp về, đứng miền nam miền bắc, đất đai cao ráo, non sông phẳng lặng; đường thủy có cửa Thuận An, cửa Tư Hiền sâu hiểm, đường có Hoành Sơn, ải Hải Vân ngăn chận; sông lớn giữ phía trước, núi cao giữ phía sau, Rồng Hổ ngồi, hình thể vững chãi, trời đất xếp đặt, thật thựơng đô nhà vua" NÉT NHUẦN NHỊ GIỮA KIẾN TRÚC VÀ PHONG THỦY Kiến trúc Phật giáo tuân theo nguyên tắc dựa vào thiên nhiên để bổ sung, tương giao lẫn Vị trí chùa đặt nơi đất lành có sông hồ bao bọc, núi gò đất bốn bề quần tụ - nơi có địa mạch sinh khí dồi đồng thời bao quát cảnh quan rộng lớn Chính dù chùa nhỏ có bố cục theo thuật phong thủy "nghìn núi vây quanh chùa, chùa trấn giữ nghìn núi" ẩn mây trời bao la gạch nối thựơng giới trần gian, thần thánh người Nếu chùa Thầy vùng núi non dựa vào Long Ðẩu thập lục kỳ sơn chầu chùa Kim Liên nơi vùng đồng xanh tốt lại dựa vào vùng sông nứơc bao quanh, nơi có thủy thần vựơng mạch Vị trí địa hình chùa Kim Liên vùng tổng thể hài hòa, đựơc đúc kết từ tinh hoa khoa học phong thủy:" Chùa trông hứơng Ðoài (Tây), tựơng bày quẻ cấn, đất hình rùa vàng, lại thêm rồng xanh ẩn phục, phía trứơc có nứơc Tây Hồ tích tụ, sau lưng có sông Nhị Hà chảy xuôi, phía Nam thành đô hội, mạn Bắc khu dân cư đông đúc Huống chi bên có chợ, ngày cải dồn về; bên dứơi có bến đò người thường qua lại Dây nơi khí thiêng hun đúc, sinh người hào kiệt khác thường" (Bia chùa 1638) Nh việc vận dụng thuyết lý Tam Tài Tứ Tựơng - Bát Quái vào công trình đựơc ngời xưa đưa vào cách nhuần nhuyễn sâu sắc Svxaydung.plogspot.com Trang 22 Kiến trúc chùa biểu xuất sắc, đầy sáng tạo hoàn hảo cho loại hình "trùng thiềm điệp ốc" kiến trúc chùa chiền mà thấy đựơc công trình thứ hai - chùa Tây Phương lại phổ biến kinh thành Huế Phía trứơc tòa chùa Hạ, Trung ,Thựơng xếp theo hình chữ tam (#) quan " độc vô nhị" nứơc ta: có dàn hàng ngang cột đỡ hệ sơn tầng chồng đấu mở lối biểu cho không quan, giả quan, trung quan giới quan nhà Phật Cửa cao lên hẳn với mái đao xòe rộng vươn bay, có hoành ứng với chữ bệnh chu kỳ Sinh - Bệnh - Lão - Tử Hai cổng bên thấp hơn, mái vươn phía có hoành ứng với chữ Sinh Tất cấu trúc Tam quan đựơc ẩn dấu trang trí hoa sen hồ phù, đầu rồng rường, ván, trụ kê (hình 1) Qua khỏi người bứơc vào phần chùa- giới chân tâm, kinh dẫn giải thuyết lý nhà phật sống, khổ, đạo diệt khổ để đến bến giác ngộ lần lựơt từ Tiền đường, Thiêu hương, Thựơng điện, nhà tăng cuối tháp mộ - nơi an giấc tháp mộ - nơi an giấc ngàn thu vị cao tăng đắc đạo Việc bố trí cửa sổ mảng tường chữ nhật thể nguyên lý "sắc không" hình ảnh cửa tròn, vòng chia vành bên đặc bên rỗng xen lẫn nhau, vòng đắp ký tự Bát Quái hậu thiên Kinh dịch Ðó kết hợp âm dương, cõi sống cõi chết (vuông - tròn) tuần hoàn bánh xe luân hồi tạo hóa (hình 2) Vị trí kiến trúc chùa Kim Liên - "thắng lãm cảnh trí Hồ Tây", chốn biểu cho "sự giác ngộ tuyệt đỉnh" - đựơc ca tụnglà nơi "ánh nứơc bóng trăng soi sáng lòng thiền, chuông gióng mõ kêu gợi niềm thức tỉnh Há chẳng bến giác ngộ đưa đến chỗ xúc cảm nhận biết điều lành sao" (Bia chùa - 1868) NGUYỄN KIẾN CHỌN HƢỚNG XÂY NHÀ Hướng tốt - hướng nam Lấy vợ hiền hòa Làm nhà hướng Nam Do vị trí địa lý đặc thù khí hậu Việt Nam (nhiệt đới, nóng ẩm, gió mùa) dẫn đến hướng Ðông - Tây -Nam - Bắc hướng Nam (kế cận Nam Ðông Nam, Tây Nam) hướng thuận lợi xây dựng nơi ăn chốn Nhà xây hướng Nam: buổi sáng tránh ánh nắng chói (phía Ðông), buổi chiều không bị nắng chiếu "xiên khoai" gay gắt (phía Tây), vừa né gió nóng từ phía Tây, lại không bị gió lạnh phương Bắc Hướng Nam hướng gió chủ đạo hầu hết vùng lãnh thổ nước ta, mà thông gió tự nhiên điều kiện tiên xây dựng công trình hợp với khí hậu Việt Nam Svxaydung.plogspot.com Trang 23 Trăm người hầu không đầu gió Gió Nam chưa nằm ngáy Ðấy lợi điểm tối ưu hướng Nam cất nhà Mở cửa đón đựơc gió, đón điều kiện tốt cho sinh hoạt người Gần tất hang động có người vùng Hòa Bình xưa có cửa hang mở hướng Nam Các tòa thành cổ uy mở cổng tứ phía cổng lúc cổng phía Nam (ví dụ cửa Ngọ Môn Huế có nghĩa cửa phía Nam, "Ngọ" phương Nam theo trục Tý - Ngọ la bàn thầy địa lý xưa "cửa trưa" số sách dịch tên Ngọ Môn tiếng nước hiểu sai) Nếu gặp hướng không tốt? Thực tế điều kiện đất đai đô thị khan chật hẹp nay, dễ tìm miếng đất nhà Nam Vậy giải sao? Các kiến trúc sư, nhà xây dựng có học bản, trường lớp đáng hoàng biết phép hóa giải Và với trợ giúp KHKT họ cải xấu thành tốt Xin nêu giải pháp cụ thể việc khắc phụchướng xấu Ngôi nhà hình1 Quận Gò Vấp (TPHCM) mở cửa chínhhướng Tây, thường xuyên chịu nắng nóng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người gia đình Nhận định: Gió, không khí vào nhà phía sau qua sàn nước nhỏ (gió lùa) không đủ thông thoáng Mặt trước lại dùng mảng kính bít kín gây hiệu ứng tích nhiệt Trần thấp mái tôn sát trần làm cho không khí nhà nóng cảm giác tù túng Giải pháp khắc phục - biến đổi: Mở rộng diện tích giếng trời phía Nam gấp đến lần khoảng sàn nước hữu Ðây phễu hút nhiệt thông gió tự nhiên cho toàn nhà Mặt tiền sửa khung kính cố định thành khung cửa xoay theo trục đứng để điều chỉnh đựơc tùy vào góc nghiêng mặt trời lấy thông thoáng gió lân cận Tây Nâng cao khoảng cách mái tôn trần (khoảng 1,5m) để tạo lớp đệm khí cách nhiệt (hình 2) Việc kích hoạt nguồn khí, cải tạo điều kiện vi khí hậu giúp giảm đáng kể lựơng nhiệt tích tụ nhà, thay đổi tích cực môi trường sống đồng thời có thêm khoảng xanh thư giãn phía sau (hình 3) Long mạch Mạch lực âm dương vận động lòng đất Do truyền thống văn hóa nông nghiệp Nam coi trọng phương Ðông phương Tây, mà Phương Ðông vốn mang Svxaydung.plogspot.com Trang 24 vật biểu trưng Rồng (Long), đất đặc thù cho hình dài, mạch đất đựơc gọi Long mạch Việc tìm mạch đất gọi Tầm Long Long mạch lớn nhỏ, có bao trùm vùng lãnh thổ, có giới hạn địa phương, công trình Trong phép tầm long, trước hết phải tìm tổ sơn, theo long mạch tìm đến huyệt XEM XÉT PHƢƠNG VỊ, ĐỊA HÌNH ĐỂ ĐỊNH CÁT HUNG CHO CUỘC ĐẤT Trong phong thuỷ xem đất, điểm cốt yếu xem xét địa khí vị trí đất vận dụng địa khí Có cấp độ ứng dụng phong thuỷ là: Tầm Long: Tìm chọn đất (xem địa hình, địa thế, địa mạo .) Ðiểm Huyệt: Tìm xác định vị trí trọng tâm đất Lập Hướng: đặt công trình lên huyệt điểm, xác định hướng trục theo phướng hướng tối ưu * Vài điều kiêng kỵ địa mạo, địa hình đất xây dựng: Mặt trước tương đối thấp, mặt sau cao cát từơng(thuận lợi, tốt lành) điều phù hợp với yêu cầu thoát nước đảm bảo tầm nhìn Mặt đất xây dựng công trình tốt nên phẳng tránh lồi lõm Tốt mảnh đất có hình dạng vuông vức, tránh mảnh đất tam giác cạnh góc nhọn Nếu mảnh đất hình thang mặt tiếp xúc với đường giao thông nên hẹp phía sau rộng dần (nở hậu nơi địa khí ngưng tụ tốt Ngược lại địa khí dễ lưu tán, gọi đất tướng Ðất thấp trũng, có nước tù đọng tạo không khí ẩm ướt không tốt Cần khắc phục cách đổ đất tôn cao, sang tiêu thuỷ để cải tạo môi trường ẩm ướt MINH ÐƯỜNG Trong khoa học phong thuỷ Minh Ðường xem môi trường cảnh quan phía trước không gian cư trú cụ thể Từ không gian rộng (đô thị, xóm làng) đến không gian tương đối hẹp định cư nhà nhỏ, có Minh Ðường Trong quan sát chọn lựa đất nông thôn, Minh Ðường tốt nơi có địa hình phẳng, núi đồi (hoặc gò, bờ ruộng )bao bọc có nước tụ phía trước Ðối với đất đô thị, Minh Ðường phải có tỷ lệ tương đối định với kiến trúc công trình nhà cửa, đường giao thông xung quanh (Tổng hợp từ SGGP-KTNN) Svxaydung.plogspot.com Trang 25 XEM ĐỊA THẾ ĐỐI VỚI NHÀ ÐẤT TRONG HẺM Trong đô thị nhà mặt tiền có ưu việc tiếp cận giao thông, thương mại đồng thời chịu ảnh hưởng ô nhiễm cao Nhà đất hẻm chọn địa thuận lợi có môi trường sống tốt mà triển khai sinh lợi Hẻm đô thị phần lớn khúc khiểu, xây dựng qua nhiều thời kỳ phức tạp, có quy luật chọn lựa địa tốt: * Chiều rộng hẻm ổn định từ 5m trở lên tốt cho xe cộ lưu thông khí Ði từ vào hay quan sát thấy đa số nhà đất hẻm Nền hẻm nên cao so với đường để tránh tù đọng nước * Nhà đất không nên cuối vị trí hẻm cụt đâm thẳng vào luồng gió độc thổi thẳng dễ gây bệnh, đồng thời có hỏa hoạn thoát hẻm khó Tuy nhiên chiều dài hẻm cụt khoảng 40m lại tốt, đồng thời trục nhà không thẳng với trục hẻm không ảnh hưởng xấu nhiều Nhà cuối hẻm khắc phục khí xấu cách trồng * Nếu có điều kiện, mua đất hẻm (hoặc đường nội khoảng 5m) ta nên chọn vận động cư dân xung quanh làm khoảng quay xe cuối hẻm cụt Ðây hình tốt cho lô đất kề cận tất đầu hưởng Minh Ðường rộng rãi, thoáng đãng kết hợp làm khoảng xanh chỗ dạo chơi hẻm có chỗ nhà cao nhà thấp, quan trọng phía trước hai bên lân cận nhà đất ta chọn đừng tăm tối bị lấn át Không nên nhô nhiều ban công tầm nhìn hẻm hạn chế so với đường lớn, đồng thời cần tăng diện tích sân có thể: sân trước sân sau, sân hay sân thượng tốt cho nguồn khí lấy thêm nhiều dương quang (ánh sáng lượng mặt trời) vào nhà CHỌN ĐỊA THẾ: TẦM LONG TRONG ÐẤT ÐÔ THỊ Phép tầm long xem xét địa hình, địa mạo mà phải chọn địa cho thiên khí địa khí hoà hợp Trong đô thị núi sông nhiều nơi không có, công trình cũ chen kín, phân lô chật hẹp xem địa thông thường phải xem công trình xây dựng cao thấp núi non gò đồi, xem đường sông suối, quãng trống phía trước Minh Ðường, công trình đối diện án sơn lấy yếu tố để xét Các địa đắc dụng đất đô thị là: * Mặt trước đất có khoảng cách trống thoáng đãng, hướng gió mát (Nam, Ðông Nam, Tây Nam) hay mặt sông hồ nước (Chu Tước) tốt Nếu gặp trường hợp đường hẹp, hẽm nhỏ nhà cao che phía trước xây dựng nên giữ lộ giới trệt, đồng thời lùi lầu cao, vừa đảm bảo tầm nhìn, thêm diện tích xanh ban công, vừa tăng khả lưu thông sinh khí cho công trình Svxaydung.plogspot.com Trang 26 * Mặt sau đất có (hoặc dự kiến) công trình xây dựng vươn lên che chở tốt Nếu hướng bất lợi, nắng chói gió lạnh (như hướng Tây, Tây Bắc, Ðông Bắc) cần hạn chế mở cửa nên dùng nhà cao làm chổ dựa (Huyền Vũ ) * Các tình huống: bên có công trình bên hẻm, hẻm bên hông nối từ phía sau vòng trước, có đường bao bọc cho nhóm lô đất(từ 5-9 lô ) địa thuận lợi nhiều mặt Ta để ý quy hoạch khu dân cư thường không bố trí liên kế kéo dài mà phân nhóm ngắn theo đường nội bộ, tạo cảnh quang giao thông trường tốt ) * Nếu lô đất nằm đối diện liền kề miệng cống, dốc cầu nhà xởng, nhà kho gia chủ phải chấp nhận ồn ô nhiễm, giao thông phức tạp Nếu mua đất dùng làm nhà xưởng, sản xuất lại thuận tiện Còn mua làm nhà phải có biện pháp khắc phục môi trường HUYỆT Huyệt điểm ngưng tụ lượng vỏ trái đất Khoa học Phong Thủy phân định dương nguyệt (đối với nhà đất ) âm nguyệt (đối với mộ táng) Huyệt đất rộng hay hẹp tuỳ theo đất địa khí đó.Việc tìm hiểu (Ðiểm Nguyệt) tìm đất có án che phía trước (gọi tiền án ) có Chẩm làm chổ dựa phía sau (gọi hậu Chẩm )bên trái có tay Long bên phải có tay Hổ tạo thành t Thanh LongHữu Bạch Hổ Tay Long tay Hổ cao núi, đồi thấp gò bờ ruộng, mô đất có hình dạng hai vành cong (khuỳnh tay ngai) lồng vào nhau, che chở tương hổ cho nguyệt Svxaydung.plogspot.com Trang 27 ... khi, phong thuỷ để thuật phong thuỷ, tức lí luận thực tiễn Phong Thuỷ Ví dụ, người ta nói ông ông giỏi Phong Thuỷ, ông Mỗ nghiên cứu Phong Thuỷ, ông Mỗ kiếm cơm Phong Thuỷ Nghiêm túc mà nói, Phong. .. FENG SHUI - THUYẾT PHONG THỦY ĐỐI VỚI MỸ VÀ VIỆT NAM .Dân chúng Mỹ ngày tin vào thuyết phong thủy Trong ngành kiến trúc, môn học phong thủy đựơc hình thành Xây nhà ở, mở cửa hàng phải chọn hứơng,... thiện phong thủy Trên thực tế cho thấy yếu tố quan trọng nằm đạo đức người muốn tham vấn Nếu người độc ác vô đạo đức, Phong thủy tốt dành cho họ CHỌN VỊ TRÍ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Các nhà phong thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: PHONG THỦY CƠ BẢN PHONG THỦY NHÀ CỬA, PHONG THỦY CƠ BẢN PHONG THỦY NHÀ CỬA, PHONG THỦY CƠ BẢN PHONG THỦY NHÀ CỬA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay