Lập kế hoạch lao động – tiền lương năm 2017 của công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin

119 65 2
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2017, 23:31

MỞ ĐẦUKhai thác than là ngành công nghiệp khai khoáng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, hoà chung với sự phát triển của đất nước ngành công nghiệp khai thác than đang từng ngày từng giờ đổi mới về mọi mặt để phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế để xứng đáng là ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước ta.Với những trang sử hào hùng, Công ty được thành lập ngày 01 tháng 08 năm 1960 dựa trên cơ sở sản xuất của khoáng sàng khu vực Hà Lầm tách ra từ xí nghiệp quốc doanh than Hòn Gai nay Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, vốn điều lệ của công ty do các cổ đông đóng góp, trong đó Tập đoàn TKV giữ cổ phần chi phối. Việc khai thác than của công ty chủ yếu là công nghệ khai thác than hầm lò, vì vậy đòi hỏi công ty phải không ngừng cải tiến, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật để nâng cao sản lượng khai thác than. Đến nay công ty đã cơ giới hoá được hầu hết các dây chuyền khai thác trong lò chợ, nâng cao năng lực sản xuất, sản lượng khai thác và tiêu thụ ngày một tăng.Những biến động thị trường hiện nay nói chung và biến động ngành than nói riêng gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước những khó khăn ấy tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Sau thời gian đi thực tập tìm hiểu thực tế được sự giúp đỡ của các cô chú cán bộ công nhân viên trong công ty cổ phần than Hà Lầm, với những kiến thức đã được học cùng sự hướng dẫn dạy bảo của các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế – Quản trị doanh nghiệp Mỏ đặc biệt là Thầy giáo Th.S.Phạm Kiên Trung, bản đồ án tốt nghiệp đã được hoàn thành với các nội dung sau: Chương 1: Tình hình chung và những điều kiện sản xuất chủ yếu của công ty cổ phần than Hà Lầm VinacominChương 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty cổ phần than Hà Lầm VinacominChương 3: Lập kế hoạch lao động – tiền lương năm 2017 của công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa MỞ ĐẦU Khai thác than ngành công nghiệp khai khoáng có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, hoà chung với phát triển đất nước ngành công nghiệp khai thác than ngày đổi mặt để phù hợp với yêu cầu kinh tế để xứng đáng ngành công nghiệp mũi nhọn đất nước ta Với trang sử hào hùng, Công ty thành lập ngày 01 tháng 08 năm 1960 dựa sở sản xuất khoáng sàng khu vực Hà Lầm tách từ xí nghiệp quốc doanh than Hòn Gai Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin công ty Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, vốn điều lệ công ty cổ đông đóng góp, Tập đoàn TKV giữ cổ phần chi phối Việc khai thác than công ty chủ yếu công nghệ khai thác than hầm lò, đòi hỏi công ty phải không ngừng cải tiến, áp dụng tiến kỹ thuật để nâng cao sản lượng khai thác than Đến công ty giới hoá hầu hết dây chuyền khai thác lò chợ, nâng cao lực sản xuất, sản lượng khai thác tiêu thụ ngày tăng Những biến động thị trường nói chung biến động ngành than nói riêng gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trước khó khăn tập thể cán công nhân viên công ty cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Sau thời gian thực tập tìm hiểu thực tế giúp đỡ cô cán công nhân viên công ty cổ phần than Hà Lầm, với kiến thức học hướng dẫn dạy bảo thầy cô giáo khoa Kinh tế – Quản trị doanh nghiệp Mỏ đặc biệt Thầy giáo Th.S.Phạm Kiên Trung, đồ án tốt nghiệp hoàn thành với nội dung sau: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin Chương 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin Chương 3: Lập kế hoạch lao động – tiền lương năm 2017 công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin Tác giả đề nghị bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước hội đồng chấm thi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế –Quản trị doanh nghiệp mỏ Những phân tích chuyên đề hoàn thành nỗ lực thân, đặc biệt tác giả nhận giúp đỡ tận tình Thầy giáo SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa Th.S.Phạm Kiên Trung, thầy cô giáo khoa cán công nhân viên Công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin Tác giả xin chân thành cảm ơn Thầy Giáo Phạm Kiên Trung, thầy cô giáo khoa kinh tế QTDN mỏ, lãnh đạo phòng ban Công ty cổ phần than Hà Lầm giúp đỡ để tác giả hoàn thành đồ án Hà nội, tháng năm 2017 Sinh viên thực Hoàng Thu Trang SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa CHƯƠNG TÌNH HÌNH CHUNG VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin Công ty Cổ phần than Hà Lầm - tiền thân mỏ than Hà Lầm thành lập vào ngày 1/08/1960 Mỏ tách từ xí nghiệp quốc doanh than Hòn Gai tiếp quản từ thời Pháp để lại Mỏ thành lập dựa vào văn pháp lý thành lập mỏ, văn thoả thuận cấp đất tài nguyên quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: Quyết định số 59/ĐT - KTCB ngày 21/6/1973 phê duyệt, thiết kế sơ hạ tầng - 50 công trường 28 thuộc mỏ Hà Lầm có công suất 200.000 tấn/năm Quyết định Bộ lượng số 246 /XDCB ngày 28/4/1989 phê duyệt LCKT - KT cải tạo mỏ Hà Lầm Đưa công suất khu vực Lò Đông từ 100.000 lên 200.000 tấn/năm trì công suất Quyết định Bộ lượng số 57/XDCB định ngày 8/9/1990 việc phê duyệt LCKTKT khai thác khu Hữu Nghị mỏ Hà Lầm phương pháp Lộ thiên với tên công trường khai thác Lộ thiên Hữu Nghị mỏ Hà Lầm công suất 100.000 - 150.000T/năm Như từ tháng 9/1990 mỏ tồn phương pháp khai thác song song Lộ thiên Hầm lò + Khai thác thu gom than cứng + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác + Lắp đặt hệ thống điện + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác + Sửa chữa thiết bị điện, sửa chữa thiết bị khác + Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp + Dịch vụ ăn uống khác, dịch vụ lưu trú ngắn ngày + Khai thác thu gom than non + Sửa chữa máy móc thiết bị sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải ( trừ ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác ) - Theo phát triển chung đòi hỏi kinh tế thị trường ngày 29/12/1997 Bộ trưởng BCN định số 25/1997 QĐ - BCN việc "V/v Chuyển mỏ than Hà Lầm trực thuộc Công ty than Hòn Gai thành doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam" - Căn vào định số 405/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2001 hội đồng quản trị Tổng Công ty than Việt Nam V/v "Đổi tên mỏ Hà Lầm thành Công ty than Hà Lầm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập Tập đoàn Công nghiệp SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa Than – Khoáng sản Việt Nam" Đến ngày 01 tháng 02 năm 2008 công ty thức sang Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin (trước Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV) doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Than Hà Lầm) theo định số 3672/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công Thương) Công ty đơn vị thành viên (công ty con) Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Công ty Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 2203001252 ngày 01 tháng 02 năm 2008 Trụ sở: Số Phố Tân Lập - Phường Hà Lầm – Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Sản phẩm Công ty than loại, khai trường Công ty quy hoạch gọn, mức khai thác đến mức - 300m so với nước biển Công ty đầu tư, thiết kế vào loại lớn nước ta Hoạt động Công ty năm 2016 Khai thác, chế biến kinh doanh than; Kinh doanh dịch vụ khác sạn, nhà nghỉ, ăn uống 1.2 Điều kiện vật chất kỹ thuật sản xuất 1.2.1 Điều kiện địa chất, tự nhiên a Vị trí địa lý Công ty Cổ phần than Hà Lầm – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh nằm cách thành phố Hạ Long 4km phía Đông, nằm toạ độ: Kinh tuyến : X = 91.4000 ÷ 92.8000 Vĩ tuyến : Y = 19.7000 ÷ 20.9000 Diện tích khai thác công ty cổ phần than Hà Lầm khoảng 22,5km - Phía Bắc giáp khu mỏ Suối Lại, giới hạn đường ô tô Hà Lầm - Cột - Phía Nam giáp quốc lộ 18A Vịnh Hạ Long - Phía Tây giáp khu mỏ Bình Minh giới hạn đường gãy +28 - Phía Đông giáp khu mỏ Hà Trung b Địa hình Địa hình khu Mỏ tương đối phức tạp, chủ yếu đồi núi Đồi núi hầu hết vừa thấp với độ dốc từ 15 ÷ 400 Địa hình Mỏ cao dần phía Bắc phía Tây, với đỉnh núi cao 110m, thung lũng sâu 30m so với mực nước biển Hiện khu mỏ có hai dạng địa hình: Địa hình nguyên thuỷ địa hình khai thác Địa hình nguyên thuỷ nằm phía Nam Tây Nam khu mỏ, nhiều chỗ bị đào bới khai thác đầu lộ vỉa Địa hình khai thác nằm trung tâm khu SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa mỏ phát triển phía Đông phía Bắc, bao gồm moong khai thác lộ thiên phần đất đá đổ thải c Khí hậu Mỏ nằm khu vực có khí hậu đặc trưng vùng duyên hải nên chịu ảnh hưởng rõ rệt khí hậu nhiệt đới gió mùa Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 23 ÷ 270C Lượng mưa trung bình hàng năm 180mm Độ ẩm trung bình hàng năm 67% Mùa mưa hàng năm thường kéo dài từ tháng đến tháng 10 Vào mùa này, lượng mưa trung bình từ 80 ÷ 90% lượng mưa năm Trong tháng 6,7,8 tháng có lượng mưa cao nhất, ảnh hưởng tới trình sản xuất Công ty, làm cho sản lượng sản xuất sụt giảm, suất lao động giảm, chi phí trung gian cao Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng năm sau, nhiệt độ trung bình từ 16 ÷ 22 C, mùa thuận lợi cho việc khai thác than Vì mà phần lớn sản lượng than khai thác tiêu thụ năm thực vào mùa Tuy nhiên vào mùa công tác cung cấp nước phục vụ sản xuất lại gặp khó khăn d Phẩm chất than Qua thực kết phân tích cho thấy chất lượng than Công ty Cổ phần than Hà Lầm -Vinacomin thuộc loại than Antraxit có nhiệt lượng cao Công ty đã, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, tiêu thụ nước Qua trình xem xét sở báo cáo địa chất hai khu vực khai thác khu vực Lò Đông khu vực Hữu Nghị, với kết thực tế sản xuất năm qua Tổng hợp chất lượng thành phần hoá học than vỉa sau: Bảng 1.1 - Thống kê chất lượng than Công ty Cổ phần than Hà LầmVinacomin STT Tiêu chuẩn Ký hiệu Đơn vị tính Hàm lượng Độ tro Ak % 0,83 ÷ 39,98 Độ ẩm Wh % 0,15 ÷ 15,68 Chất bốc Vch % 0,37 ÷ 69,19 Lưu huỳnh S % 0,04 ÷ 2,93 Nhiệt lượng cháy Qt Kcal/kg 3054 ÷ 9268 SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa Mỏ có 11 vỉa than: 14B, 14, 13, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, có vỉa có giá trị công nghiệp: 14, 13, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, hai vỉa giá trị công nghiệp 14B, Hệ thống vỉa than thuộc công ty CP than Hà Lầm xếp vào loại vỉa than dày trung bình, chịu ảnh hưởng chuyển động kiến tạo, chuyển động ngang sườn giới hạn mỏ, làm xuất nhiều phay phá chia vỉa thành nhiều khối riêng biệt dẫn đến tượng biến dạng chống, tụt nguy hiểm Vỉa 7, vỉa 11 vỉa tương đối ổn định, hầu hết vỉa lại không ổn đinh, có cấu tạo tương đối đơn giản Nhìn chung, chiều dày vỉa than khu vực mỏ thay đổi phức tạp Độ tro trung bình than 16,25%, hàm lượng phốt lưu huỳnh không đáng kể Hệ thống vỉa than Công ty thống kê vào bảng sau: Bảng 1.2 - Thống kê vỉa than Công ty Cổ phần than Hà LầmVinacomin S Diện tích vỉa (Km2) Độ tro TB than (%) Cấu tạo Khu vực phân bổ Antraxit 3,6 18,43 Phức tạp Lò Đông 0,46 ÷ 8,0 Antraxit 2,0 21,58 Đơn giản Lò Đông Vỉa 0,2 ÷ 5,6 Antraxit 6,3 12,01 Đơn giản Lò Đông Vỉa 0,26 ÷ 45,82 Antraxit 6,7 10,58 Đơn giản Lò Đông Vỉa 0,38 ÷ 33,63 Antraxit 3,7 11,97 Đơn giản Lò Đông Vỉa 10 0,54 ÷ 42,89 Antraxit 7,5 11,83 Đơn giản Lò Đông Vỉa 11 0,08 ÷ 8,11 Antraxit 6,3 16,18 Đơn giản Lò Đông Vỉa 13 0,16 ÷ 19,34 Antraxit 2,5 16,61 Phức tạp Hữu nghị Vỉa 14 0,73 ÷ 53,62 Antraxit 3,25 14,58 Đơn giản Hữu nghị Tên vỉa Chiều dày vỉa (m) Loại than Vỉa 0,46 ÷7,06 Vỉa T T SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa e Cấu trúc địa chất thủy văn công trình Khu mỏ Hà Lầm năm gần đây, việc khai thác đầu lộ vỉa làm thay đổi lớn địa hình nguyên thuỷ tạo nhiều moong khai thác bãi thải nhỏ nằm rải rác khắp khu mỏ Các dòng chảy thoát nước tự nhiên nước mặt bị phá vỡ, làm cho nước mặt ngấm trực tiếp xuống lò khai thác moong khai thác lộ thiên, điều tạo điều kiện cho nước mặt chảy trực tiếp xuống công trình khai thác hầm lò, biện pháp tháo khô tích cực Nước ngầm tồn khu vực nước có áp lực cục bộ, lượng nước ngầm lớn Toàn hệ thống lò khai thác cũ Pháp ngừng khai thác từ trước nơi tàng trữ nước Vì vậy, thiết kế khai thác vùng lân cận cần ý đề phòng bục nước lò cũ gây nên 1.2.2 Công nghệ sản xuất công ty a Hệ thống mở vỉa Công ty Cổ phần than Hà Lầm- Vinacomin trước khai thác công nghệ hầm lò Từ tháng năm 1990 khai trường hầm lò bị thu hẹp yêu cầu đa dạng hoá sản xuất nên công ty tiến hành khai thác hai phương pháp hầm lò lộ thiên, khai thác hầm lò chủ yếu Mặt công nghiệp mỏ mở khai trường Mặt công nghiệp mỏ mở khai trường khu vực Lò Đông, thiết kế mở để khai thác vỉa 10 vỉa 11 Giai đoạn mở để khai thác từ mức +79÷-50 Phương pháp mở vỉa lò kết hợp với giếng nghiêng Lò mở từ sân công nghiệp mức +28 xuyên vỉa 10 Vỉa 11 Giếng nghiêng mở từ sân công nghiệp mức +28 gốm giếng giếng phụ với độ dốc 24 0, chiều dài 200m Để khai thác khu vực lò thượng mức +28 ÷ +72, công ty sử dụng lò thông gió lò vận chuyển vật liệu từ mức +79 xuyên vỉa tầng qua vỉa 10 thông tới lò thượng nối với lò +28 Để khai thác khu vực lò hạ, mở lò nghiêng thông gió lò vận chuyển vật liệu, gặp vỉa than mức +20, sau lò xuyên vỉa tầng lò hạ nối giếng nghiêng mức - 50 Hiện mặt công nghiệp mỏ mở rộng nhiều qui mô lớn mặt công nghiệp +75 với giếng đứng giếng đứng phụ mặt 28 Công ty mở giếng gió 29 Hệ thống mở vỉa khu vực khai thác lộ thiên: Mở hào bám vách, hệ thống mở vỉa có bờ công tác dùng bãi thải b Hệ thống khai thác than lò chợ Hiện Công ty áp dụng hệ thống khai thác cột dài theo phương (khấu dật) chia lớp SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa Hệ thống chia lớp nghiêng áp dụng cho vỉa dày ổn định, với hệ thống khai thác chiều dài lò chợ tương đối lớn Hệ thống chia lớp áp dụng cho vỉa có độ dốc lớn chiều dày vỉa không ổn định Hệ thống tiện cho việc khấu than chống giữ, chiều dài lò chợ ngắn hay thay đổi Công nghệ khấu than lò chợ: Chủ yếu áp dụng phương pháp khoan nổ mìn kết hợp với thủ công Công nghệ chống giữ: Hiện Công ty áp dụng giá thuỷ lực di động, cột thuỷ lực đơn, chống ma sát thay cho chống gỗ trước Vận chuyển than lò chợ máng cào chủ yếu, với độ dốc lớn Công ty áp dụng máng trượt để vận chuyển c Công nghệ chống lò chuẩn bị Công nghệ chống lò có ảnh hưởng trực tiếp tới suất lao động, an toàn lao động Các năm qua Công ty có cải tiến công tác chống lò áp dụng công nghệ chống lò chống sắt Việc đưa vào áp dụng chống sắt, góp phần đẩy mạnh công tác khai thác, nâng cao suất lao động nâng cao công tác an toàn, bảo hộ lao động cho công nhân khai thác than Ngoài ý nghĩa đó, việc áp dụng chống sắt góp phần tích cực hạn chế việc sử dụng khai thác gỗ, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, vấn đề mà người phải quan tâm d Công nghệ đào lò chuẩn bị Công tác đào lò, chống lò chuẩn bị chiếm vị trí quan trọng công tác khai thác than Do đó, Công ty đầu tư thoả đáng cho việc đào lò chuẩn bị gương lò đá, dùng máy khoan khí ép tạo lỗ mìn để nổ mìn, đất đá nổ mìn bốc xúc máy ∃ΠΜ - Liên Xô thủ công, đất đá bốc xúc vận tải thủ công hay tàu điện ắc quy, chống lò chống sắt hay neo Với gương lò than đào lò phương pháp khoan nổ mìn, xúc bốc thủ công vận tải goòng tự lật hay máy e Công nghệ khai thác lộ thiên Khoan nổ Vận chuyển than Sàng tuyển Vận chuyển đất đá Bãi thải Xúc bốc Hình 1.1 – Sơ đồ khai thác hệ thống lộ thiên SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa - Ni : Số ngày làm việc tháng loại lao động quy định hành theo Quyết định số 1666/QĐ-TKV ngày 30/7/2014 TKV “Về việc quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương số vị trí công việc chế trả lương theo vị trí làm việc áp dụng TKV” + Tdccn : Là lao động theo dây chuyền công nghệ, tính toán theo công thức: Tdccn = Tsxc x Hdccn (3-8) Trong đó: Hdccn : Là tỷ lệ % lao động dây chuyền công nghệ so với lao động sản xuất theo mô hình mẫu Nếu đơn vị có điều kiện dây chuyền công nghệ khác biệt lớn so với mô hình mẫu xây dựng Tdccn tính toán, xem xét sở bố trí lao động cách khoa học, hợp lý theo điều kiện thực tế b Lao động phụ trợ, phục vụ: Tptpv Tptpv = Tcn x Hptpv (3-9) Trong đó: Hptpv : Là tỷ lệ % lao động phụ trợ, phục vụ so với lao động công nghệ theo mô hình mẫu c Lao động quản lý: Tql Tql = (Tcn + Tptpv) x Hql (3-10) Trong đó: Hql : Là tỷ lệ % lao động quản lý so với tổng số lao động công nghệ phụ trợ phục vụ theo mô hình mẫu d Số lao động tăng, giảm so với mô hình mẫu: ∆tg ∆tg = ∆dccn + ∆ptpv + ∆ql (3-11) Trong đó: + ∆dccn : Là số lao động dây chuyền công nghệ tăng, giảm: ∆dccn = Tdccn x (K1-1) + Tdccn x (K2-1) + Tdccn x (K3-1) + Tdccn x (K4-1) (3-12) + ∆ptpv : Là số lao động phụ trợ phục vụ tăng, giảm: ∆ptpv = Tptpv x (K1-1) + Tptpv x (K2-1) + Tptpv x (K3-1) + Tptpv x (K4-1) (313) + ∆ql : Là số lao động quản lý tăng, giảm: ∆ql = Tql x (K1-1) + Tql x (K2-1) + Tql x (K3-1) + Tql x (K4-1) (3-14) - K1 : Là hệ số điều chỉnh lao động theo yếu tố tăng, giảm sản lượng khai thác than hầm lò so với mô hình mẫu SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa - K2 : Là hệ số điều chỉnh lao động theo yếu tố tăng, giảm suất lao động khai thác đào lò so với mô hình hình mẫu - K3 : Là hệ số điều chỉnh lao động theo yếu tố tăng, giảm hệ số mét lò đào so với mô hình hình mẫu - K4 : Là hệ số điều chỉnh lao động theo theo yếu tố khác biệt vị trí khu vực sản xuất so với mô hình mẫu Ngoài hệ số điều chỉnh trên, hệ số K5 hệ số điều chỉnh tỷ lệ lao động dây chuyền công nghệ, lao động phục vụ phụ trợ, lao động quản lý theo cự ly vận chuyển than từ lò chợ đến máng rót xuống goòng băng tải (Khi cự ly vận chuyển có thay đổi so với mô hình mẫu) BẢNG 3.2 - BẢNG TÍNH KẾ HOẠCH HAO PHÍ LAO ĐỘNG NĂM 2017 ĐV T Khối lượng (tháng) Năng suất lao động Công quy định ST T Danh mục Công tháng Lao động A Tính toán theo MHM 3.225 I Lao động công nghệ 1.835 Hầm lò 1.710 a Khai thác lò chợ 3.490 1.324 Lò chợ giá xích T 225.620 12,2 20 1.529 569 Than khấu luồng T 13.345 5,13 20 776 167 Than thu hồi T 41.664 18,21 20 615 150 VH máy cào 26 178 145 VH băng tải 11 26 234 123 Tháo máng 26 158 46 Đơn giá giao khoán Than cục xô T Than nguyên khai trừ cục xô b 10.821 Tỷ lệ than cục xô % 0,05 201.327 Đào lò công nghệ khoan xúc thủ công vận chuyển máng cào, băng tải, bước chống 0,7m/vì, chống thép HC N019 Sđ = 5,7 m 0,30 20 Lò than VCI Sđ= 8,3 '' 0,20 20 Lò đá mềm f = 4,6VCI '' 0,13 20 c Xén lò vận chuyển máng cào, băng tải d Khoan thăm dò SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 274 47 20 10 156 Đồ án tốt nghiệp chất e Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa Củng cố lò đo áp lực cột f Củng cố lò 100% m 8.915 33 24 59 125 Đo áp lực cột 100% T 225.620 1,2 24 94 96 26 26 1.679 125 195 11 Bơm nước lò Lộ thiên công Gạt đất đá m3 Gạt phục vụ đổ thải m3 225.000 3190 21,5 71 T 19.167 288 21,5 68 21,5 21,5 48 Xúc đất, than vỉa, di chuyển máy xúc thủy lực gầu ngược 324 30 Xúc đất, than vỉa, di chuyển KOMATSU PC220 79 Xúc đất, than vỉa, di chuyển CAT 320 62 Xúc đất, than vỉa, di chuyển Komatsu PW -210 67 Xúc lật 223 10 Thiết bị phục vụ 937 38 Gạt phục vụ sàng than 28 Gạt phục vụ máng, phá đá cỡ Giờ phục vụ di chuyển m3 h 143 II Phục vụ, phụ trợ %(I) 468 1.115 III Quản lý %(I) 282 275 B Tăng, giảm so với MHM Hệ số điều chỉnh Sản lượng (K1) 0,98 Năng suất lao động khai thác (K2) Hệ số mét lò đào (K3) Vị trí khu vực sản xuất (K4) C Lao động tăng, giảm 0,93 1,05 125 Công nghệ 50 Phục vụ, phụ trợ 50 Quản lý 24 Toàn công ty (A+B) SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 3.350 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa 3.3.2.3 Xác định tổng quỹ lương năm kế hoạch 2017 Hao phí tiền lương (tháng) xác định: TLi=NCthángxĐMix12 (3-15) Trong đó: NCtháng : ngày công tháng ĐMi : định mức đơn giá tiền lương cho ngày công (đ/công) BẢNG 3.3 - BẢNG TÍNH KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG NĂM 2017 T T Danh mục A Tính toán theo MHM I Lao động công nghệ Hầm lò a Khai thác lò chợ ĐVT Khối lượng (tháng) Công thán g Đơn giá Đ/sp Đ/công Quỹ lương (1000đ) 504.213.69 493.583.64 473.651.86 466.379.82 3.490 Lò chợ giá xích T 225.620 1.529 56.400 Than khấu luồng T 13.345 776 115.293 Than thu hồi T 41.664 615 32.508 VH máy cào 178 VH băng tải 11 234 Tháo máng 158 720.821 0,05 592.00 592.00 592.00 382.00 382.00 382.00 10.862.016 5.512.704 4.368.960 815.952 1.072.656 724.272 Đơn giá giao khoán Than cục xô T Than nguyên khai trừ cục xô b 801.327 207.308.12 235.715.14 287.600 294.156 Đào lò công nghệ khoan xúc thủ công vận chuyển máng cào, băng tải, bước chống 0,7m/vì, chống thép HC N019 Sđ = 5,7 m Lò than VCI Sđ= 8,3 '' Lò đá mềm f = 4,6VCI '' SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 1.504.91 2.807.23 4.608.61 564.00 564.00 610.00 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa c Xén lò vận chuyển máng cào, băng tải d Đổ bê tông e Khoan thăm dò f Củng cố lò đo áp lực cột g 869 m 10 183 10 Củng cố lò 100% m 8.915 59 Đo áp lực cột 100% T 225.620 94 Bơm nước lò Lộ thiên công m3 Gạt phục vụ đổ thải m3 225.000 T 19.167 Gạt phục vụ máng, phá đá cỡ Giờ phục vụ di chuyển Xúc đất, than vỉa, di chuyển máy xúc thủy lực gầu ngược m3 h 2.569 26 Gạt đất đá Gạt phục vụ sàng than 28 12.489 549.50 414.00 186.00 6.178.590 108.336 71.040 389.046 466.992 58.032 1.679 19.931.783 195 680.640 71 120 68 797 19 143 592.50 592.00 592.00 48 76.667 383.00 230.00 230.00 230.00 324 326.316 187.680 52.440 132.480 15.014.204 Xúc đất, than vỉa, di chuyển KOMATSU PC220 79 234.45 222.267 Xúc đất, than vỉa, di chuyển CAT 320 62 281.79 209.655 Xúc đất, than vỉa, di chuyển Komatsu PW -210 67 Xúc lật 223 Thiết bị phục vụ 937 II Phục vụ, phụ trợ %(I) 768 III Quản lý %(I) 682 B Tăng, giảm so với MHM Hệ số điều chỉnh Sản lượng (K1) 177.685 732.587 2.195.830 4.983.091 5.646.960 148.200 1000 t 900 Năng suất lao động khai thác (K2) Hệ số mét lò đào (K3) 221.00 273.76 195.28 540.70 690.00 m SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa Vị trí khu vực sản xuất (K4) Lao động tăng, giảm Công nghệ Phục vụ, phụ trợ Quản lý C Phụ cấp khu vực trđ D Toàn công ty (A+B) 4.144 504.366.03 Trên sở tính toán tổng quỹ lương năm 2017 theo định mức Tập đoàn TKV xác định mức tiền lương bình quân theo kế hoạch tính toán là: TLbq = TQL : 12 Nld (tr.đ/ng-tháng) (3-16) Trong đó: + TQL: tổng quỹ lương kế hoạch tính toán theo định mức TKV= 504.366.039.000đ (Bảng 3.3) + Nld: tổng số lao động tính toán cho năm kế hoạch = 3.350 người (Bảng 3.2) Vậy TLbqkh = : 12 = 12.546.418 ( đ/ng-tháng ) Theo Điều thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước quy định: Đối với công ty có suất lao động bình quân tăng mức tiền lương bình quân kế hoạch xác định so với mức tiền lương bình quân thực năm trước liền kề gắn với lợi nhuận kế hoạch sau: Lợi nhuận kế hoạch tăng so với thực năm trước liền kề mức tiền lương bình quân kế hoạch xác định theo công thức sau: TLbqkh = TLbqthnt + TLns - TLln (3-17) Trong đó: - TLbqkh: Mức tiền lương bình quân kế hoạch - TLbqthnt: Mức tiền lương bình quân thực năm trước liền kề - TLns: Khoản tiền lương giảm theo suất lao động bình quân, xác định theo công thức: SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa TLns = TLbqthnt x ( x 0,8 (3-18) 776,119 613,677 TLns = 12.066.979 x ( -1) x 0,8 = 2.555.330,19 (đ/ng-tháng) Wkh : Năng suất lao động bình quân kế hoạch; W thnt : suất lao động bình quân thực năm trước liền kề - TLln: Khoản tiền lương tăng thêm theo lợi nhuận, xác định theo công thức sau: TLln = TLbqthnt x (1- )x 0,2 (3-19) 1− TLns = 12.066.979 x [ 33.471 54.393 ] x 0,2 = 928.300,83 (tr.đ/ng-tháng) Trong đó: - TLbqthnt: Mức tiền lương bình quân thực năm trước liền kề - Pkh: Lợi nhuận kế hoạch; Pthnt: lợi nhuận thực năm trước liền kề Vậy TLbqkh = TLbqthnt + TLns - TLln = 12.066.979 + 2.555.330,19 – 928.300,83 => TLbqkh = 13.694.008,36 (tr.đ/ng-tháng) Nhận xét: Qua tính toán cho thấy mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2017 Công ty xây dựng theo định mức đơn giá tiền lương Tập đoàn TKV thấp so với mức tiền lương bình quân theo hướng dẫn thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01/9/2016 Bộ lao động thương binh xã hội Để cân đối yếu tố chi phí sản xuất năm 2017, đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch đề công ty xác định quỹ lương theo định mức đơn giá tiền lương Tập đoàn TKV xây dựng Bảng 3.3 3.3.2.4 Cân đối sử dụng lao động năm 2017 Từ việc tính toán hao phí lao động cho năm kế hoạch 2017, vào số lượng, chất lượng lao động có Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng tiết giảm (nghỉ, chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển đổi nghề ) nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động năm kế hoạch Việc sử dụng lao động phải đảm bảo trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công việc Kế hoạch đào tạo Công ty lĩnh vực đào tạo đại học, sau đại học, lớp đào tạo dạy nghề, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Hàng năm công ty thường xuyên tổ chức thi tay nghề bậc cao để khuyến khích người lao động học hỏi nâng cao trình độ tay nghề, phục vụ sản xuất Một số yêu cầu, mục tiêu công tác cân đối, bố trí lao động đề năm 2017: SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa + Công ty cần rà soát lại toàn số lao động có để có kế hoạch tuyển dụng, bổ sung đào tạo luân chuyển đảm bảo phù hợp ngành nghề, chất lượng lao động tốt + Có biện pháp tổ chức, quản lý thời gian làm việc người lao động cách chặt chẽ, có hiệu + Tổ chức giám sát việc thực kế hoạch chế độ với người lao động + Tổ chức giám sát việc phân phối tiền lương quy định bảo vệ quyền lợi cho người lao động lợi ích công ty BẢNG TÍNH CÂN ĐỐI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2017 Thực năm trước liền kề ( người ) ST T Chỉ tiêu Lao động đầu kỳ Trong Đại học trở lên Cao đẳng Trung cấp Sử d Lao động giảm kỳ Sơ cấp Lao động cuối kỳ 31/12 Lao động cần sử dụng Chưa qua đào tạo Đại học trở lên I LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ 2.304 12 95 53 383 2.084 1.885 10 Sản xuất than hầm lò 1.587 12 95 47 354 1.390 1.710 10 Đào lò 654 62 23 154 588 542 Khai thác than 770 26 19 167 653 1.005 Chống xén lò Theo dây chuyền công nghệ 163 33 149 163 20 415 415 27 27 25 67 67 67 70 70 70 Vận hành quang lật Lái tàu điện, mô nô ray Vận hành tời trục Vận hành máng cào, băng tải Thanh tra an toàn, lò trưởng Sản xuất lộ thiên, khác Vận hành máy xúc đất, than, gạt 405 220 17 203 210 51 48 43 279 248 40 61 282 40 SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất II Lái xe than, đất, tiêu thụ Vận hành sàng máy, than LAO ĐỘNG PHỤ TRỢ III IV Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa 100 142 101 69 138 118 715 19 758 721 Bên lò 365 10 364 362 Bên lò LAO ĐỘNG PHỤC VỤ LAO ĐỘNG QUẢN LÝ 350 1 394 359 1 18 325 306 437 438 Tổng cộng 303 439 3.628 SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 3.350 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa 3.3.2.5 Tổng hợp kế hoạch lao động tiền lương BẢNG 3.3 - BẢNG TỔNG HỢP LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG NĂM 2017 STT I Chỉ tiêu ĐVT Công ty lập Tác giả lập So sánh Tuyệt đối Tương đối Các tiêu giá trị Doanh thu Trđ 2.650.031 Lợi nhuận Trđ 33.471 II Các tiêu vật Sản lượng than tiêu thụ 2.495.000 Sản lượng than sản xuất 2.600.000 III Lao động tiền lương Tổng quỹ lương Lao động bình quân Năng suất lao động bình quân Trđ người Tấn/ng-tháng 504.214 504.366 153 100,06 3.600 3.350 -250 93,05 61,34 65,92 4,58 107,47 3.4 Đánh giá chung Kế hoạch lao động tiền lương tác giả xây dựng sở tính toán cách khoa học, kết hợp trước mắt lâu dài, mang tính vừa liên tục, vừa kế thừa Kế hoạch xây dựng dựa tiêu kinh tế, kỹ thuật mỏ Tập đoàn TKV quy định nhà nước áp dụng cho toàn công ty chi tiết đến phận, đơn vị với mục đích chung hiệu công việc lợi nhuận cho Công ty Để thực tốt kế hoạch cần có phối hợp tốt công tác tổ chức Đây khâu then chốt việc hoàn thành kế hoạch trình thực có tình chưa tính đến xảy đòi hỏi người làm kế hoạch phải có trình độ nhạy bén đủ đáp ứng với tình hình nhiệm vụ kinh doanh doanh nghiệp mỏ giai đoạn SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa KẾT LUẬN CHƯƠNG Kế hoạch lao động tiền lương phận kế hoạch sản xuất kinh doanh có tính định hướng cho trình sản xuất kinh doanh thời gian trước mắt lâu dài, từ công ty tổ chức tốt công tác điều hành quản lý Nội dung chuyên đề lập kế hoạch lao động tiền lương cho công ty cổ phần than Hà Lầm năm 2017 mà tác giả trình bày không nằm mong muốn đó, tính toán xây dựng khoa học, dựa định mức, tiêu kinh tế kỹ thuật mỏ Kế hoạch lao động tiền lương đảm bảo tính toán đủ số lao động cần thiết cho năm 2017 với kế hoạch thời gian lao động theo quy định Nhà nước chế độ làm việc người lao động doanh nghiệp mỏ Năng suất lao động tăng theo tiêu vật tiêu giá trị so với năm trước phần nhờ kế hoạch cho chất lượng lao động tăng cao Tiền lương có tính hai mặt, công cụ để khuyến khích người lao động làm việc hăng say yếu tố kết cấu nên giá thành sản phẩm doanh nghiệp Vì sử dụng quỹ tiền lương hợp lý người quản lý doanh nghiệp quan tâm Chuyên đề dựa định mức lao động đơn giá tiền lương để lập kế hoạch quỹ tiền lương hợp lý Nhưng để kế hoạch thực tốt cần có biện pháp tổ chức quan tâm mức Quỹ tiền lương tăng, lao động giảm nên kế hoạch cho tiền lương bình quân tăng, điều có nghĩa thu nhập người lao động tăng giúp họ đảm bảo sống, tích cực công việc Kế hoạch lao động tiền lương cho thấy tốc độ tăng suất lao động tăng cao tốc độ tăng tiền lương bình quân, đảm bảo yêu cầu doanh nghiệp Ngoài chuyên đề đề cập đến kế hoạch phân bổ quỹ lương hợp lý, chế độ đào tạo bồi dưỡng lao động để người lao động yên tâm tin tưởng làm việc SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa KẾT LUẬN CHUNG Với kiến thức học trường Đại Học Mỏ- Địa Chất với thời gian thực tập làm việc công ty CP than Hà lầm, hướng dẫn tận tình thầy giáo Th.S Phạm Kiên Trung, thầy cô môn em hoàn thành đồ án với nội dung sau : Chương : Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin Chương : Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin Chương : Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2017 công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin Qua phân tích hoạt động SXKD công ty năm 2016 cho thấy: * Thuận lợi - Công ty than Hà Lầm nằm vùng than Đông Bắc Tổ quốc, nơi có hạ tầng sở hoàn chỉnh phục vụ cho việc khai thác, có vị trí thuận tiện giao thông gần quốc lộ 18A, có đường 18B nối liền từ khai trường tới nhà máy tuyển than Nam cầu Trắng có cảng riêng - Điều kiện dân cư vùng hầu hết tuý cán công nhân viên Công ty khu vực nên an ninh tốt - Chất lượng than Công ty tốt, hàm lượng than cục cao, nhiệt lượng cao có giá trị công nghiệp - Lực lượng lao động đông đảo, có trình độ, sức khoẻ tốt lại nhiệt tình gắn bó với nghề đủ khả đáp ứng yêu cầu công việc - Công ty trọng đầu tư sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất khai thác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thị trường cạnh tranh để đem lại lợi nhuận cao * Thành tích bật Công ty năm qua: - Sản lượng than nguyên khai đạt 2.226.411 tăng 1,20% so với kế hoạch 2,10% so với thực năm trước - Tổng doanh thu đạt 2.531.614 triệu đồng giảm 3,05% so với thực năm trước tăng 2,49% so với kế hoạch - Năng suất lao động tiền lương bình quân CBCNV toàn Công ty cải thiện rõ rệt Tuy nhiên, bên cạnh thành tích nêu năm 2016 Công ty số khó khăn: SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa - Diện khai thác ngày xuống sâu, xa không ổn định , diện sản xuất cạn kiệt ,ngày khó khăn cho công tác khai thác - Chưa tận dụng hết lực sản xuất có *Với chuyên đề nghiên cứu Chuyên đề “Lập kế hoạch lao động tiền lương cho công ty cổ phần than Hà Lầm năm 2016” đảm bảo tính toán đủ số lao động cần thiết cho năm 2016 với kế hoạch thời gian lao động theo quy định Nhà nước chế độ làm việc người lao động doanh nghiệp mỏ Năng suất lao động tăng theo tiêu vật tiêu giá trị so với năm trước phần nhờ kế hoạch cho chất lượng lao động tăng cao Chuyên đề dựa định mức lao động đơn giá tiền lương để lập kế hoạch quỹ tiền lương hợp lý Quỹ tiền lương tăng, lao động giảm nên kế hoạch cho tiền lương bình quân tăng, điều có nghĩa thu nhập người lao động tăng giúp họ đảm bảo sống, tích cực công việc Kế hoạch lao động tiền lương cho thấy tốc độ tăng suất lao động tăng cao tốc độ tăng tiền lương bình quân, đảm bảo yêu cầu doanh nghiệp Ngoài chuyên đề đề cập đến kế hoạch phân bổ quỹ lương hợp lý, chế độ đào tạo bồi dưỡng lao động để người lao động yên tâm tin tưởng làm việc Do đó, luận cứu áp dụng đem lại hiệu kinh tế không nhỏ hy vọng công tác tổ chức lao động tốt Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội ,tháng năm 2016 Sinh viên Hoàng Thu Trang SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa Tài liệu tham khảo [1] PGS.TS Ngô Thế Bính : Bài giảng Công nghiệp mỏ [2] TS Đặng Huy Thái :Bài giảng phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp [3] Lương Đức Cường :Chế độ sách hành lao động, tiền lương bảo hiểm xã hội – y tế [4] Nghị định số 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ [5] Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ [6] Quyết định số 279/QĐ – TKV ngày 23 tháng năm 2017 việc quy định mức tiền lương (tháng, ngày, giờ), hệ số giãn cách tiền lương số vị trí công việc chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng TKV [7] Quyết định số 277/QĐ – TKV ngày 23 tháng năm 2017 việc ban hành Quy chế quản lý lao động tiền lương [8] Quyết định số 10/QĐ – HĐQT ngày 23 tháng năm 2017 phê duyệt ban hành định mức suất lao động, mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương giao khoán cho số công việc chủ yếu năm 2017 [9] Quyết định số 347/QĐ-HLC ngày 24 tháng năm 2107 “V/v ban hành mức tiền lương giao khoán phòng ban, viên chức quản lý công ty năm 2017” [10] Quyết định số 2439/QĐ-TKV ngày 14 tháng 11 năm 2014 Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam việc ban hành hệ thống biểu mẫu giao kế hoạch toán tiền lương [11] Quyết định số 1666/QĐ-TKV ngày 30 tháng năm 2014 Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương chức danh ngành nghề [12] Quyết định số 2305/QĐ-HĐTV ngày 06 tháng 12 năm 2013 Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam ban hành quy chế quản lý lao động tiền lương [13] Quyết định số 2798, 2799/QĐ-TKV ngày 31 tháng 12 năm 2015 Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam việc ban hành Bộ định mức lao động suất số thiết bị chủ yếu mô hình mẫu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam [14] Văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2017 TKV SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Đồ án tốt nghiệp chất SV: Hoàng Thu Trang – Lớp: QTKD B – K58 Tr ường Đại h ọc M ỏ - Đ ịa ... 4, 62 135.555 6,16 130. 526 5,86 29 .771 29 ,55 1 ,24 -5. 029 -3,7 Công trường 26 /3 20 0.341 9,19 22 0 .20 0 10,01 20 8. 722 9,37 8.381 4,18 0,19 -11.478 -5 ,2 KTCB1 27 .9 32 1 ,28 25 .086 1,14 27 .930 1 ,25 -2. .. 27 ,23 4,88 59.718 12, 19 2, 42 500.468 22 ,95 350.000 15,91 354.6 82 15,93 -145.786 -29 ,13 -7, 02 4.6 82 1,34 0, 02 V11 - Khu II 500.468 22 ,95 350.000 15,91 354.6 82 15,93 -145.786 -29 ,13 -7, 02 4.6 82. .. TH2016/KH2016 SS sản lượng ± ± Tỷ trọng (%) % 100 45.734 2, 10 26 .411 1 ,20 84,07 1 92. 083 11,44 7,05 21 . 729 1,17 -0, 02 17,84 2. 226 .411 1.871. 72 395 .28 2 17,75 9.000 2, 33 0,04 2. 748 0,70 -0,09 3 92. 950
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch lao động – tiền lương năm 2017 của công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin, Lập kế hoạch lao động – tiền lương năm 2017 của công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin, Lập kế hoạch lao động – tiền lương năm 2017 của công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay