giáo án ngữ văn lớp 6 bài 9

3 86 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 09:38

Trường THCS Thành Long Tuần Tiết 36 .Tập làm văn Năm học 2015-2016 THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ 1) Mục tiêu: a.Kiến thức: - Học sinh biết: Hai cách kể - hai thứ tự kể :kể “xuôi” kể “ngược” - Học sinh hiểu: Điều kiện cần có kể “ngược” b.Kỹ : - Chọn thứ tự kể phù hợp với đặc điểm thể loại nhu cầu biểu nội dung - Vận dụng hai cách kể vào viết c Thái độ : - Học sinh có ý thức coi trọng trình tự việc văn tự 2) Nội dung học tập: - HS thấy tự kể “xuôi”, kể “ngược” tùy theo nhu cầu thể - Luyện tập kể theo hình thức nhớ lại 3) Chuẩn bị : a Giáo viên: bảng phụ, tham khảo tài liệu có liên quan dạy b Học sinh: chuẩn bị theo yêu cầu GV cuối tiết 33 4) Tổ chức hoạt động học tập 4.1 Ổn định tổ chức kiểm diện : 4.2 Kiểm tra miệng: (5 phút) Δ: Em hiểu kể thứ ba ? O: Người kể giấu đi, gọi nhân vật Cho ví dụ minh họa (8đ) tên (4đ) - Cho ví dụ (4đ) Δ: Kể theo thứ ? Cho ví dụ nêu tên học hôm O: Người kể xưng “ Tôi ” nay? (8đ) - Có thể kể trực tiếp điều muốn kể - Kiểm tra tập: 2đ (4đ) - Ví dụ: đ - Tên bài: đ 4.3 Tiến trình học: Hoạt động thầy trò Nội dung học * Hoạt động 1: Vào bài: giáo viên từ cũ để dẫn vào bài.(1 phút) * Hoạt động (17 phút) Hoạt động 2.1 I/ Tìm hiểu chung : Kế hoạch học Ngữ văn GV: Lê Thị Thanh Nhi Trang Trường THCS Thành Long Năm học 2015-2016 Δ: Hãy tóm tắt việc truyện “ Ông Kể theo thời gian : lão đánh cá cá vàng ” ? * Thứ tự việc truyện “ Ông lão O: HS trình bày theo chuẩn bị nhà - nhận đánh cá cá vàng ” : xét bổ sung - chốt lại ý - Ông lão bắt cá vàng - Cá vàng xin thả hứa trả ơn - Ông lão kể cho vợ nghe, mụ vợ bắt ông lão đòi cá vàng trả ơn + Đòi máng lợn + Đòi nhà rộng + Đòi làm phẩm phu nhân + Đòi làm nữ hoàng + Đòi làm Long Vương có cá vàng hầu hạ - Cá vàng thu lại thứ cho Δ: Các việc truyện kể theo thứ tự -Kể theo thứ tự thời gian làm ? thứ tự tạo nên hiệu nghệ thuật ? bật ý nghĩa truyện O: HS thảo luận nhóm * GV: Các việc trình bày theo thứ tự thời gian Các việc nối tiếp tăng cấp nhằm làm bật ý nghĩa truyện kể theo trình tự thời gian làm cho cốt truyện mạch lạc, sáng tỏ, dễ theo dõi Hoạt động 2.2 * GV: gọi HS đọc văn Δ: Các việc văn có kể theo thời Kể không theo thời gian : * Đoạn văn : ( SGK/97, 98 ) gian không ? O: Không Δ: Nó kể theo trình tự ? O: Kể thừ thời đại sau kể lại thời - Được kể theo mạch cảm xúc, khứ quay Δ: Cách kể có tác dụng nhấn mạnh điều tâm trạng nhân vật - Thứ tự kể : kể từ hậu gì? ngược nguyên nhân O: HS trao đổi, thảo luận - Kể nhằm làm bật ý * Hoạt động (5 phút ) Qua tìm hiểu hai văn trên, em cho biết: nghĩa học II/ Ghi nhớ : ( SGK/98 ) Δ: Có thể kể chuyện cách ? O: Kể xuôi, kể ngược Δ: Ưu, nhược điểm hai cách kể ? O: Kể theo trình tự thời gian ( xuôi ) làm cho truyện rõ ràng, dễ theo dõi dễ sa vào nhàm chán, đơn điệu Kể không theo thời gian giúp khắc sâu tâm trạng nhân vật tạo bất ngờ, hấp dẫn khó hiểu trùng lặp * GV: Cho HS đọc ghi nhớ * Hoạt động (15phút) O: HS đọc truyện Kế hoạch học Ngữ văn GV: Lê Thị Thanh Nhi Trang Trường THCS Thành Long Năm học 2015-2016 Δ: Truyện kể theo nào? Thứ tự nào? III/ Luyện tập : Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò trình Bài tập 1: kể? -Kể theo thứ O: HS trả lời câu hỏi - Kể ngược theo dòng hồi tưởng * GV: Cùng lớp nhận xét, củng cố kiến thức - Hồi tưởng làm sở cho việc kể ngược O: HS đọc tìm hiểu yêu cầu đề * GV: tổ chức cho HS lập dàn ý, sau cho Bài tập 2: em trình bày Cùng lớp sửa chữa, củng cố kiến Đề bài: Kể chuyện lần thức em chơi xa 4.4 Tổng kết: Đã thực giảng Tiến trình học 4.5 Hướng dẫn học tập: (2 phút) * Ở tiết học này: - Học thuộc ghi nhớ, viết văn theo dàn ý tập (SGK/99) * Ở tiết học sau: - Ôn lại kiến thức, kỹ văn tự học - Lập dàn ý đề “ Bài viết số ” chuẩn bị tiết sau làm viết lớp Phụ lục: ………… Kế hoạch học Ngữ văn GV: Lê Thị Thanh Nhi Trang ... làm cho cốt truyện mạch lạc, sáng tỏ, dễ theo dõi Hoạt động 2.2 * GV: gọi HS đọc văn Δ: Các việc văn có kể theo thời Kể không theo thời gian : * Đoạn văn : ( SGK /97 , 98 ) gian không ? O: Không Δ:... - Học thuộc ghi nhớ, viết văn theo dàn ý tập (SGK /99 ) * Ở tiết học sau: - Ôn lại kiến thức, kỹ văn tự học - Lập dàn ý đề “ Bài viết số ” chuẩn bị tiết sau làm viết lớp Phụ lục: ... chán, đơn điệu Kể không theo thời gian giúp khắc sâu tâm trạng nhân vật tạo bất ngờ, hấp dẫn khó hiểu trùng lặp * GV: Cho HS đọc ghi nhớ * Hoạt động (15phút) O: HS đọc truyện Kế hoạch học Ngữ văn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 bài 9 , giáo án ngữ văn lớp 6 bài 9 , giáo án ngữ văn lớp 6 bài 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn