Bộ đề thi HSG Toán và TV lớp 2,3,4,5

13 828 8
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:28

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: .Lớp 2: Cắt phách theo đường này. MÔN TOÁN 2 Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1: Viết số: a. Số nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số cuối là số liền trước số 3? . b. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau.? . c. Các số lớn hơn 72 nhưng nhỏ hơn 79?. . Câu 2: a. Tìm số còn thiếu điền vào dấu chấm: 38 24 79 14 16 11 63 94 ? . b. Tùng có số viên bi là số liền sau số 99. Huy có số viên bi bằng số nhỏ nhất có ba chữ số. Hỏi Tùng Huy ai nhiều bi hơn? Câu 3.Tìm x biết: 25 + 3 – x = 19 26 + x = 75 x : 4 < 4 3 < x : 5 < 6 Câu 4: Em có một số cặp tóc, em cho bạn 7 cặp tóc. Em còn lại 5 cái. Hỏi lúc đầu em có bao nhiêu cái cặp tóc? . Câu 5: Buổi chiếu phim bắt đầu từ lúc 19 giờ, nhưng vì xe của ba bị hỏng nên em ba đến rạp lúc 7giờ rưỡi đêm. Hỏi ba em đến trể bao nhiêu phút. . . Điểm Giám khảo . . Câu 6: Tam giác ABC có AB = 6cm, BC = 8 cm, MN= 4cm, AC dài hơn MN 3cm. a. Hình bên có mấy hình tam giác, tứ giác. A b. Tính chu vi tam giác ABC . M N . . B C . . ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: .Lớp 2: Cắt phách theo đường này. MÔN TIẾNG VIỆT: 2 Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1: Thay cụm từ Khi nào trong các câu hỏi bằng các cụm từ thích hợp: a. Khi nào trường bạn thi học kỳ 2?: . b. Khi nào bạn được nghĩ hè? . c. Khi nào bạn đi đón em ở lớp mẫu giáo? d. Khi nào bạn sẽ về quê thăm ông bà ngoại? . Câu 2: Đặt câu hỏi cho cụm từ vì sao cho các câu sau: a. Vì học giỏi, hiền từ nên bạn Lan được nhiều người quý mến . b. Thủy Tinh đánh đuổi Sơn Tinh vì nghen tức. . c. Vì gấu trắng có tính tò mò, nên người thủy thủ thoát nạn . d. Nhờ có anh Hùng kê lại hòn đá nên mọi người qua cầu không bị ngã nữa. . Điểm Giám khảo Câu 3: Dùng dấu chấm, phẩy điền vào ô trống trong đoạn văn sau viết đoạn văn lại cho đúng chính tả. Ông đỗ phủ là người làm thơ rất nổi tiếng đời nhà Đường có câu rằng: “ Nhân sinh thập cổ lai hy” nghĩa là: “Người thọ 70 xưa nay hiếm” tôi nay đã ngoài 70 xuân nhưng tinh thần vẫn rất sáng suốt . . Câu 4: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau đặt câu với từ vừa tìm được: Tốt nết, đen thui, hiền lành . . . Câu 5: Em hãy viết một đoạn văn nói về em bé của em (hoặc em bé của hàng xóm) . . . ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: .Lớp 5: Cắt phách theo đường này. MÔN TOÁN 5 Thời gian làm bài: phút 1. Thực hiện các dãy tính sau bằng cách nhanh nhất: 1696,1425 100:18,374110:282,224 . xx + 2. Tìm một số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì nó tăng thêm 1112 đơn vị. 3. Tìm một số thập phân, biết rằng nếu dời dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số, ta được một số mới hơn số phải tìm là 324,225 4. Quãng đường từ A đến B dài 42 km. Lúc đầu anh Biên đi bộ khởi hành từ A để đến B với vận tốc 6km/giờ. Sau đó anh Biên đi xe đạp với vận tốc 10 km/giờ. Tính thời gian đi xe đạp đi bộ. Biết người đó khởi hành từ A lúc 6 giờ đến B lúc 11 giờ. 5. An Bình cùng đọc 2 cuốn sách truyện giống nhau. Trung bình mổi ngày An đọc được 10 trang, Bình đọc được 15 trang. Hỏi cuốn truyện dày bao nhiêu trang, biết rằng An bắt đầu đọc sau Bình 2 ngày Bình xong trước An 7 ngày. 6.Một hình thang có diện tích 60m 2 . Hiệu của hai đáy bằng 4m. Hãy tính độ dài mỗi đáy, biết rằng nếu đáy lớn được tăng thêm 2m thì diện tích hình thang sẽ được tăng thêm 6m 2 . BÀI LÀM Điểm Giám khảo . . . . . . HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN 5 1. Thực hiện các dãy tính sau bằng cách nhanh nhất: (2Đ) 01,0 84,59100 84,59 84,59425 84,59 4496,1425 4118,374282,22 1696,1425 100:18,374110:282,224 . === + = + xxxxxxxx 2. H làm đúng ghi 2 điểm: Gọi số cần tìm là abc . Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải ta được số abc5. Theo bài ra ta có: abc5 = abc + 1112 10 x abc +5 = abc +1112 => ; 10 x abc = abc +1112 - 5 =>10 x abc - abc = 1107 => (10 - 1) x abc = 1107; 9 x abc = 1107; abc= 123 3. (3đ) Số phải tìm 100lần Số mới: 324,225 số phần bằng nhau là: 100-1=99 Số phải tìm là: 324,225 : 99 = 3,275 4.(3đ) Giải : Thời gian anh Biên đi từ A đến B là: 11-6=5( giờ) Nếu anh Biên đi bộ trong 5 giờ thì quãng đường đi là: 6 x 5 = 30 (km) Quảng đường 30km ngắn hơn thực tế là: 42 - 30 = 12(km) Hiệu số vận tốc đi xe đạp đi bộ là: 10 - 6 = 4 (km) Thời gian anh Biên đi xe đạp là: 12 : 3 = 4(giờ) ; Thời gian anh Biên đi bộ là: 5 - 3 = 2(giờ) 5. (4đ)Gợi ý: Bình đọc nhanh gấp rưỡi An. Vậy An sẽ đọc lâu gấp rưỡi Bình. Ta có sơ đồ: Số ngày Bình đọc: Số ngày An đọc: 7- 2 v.v . Đáp số : 150 trang 6: (4đ) A B Chiều cao BH của tam giác BCE là: 6 x2 : 2= 6m 6cm 2 Đây cũng chính là chiều cao của hình thang Tổng của hai đáy là: 60 x 2: 6 = 10 Đáy bé là: (10 - 4):2=(3m), Đáy lớn là: 3 + 4 = 7(m) 2m Trình bày sạch sẽ, không tẩy xóa toàn bài ghi 2đ HƯỚNG DẪN CHẤM TV 5 1. an khang, an nhàn, an ninh, an - bom, an - pha, an phận, an tâm, an toàn, an cư lạc nghiệp, an - lô - rít, an - đê - hít. 2. a. Từ dùng sai: "Tố cáo" thay từ tố cáo bằng từ phê phán hoặc chỉ ra b. Từ dùng sai "bao phủ" thai lại bằng từ tràn ngập 3. Câu a,b,c là câu ghép, câu d là câu đơn 4. Cái mới lạ, đồng thời là cái hay của hai dòng thơ chủ yếu được biểu hiện ở cách nói Găm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại. Cảnh thực mà nhà thơ miêu tả ở đây là chiều muộn, hoàng hôn buông xuống nhưng đàn vẫn gặm cỏ ở đay đàn gặm cỏ, mà gặm cả hoàng hôn, gặm những tia nắng cuối ngày còn sót lại .Cảnh vật như hòa quyện vào nhau thật thơ mộng. 5. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: .Lớp 5: Cắt phách theo đường này. MÔN TIẾNG VIỆT 5 Thời gian làm bài: 90 phút 1. Tìm các từ trong đó tiếng “an” có nghĩa là “ yên, yên ổn” trong các từ dưới đây: Điểm Giám khảo an khang, an nhàn, an ninh, an - bom, an - pha, an phận, an tâm, an toàn, an cư lạc nghiệp, an - lô - rít, an - đê - hít. 2. Tìm từ sai trong từng câu dưới đây sữa lại cho đúng: a. Chúng ta cần tố cáo khuyết điểm của bạn để giúp nhau tiến bộ b. Một không khí nhôn nhịp bao phủ thành phố. 3. Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phân tích cấu tạo các câu đó? a. Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biểm b. Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập c. Mặc dù nhà nó xa nhưng nó không bao giờ đi họ muộn d. Mây tan mưa lại tạnh Bé thích làm kĩ sư giống bố thích làm cô giáo như mẹ. 4. Trong bài thơ Đàn gặm cỏ hoàng hôn, nhà thơ Nguyễn đức Mậu viết: "Đàn trên đồng cỏ xanh xanh Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại." Đọc hai dòng thơ trên em thấy có gì mới lạ, có gì hay? 5. " . Lúc ấy Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông Những thạp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ Những xe ủi,xe ben song vai nhau nằm nghỉ Chỉ còn tiếng đàn ngân nga Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà" Em hãy tưởng tượng tả lại cảnh sông đà trong đêm trăng kỳ diệu ấy. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: .Lớp 4: Cắt phách theo đường này. ================================================== ==== MÔN TIẾNG VIỆT 4 Thời gian làm bài: 90 phút 1. Những thành ngữ, tục ngữ nào sau đây không nói về lòng dũng cảm: Gan vàng dạ sắt, gan lỳ tướng quân, đồng sức đồng lòng, yêu nước thương nòi,thức khuya dậy sớn, một nắng hai sương, vào sinh ra tử, máu chảy ruột mềm, môi hở răng lạnh. 2. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau nêu tác dụng của các trạng ngữ trong câu. a. Trên các hè phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô. b. Vì sợ rét, Hồng cắt lá chuối khô che kín chuồng gà. c. Cô giáo là người giúp đỡ bạn Nam nhiều nhất. d. Nhờ cô giáo giúp đỡ, bạn Nam tiến bộ rất rõ rệt. 3. Em hãy tìm từ ghép, từ láy trong đoạn thơ sau: Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể Núi dựng cheo leo hồ lặng im Lá rừng với gió ngân se sẻ Họa tiếng lòng ta với tiếng chim 4. Trong đoạn thơ" Khúc hát ru" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nói về tâm tình của người mẹ miền níu vừa nuôi con, vừa tham gia kháng chiến có hai câu thơ: " Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng" Em hiểu câu thơ"nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng" như thế nào? 5. Nhiều con vật đã trở thành con vật rất đáng yêu trong các phim truyện, phim hoạt hình. Em hãy tả lại một trong các con vật đó mà em thích. BÀI LÀM: . . Điểm Giám khảo ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: .Lớp 4: Cắt phách theo đường này. ================================================== === MÔN TOÁN 4 Thời gian làm bài: 90 phút 1. Điền chữ số thích hợp vào phép tính: a x ab x acd = 2004 2. Cho 4 chữ số 2,3,5 0. Hãy lập tất cả các số mà mỗi số có đủ 4 chữ số đã cho. Tính tổng các số đó. 3. Tìm x sao cho: x 15 6 1 = Giải bằng 2 cách? 4. Tổng số tuổi của ông của bố Quân là 85. Tổng số tuổi của ông Quân là 65. Tuổi của Quân bằng 1/3 tuổi của bố.Hỏi tuổi mỗi người. 5. Trung bình cộng số viên bi của ba bạn Hoài, Nhi, Nam là 33 viên. Nếu bạn Hoài bớt đi 6 viên, bạn Nhi có thêm 7 viên, bạn Nam có thêm 8 viên thì ba bạn có số viên bi bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 6. Một sân trường hình chữ nhật có nữa chu vi bằng 150 mét. chiều rộng bằng 3 2 chiều dài Điểm Giám khảo a. Tính diện tích sân trường. b. Người ta định xây một bồn hoa hình chữ nhật hoặc hình vương có nữa chu vi bằng 24 m ở phía trước sân trường. Hỏi cạnh cảu hình đó phải bằng bao nhiêu để diện tích bồn hoa là lớn nhất? BÀI LÀM: [...]... lạnh 2 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau nêu tác dụng của chủ ngữ (2Đ) a Trên các hè phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô b Vì sợ rét, Hồng cắt lá chuối khô che kín chuồng gà c Cô giáo là người giúp đỡ bạn Nam nhiều nhất d Nhờ cô giáo giúp đỡ, bạn Nam tiến bộ rất rõ rệt 3 2đ: Từ ghép: lặng im; Từ láy: chầm... thơ qua ngòi bút tinh tế của tác giả Tấm lưng gầy của người mẹ miền núi vất vả nuôi con, nuôi bộ đội đánh Mỹ lại chính là chiếc nôi ru em bé ngủ ngon lành 5 8Đ.Gợi ý: Chú chó Rếch trong phim (Chú chó thám tử); Mèo đen trong phim(Hoa hậu mèo); Con lợn ngốc nghếch, Chú chó Bat- đi, Tôm giơ-ri trong những bộ phim cùng tên Toàn bài trình bày đúng, sạch sẽ ghi 2 đ ...HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN 4 1 (2 Đ) a x ab x acd = 2004: Ta có: 2004 = 12 x 167 = 1 x 12 x 167 vậy a x ab x acd = 2004 = 1 x 12 x 167 Suy ra a= 1, ab = 12, nên b = 2, acd = 167 nên c = 6, d = 7 Ta có: 1 x 12 x 167 = 2004 2... 0,5đ :Rộng 150m Dài Chiều dài: 150:5 x3=90 (0,5đ) Chiều rộng 150-90=60 (0,5đ) 2 Diện tích: 95 x 60 = 540(m ) (0,5đ) b Ta biết tổng hai số không đổi thì tích của hai số đó lớn nhất khi hai số đó bằng nhau ngượic lại tổng hai số đó không đổi khi hai số đó bằng nhau thì tích là lớn nhất.(0,5đ) Gọi độ dài các cạnh của hình đó là a,b ta có: a + b = 24(không đổi)(0,5đ) Diện tích hình đó lớn nhất khi a=b Khi . ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: .Lớp 2: . . ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: .Lớp 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi HSG Toán và TV lớp 2,3,4,5, Bộ đề thi HSG Toán và TV lớp 2,3,4,5, Bộ đề thi HSG Toán và TV lớp 2,3,4,5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay