KẾ HOẠCH TH SINH 7

1 270 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

PHÒNG GD XUYÊN MỘC TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP KẾ HOẠCH DẠY CÁC TIẾT THỰC HÀNH BỘ MÔN: Sinh KHỐI LỚP: 7 GV: NGUYỄN VĂN THỂ Tuần Tiết Tên bài thực hành Tên đồ dùng Ngày dạy 2 3 TH: Q/S một số ĐVNS - Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn ống hút, khăn lau. - Trùng đế dày, trùng roi, trùng biến hình 8 16 TH: Mổ và Q/s Giun đất - Bộ đồ mổ. tranh câm H16.1- 16.3 sgk 11 21 TH: Q/S một số thân mềm - Mẫu trai ốc mực. - Mẫu trai , mực mổ sẳn. - Tranh , mô hình cấu tạo trong của trai mực. 12 24 TH: Mổ và Q/s tôm sông - Tôm còn sống. - Bộ đồ mổ, chậu mổ, kính lúp 15 29 TH: Xem băng hình về tập tính của Sâu bọ - Máy chiếu, băng hình 16 32 TH : Mổ cá - Con cá chép còn sống. - Bộ đồ mổ, đinh ghim. - Tranh phóng to H32.1 – 32.3.Mô hính não cá hoặc mẫu não mổ sẳn. 19 38 TH : Q/S cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ. - Mẫu mổ ếch, mẫu mổ sọ hoặc mô hình não ếch. - Bộ xương ếch. Tranh cấu tạo trong của ếch. 22 44 TH: q/s bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu - Mẫu mổ chim bồ câu. - Bô xương chim. - Tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim. 24 47 TH: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim - Máy chiếu, băng hình về đời sống và tập tính củ chim. 27 54 TH: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú - Máy chiếu, băng hình về đời sống và tập tính của thú 34 68 69 70 TH : Tham quan thiên nhiên . TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP KẾ HOẠCH DẠY CÁC TIẾT TH C HÀNH BỘ MÔN: Sinh KHỐI LỚP: 7 GV: NGUYỄN VĂN TH Tuần Tiết Tên bài th c hành Tên đồ dùng Ngày dạy 2 3 TH: . hình về đời sống và tập tính của th - Máy chiếu, băng hình về đời sống và tập tính của th 34 68 69 70 TH : Tham quan thiên nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH TH SINH 7, KẾ HOẠCH TH SINH 7, KẾ HOẠCH TH SINH 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay