Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Hàm Rồng Lần 1 File word Có lời giải chi tiết

26 190 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 15:33

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Hàm Rồng Lần 1 File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT HÀM RỒNG- LẦN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = x − x + B y = x − x + C y = x − x + D y = − x − x + 3 Số tiệm cận đồ thị hàm số x−2 A B C D 1 Câu 3: Cho hàm số y = x + mx + ( 2m − 1) x − Mệnh đề sau sai? A ∀m < hàm số hai điểm cực tiểu B Hàm số luôn cực đại cực tiểu ∀ m ≠ C hàm số cực đại cực tiểu D ∀m > hàm số cực trị 2x +1 Câu 4: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = ? x +1 A Hàm số đồng biến khoảng ( −∞;1) ( −1; +∞ ) Câu 2: Cho hàm số y = B Hàm số luôn đồng biến ¡ \ { 1} C Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;1) ( −1; +∞ ) D Hàm số luôn nghịch biến ¡ \ { 1} x3 Câu 5: Cho hàm số y = − x + x + Tọa độ điểm cực đại hàm số 3  2 A ( −1; ) B  3; ÷ C ( 1; −2 ) D ( 1; )  3 Câu 6: Trên khoảng ( 0; +∞ ) hàm số y = − x + x + A giá trị nhỏ Min y = B giá trị lớn Max y = −1 C giá trị nhỏ Min y = −1 D giá trị lớn Max y = 3 Câu 7: Cho hàm số y = f ( x ) = ax + bx + cx + d , a ≠ Khẳng định sau sai ? A Đồ thị hàm số cắt trục hoành C Hàm số cực trị B Đồ thị hàm số tâm đối xứng D lim f ( x ) = ∞ x →∞ Câu 8: Khoảng cách điểm cực trị đồ thị hàm số y = A B C x − mx + m x −1 D Câu 9: Hàm số y = x − x nghịch biến khoảng: A ( 0;1) B ( 1; +∞ ) C ( 1; ) D ( 0; ) Câu 10: Cho nhôm hình vuông cạnh 12 cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vuông nhau, hình vuông cạnh x ( cm ) , gập nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn Trang A x = B x = C x = D x = tan x − Câu 11: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = đồng biến tan x − m  π khoảng  0; ÷  4 m ≤ A m ≤ B ≤ m < C  D m > 1 ≤ m < Câu 12: Phương trình log x = nghiệm x bằng: A B C x x Câu 13: Phương trình + − = nghiệm x bằng: A B -2 C -2 x Câu 14: Cho hàm số f ( x ) = x.e Giá trị f '' ( ) A B 2e C 3e Câu 15: Giải bất phương trình log ( x − 1) > A x > B x > 14 C x < Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − x − x ) là: A ( 0;1) B ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) ∪ ( 2; +∞ ) D D D D < x < 14 D ( 0; ) ∪ ( 4; +∞ ) 2 Câu 17: Giả sử ta hệ thức a + b = ab ( a, b > ) Hệ thức sau đúng? a+b = log a + log b a+b a+b = ( log a + log b ) = log a + log b C log D log Câu 18: Cho log = a;log = b Khi log tính theo a b là: ab A B C a + b D a + b a+b a+b Câu 19: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = a x với < a < hàm số đồng biến ( −∞; +∞ ) A log ( a + b ) = log a + log b B log B Hàm số y = a x với a > hàm số nghịch biến ( −∞; +∞ ) x C Đồ thị hàm số y = a ( < a ≠ 1) qua điểm ( a;1) Trang x 1 D Đồ thị hàm số y = a x y =  ÷ ( < a ≠ 1) đối xứng với qua trục tung a x −1 Câu 20: Cho f ( x ) = x +1 Đạo hàm f ' ( ) A B ln C ln D Kết khác Câu 21: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% năm lãi hàng năm nhập vào vốn, hỏi sau năm người thu gấp đôi số tiền ban đầu? A B C D   Câu 22: Tìm nguyên hàm hàm số ∫  x + − x ÷dx x   x x3 A B + 3ln x − x +C + 3lnx − x 3 3 x3 x3 C D + 3ln x + x +C − 3ln x − x +C 3 3 Câu 23: Giá trị m hàm số F ( x ) = mx + ( 3m + ) x − x + nguyên hàm hàm số f ( x ) = x + 10 x − là: A m = B m = C m = D m = π − sin x dx Câu 24: Tính tích phân ∫ sin x π 3−2 3+ −2 3+ 3+2 −2 B C D 2 2 y = x Câu 25: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = − x 11 A B C D 2 Câu 26: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x − x − , trục Ox [ 1;3] A 100 B 150 C 180 D 200 Câu 27: Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x − x y = Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh hình phẳng quay quanh trục Ox 16π 17π 18π 19π A B C D 15 15 15 15 x Câu 28: Parabol y = chia hình tròn tâm gốc tọa độ, bán kính 2 thành phần Tỉ số diện tích chúng thuộc khoảng nào: A ( 0, 4;0,5 ) B ( 0,5;0, ) C ( 0, 6;0, ) D ( 0, 7;0,8 ) A Câu 29: Giải phương trình x − x + = tập số phức −5 7 7 B x1 = + + i; x2 = − − i i; x2 = − i 4 4 4 4 7 7 C x1 = + D x1 = + i; x2 = − i i; x2 = − i 4 4 4 Câu 30: Gọi z1 ; z hai nghiệm phức phương trình z + z + 10 = Tính giá trị biểu thức A x1 = A = z1 + z2 Trang A 15 B 17 Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn z = A B ( − 3i ) 1− i C 19 D 20 Tìm môđun z + iz C D Câu 32: Cho số phức z thỏa mãn ( − 3i ) z + ( + i ) z = − ( + 3i ) Xác định phần thực phần ảo z A Phần thực -2; phần ảo 5i C Phần thực -2; phần ảo B Phần thực -2; phần ảo D Phần thực -3; phần ảo 5i Câu 33: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: z − = ( + i ) z A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I ( 2; −1) , bán kính R = B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I ( 0;1) , bán kính R = C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I ( 0; −1) , bán kính R = D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I ( 0; −1) , bán kính R = Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ oxy, gọi M điểm biểu diễn cho số phức z = − 4i ; M' điểm biểu 1+ i z Tính diện tích ∆OMM ' diễn cho số phức z ' = 25 25 15 15 A S ∆OMM ' = B S ∆OMM ' = C S ∆OMM ' = D S ∆OMM ' = 4 Câu 35: Cho hình chóp tam giác đường cao 100 cm cạnh đáy 20 cm, 21 cm, 29 cm Thể tích hình chóp bằng: A 6000 cm3 B 6213cm3 C 7000 cm3 D 7000 cm3 Câu 36: Cho khối chóp S.ABC cạnh đáy a Tính thể tích khối chóp S.ABC biết cạnh bên 2a a3 a3 a 11 a3 A VS ABC = B VS ABC = C VS ABC = D VS ABC = 12 12 Câu 37: Cho lăng trụ ABCD A1 B1C1 D1 đáy ABCD hình chữ nhật AB = a, AD = a Hình chiếu vuông góc điểm A1 mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC BD Góc hai mặt phẳng ( ADD1 A1 ) (ABCD) 600 Tính khoảng cách từ điểm B1 đến mặt phẳng ( A1 BD ) theo a a a a a B C D Câu 38: Cho khối chóp S.ABCD ABCDlà hình vuông cạnh 3a Tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc SC (ABCD) 600 9a 15 A VS ABCD = 18a 3 B VS ABCD = C VS ABCD = 9a 3 D VS ABCD = 18a 15 Câu 39: Gọi S diện tích xung quanh hình nón tròn xoay sinh đoạn thẳng AC’ hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh b quay quanh trục AA' Diện tích S A π b B π b 2 C π b D π b Câu 40: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a Một hình nón đỉnh tâm hình vuông ABCDvà đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A'B'C'D' Diện tích xung quanh hình nón π a2 π a2 π a2 π a2 A B C D 2 A Trang Câu 41: Một hình trụ đáy hình tròn nội tiếp hai mặt phẳng hình lập phương cạnh a Thể tích khối trụ 3 A a π B a π C a π D a 3π Câu 42: Người ta bỏ bóng bàn kích thước vào hộp hình trụ đáy hình tròn lớn bóng bàn chiều cao lần đường kính bóng bàn Gọi S1 tổng diện tích bóng bàn, S2 diện tích xung quang hình trụ Tỉ số S1/S2 bằng: A B C 1,5 D 1,2 r Câu 43: Cho đường thẳng ∆ qua điểm M ( 2;0; −1) vectơ phương a = ( 4; −6; ) Phương trình tham số đường thẳng ∆ là:  x = −2 + 4t  x = −2 + 2t   A  y = −6t B  y = −3t  z = + 2t z = 1+ t    x = + 2t  C  y = −3t  z = −1 + t   x = + 2t  D  y = −3t z = + t  Câu 44: Cho mặt cầu (S)có tâm I ( −1; 2;1) tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : x − y − z − = A ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 1) = B ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 1) = C ( x + 1) + ( y − ) + ( z + 1) = D ( x + 1) + ( y − ) + ( z + 1) = 2 2 2 2 2 2 Câu 45: Mặt phẳng chứa điểm A ( 1;0;1) B ( −1; 2; ) song song với trục Ox phương trình A x + z − = B y − z + = C y − z + = D x + y − z = Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 2;0;0 ) ; B ( 0;3;1) ; C ( −3;6; ) Gọi M điểm nằm cạnh BC cho MC = 2MB Độ dài đoạn AM là: A 3 B C 29 D 30 x − y +1 z = = ( P ) : x − y − z − = Câu 47: Tìm giao điểm d : −1 A M ( 3; −1;0 ) B M ( 0; 2; −4 ) C M ( 6; −4;3) D M ( 1; 4; −2 ) Câu 48: Khoảng cách mặt phẳng ( P ) : x + y − z − 11 = ( Q ) : x + y − z + = A B C D Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 0;1;0 ) ; B ( 2; 2; ) ; C ( −2;3;1) đường thẳng x −1 y + z − = = Tìm điểm M thuộc d để thể tích tứ diện MABC −1  3 1  15 11   3 1  15 11  A M  − ; − ; ÷; M  − ; ; − ÷ B M  − ; − ; ÷; M  − ; ; ÷  2  2  2  2 3 1  15 11  3 1  15 11  C M  ; − ; ÷; M  ; ; ÷ D M  ; − ; ÷; M  ; ; ÷ 2 2 2 2 5 2 2 2 2x − y − z + = Câu 50: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng ( d ) :  mặt cầu  x + y − 2z − = d: ( S ) : x + y + 4x − y + m = Tìm m để d cắt (S) hai điểm M, N cho MN = A m = 12 B m = 10 C m = −12 - HẾT Trang D m = −10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT HÀM RỒNG- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN BẢNG ĐÁP ÁN 1C 2B 3B 4A 5D 6D 7C 8A 9C 10D 11C 12D 13D 14D 15B 16C 17B 18B 19D 20B 21D 22A 23C 24B 25C 26D 27A 28A 29B 30D 31A 32B 33D 34A 35C 36A 37A 38B 39D 40C 41B 42A 43C 44B 45B 46C 47A 48B 49A 50C ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT HÀM RỒNG- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Phương pháp: tập quan sát đồ thị hàm số nhìn phương trình hàm số cần ý tới dáng đồ thị, tọa độ điểm thuộc đồ thị, tọa độ giao điểm đồ thị với trục tung, trục hoành Cách giải: quan sát dáng đồ thị ta thấy cực đại, hai cực tiểu suy đồ thị hàm bậc nên loại B, C Mặt khác đồ thị qua điểm ( 0;3) nên tọa độ phải thỏa mãn phương trình nên loại A Câu 2: Đáp án B Phương pháp: Đồ thị hàm số y = y= ax + b d với c ≠ 0, ad ≠ bc tiệm cận đứng x = − tiệm cận ngang cx + d c a c Cách giải: Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x = Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y = Câu 3: Đáp án B Phương pháp: Đối với hàm số bậc y = f ( x ) , y ' = hai nghiệm phân biệt hàm số hai điểm cực trị Cách giải: Với y = x + mx + ( 2m − 1) x − Trang y ' = x + 2mx + 2m − ⇒ ∆ = 4m − ( 2m − 1) = ( m − 1) > 0, ∀m ≠ Do hàm số hai điểm cực trị m ≠ Câu 4: Đáp án A ax + b ( c ≠ 0;ad − bc ≠ ) đồng biến, nghịch biến khoảng xác định cx + d ⇒ y ' > ( y ' < ) ∀x ∈ D Phương pháp: Hàm số y = 2x + 1 > 0, ∀x ≠ −1 Cách giải: Hàm số y = x + ⇒ y ' = ( x + 1) Suy hàm số đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) Câu 5: Đáp án D Phương pháp: Nếu hàm số y y ' ( x ) = y" ( x ) < x điểm cực đại hàm số x =1 Cách giải: Ta : y ' = x − 4x + ⇒ y ' = ⇔  x = y" = 2x − 4; y" ( 1) = −2 < 0; y" ( 3) = > Suy x = điểm cực đại hàm số Câu 6: Đáp án D Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số khoảng Ta tính y’, tìm nghiệm x1 , x , thuộc khoảng mà thỏa mãn phương trình y ' = Sau dựa vào bảng biến thiên so sánh giá trị y ( x1 ) , y ( x ) , để xác định giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số khoảng Giải  x = 1∈ ( 0; +∞ ) y ' = −3x + ; y ' = ⇔  ; y ( 1) =  x = −1 ∈ ( 0; +∞ ) Bảng biến thiên: x y' −∞ -1 - y + Suy giá trị lớn hàm số ( 0; +∞ ) y = Câu 7: Đáp án C Trang +∞ - Phương pháp: Đồ thị hàm số bậc y = ax + bx + cx + d, a ≠ cắt trục hoành, tâm đối f ( x) = ∞ xứng lim x →∞ Đồ thị hàm số bậc cực trị y ' = hai nghiệm phân biệt Cách giải: Đồ thị hàm số bậc cực trị y ' = hai nghiệm phân biệt Câu 8: Đáp án A Phương pháp: Với hàm số đa thức, hàm phân thức, số điểm cực trị số nghiệm y’ Các điểm cực trị (nếu có) đồ thị hàm số y = Cách giải: Ta f ( x) f '( x ) nằm đồ thị hàm số y = g( x) g '( x ) ( 2x − m ) ( x − 1) − ( x − mx + m ) x − 2x y' = = 2 ( x − 1) ( x − 1) x = ⇒ y' = ⇔  x = Suy hai điểm cực trị A ( 0; − m ) B ( 2; − m ) Khoảng cách hai điểm cực trị AB = ( 2; ) ⇒ AB = AB = + 16 = Câu 9: Đáp án C Phương pháp: Cách tìm khoảng đồng biến f ( x ) : + Tính y’ Giải phương trình y ' = + Giải bất phương trình y ' > + Suy khoảng đồng biến hàm số (là khoảng mà y ' ≥ ∀x hữu hạn giá trị x để y ' = ) Cách giải: Điều kiện xác định hàm số là: 2x − x ≥ ⇔ ≤ x ≤ ; y' = 1− x 2x − x ⇒ y' < ⇔ x >1 Kết hợp với điều kiện để hàm số nghịch biến ta < x < Câu 10: Đáp án D Phương pháp: Gọi a độ dài nhôm hình vuông  Gọi x độ dài cạnh hình vuông bị cắt  < x <  Thể tích khối hộp V = x ( a − 2x ) a ÷ 2 V ' = ( a − 2x ) ( a − 6x ) ⇒ V ' = ⇔ x = Khi thể tích giá trị lớn V = a a 2a x = 27 Trang Cách giải: Từ phương pháp đưa ta để thể tích hình hộp lớn x = 12 =2 Câu 11: Đáp án C Phương pháp: +Tìm điều kiện + Để hàm số đồng biến ( a; b ) y ' > 0, ∀x ∈ ( a; b )  π  π Cách giải: Điều kiện: tan x − m ≠ 0, ∀x ∈  0; ÷ ⇔ m ≠ tan x, ∀x ∈  0; ÷ ⇔ m ∉ ( 0;1)  4  4 y' = tan' ( tan x − m ) − tan' x ( tan x − ) ( tan x − m ) = −m + cos x ( tan x − m ) 2 ;y' > ⇔ m < Kết hợp với điều kiện ta m ≤ ≤ m < Câu 12: Đáp án D b Phương pháp: phương trình logarit log a x = b ⇔ x = a Cách giải: ta log x = ⇔ x = ( 3) =3 Câu 13: Đáp án D Phương pháp: phương pháp giải phương trình mũ: + Đặt ẩn phụ + Đưa số + logarit hóa  t =1 x Cách giải: Đặt t = ( t > ) phương trình dạng t + t − = ⇔   t = −2 Với t = ta x = ⇔ x = Câu 14: Đáp án D Phương pháp: Đạo hàm tích ( uv ) ' = u ' v + uv ' x x x x 0 Cách giải: f ' ( x ) = e + xe ⇒ f " = 2e + xe ⇒ f " ( ) = 2e + 0.e = Câu 15: Đáp án B b Phương pháp: Giải bất phương trình logarit log a x > b ⇔ x > a ( a > 1) Cách giải: Điều kiện 2x − > ⇔ x > Ta log ( 2x − 1) > ⇔ 2x − > ⇔ x > 14 Câu 16: Đáp án C Phương pháp: Điều kiện tồn log a b a, b > 0;a ≠ Trang  −1 < x < 2 Cách giải: Điều kiện xác định x − x − 2x > ⇔ x ( x − x − ) > ⇔   x>2 Tập xác định D = ( −1;0 ) ∪ ( 2; +∞ ) Câu 17: Đáp án B Phương pháp: Chú ý quy tắc tính logarit tích, logarit thương log a b1b = log a b1 + log a b ; log a b1 = log a b1 − log a b b2 Cách giải: Ta a + b = 7ab ⇔ ( a + b ) = 9ab ⇔ ( a + b) 32 = ab a+b Lấy logarit số hai vế phương trình ta log  ÷ = log ab   a+b ⇔ log  ÷ = log a + log b   Câu 18: Đáp án B Phương pháp: ý công thức đổi số log a b = Công thức log a b = Cách giải: ta log c b ( a, b, c > 0;a ≠ 1;c ≠ 1) log c a log b a log = 1 ab = = = log log5 + log5 + a + b a b Câu 19: Đáp án D Phương trình: Tính chất hàm số mũ y = a x ( a > 0;a ≠ 1) Với a > , hàm số đồng biến Với < a < , hàm số nghịch biến Đồ thị hàm số qua điểm ( 0;1) ( 1;a ) x 1 Đồ thị hàm số y = a y =  ÷ ( < a ≠ 1) đối xứng qua trục tung a x Cách giải: dựa vào tính chất hàm số mũ ta đáp án D Câu 20: Đáp án B u u Phương pháp: Đạo hàm hàm số mũ (hàm hợp) ( a ) ' = a ln a.u ' Trang 10 Phương pháp: ý đến tính chất bảng nguyên hàm số hàm số thường gặp (đã nói đến câu 22) π Cách giải: ∫ = − cot x π π π π 6 π π 6 − sin x sin x dx = ∫ dx − ∫ dx = ∫ dx − ∫ sin xdx π sin x π sin x π sin x π sin x π + cos x π π ( ) = − 1− + 2− 3+ −2 = 2 Câu 25: Đáp án C Phương pháp: cho hai hàm số y = f ( x ) y = f ( x ) liên tục [ a; b ] Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số các đường thẳng x = a, x = b được tính bởi công thức b S = ∫ f1 ( x ) − f ( x ) dx a  x =1 ⇒ S = ∫ ( x + x − ) dx Cách giải: ta − x = x ⇔ x + x − = ⇔   x = −2 −2 2  x3 x2  =  + − 2x ÷ =   −2 Câu 26: Đáp án D Phương pháp: diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số f(x) liên tục, trục hoành hai đường b thẳng x = a, x = b tính theo công thức S = ∫ f ( x ) dx a Cách giải: S = ∫ 5x − 3x − 8dx = ( x − x − 8x ) = 192 − ( −8 ) = 200 Câu 27: Đáp án A Phương pháp: công thức tính thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f ( x ) b , trục Ox hai đường thẳng x = a, x = b ( a < b ) quay xung quanh trục Ox V = π∫ f ( x ) dx a x = ⇒ V = π ∫ ( 2x − x ) dx Cách giải: ta có: 2x − x = ⇔  x = 2  4x x  16π = π∫ ( 4x − 4x + x ) dx = π  − x4 + ÷ =  15  Câu 28: Đáp án A Phương pháp: Tính diện tích hai phần hình tròn phân đường parabol cách sử dụng tích phân Cách giải: Phương trình đường tròn: x + y = ⇒ x = − y Trang 12 Thế vào phương trình parabol, ta y = − y2 ⇔ y + 2y − =  y=2 ⇔ ⇒ x = ⇔ x = ±2  y = −4 ( l ) Diện tích phần tạo phần đường tròn phía với Parabol : 2 2  x2  x2 x2 x3 S1 = ∫  − x − ÷dx = ∫ − x dx − ∫ dx = I1 − I ; I = ∫ dx = =  2 −2 −2  −2 −2 −2 Tính I1 = ∫ −2 − x dx = ∫ − x dx Đặt x = 2 sin t ⇒ dx = 2 cos tdt; x = → t = ; x = → t = π π 0 π π cos 2t + dt = + 2π I1 = 2∫ 2 cos t2 cos tdt = 16 ∫ cos tdt = 16 ∫ S1 = I1 − I = + 2π − = + 2π 3 4  Diện tích hình tròn: S = πR = 8π ⇒ S2 = S − S1 = 8π −  + 2π ÷ = 6π − 3  + 2π S ⇒ =3 ; 0, 435 ∈ ( 0, 4;0,5 ) S2 π − Câu 29: Đáp án B Phương pháp: Cho phương trình bậc hai ax + bx + c = ( a, b, c ∈ ¡ , a ≠ ) Với ∆ = b − 4ac < , phương trình hai nghiệm phức xác định công thức x1,2 = −b ± i ∆ 2a Cách giải: 2x − 5x + = ∆ = 52 − 4.2.4 = 25 − 32 = −7 < Phương trình hai nghiệm phức x1,2 = 5±i Câu 30: Đáp án D Phương pháp: cho phương trình bậc hai ax + bx + c = ( a, b, c ∈ ¡ , a ≠ ) Với ∆ = b − 4ac < , phương trình hai nghiệm phức xác định công thức x1,2 = Trang 13 −b ± i ∆ 2a Ngoài với số phức z = a + bi ⇒ z = a + b Cách giải: z + 2z + 10 = ⇒ ∆ = 22 − 4.10 = −36 < ⇒ z1,2 = −2 ± i 36 = −1 ± 3i 2 ⇒ z1 = z = 12 + 32 = 10 ; ⇒ z1 = z = 10 + 10 = 20 Câu 31: Đáp án A Phương pháp: số phức z = a + bi ⇒ z = a + b 1− i 3) Cách giải: z = ( 1− i = ( ) −8 + − + i − 3i + 3.3i + 3i −8 − 3i = = = 1− i 1− i ( ( −8 − 3i ) ( − i ) ( 1− i) ( 1+ i) ( ) ) = −4 + 3 − + 3 i ⇒ z = −4 + 3 + + 3 i ( ) ( ) ( ) ⇒ z + iz = −4 + 3 − + 3 i + −4 + 3 i − + 3 = −8 − 8i ⇒ z + iz = ( −8 ) + ( −8 ) = 128 = 2 Câu 32: Đáp án B a = c Phương pháp: Chú ý điều kiện hai số phức a + bi = c + di ⇔  b = d Cho số phức z = a + bi;a, b ∈ ¡ ,i = −1 số phức liên hợp z = a − bi Từ giả thiết, ta có: ( − 3i ) ( a + bi ) + ( + i ) ( a − bi ) = − ( + 6i + 9i )  6a + 4b = a = −2 ⇔ 6a + 4b + ( −2a − 2b ) i = − 6i ⇔  ⇔ −2a − 2b = −6  b=5 Câu 33: Đáp án D Phương pháp: gọi M ( x; y ) tọa độ điểm biểu diễn số phức z Dựa vào hệ thức đề để tìm biểu thức x, y Cách giải: z − i = ( + i ) z ⇔ x + ( y − 1) i = ( + i ) ( x + yi ) ⇔ x + ( y − 1) i = x − y + ( x + y ) i ⇔ x + ( y − 1) = ( x − y ) + ( x + y ) ⇔ −2y + = x + y 2 2 ⇔ x + ( y + 1) = Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I ( 0; −1) bán kính Câu 34: Đáp án A Phương pháp: + Xác định tọa độ M M’ Trang 14 + Xét xem tam giác điều đặc biệt để tính diện tích không + Nếu độ dài cạnh không chứa căn, nên sử dụng công thức Herong tính diện tích tam giác S = p ( p − a ) ( p − b ) ( p − c ) với p = Cách giải: M ( 3; −4 ) ; z ' = a+b+c ( + i ) ( − 4i ) = − i = − i ⇒ M '  ; −  1+ i z=  ÷ 2 2 2 2 2 2 7 1 ; MM ' =  − ÷ +  − + ÷ = OM = + = 5;OM ' =  ÷ +  ÷ = 2 2 2 2    2 3  Suy tam giác OMM’ tam giác cân M’ Gọi H trung điểm OM ⇒ H  ; −2 ÷ 2  M 'H = 1 25 ⇒ S = OM.M ' H = = 2 2 Câu 35: Đáp án C Phương pháp: Diện tích tam giác cạnh a, b, c S = p ( p − a ) ( p − b ) ( p − c ) với p = (công thức Hê-rông) Thể tích khối chóp V = Sh Cách giải: tam giác đáy hình chóp nửa chu vi p = 20 + 21 + 29 = 35 ( cm ) 2 Và diện tích S = p ( p − 13) ( p − 14 ) ( p − 15 ) = 210 ( cm ) 1 Thể tích hình chóp V = Sh = 210.100 = 7000 ( cm ) 3 Câu 36: Đáp án A Phương pháp: +Tính độ dài đường cao + Tính diện tích đáy + Tính thể tích khối chóp V = S.h Cách giải: Gọi G trọng tâm tam giác ABC, S.ABC hình chóp nên SG ⊥ ( ABC ) a a 11 2 a a 2 = AG = AM = = ⇒ SG = SA − AG = 4a − 3 3 S∆ABC = a2 1 a a 11 a 11 ⇒ V = S∆ABC SG = = 3 12 Câu 37: Đáp án A Trang 15 a+b+c Phương pháp: Giả sử ta MN cắt mặt phẳng O Khi ta h1 NO = tỉ lệ h2 MO Với h1 khoảng cách từ M đến mặt phẳng Với h2 khoảng cách từ N đến mặt phẳng Tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng; Xác định hình chiếu vuông góc điểm lên mặt phẳng Cách giải: Gọi F giao điểm A1B AB1 , ⇒ d ( B1 , ( A1BD ) ) = d ( A, ( A1BD ) ) Trong ( ABCD ) dựng AG ⊥ BD G  AG ⊥ BD ⇒ AG ⊥ ( A1BD ) Ta   A1E ⊥ AG ⇒ d ( A, ( A1BD ) ) = AG Tam giác ABG vuông A, AG đường cao suy 1 1 = + = 2+ 2 AG AB AD a a ( ) = a ⇒ AG = 3a Câu 38: Đáp án B Phương pháp: + Xác định chiều cao khối chóp + Xác định diện tích đáy + thể tích V = S.h Cách giải: Gọi E trung điểm AB Do SAB tam giác vuông góc với đáy nên · SE ⊥ ( ABCD ) ⇒ ( SC, ( ABCD ) ) = ( SC, EC ) = SCE = 60 Chiều cao khối chóp SE = CE.tan 600 đó: CE = BC + BE = 2 ( 3a ) 2 3a 3a 3a 15  3a  + ÷ = ⇒ SE = CE.tan 600 = 3= 2  2 3a 15 9a 15 Diện tích đáy S = ( 3a ) = 9a ⇒ V = 9a = 2 Câu 39: Đáp án D Phương pháp: + Xác định bán kính, đồ dài đường sinh hình nón + Diện tích xung quanh S = πRl Trang 16 AF = B1F Cách giải: Độ dài đường sinh l = AC ' = AA '2 + AB2 + AC = b Bán kính R = A 'C ' = AB2 + AC = b ⇒ Sxq = πRl = πb 2.b = πb Câu 40: Đáp án C Phương pháp: Diện tích xung quanh hình nón S = πRl R bán kính đáy, l độ dài đường sinh Cách giải: hình nón đỉnh tâm hình vuông ABCD đường đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’ chiều cao h độ dài cạnh hình lập phương a, đường tròn đáy bán kính R = Độ dài đường sinh l = R + h = AC a = 2 a a πa a2 a ⇒ S = πRl = π = + a2 = 2 2 Câu 41: Đáp án B Phương pháp: thể tích hình trụ V = Sh Cách giải: hình trụ hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt hình lập phương nên chiều cao a cạnh hình lập phương a Hai đáy hình trụ đường tròn bán kính Diện tích mặt đáy S = πR = π a2 a2 a3 suy thể tích khối trụ V = Sh = π a = π 4 Câu 42: Đáp án A Phương pháp: Tính diện tích bóng bàn tính diện tích hình trụ suy tỉ số Công thức: Diện tích hình cầu (quả bóng bàn) S = 4πR , diện tích hình trụ: S = 2πRh Cách giải: Gọi R bán kính bóng bàn, tổng diện tích ba bóng bàn là: S1 = 3.4πR = 12πR Hình trụ chiều cao ba lần đường kính bóng bàn h = 3.2R = 6R , bán kính đáy bán S1 =1 kính bóng bàn suy diện tích hình trụ S2 = 2πRh = 2πR.6R = 12πR ⇒ S2 Câu 43: Đáp án C Phương pháp: Đường thẳng d qua A ( x ; y ; z ) nhận u = ( a; b;c ) làm véc tơ phương  x = x + at  d :  y = y + bt  z = z + ct  Trang 17 r Cách giải: đường thẳng qua M ( 2;0; −1) véc tơ phương a = ( 4; −6; ) = ( 2; −3;1) là:  x = + 2t  d :  y = −3t  z = −1 + t  Câu 44: Đáp án B Phương pháp: tìm bán kính mặt cầu: R = d ( I, ( P ) ) suy phương trình mặt cầu: ( x − a) + ( y − b) + ( z − c) = R 2 Cách giải: R = d ( I, ( P ) ) = −1 − − − 12 + 22 + 22 = 2 = ⇒ ( S) : ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 1) = Câu 45: Đáp án B Phương pháp: mặt phẳng ( α ) chứa hai điểm A, B song song với đường thẳng d vécto r r r pháp tuyến n =  AB, u  với u vecto phương đường thẳng d r Cách giải: AB = ( −2; 2;1) ; Ox vecto phương u = ( 1;0;0 ) suy vecto pháp tuyến ( α ) r r n =  AB, u  = ( 0;1; −2 ) ⇒ ( α ) : y − 2z + = Câu 46: Đáp án C Phương pháp: M ∈ BC : MC = 2MB ⇒ tọa độ M, suy độ dài AM Cách giải: M ( x; y; z ) ∈ BC : MC = 2MB ⇒ MC = −2MB ⇒ ( x + 3; y − 6; z − )  x + = −2x  x = −1   = −2 ( x; y − 3; z − 1) ⇒  y − = −2y + ⇔  y = ⇒ M ( −1; 4; )  z − = −2z +  z=2   A ( 2;0;0 ) ⇒ MA = ( + 1) + + 22 = 29 Câu 47: Đáp án A Phương pháp: biểu diễn tọa độ giao điểm theo phương trình đường thẳng d Giao điểm thuộc (P) nên tọa độ giao điểm vào phương trình ( P ) từ suy tọa độ giao điểm Cách giải: H ∈ d ⇒ H ( + t; −1 − t; 2t ) H ∈ ( P ) ⇒ ( + t ) − ( −1 − t ) 2t − = ⇔ t = ⇒ H ( 3; −1;0 ) Câu 48: Đáp án B Phương pháp: d ( ( P ) , ( Q ) ) = d ( A, ( Q ) ) với A điểm thuộc (P) Cách giải: A ( 0;0; −11) ∈ ( P ) ⇒ d ( ( P ) , ( Q ) ) = −11 + 22 + 22 + 12 Trang 18 =5 Câu 49: Đáp án A Phương pháp: diện tích tam giác ABC: S∆ABC =  AB, AC   2 Thể tích tứ diện V = Sh Cách giải: AB = ( 2;1; ) ; AC = ( −2; 2;1) ⇒ AB, AC  = ( −3; −6;6 ) = −3 ( 1; 2; −2 ) S∆ABC =  AB, AC  =   2 r (ABC) qua A ( 0;1;0 ) nhận u = ( 1; 2; −2 ) làm vecto pháp tuyến ⇒ ( ABC ) : x + 2y − 2z − = 3V 3.3 V = Sh ⇒ h = = = ⇒ d ( M; ( ABC ) ) = Gọi M ( + 2t; −2 − t;3 + 2t ) ∈ d S   −15 11  17  t=− M  ; ; − ÷  + 2t − − 2t + + 2t  −4t − 11 =   ⇔ =2 ⇔ ⇔ ⇒   3 1 + 22 + 22  −4t − 11 = −6 t =−5  M− ;− ; ÷    2 Câu 50: Đáp án C Phương pháp: + Viết lại phương trình d dạng tham số + d cắt (S) M, N OM ⊥ AB với O tâm mặt cầu, M trung điểm AB + tìm mối liên hệ điểm để xây dựng hệ thức xác định m r  2x − 2y − z − = ⇒ d vó vtcp u = ( 6;3;6 ) = ( 2;1; ) ; A ( −2;0; −3) ∈ d Cách giải: d :   x + 2y − 2z − =  x = −2 + 2t  ⇒ d: y = t  z = −3 + 2t  Gọi H trung điểm AB ⇒ M ( −2 + 2t; t; −3 + 2t ) ∈ d ; HA = (S) tâm O ( −2;3;0 ) ; R = 13 − m ( m < 13) r r Khi ta OM ⊥ AB ⇒ OM ⊥ u ( 2;1; ) ⇒ OM.u = r Mà OM = ( 2t; t − 3; 2t − 3) ; OM.u = ⇔ 4t + t − + 4t − = ⇔ t = ⇒ OM = ( 2; −2; −1) ⇒ OH = ∆OMA vuông O nên OA = OM + MA ⇒ 13 − m = + 16 ⇒ m = −12 Trang 19 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT HÀM RỒNG- LẦN ĐỊNH DẠNG MCMIX Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = x − x + B y = x − x + C y = x − x + [] Câu 2: Cho hàm số y = A [] D y = − x − x + 3 Số tiệm cận đồ thị hàm số x−2 B C D 1 Câu 3: Cho hàm số y = x + mx + ( 2m − 1) x − Mệnh đề sau sai? A ∀m < hàm số hai điểm cực tiểu B Hàm số luôn cực đại cực tiểu ∀ m ≠ C hàm số cực đại cực tiểu D ∀m > hàm số cực trị [] 2x +1 Câu 4: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = ? x +1 A Hàm số đồng biến khoảng ( −∞;1) ( −1; +∞ ) B Hàm số luôn đồng biến ¡ \ { 1} C Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;1) ( −1; +∞ ) D Hàm số luôn nghịch biến ¡ \ { 1} [] x3 Câu 5: Cho hàm số y = − x + x + Tọa độ điểm cực đại hàm số 3  2 A ( −1; ) B  3; ÷ C ( 1; −2 ) D ( 1; )  3 [] Câu 6: Trên khoảng ( 0; +∞ ) hàm số y = − x + x + A giá trị nhỏ Min y = B giá trị lớn Max y = −1 C giá trị nhỏ Min y = −1 D giá trị lớn Max y = [] Câu 7: Cho hàm số y = f ( x ) = ax + bx + cx + d , a ≠ Khẳng định sau sai ? A Đồ thị hàm số cắt trục hoành B Đồ thị hàm số tâm đối xứng Trang 20 C Hàm số cực trị f ( x) = ∞ D lim x →∞ [] x − mx + m Câu 8: Khoảng cách điểm cực trị đồ thị hàm số y = x −1 A B C D [] Câu 9: Hàm số y = x − x nghịch biến khoảng: A ( 0;1) B ( 1; +∞ ) C ( 1; ) D ( 0; ) [] Câu 10: Cho nhôm hình vuông cạnh 12 cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vuông nhau, hình vuông cạnh x ( cm ) , gập nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn A x = [] B x = C x = Câu 11: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = D x = tan x − đồng biến tan x − m  π khoảng  0; ÷  4 A m ≤ B ≤ m < m ≤ C  1 ≤ m < [] Câu 12: Phương trình log x = nghiệm x bằng: A B C [] Câu 13: Phương trình x + x − = nghiệm x bằng: A B -2 C -2 [] x Câu 14: Cho hàm số f ( x ) = x.e Giá trị f '' ( ) A B 2e C 3e [] Câu 15: Giải bất phương trình log ( x − 1) > Trang 21 D m > D D D A x > [] B x > 14 C x < D < x < 14 Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − x − x ) là: A ( 0;1) B ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) ∪ ( 2; +∞ ) D ( 0; ) ∪ ( 4; +∞ ) [] 2 Câu 17: Giả sử ta hệ thức a + b = ab ( a, b > ) Hệ thức sau đúng? a+b = log a + log b a+b = log a + log b D log A log ( a + b ) = log a + log b C log B log a+b = ( log a + log b ) [] Câu 18: Cho log = a;log = b Khi log tính theo a b là: ab A B C a + b D a + b a+b a+b [] Câu 19: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = a x với < a < hàm số đồng biến ( −∞; +∞ ) B Hàm số y = a x với a > hàm số nghịch biến ( −∞; +∞ ) x C Đồ thị hàm số y = a ( < a ≠ 1) qua điểm ( a;1) x 1 D Đồ thị hàm số y = a y =  ÷ ( < a ≠ 1) đối xứng với qua trục tung a [] x x −1 Câu 20: Cho f ( x ) = x +1 Đạo hàm f ' ( ) A B ln C ln D Kết khác [] Câu 21: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% năm lãi hàng năm nhập vào vốn, hỏi sau năm người thu gấp đôi số tiền ban đầu? A B C D []   Câu 22: Tìm nguyên hàm hàm số ∫  x + − x ÷dx x   x x3 A B + 3ln x − x +C + 3lnx − x 3 3 x3 x3 C D + 3ln x + x +C − 3ln x − x +C 3 3 [] Câu 23: Giá trị m hàm số F ( x ) = mx + ( 3m + ) x − x + nguyên hàm hàm số f ( x ) = x + 10 x − là: A m = B m = [] C m = Trang 22 D m = π Câu 24: Tính tích phân − sin x ∫ sin x dx π 3−2 A B 3+ −2 C 3+ 2 D 3+2 −2 [] Câu 25: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = − x y = x 11 A B C D 2 [] Câu 26: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x − x − , trục Ox [ 1;3] A 100 B 150 C 180 D 200 [] Câu 27: Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x − x y = Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh hình phẳng quay quanh trục Ox 16π 17π 18π 19π A B C D 15 15 15 15 [] x2 Câu 28: Parabol y = chia hình tròn tâm gốc tọa độ, bán kính 2 thành phần Tỉ số diện tích chúng thuộc khoảng nào: A ( 0, 4;0,5 ) B ( 0,5;0, ) C ( 0, 6;0, ) D ( 0, 7;0,8 ) [] Câu 29: Giải phương trình x − x + = tập số phức −5 7 7 B x1 = + + i; x2 = − − i i; x2 = − i 4 4 4 4 7 7 C x1 = + D x1 = + i; x2 = − i i; x2 = − i 4 4 4 [] Câu 30: Gọi z1 ; z hai nghiệm phức phương trình z + z + 10 = Tính giá trị biểu thức A x1 = A = z1 + z2 A 15 [] B 17 C 19 − 3i ) Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn z = ( 1− i A [] B D 20 Tìm môđun z + iz C D Câu 32: Cho số phức z thỏa mãn ( − 3i ) z + ( + i ) z = − ( + 3i ) Xác định phần thực phần ảo z A Phần thực -2; phần ảo 5i C Phần thực -2; phần ảo [] B Phần thực -2; phần ảo D Phần thực -3; phần ảo 5i Câu 33: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: z − = ( + i ) z Trang 23 A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I ( 2; −1) , bán kính R = B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I ( 0;1) , bán kính R = C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I ( 0; −1) , bán kính R = D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I ( 0; −1) , bán kính R = [] Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ oxy, gọi M điểm biểu diễn cho số phức z = − 4i ; M' điểm biểu 1+ i z Tính diện tích ∆OMM ' diễn cho số phức z ' = 25 25 15 15 A S ∆OMM ' = B S ∆OMM ' = C S ∆OMM ' = D S ∆OMM ' = 4 [] Câu 35: Cho hình chóp tam giác đường cao 100 cm cạnh đáy 20 cm, 21 cm, 29 cm Thể tích hình chóp bằng: A 6000 cm3 B 6213cm3 C 7000 cm3 D 7000 cm3 [] Câu 36: Cho khối chóp S.ABC cạnh đáy a Tính thể tích khối chóp S.ABC biết cạnh bên 2a a3 a3 a 11 a3 A VS ABC = B VS ABC = C VS ABC = D VS ABC = 12 12 [] Câu 37: Cho lăng trụ ABCD A1 B1C1 D1 đáy ABCD hình chữ nhật AB = a, AD = a Hình chiếu vuông góc điểm A1 mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC BD Góc hai mặt phẳng ( ADD1 A1 ) (ABCD) 600 Tính khoảng cách từ điểm B1 đến mặt phẳng ( A1 BD ) theo a a a a a B C D [] Câu 38: Cho khối chóp S.ABCD ABCDlà hình vuông cạnh 3a Tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc SC (ABCD) 600 9a 15 A VS ABCD = 18a 3 B VS ABCD = C VS ABCD = 9a 3 D VS ABCD = 18a 15 [] Câu 39: Gọi S diện tích xung quanh hình nón tròn xoay sinh đoạn thẳng AC’ hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh b quay quanh trục AA' Diện tích S A π b B π b 2 C π b D π b [] Câu 40: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a Một hình nón đỉnh tâm hình vuông ABCDvà đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A'B'C'D' Diện tích xung quanh hình nón π a2 π a2 π a2 π a2 A B C D 2 [] Câu 41: Một hình trụ đáy hình tròn nội tiếp hai mặt phẳng hình lập phương cạnh a Thể tích khối trụ A Trang 24 3 aπ B a π C a π D a 3π [] Câu 42: Người ta bỏ bóng bàn kích thước vào hộp hình trụ đáy hình tròn lớn bóng bàn chiều cao lần đường kính bóng bàn Gọi S1 tổng diện tích bóng bàn, S2 diện tích xung quang hình trụ Tỉ số S1/S2 bằng: A B C 1,5 D 1,2 [] r Câu 43: Cho đường thẳng ∆ qua điểm M ( 2;0; −1) vectơ phương a = ( 4; −6; ) Phương A trình tham số đường thẳng ∆ là:  x = −2 + 4t  x = −2 + 2t   A  y = −6t B  y = −3t  z = + 2t z = 1+ t    x = + 2t  C  y = −3t  z = −1 + t   x = + 2t  D  y = −3t z = + t  [] Câu 44: Cho mặt cầu (S)có tâm I ( −1; 2;1) tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : x − y − z − = A ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 1) = B ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 1) = C ( x + 1) + ( y − ) + ( z + 1) = D ( x + 1) + ( y − ) + ( z + 1) = 2 2 2 2 2 2 [] Câu 45: Mặt phẳng chứa điểm A ( 1;0;1) B ( −1; 2; ) song song với trục Ox phương trình A x + z − = B y − z + = C y − z + = D x + y − z = [] Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 2;0;0 ) ; B ( 0;3;1) ; C ( −3;6; ) Gọi M điểm nằm cạnh BC cho MC = 2MB Độ dài đoạn AM là: A 3 B C 29 D 30 [] x − y +1 z = = ( P ) : x − y − z − = Câu 47: Tìm giao điểm d : −1 A M ( 3; −1;0 ) B M ( 0; 2; −4 ) C M ( 6; −4;3) D M ( 1; 4; −2 ) [] Câu 48: Khoảng cách mặt phẳng ( P ) : x + y − z − 11 = ( Q ) : x + y − z + = A B C D [] Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 0;1;0 ) ; B ( 2; 2; ) ; C ( −2;3;1) đường thẳng x −1 y + z − = = Tìm điểm M thuộc d để thể tích tứ diện MABC −1  3 1  15 11   3 1  15 11  A M  − ; − ; ÷; M  − ; ; − ÷ B M  − ; − ; ÷; M  − ; ; ÷  2  2  2  2 3 1  15 11  3 1  15 11  C M  ; − ; ÷; M  ; ; ÷ D M  ; − ; ÷; M  ; ; ÷ 2 2 2 2 5 2 2 2 [] d: Trang 25 2x − y − z + = Câu 50: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng ( d ) :  mặt cầu  x + y − 2z − = ( S ) : x + y + 4x − y + m = Tìm m để d cắt (S) hai điểm M, N cho MN = A m = 12 B m = 10 C m = −12 [] Trang 26 D m = −10 ... 12 B m = 10 C m = 12 - HẾT Trang D m = 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 THPT HÀM RỒNG- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2 017 MÔN TOÁN BẢNG ĐÁP ÁN 1C 2B 3B 4A 5D 6D 7C 8A 9C 10 D 11 C 12 D 13 D 14 D 15 B... + MA ⇒ 13 − m = + 16 ⇒ m = 12 Trang 19 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2 017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 THPT HÀM RỒNG- LẦN ĐỊNH DẠNG MCMIX Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số... 15 B 16 C 17 B 18 B 19 D 20B 21D 22A 23C 24B 25C 26D 27A 28A 29B 30D 31A 32B 33D 34A 35C 36A 37A 38B 39D 40C 41B 42A 43C 44B 45B 46C 47A 48B 49A 50C ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 THPT HÀM RỒNG- LẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Hàm Rồng Lần 1 File word Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Hàm Rồng Lần 1 File word Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Hàm Rồng Lần 1 File word Có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay