Một Số Qui Định Về Tải Trọng Và Biện Pháp Nâng Tải Trọng Phù Hợp Cho Sơmi Rơ Mooc

29 57 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2017, 01:14

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THỪA THIÊN HUẾ    GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG TẢI TRỌNG PHÙ HỢP CHO SƠMI RƠ MOOC HUẾ, NGÀY 15 THÁNG NĂM 2015 NỘI DUNG BÁO CÁO Một số qui định khối lượng cho phép tham gia giao thông phương tiện giới đường Giải thích khối lượng giới hạn tham gia giao thông đoàn xe Giải thích nguyên nhân giá trị khối lượng CPTGGT Giấy chứng nhận đăng kiểm bị thấp bất thường so với thiết kế ban đầu Một sô biện pháp nâng tải trọng cho phép TGGT sơ mi ro mooc nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp CÁC QUI ĐỊNH CƠ BẢN VỀ KHỐI LƯỢNG CHO PHÉP TGGT CỦA PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ • Theo Văn 06/VBHN- BGTVT ngày 07/02/2014 • MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Khối lượng thân: gọi tự trọng Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế: gọi Tải trọng thiết kế Khối lượng toàn thiết kế: Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông xin phép: gọi Tải trọng cho phép Khối lượng toàn cho phép tham gia giao thông: Khối lượng kéo theo cho phép (theo thiết kế) Khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông: Tải trọng trục CÁC QUI ĐỊNH CƠ BẢN VỀ KHỐI LƯỢNG CHO PHÉP TGGT CỦA PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ (theo văn hợp 06/VBHN-BGTVT ngày 07/2/2014) Điều 16 Tải trọng trục xe tổng trọng lượng xe TẢI TRỌNG TRỤC XE: a) Trục đơn: Tải trọng trục xe ≤ 10 tấn/trục Điều 16 Tải trọng trục xe tổng trọng lượng xe TẢI TRỌNG TRỤC XE: b)Cụm trục kép (hai trục xe): phụ thuộc vào khoảng cách (d) hai tâm trục: - Trường hợp d < 1,0 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 11 tấn; - Trường hợp 1,0 mét ≤ d < 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 16 tấn; - Trường hợp d ≥ 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 18 Điều 16 Tải trọng trục xe tổng trọng lượng xe TẢI TRỌNG TRỤC XE: c) Cụm trục ba (ba trục xe): phụ thuộc vào khoảng cách (d) hai tâm trục liền kề: - Trường hợp d ≤ 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 21 tấn; - Trường hợp d > 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 24 Điều 16 Tải trọng trục xe tổng trọng lượng xe TẢI TRỌNG CHO PHÉP ĐỐI VỚI XE THÂN LIỀN: - Có tổng số trục hai, tổng trọng lượng xe ≤ 16 tấn; - Có tổng số trục ba, tổng trọng lượng xe ≤ 24 tấn; - Có tổng số trục bốn, tổng trọng lượng xe ≤ 30 tấn; - Có tổng số trục năm lớn hơn, tổng trọng lượng xe ≤ 34 tấn; Điều 16 Tải trọng trục xe tổng trọng lượng xe ĐỐI VỚI TỔ HỢP XE ĐẦU KÉO VỚI SƠ MI RƠ MOOC - Có tổng số trục ba, tổng trọng lượng xe ≤ 26 tấn; - Có tổng số trục bốn, tổng trọng lượng xe ≤ 34 tấn; - Có tổng số trục năm, tổng trọng lượng xe ≤ 44 tấn; - Có tổng số trục sáu lớn hơn, tổng trọng lượng xe ≤ 48 Điều 16 Tải trọng trục xe tổng trọng lượng xe ĐỐI VỚI TỔ HỢP XE THÂN LIỀN KÉO THEO RƠ MOOC Tổng trọng lượng tổ hợp xe gồm tổng trọng lượng xe thân liền (tương ứng với tổng trọng lượng xe quy định điểm a khoản này) tổng tải trọng trục xe rơ moóc sơ mi rơ moóc kéo theo (tương ứng với tải trọng trục xe quy định khoản Điều này), không lớn 45 GIẢI THÍCH VỀ GIỚI HẠN KHỐI LƯỢNG CHO PHÉP CỦA ĐOÀN XE KHI THAM GIA GIAO THÔNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG TẢI TRỌNG CHO PHẾP GIAO THÔNG CỦA SƠ MI RƠ MOOC NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP Căn thực hiện: 1.Văn 8359/BGTVT-VT ngày 10/7/2014: v/v Triển khai thực số nội dung Nghị số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 Chính phủ tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá xe ô tô 2.Hướng dẫn 2880/ĐKVN-VAR : ngày 16 tháng 07 năm 2014 Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực văn 8359/BGTVT-VT 3.Hướng dẫn số 3059/ĐKVN-VAR ngày 25 tháng 07 năm 2014 Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn bổ sung thực văn 8359/BGTVT-VT 4.Hướng dẫn 1342/DKVN-VAR ngày 17 tháng 04 năm 2015 Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực văn 4703/BGTVT-KHCN ngày 15/4/2015 CÁC Ý CHÍNH TRONG VIỆC NÂNG TẢI TRỌNG CHO PHẾP GIAO THÔNG CỦA SƠ MI RƠ MOOC NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP Đối với sơ mi rơ mooc: Cho phép điều chỉnh thay đổi vị trí chốt kéo, trục, cụm trục sơ mi rơ mooc tải (trừ sơ mi rơ mooc tải tự đổ) sơ mi rơ mooc chở Container có khối lượng toàn cho phép TGGT nhỏ khối lượng toàn theo thiết kế Trường hợp sơ mi rơ mooc chở Container sản xuất lắp ráp nước có KL toàn thiết kế KL toàn cho phép TGGT, theo khối lượng toàn thiết kế sơ mi rơ mooc Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố mạng thông tin điện tử để thực Việc thực điều chỉnh chốt kéo, khoảng cách trục thực hết ngày 31/12/2015 Thành phần hồ sơ trình tự nghiệm thu thực theo Thông tư 85/2014/TT-BGTVT (theo dạng miễn thiết kế) CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VIỆC ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI CHỐT KÉO, KHOẢNG CÁCH CỤM TRỤC CỦA SƠ MI RƠ MOOC ĐỂ TĂNG TẢI TRỌNG CHO PHÉP TGGT Điều kiện thực hiện: •Sơ mi romooc có tải trọng, trọng lượng toàn thiết kế nguyên thủy phù hợp theo hồ sơ, tài liệu •Sơ mi romooc có trọng lượng thân phù hợp, chưa gia cố để làm tăng nhiều trọng lượng thân (như làm lại sàn để chở loại hàng hóa khác…) CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VIỆC ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI CHỐT KÉO, KHOẢNG CÁCH CỤM TRỤC CỦA SƠ MI RƠ MOOC ĐỂ TĂNG TẢI TRỌNG CHO PHÉP TGGT Các bước thực hiện: 1.Kiểm tra thông số ban đầu: •Kiểm tra phù hợp loại sơ mi rơ mooc •Đo đạc kiểm tra thông số ban đầu •Cân kiểm tra khối lượng thân phương tiện • Đo đạc kiểm tra thông số ban đầu Đo đạc thông số kích thước cần để tính toán • Đo đạc kiểm tra thông số ban đầu Cách cân trọng lượng phân bố lên cụm trục sau tính toán trọng tâm tải trọng (nguyên tắc trọng tải phân bố đều) Cách cân trọng lượng phân bố lên cụm trục sau tính toán trọng tâm tải trọng (nguyên tắc trọng tải phân bố đều) "- Khi thực phép đo OS thùng hàng xi téc Đầu tiên phải đo chiều dài toàn lòng thùng hàng xi téc (Chú ý: phần chở hàng phần xếp hàng hóa để chuyên chở, không tính phần xếp hàng), sau chia đôi để xác định vị trí trọng tâm L/2 Đánh dấu vị trí trọng tâm tiến hành đo kích thước từ vị trí tới vị trí tâm cụm trục sau).- Phương pháp xác định OS cho Trường hợp SMRM tải chở container thiết kế để chở nhiều loại container có kích thước khác (20ft, 40ft, 45ft…):Xác định OS cho trường hợp chở container lớn theo thiết kế SMRM Trường hợp chiều dài phần chở hàng L xác định từ chốt khóa container tới chốt khóa cuối " TÍNH TOÁN THIẾT KÊ CÁC THÔNG SỐ CẦN ĐIỀU CHỈNH PHÙ HỢP Cách 1: Tham khảo thông số sơ mi romooc mẫu có khối lượng phân bố tối ưu Cục đăng kiểm Việt Nam công bố Trang web: http://www.vr.org.vn/lib/download.asp Cách 2: Sử dụng bảng tính toán Cục đăng kiểm Việt Nam cung cấp Trung tâm đăng kiểm Thừa Thiên Huế thực việc Sau tính toán có vẽ thiết kế để sở thi công THI CÔNG CẢI TẠO • Được phép thi công đơn vị có đủ sở pháp nhân hành nghề • Sau thi công, sơ mi rơ mooc phải thử tải tải trọng thực để kiểm nghiệm bền (đơn vị thi công chịu trách nhiệm), chụp ảnh (thử tải) để lưu trữ in Bản thông số kỹ thuật sau cải tạo • Cân kiểm tra khối lượng xe không tải • Đơn vị thi công lập Biên nghiệm thu đơn vị theo mẫu NGHIỆM THU TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM Các giấy tờ cần thiết: Theo quy định TT 85/BGTVT v/v Cải tạo phương tiên GTĐB trừ hồ sơ thiết kế thẩm định thiết kế cụ thể gồm: 1.Bản giấy chứng nhận Đăng ký có đóng dấu đơn vị thi công 2.Phiếu cân trọng lượng xe không tải sau cải tạo 3.Ảnh chụp thử tải (2 kiểu trước sau chếch 45 độ) 4.Biên nghiệm thu văn đề nghị nghiệm thu đơn vị thi công (theo mẫu) Đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật BVMT xe giới cải tạo cho phương tiện NGHIỆM THU TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM Chủ phương tiện sử dụng giấy chứng nhận liên hệ với quan Công an để điều chỉnh tải trọng Giấy chứng nhận đăng ký TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THỪA THIÊN HUẾ    Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ xin liên lạc với Trung tâm Đăng kiểm để giải đáp thêm SĐT: 054 3826996, hoặc: SĐT: 0905821726 (gặp a Huy) Cảm ơn quý vị ý lắng nghe! HUẾ, NGÀY 15 THÁNG NĂM 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Một Số Qui Định Về Tải Trọng Và Biện Pháp Nâng Tải Trọng Phù Hợp Cho Sơmi Rơ Mooc, Một Số Qui Định Về Tải Trọng Và Biện Pháp Nâng Tải Trọng Phù Hợp Cho Sơmi Rơ Mooc, Một Số Qui Định Về Tải Trọng Và Biện Pháp Nâng Tải Trọng Phù Hợp Cho Sơmi Rơ Mooc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay