giáo án ngữ văn lớp 6 bài 28 (2)

4 71 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 09:37

... lại Bài học…đầu tiên” Tô Hoài Buổi học… A Đô – đê, sau tìm đoạn văn miêu tả đoạn văn tự Căn vào đâu mà em nhận điều đó? liên tưởng ví von, so sánh mà em cho độc đáo thú vò hai tác giả hai văn. .. Học bài, học thuộc phần ghi nhớ SGK 121 Nhớ bước làm văn miêu tả - Nhớ dàn ý văn miêu tả - Lập dàn ý viết văn miêu tả - Làm hoàn chỉnh tập phần luyện tập - Chuẩn bò để làm viết miêu tả sáng sạo... Em bé tập (chân, tay, mắt, dáng đi) - Em bé tập nói (miệng, môi, lưỡi, mắt) KB: Hình ảnh chung em bé - Thái độ người em Bài 4: SGK/121 - Đoạn văn miêu tả trong: + Bài học…tiên: Bởi ăn uống… vuốt
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 bài 28 (2) , giáo án ngữ văn lớp 6 bài 28 (2) , giáo án ngữ văn lớp 6 bài 28 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn