Bài 23 đức tính giản dị của bác hồ

5 151 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 22:33

... thông tôm, chi chi nảy”  niềm vui tàn bạo, phi nhân tính Phép tăng cấp làm rõ thêm tâm lí, tính cách xấu xa nhân vật: thờ ơ, vô trách nhiệm, hách dịch, thích hưởng lạc - Nghệ thuật: tương phản,... hách dịch, gắt quát đất mà gãi, bên cạnh ngài mé tay trái, bát yến hấp đường phiên để khay khảm, khói nghi ngút … tráp đồi mồi hình chữ nhật, trầu vàng, cau đậu, rễ tía, ống thuốc bạc, đồng hồ. .. bị đẩy tới cao trào + Tâm lí, tính cách nhân vật thể rõ rệt: phơi bày, lên án chất xấu xa tên quan phủ bọn nha lại Bày tỏ niềm cảm thương với nhân dân HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23 đức tính giản dị của bác hồ , Bài 23 đức tính giản dị của bác hồ , Bài 23 đức tính giản dị của bác hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn