giáo án ngữ văn lớp 6 bài 12

4 133 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 09:38

I/ Giới thiệu Như biết tiếng cười phận thiếu sống người Tiếng cười thể truyện cười đặc sắc văn học dân gian Việt Nam Đó loại truyện kể tượng, loại người đáng cười sống nhằm tạo tiếng cười mua vui phê phán thói hư, tật xấu xã hội Nhiều khi, qua truyện cười tiếng cười người bình dân muốn gửi gắm học sống Và câu truyện tìm hiểu học ngày hôm có nội dung II/ Bài mới: TIẾT 48: Văn Treo biển HDĐT: Lợn cưới áo A/ văn Treo biển Văn Treo biển I/ Đọc- tìm hiểu chung Đọc-kể A Gv: Hd Hs cách đọc: Chú ý đọc với giọng hài hước kín đáo thể qua từ “bỏ ngay” lặp lại lần GV: gọi HS đọc văn GV: nhận xét cách đọc Hs Nhắc nhở HS nhà chịu khó tập đọc, luyện cách đọc cho xác, phù hợp giọng đọc văn GV hướng dẫn HS tóm tắt: Nhà hàng treo biển quảng cáo sau nhận lời góp ý người qua đường khách Cuối cất biển ? Tìm hiểu phần thích * SGK, em nêu khái niệm Truyện cười? GV giảng thêm: tượng đáng cười tượng có tính chất ngược đời, lố bịch, trái tự nhiên thể hành vi, cử chỉ, lời nói người Và để có tiếng cười đòi hỏi ta phải phát tiếng cười Và đặc điểm truyện cười thường ngắn Các yếu tố nhân vật ngôn ngữ kể chuyện có mục đích gây nên tiếng cười Sau tiếng cười hướng người đọc người nghe tới điều tốt đẹp mà đối lập với tiếng cười Có loại truyện cười Hài hước ( có ý nghĩa mua vui), truyện châm biếm (có ý nghĩa phê phán) GV: Trong bài, có từ khó, em ý - Chú thích Khái niệm Truyện cười: truyện kể tượng đáng cười sống nhằm tạo tiếng cười mua vui phê phán thói hư, tật xấu xã hội ? Câu chuyện bắt đầu việc nào? ( treo biển) ? Nhà hàng treo biển để làm gì? ( giới thiệu, quảng cáo sản phẩm nhằm mục đích bán nhiều hàng.) ? Tấm biển có tiếng? ( tiếng) ? Nội dung biển có yếu tố?( thông tin?) vai trò yếu tố gì? Có yếu tố: + Ở đây: thông báo địa điểm cửa hàng + Có bán: thông báo hoạt động cửa hàng + cá: thông báo loại mặt hàng +tươi: thông báo chất lượng hàng bán GV: Yếu tố địa điểm “ở đây” trạng ngữ, Yếu tố “có bán” hành động, công việc; Yếu tố thứ “cá” danh từ sản phẩm bán nhà hàng Yếu tố cuối tính từ chất lượng ? Theo em bốn nội dung thông tin có phù hợp với biển quảng cáo hay không? Nội dung biển đầy đủ, xác, cần thiết cho việc quảng cáo ngôn ngữ ? Có người góp ý biển đề cửa hàng bán cá?(4) Và họ góp ý sao? Người 1: bỏ chữ “tươi” Người 2: bỏ chữ “ở đây” Người 3: bỏ chữ “có bán” Người 4: bỏ chữ “cá” GV: Như có lời góp ý khác nội dung góp ý ? Em có nhận xét giống bốn lời góp ý khách hàng ? Bốn lời góp ý mang tính cá nhân, chủ quan, bắt bẻ chữ nghĩa \ GV: Thoạt nghe lời góp ý có lí, cách lập luận tự tin góp ý họ Nhưng không phải, họ đánh giá cách chủ quan Họ chưa nhận giá trị thông II/ Đọc-tìm hiểu chi tiết Tấm biển treo cửa hàng - Nội dung biển thông báo đầy đủ thông tin: + Địa điểm + Hoạt động + Mặt hàng + Chất lượng => Phù hợp với biển quảng cáo ngôn ngữ Ý kiến góp ý tiếp thu nhà hàng - Có bốn lời góp ý: + Khác nhau: nội dung góp ý + Giống nhau: cách nhìn chủ quan, phiến diện báo gián tiếp vốn chức năng, đặc điểm ngôn ngữ ? Trước lời góp ý đó, nhà hàng tiếp thu nào? Người 1: bỏ chữ “tươi”->bỏ chữ “tươi” Người 2: bỏ chữ “ở đây”->bỏ chữ “ở đây” Người 3: bỏ chữ “có bán”-> bỏ chữ “có bán” - Nhà hàng: Người 4: bỏ chữ “cá ”-> Cất nốt biển + Thay đổi biển theo ý kiến góp ý GV: Có thể thấy ý kiến thể mang + Cất biển tính cá nhân chủ quan Bỏ chữ “tươi” làm khẳng định chất lượng cao sản phẩm nhà hàng.Tuy nhiên Nhưng đến ý kiến đòi bỏ từ địa điểm “ở đây” mà nhà hàng làm theo khiến cho nội dung biển có phần tối ->Không có chủ kiến, lập trường nghĩa Khi bỏ vị ngữ” có bán” để lại có từ cá vô lý Nó làm cho biển cụt lủn tối nghĩa Đến ý kiên cuối nhà hàng nhắm mắt nghe theo không dùng biển ? Đọc truyện em thấy ông chủ nhà hàng người nào? Không có chủ kiến làm theo máy, thiếu suy xét ?“Treo biển” thuộc thể loại truyện cười Vậy câu chuyện khiến em cười chi tiết ?  Mỗi lần có người góp ý, nhà hàng không cần suy nghĩ: “nghe nói, bỏ ngay”  Nhà hàng cất nốt biển GV: Đọc truyện ta cười nhà hàng không hiểu điều viết biển quảng cáo có ý nghĩa treo biển quảng cáo để làm gì? Qua câu chuyện em rút học cho thân?  Được người khác góp ý, không nên vội vàng hành động theo  chưa suy xét kĩ Làm việc phải có ý thức, có chủ kiến, biết tiếp thu có chọn lọc ý kiến người khác III Tổng kết Nghệ thuật - Xây dựng tình độc đáo - Sử dụng yếu tố gây cười - Kết thúc truyện bất ngờ Nếu nhà hàng bán cá truyện nhờ em làm lại biển, em tiếp thu phản bác góp ý bốn người làm lại biển sao?  Giữ nguyên biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI”  Cảm ơn lời góp ý người  Vẽ thêm biển hình cá Qua truyện này, em rút học cách dùng từ? Bài học cách dùng từ: từ dùng phải có nghĩa, có lượng thông tin cần thiết.Từ biển quảng cáo phải ngắn gọn, rõ ràng, đáp ứng mục đích, nội dung quảng cáo Ý nghĩa văn - Truyện tạo tiếng cười hài hước, vui vẻ - Phê phán người hành động thiếu chủ kiến - Nêu lên học cần thiết phải biết tiếp thu có chọn lọc ý kiến người khác * Ghi nhớ : SGK/125 IV LUYỆN TẬP B I Hướng dẫn đọc thêm văn bản: “LỢN CƯỚI, ÁO MỚI” Đọc hiểu văn Đọc Ý nghĩa ... hàng +tươi: thông báo chất lượng hàng bán GV: Yếu tố địa điểm “ở đây” trạng ngữ, Yếu tố “có bán” hành động, công việc; Yếu tố thứ “cá” danh từ sản phẩm bán nhà hàng Yếu tố cuối tính từ chất lượng... thiết cho việc quảng cáo ngôn ngữ ? Có người góp ý biển đề cửa hàng bán cá?(4) Và họ góp ý sao? Người 1: bỏ chữ “tươi” Người 2: bỏ chữ “ở đây” Người 3: bỏ chữ “có bán” Người 4: bỏ chữ “cá” GV:... cáo ngôn ngữ Ý kiến góp ý tiếp thu nhà hàng - Có bốn lời góp ý: + Khác nhau: nội dung góp ý + Giống nhau: cách nhìn chủ quan, phiến diện báo gián tiếp vốn chức năng, đặc điểm ngôn ngữ ? Trước
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 bài 12 , giáo án ngữ văn lớp 6 bài 12 , giáo án ngữ văn lớp 6 bài 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn