giáo án ngữ văn 7 bài 23

4 57 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 11:43

... sử dụng từ Hán Việt ý nghĩa, sắc thái, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, tránh lạm dụng từ Hán việt HS đọc yêu cầu tập Hỏi: Em thay từ ngữ Việt có nghĩa tương đương vào vị trí từ Hán Việt in đậm... học bài: 2p - Học nội dung ghi nhớ tìm thêm ví dụ việc sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm ví dụ việc lạm dụng từ Hán Việt - Làm tập SGK /84; 5,6 (SBT - Tr 42) - Soạn bài: Đặc điểm văn. .. sử dụng từ Hán Việt tên có tác dụng gì? + Tạo sắc thái cổ xưa Hỏi: Việc sử dụng từ BT 1.2 SGK/82 có tác dụng gì? I Sử dụng từ Hán Việt Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm a Bài tập Các
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 7 bài 23 , giáo án ngữ văn 7 bài 23 , giáo án ngữ văn 7 bài 23

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn