Bài 23 đức tính giản dị của bác hồ

9 160 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 22:33

... sống giản dị ngày ? Trong đời sống ngày, đức tính giản dị Bác tác giả nhận định từ ngữ - Trong sạch, bạch, tuyệt đẹp → thâu tóm đức tính giản dị Bác ? Trong nhận định đức tính giản dị Bác Hồ tác... : Đức tính giản dị Bác Hồ ( câu mở đầu đoạn văn) Trình tự lập luận - Đi từ nhận xét khái qt đến biểu cụ thể đức tính giản dị Bác Hồ Bố cục: phần III Phân tích văn Nhận định đức tính giản dị Bác. .. chung đức tính giản dị Bác + Thân (đoạn 3,4,5): Trình bày biểu cụ thể đức tính giản dị Bác( Chứng minh giản dị Bác) GV: Vì đoạn trích nên văn khơng đủ phần bố cục thơng thường văn nghị luận Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23 đức tính giản dị của bác hồ , Bài 23 đức tính giản dị của bác hồ , Bài 23 đức tính giản dị của bác hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn