BÀI GIẢNG ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ

20 101 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 09:28

KIỂM TRA BÀI CŨ Hiđro có tính chất hoá học nào? Víêt PTHH minh hoạ? Tiết 50 – Bài 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ Tiết 50: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ I./ Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí nghiệm DỤNG CỤ - Ống nghiệm - Kẹp ống nghiệm - Giá ống nghiệm - Ống dẫn khí có gắn nút cao su - Đèn cồn - Diêm - Chậu thủy tinh HÓA CHẤT -Kẽm viên (Zn) - Dung dịch axit clohiđric (HCl) CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1- Điều chế khí hiđrô -Cho vào ống nghiệm - viên Zn sau đó cho thêm 3-3ml dung dịch HCl vào ống nghiệm -Đưa que đóm tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí -Đưa que đóm cháy vào đầu ống dẫn khí -Cô cạn dung dịch sau phản ứng 2- Thu khí hiđrô - Đẩy nước - Đẩy không khí (úp ống nghiệm) THÍ NGHIỆM CÁCH TIẾN HÀNH 1Điều - Cho vào ống nghiệm vài viên chế khí Zn sau cho thêm 5-6ml hiđrô dung dịch HCl vào ống nghiệm - Đưa que đóm tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí - Đưa que đóm cháy vào đầu ống dẫn khí - Cô cạn dung dịch sau phản ứng ngọn lửa đèn cồn 2- Thu khí - Đẩy nước hiđrô - Đẩy không khí (úp ống nghiệm) HIỆN TƯỢNG – GIẢI THÍCH (VIẾT PTHH) THÍ NGHI CÁCH TIẾN HÀNH ỆM 1- Điều - Cho vào ống nghiệm -3 viên chế khí Zn sau cho thêm - 3ml hiđrô dung dịch HCl vào ống nghiệm - Đưa que đóm tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí - Đưa que đóm cháy vào đầu ống dẫn khí -Cô cạn dung dịch sau phản ứng ngọn lửa đèn cồn HIỆN TƯỢNG – GIẢI THÍCH (VIẾT PTHH) Sủi bọt khí, bọt khí thoát Que đóm không bùng cháy Khí cháy với lửa xanh mờ  khí Hiđro Được chất rắn màu trắng kẽm clorua (ZnCl2) PTHH: Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Vì khí hiđrô nhẹ không khí 2- Thu - Đẩy nước khí - Đẩy không khí (úp ống (d = 2/29) Vì khí hiđrô không tan hiđrô nghiệm) nước Tiết 50: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ I./ Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí nghiệm - Nguyên liệu: + Kim loại: Zn, Fe, Al, + Dd axit: HCl loãng, H2SO4 loãng a Thí nghiệm: Sgk b Nhận xét: Sgk PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 c Thu khí Hiđro: Có cách thu: - Đẩy nước - Đẩy không khí Tiết 50: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ I./ Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí nghiệm Trong công nghiệp Tiết 50: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ I./ Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí nghiệm Trong công nghiệp II./ Phản ứng Zn + 2 HCl  ZnCl2+ H2 H Cl Zn H Cl Fe + H2SO4  FeSO4+ H2 H Fe SO4 H Vậy thế nào là phản ứng thế? Tiết 50: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ I./ Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí nghiệm Trong công nghiệp II./ Phản ứng Là phản ứng hoá học đơn chất và hợp chất, đó nguyên tử đơn chất thay nguyên tử nguyên tố khác hợp chất Ví dụ Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ Bài tập: Trong phản ứng sau, phản ứng phản ứng ? a 2Mg + O2  2MgO b.KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2 c Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu d Mg(OH)2 MgO + H2O Bài tập: Trong phản ứng sau, phản ứng điều chế Hiđro phòng thí nghiệm? a Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 b KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 c H2 + O2  H2O Bài Cho 22,4 gam sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit sunfuric loãng dư a Viết PTHH b Tính thể tích khí hidro thu điều kiện tiêu chuẩn? BÀI VỪA HỌC:  Học bài và làm bài tập: 1,2,3,4 Tr /117 BÀI SẮP HỌC:  Tieát 51: BÀI LUYỆN TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ, BÀI GIẢNG ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ, BÀI GIẢNG ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay