Giáo án Vật lý 9 chuẩn

179 563 3
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:27

TIẾT 01 Ngày soạn: 21/08/2005 SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIÊN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2.Vẽ và sử dụng được đồ thò biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. 3.Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với mỗi nhóm: (Lớp gồm 6 nhóm) 1 dây điện trở bằng nikenlin chiều dài 1m đường kính 0,3mm, dây này được quấn sẳn trên trụ sứ (điện trở mẫu) 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A. 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V. 1 công tắc, 1 nguồn điện 6V, 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1 - Ổn đònh tình hình lớp: (1 phút) 2 - Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra) 3 - Giảng bài mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC Hoạt động 1: Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi dưới đây: Để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần dùng những dụng cụ gì? Nêu nguyên tắc sử dụng những dụng cụ đó? Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1SGK. Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm mắc mạch điện thí nghiệm. Yêu cầu một vài nhóm trả lời C1. Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thò để rút ra kết luận. Đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện Trả lời câu hỏi của GV. Tìm hiểu sơ đồ Hình 1.1. Tiến hành TN và thảo luận nhóm câu C1. Từng HS đọc thông báo về dạng đồ thò trong SGK để trả lời câu hỏi GV đặt ra. Từng HS làm C2. Thảo luận nhóm, nhận xét dạng đồ thò, rút ra kết luận. Từng HS chuẩn bò trả lời câu hỏi của GV. Từng HS chuẩn bò trả lời SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I.THÍ NGHIỆM 1.Sơ đồ mạch điện 2.Tiến hành thí nghiệm II.ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ 1.Dạng đồ thò 2.Kết luận Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. III.VẬN DỤNG GIÁO ÁN VẬT 9 .Trang 1 vào hiệu điện thế có đặc điểm gì? Yêu cầu HS trả lời C2. Hướng dẫn HS xác đònh các điểm biểu diễn, vẽ một đường thẳng đi qua gốc tạ độ, đồng thời đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa điểm biểu diễn thì phải tiến hành đo lại. Yêu cầu một vài nhóm nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. Hoạt động 4: Cũng cố bài học và vận dụng Yêu cầu HS nêu kết luận về mối quan hệ giữa U, I. Đồ thò biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì? Đối với HS yếu kém, có thể cho HS tự đọc phần ghi nhớ trong SGK rồi trả lời câu hỏi/ Yêu cầu HS trả lời C5. C5. 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 phút) Học thuộc phần ghi nhớ, khi học bài cần xem lại các thí nghiệm và liên hệ với thực tế. Đọc kó các bài tập vận dung. Làm bài tập 1.1 – 1.4 trong sách bài tập. Đọc mục “có thể em chưa biết” iV – RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ………………… ……………………………………… GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 2 TIẾT 02 Ngày soạn: 21/08/2005 ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Nhận biết được đơn vò điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giả bài tập. 2.Phát biểu và viết được hệ thức của đònh luật Ôm. 3.Vận dụng được đònh luật Ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với giáo viên: Kẻ sẵn bảng ghi giá trò thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước. (như SGV). III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1 - Ổn đònh tình hình lớp: (1 phút) 2 - Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 1. Nêu cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2. Vẽ đồ thò biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm ở bài trước. 3.Nêu kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 3 - Giảng bài mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC 5 7 10 Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức có liên quan đến bài mới. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế? Đồ thò biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì? Đặt vấn đề như SGK. Hoạt động 2: Xác đònh thương số U/I đối với mỗi dây dẫn. Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ HS tính toán cho chính xác. Yêu cầu một vài HS trả lời C2 và cho cả lớp thảo luận. Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm điện trở. Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: Tính điện trở của một dây dẫn bằng công thức nào? Khi tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn lên hai lần thì điện trở của nó tăng mấy Từng HS chuẩn bò trả lời câu hỏi của GV. Từng HS tính thương số U/I. Từng HS trả lời C2 và thảo luận trước lớp. Từng HS đọc phần thông báo khái niệm điên trở trong SGK. Cá nhân suy nghó và trả lời các câu hỏi GV đưa ra. Từng HS viết hệ thức của đònh luật Ôm vào vở và phát biểu đònh luật. Từng HS trả lời câu hỏi GV đưa ra. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN ĐỊNH LUẬT ÔM I.ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 1.Xác đònh thương số U/I đối với mỗi dây dẫn 2.Điện trở Đơn vò điện trở là Ôm, kí hiệu: Ω II.ĐỊNH LUẬT ÔM 1.Hệ thức đònh luật Ôm R U I = GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 3 5 10 lần? Vì sao? Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 3V, dòng điện chạy qua nó có cường độ 250mA. Tính điện trở của dây. Hãy đổi các đơn vò sau: 0,5MΩ = …kΩ = …Ω Nêu ý nghóa của điện trở. Hoạt động 4: Phát bbiểu và viết hệ thức đònh luật Ôm. Yêu cầu một vài HS phát biêu đònh luật Ôm trước lớp. Hoạt động 5: Cũng cố bài học và vận dụng Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Công thức R = U/I dùng để làm gì? Từ công thức này có thể nói rằng U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không? Tại sao? Gọi một HS lên bảng giải C3, C4 và trao đổi với lớp. GV chính xác hoá câu trả lời của HS Từng HS giả C3, C4. 2.Phát bbiểu đònh luật Ôm Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghòch với điện trở của dây. III.VẬN DỤNG 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 phút) Học thuộc phần ghi nhớ, khi học bài cần xem lại các thí nghiệm và liên hệ với thực tế. Làm bài tập 2.1 – 2.4 trong sách bài tập. Đọc mục “có thể em chưa biết” IV – RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 4 TIẾT 03 Ngày soạn: 28/08/2005 Thực hành XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Nêu được cách xác đònh điện trở từ công thức tính điện trở. 2.Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN xác đònh điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. 3.Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bò điên trong TN. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với mỗi nhóm: (Lớp gồm 6 nhóm) 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trò. 1 nguồn điên có hiệu điện thế điều chỉnh được các giá trò từ 0V đến 6V một cách liên tục. 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V. 1 công tắc, 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. Mỗi HS chuẩn bò sẵn báo cáo thực hành như mẫu SGK, trong đó đã trả lời các câu hỏi phần 1. Đối với giáo viên: 1 đồng hồ đo điện năng. III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1 - Ổn đònh tình hình lớp: (1 phút) 2 - Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra) 3 - Giảng bài mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC 10 32 Hoạt động 1: Trình bày phần trả lời câu hỏi trong báo cáo thực hành Kiểm tra việc chuẩn bò báo cáo thực hành của HS. Yêu cầu một HS nêu công thức tính điện trở. Yêu cầu một vài HS trả lời câu b và câu c. Yêu cầu một HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện TN. Hoạt động 2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo. Theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện, đặc biệt là khi mắc vôn kế và ampe kế. Theo dõi, nhắc nhở mọi HS đều phải tham gia hoạt động tích cực. Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành. Nhận xét kết quả, tinh thần Từng HS chuẩn bò trả lời câu hỏi của GV. Từng HS vẽ sơ đồ mạch điện TN (có thể trao đổi nhóm). Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. Tiến hành đo, ghi kết quả vào bản báo cáo. Cá nhân hoàn thành bản báo cáo để nộp. Nghe GV nhận xét để rút kinh nghiệm cho bài sau. Thực hành XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG VÔN KẾ VÀ AMPE KE I.CHUẨN BỊ II.NỘI DUNG THỰC HÀNH GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 5 và thái độ thực hành của một vài nhóm. 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 phút) Học thuộc phần ghi nhớ, khi học bài cần xem lại các thí nghiệm và liên hệ với thực tế. Đọc kó các bài tập vận dung. Làm bài tập trong sách bài tập. Đọc mục “có thể em chưa biết” IV – RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 6 TIẾT 04 Ngày soạn: 28/08/2005 ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức U 1 /U 2 = R 1 /R 2 từ các kiến thức đã học. 2.Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra các hệ thức đã suy ra từ lí thuyết. 3.Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với mỗi nhóm: (Lớp gồm 6 nhóm) 3 điện trở mẫu lần lượt có giá trò 6Ω, 10Ω, 16Ω. 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A. 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V. 1nguồn điện 6V, 1 công tắc, 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1 - Ổn đònh tình hình lớp: (1 phút) 2 - Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra) 3 - Giảng bài mới: TL HOẠT ĐỘNH CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC 4 5 10 Hoạt động 1: Ôn lại những kiền thức liên quan đến bài mới. Yêu cầu HS cho biết, trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có liên hệ như thế nào với cường độ dòng điện mạch chính? Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn. Hoạt động 2: Nhận biết được đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. Yêu cầu HS trả lời C1 và cho biết hai điện trở có mấy điểm chung. Hướng dẫn HS vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức đònh luật Ôm để trả lời C2. Giáo viên yêu cầu HS làm thí nghiệm kiểm tra hệ thức (1) và (2) đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp. Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính điện trở tương Từng HS chuẩn bò trả lời các câu hỏi của GV. Từng HS trả lời C1. Từng HS àm C2. Từng HS đọc phần khái niệm điện trở tương đương trong SGK. Từng HS làm C3. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I.CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 1.Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 2.Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp I = I 1 + I 2 U = U 1 + U 2 2 1 2 1 R R U U = II.ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 1.Điện trở tương đương 2.Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp 3.Thí nghiệm kiểm tra 4.Kết luận R tđ = R 1 + R 2 III.VẬN DỤNG GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 7 10 13 đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Thế nào là điện trở tương đương của một đoạn mạch điện? Hướng dẫn HS xây dựng công thức (4) Kí hiệu hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U, giữa hai đầu mỗi điện trở là U 1 , U 2 . Hãy viết hệ thức liên hệ giữa U, U 1 , U 2 . Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I. Viết biểu thức tính U, U 1 , U 2 theo I và R tương ứng. Hoạt động 4: Tiến hành thí nghiệm kiểm tra. Hướng dẫn HS làm TN như SGK. Theo dõi, kiểm tra các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ. Yêu cầu một HS phát biểu kết luận. Hoạt động 5: Cũng cố bài học và vận dụng Cần mấy công tắc để điều khiển đoạn mạch nối tiếp? Trong sơ đồ hình 4.3b SGK, có thể chỉ mắc hai điện trở có trò số thế nào nối tiếp với nhau (thay cho 3 điện trở)? Nêu cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch AC. Các nhóm mâc mạch điện và tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của SGK. Thảo luận nhóm để rút ra kết luận. 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 phút) Học thuộc phần ghi nhớ, khi học bài cần xem lại các thí nghiệm và liên hệ với thực tế. Đọc kó các bài tập vận dung. Làm bài tập 4.1 – 4.7 trong sách bài tập. Đọc mục “có thể em chưa biết IV – RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: . . . . . . GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 8 TIẾT 05 Ngày soạn: 04/09/2005 ĐOẠN MẠCH SONG SONG I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điên trở mắc song song và hệ thức I 1 /I 2 = R 2 /R 1 từ những kiến thức đã học. 2.Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết đối với đoạn mạch song song. 3.Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với mỗi nhóm: (Lớp gồm 6 nhóm) 3 điện trở mẫu, trong đó có một điện trở là điện trở tương đương của hai điện trở kia khi chúng mắc song song. 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và có ĐCNN 0,1A. 1 vôn kế có GHĐ 6V và có ĐCNN 0,1V. 1 công tắc, 1nguồn 6V, 7 đoạn dây dẫn, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1 - Ổn đònh tình hình lớp: (1 phút) 2 - Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 1.Nêu công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức U 1 /U 2 = R 1 /R 2. 2.Mô tả cách bố trí thí nghiệm kiểm tra các hệ thức ở câu 1. 3 - Giảng bài mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC 4 5 Hoạt động 1: Ôn lại những kiến thức có liên quan đến bài học. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, hiệu điện thế và cường độ dòng điện mạch chính có quan hệ thế nào với hiệu điện thế và ccường độ dòng điện các mạch rẽ? Hoạt động 2: Nhận biết được đoạn mạch gồm HS chuẩn bò, trả lời câu hỏi của GV. Từng HS trả lời C1. Mỗi HS tự vận dụng hệ thức (1) và (2) và hệ thức của đònh luật Ôm, chứng minh hệ thức (3) (có thể thảo luận nhóm). ĐOẠN MẠCH SONG SONG I.CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRÔNG ĐOẠN MẠCH SONG SONG 1.Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 2.đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 9 8 10 10 hai điện trở mắc song song. Yêu cầu HS trả lời C1 và cho biết hai điện trở này có mấy điểm chung? Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch này có đặc điểm gì? Hướng dẫn HS vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của đònh luật Ôm đẻ trả lời C2. GV yêu cầu HS làm TN để kiểm tra hệ thức (1) và (2) đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Hướng dẫn HS xây dựng công thức (4). Viết liên hệ giữa I, I 1 , I 2 theo U, R tđ , R 1 , R 2 . Vận dụng hệ thức (1) để suy ra hệ thức (4). Hoạt động 4: Tiến hành thí nghiệm kiểm tra. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các nhóm HS mắc mạch điện và tiến hành TN hteo hướng dẫn trong SGK. Yêu cầu một vài HS phát biểu kết luận. Hoạt động 5: Cũng cố bài học và vận dụng. Yêu cầu HS trả lời C4, C5. Hướng dẫn HS làm phần 2 của C5. C4: Đèn điện và quạt điện được mắc song song vào nguồ 220V để cả đèn điện và quạt điện hoạt động Từng HS vận dụng kiến thức đã học để xây dựng công thức (4) (trả lời C3). Các nhóm mắc mạch điện và tiến hành TN theo hướng dẫn SGK. Thảo luận nhóm để rút ra kết luận. Từng HS trả lời C4. II.ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG 1.Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song 2.Thí nghiệm kiểm tra 3.Kết luận Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì nghòch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghòch đảo của từng điện trở thành phần. III.VẬN DỤNG GIÁO ÁN VẬT 9 .Trang 10 [...]... GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 19 TIẾT 09 Ngày soạn: 18/ 09/ 2005 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Bố trí và tiến hành được thí nghiệm để chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau 2.So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng... GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 11 TIẾT 06 Ngày soạn: 04/ 09/ 2005 BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với giáo viên: Bảng liệt kê các giá trò hiệu điện thế và cường... GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 34 TIẾT 15 Ngày soạn: 09/ 10/2005 Thực hành XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: Xác đònh được công suất của các dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với mỗi nhóm: (Lớp gồm 6 nhóm) 1 ampe kế có GHĐ 500mA và có ĐCNN 10mA 1 vôn kế có GHĐ 6V và có ĐCNN 0,1V 1 công tắc, 1nguồn 6V, 9 đoạn... và làm từ cùng một vật liệu phụ thuộc vào tiết diên dây như thế nào? Yêu cầu HS giải bài tập 8.2 SBT Nhận xét câu trả lời và lời giải của HS Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Cho HS quan sát các đoạn dây dẫn có cùng chiều SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN Quan sát các dây I.SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ và trả lời C1 GIÁO ÁN VẬT 9 ... chất kia? Điện trở của dây dẫn được tính theo công thức nào Đề nghò HS làm C5, C6 GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 21 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 phút) Học thuộc phần ghi nhớ, khi học bài cần xem lại các thí nghiệm và liên hệ với thực tế Đọc kó các bài tập vận dung Làm bài tập 9. 1 – 9. 5 trong sách bài tập Đọc mục “có thể em chưa biết” IV – RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:... GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 25 TIẾT 11 Ngày soạn: 25/ 09/ 2005 BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: Vận dụng đònh luật Ôm và công thức tình điện trở của dây dẫn để tính được các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồmnhiều nhất là 3 điện trở mắc nối tiếp, song song hoặc hổn hợp II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC... của bài GV thực hiện tương tự như khi HS giải bài 1 Đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua tập Giải phần a ampe kế có cường đọ bằng bao nhiêu và do đó số chỉ Giải bài 2 a)Bóng đèn sáng bbình thường nên số chỉ của ampe kế đúng bằng cường độ b)Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ A = 32400000J Tính số đếm của công tơ điện N = 9 GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 32 15 của nó bằng bao nhiêu?... một vật liệu phụ thuộc vào chiều dài dây như thế nào? Đề nghò một HS khác trình bày lời giải bài tập 7.2 SBT Nhận xét câu trả lời và lời giải của HS SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN Hoạt động 2: Nêu dự đoán về sự phụ thuộc của Các nhóm thảo I.DỰ ĐOÁN VỀ SỰ điện trở dây dẫn vào tiết diện Đề nghò HS nhớ lại kiến thức đã có ở bài 7 Tương luận xem cần phải sử PHỤ THUỘC CỦA GIÁO ÁN VẬT 9. .. dây của biến trở Qua bài toán em rút ra cho mình cách giải các bài tương tự II.CÁC ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT Để ghi trò số điện trở trong kó thuật có hai cách ghi: Cách 1: Trò số được ghi trên điện trở Cách 2: Trò số được thể hiện bằng các vòng màu hay chấm màu sơn trên điện trở Thực hiện C10 III.VẬN DỤNG GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 24 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp... GIÁO ÁN VẬT 9 Trang 13 TIẾT 07 Ngày soạn: 11/ 09/ 2005 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn 2.Biết cách xác đònh sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố . ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG VÔN KẾ VÀ AMPE KE I.CHUẨN BỊ II.NỘI DUNG THỰC HÀNH GIÁO ÁN VẬT LÝ 9. .Trang. sử SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN I.DỰ ĐOÁN VỀ SỰ PHỤ THUỘC CỦA GIÁO ÁN VẬT LÝ 9. Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 9 chuẩn, Giáo án Vật lý 9 chuẩn, Giáo án Vật lý 9 chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn