giáo án ngữ văn 6 bài 34

10 171 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 16:34

Ngày soạn: 17/4/2017 Ngày giảng: 6A: 24/4; 6B: 25/4/2017 Tiết 133: Tiếng Việt: TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT I Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp học sinh ôn tập cách có hệ thống kiến thức học phần tiếng việt lớp - Biết nhận diện đơn vị tượng ngôn ngữ học: Danh từ, tính từ, số từ, lượng từ, từ, phó từ, câu đơn, câu ghép, so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ loại dấu câu - Phân tích đơn vị tượng ngôn ngữ Kĩ năng: - Nhận từ loại phép tu từ - Chữa lỗi câu dấu câu - Rèn kĩ hệ thống hoá, so sánh tổng hợp chuẩn bị ôn tập -Tư sáng tạo.Tìm kiếm sử lý thông tin Thái độ: - GD học sinh biết yêu quý sử dụng tiếng Việt - Tích cực hệ thống hóa kiến thức Định hướng phát triển ng/lực: Giao tiếp, sử dụng từ ngữ, hợp tác, tự học… II Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: - Đọc, giải vấn đề, thuyêt trình, trao đổi đàm thoại nd ôn tập tổng kết - Kĩ thuật động não (suy nghĩ nội dung câu hỏi), - Kĩ thuật hợp tác III Chuẩn bị: GV chuẩn bị: Bài soạn, bảng phụ ghi số nội dung ôn tập HS chuẩn bị: Ôn lai toàn kiến thức tiếng Việt học lớp IV Kiểm tra cũ: Kiểm tra sĩ số: GV kết hợp kiểm tra ôn tập V Hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Hoạt động 1: Khởi động: Hoạt động 2: HD tìm hiểu Các từ loại I Các từ loại học: học: ? Kể tên từ loại học? Danh từ GV: Các từ loại Danh từ, động từ, tính Động từ từ, số từ, lượng từ, từ em Tính từ học kì I Số từ Ở nói thêm từ loại phó từ Lượng từ Chỉ từ ? Phó từ gì? Ví dụ? Phó từ: từ chuyên kèm với động từ, tính từ để bổ sung nghĩa cho động từ, tính từ ? Phó từ gồm loại? Cho ví dụ? * Phó từ gồm loại: - Phó từ đứng trước động từ, tính từ có tác dụng bổ sung nghĩa thời gian (đã, đang, sẽ…), mức độ (rất, hơi…) tiếp diễn, tương tự (cũng, vẫn, cứ, còn,…) phủ định: (không, chưa, chẳng,…), cầu khiến (hãy, đừng, chớ,…) cho động từ, tính từ trung tâm VD: Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan câu đố ăm để hỏi người… - Phó từ đứng sau động từ, tính từ có tác dụng bổ sung số ý nghĩa mức độ (quá, lắm,…), khả (được,…), hướng (ra, vào, đi,…) cho động từ tính từ trung tâm VD: Đầu to tảng Hoạt động 3: HD tìm hiểu Các phép II Các phép tu từ học: tu từ học: ? Kể tên phép tu từ học? - So sánh - Nhân hóa - Ẩn dụ - Hoán dụ So sánh: ? So sánh gì? Cho VD? a, Khái niệm: Là đối chiếu vật, việc với vật việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho diễn đạt b, VD:…liên hệ văn mt học ?Nêu cấu tạo phép so sánh? c, Cấu tạo: Vế A PD ss (Sv ss) Trẻ em Rừng đước Từ ss Dựng lên cao ngất ?Em cho biết có kiểu so d, Các kiểu so sánh: Có kiểu so sánh: sánh? Cho ví dụ? - So sánh ngang - So sánh không ngang ? Nhân hóa gì? Cho ví dụ? Nhân hóa: Vế B (sv dùng để ss) búp cành hai dãy trường thành vô tận ? Có kiểu nhân hóa? Cho ví dụ? ? Ẩn dụ gì? Cho VD? ? Có kiểu Ẩn dụ? Cho VD? - Đó chuyển đổi tên gọi sv, tượng…có điểm tương đồng với hình thức - Chuyển đổi tên gọi cách thức thực hành động, chúng có nét tương đồng với - Đó chuyển đổi tên gọi svht có nét tương đồng với vài điểm tính chất, phẩm chất - Đó chuyển đổi tên gọi svht có nét tương đồng với vài điểm cảm giác “Ngoài thềm rơi đa Tiếng rơi nghe mỏng rơi a, Khái niệm: Là gọi tả đồ vật, cối, vật…bằng từ ngữ vốn dùng để gọi tả người, làm cho giới loài vật, cối, đồ vật….trở nên gần gũi với người b, VD: Ông trời mặc áo giáp đen… c, Các kiểu nhân hóa: Có kiểu nhân hóa thường gặp là: - Dùng từ ngữ vốn gọi người để gọi vật (Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay…) - Dùng từ ngữ vốn để hoạt động tính chất người để hoạt động tính chất vật (Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù…) - Trò chuyện xưng hô với vật với người (Trâu ơi, ta bảo trâu này…; Bầu thương lấy bí cùng….) Ẩn dụ a, Khái niệm: Ẩn dụ gọi tên vật tượng tên vật tượng khác có nét tương đồng với nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho diễn đạt b, VD: Thuyền có nhớ….; Bây mận hỏi đào….Mặt trời bắp nằm đồi, mặt trời mẹ em năm lưng…Ngày mặt trời… c, Có kiểu ẩn dụ thường gặp là: - Ẩn dụ hình thức: (Ông trời mặc áo giáp đen: Áo giáp đen, mây đen giống hình thức.) - Ẩn dụ cách thức (Về thăm nhà Bác làng Sen Có hàng dâm bụt thắp lên lửa hồng.) - Ẩn dụ phẩm chất: (Người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm) Giữa Bác Người cha có nét chung quan tâm thương yêu bao la… - Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: Thính giác+Vị giác: Câu chuyện nghe nhạt nhẽo Thính giác+Thị giác: Nói nghe mòn tai nghiêng.” ? Hoán dụ gì? Cho VD? ? Có kiểu Hoán dụ? Cho VD? Hoạt động 4: HD tìm hiểu Các kiểu cấu tạo câu học: ? Câu trần thuật đơn gì? ?Xác định thành phần câu sau? Cho biết câu trần thuật đơn dùng để gì? ? Câu trần thuật đơn có từ là gì? VD: Bà đở Trần người huyện Đông Triều ? Có kiểu câu TTĐ có từ nào? ? Thế câu TTĐ từ là? VD? ? Thế câu mt, câu tt? VD? - Đằng cuối bãi, hai cậu bé tiến Thính giác+xúc giác: nghe mát ruột; Thấy lạnh sống lưng Thị giác+ thính giác: Thấy nắng giòn tan… Hoán dụ: a, Khái niệm: Hoán dụ gọi tên svht tên svht khác có quan hệ gần gũi với nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho diễn đạt b, VD: Áo nâu liền với áo xanh Nông thôn với thị thành đứng lên c, Có kiểu hoán dụ: - Lấy phận để gọi toàn thể - Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng - Lấy dấu hiệu sv để gọi sv - Lấy cụ thể để gọi trừu tượng III Các kiểu cấu tạo câu học: Câu trần thuật đơn: a, Khái niệm: Câu trần thuật đơn câu cụm C-V cấu tạo thành, dùng để giới thiệu, kể tả sv, svật hay nêu ý kiến b, Bài tập - Chủ ngữ: Ngày thứ năm đảo CT - VN: ngày trẻo, sáng sủa - Câu TTĐ dùng để giới thệu Câu trần thuật đơn có từ là: a, Khái niệm: Là kiểu câu vị ngữ thường từ kết hợp với danh từ, (cụm danh từ) tạo thành b, Các kiểu câu TTĐ có từ là” - Câu định nghĩa (Hoán dụ là…) - Câu giới thiệu (Bà đỡ Trần…) - Câu miêu tả (Ngày thứ đảo…) - Câu đánh giá (Dế mèn trêu chị Cốc dại.) Câu TTĐ từ là: a, Khái niệm: Vị ngữ thường động từ cụm động từ, tính từ cụm tt cấu tạo thành b, VD: Phú ông mừng c, Câu miêu tả câu tồn tại: - Những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm,…của sv lại (Câu miêu tả) - Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé (Câu tồn tại) Hoạt động 5: HD tìm hiểu Các dấu câu học: GV: Hướng dẫn hs ôn tập phần dấu câu HS: trả lời khái niệm lấy ví dụ loại dấu câu Hoạt động 4: HD Luyện tập: ? Quan sát câu thơ - Chỉ biện pháp tu từ hai câu thơ ? nêu chủ ngữ gọi câu miêu tả - Những câu dùng để thông báo xuấthiện, tồn tiêu biến sv gọi câu tồn IV Các dấu câu học: Dấu kết thúc câu: a, Dấu chấm: Là dấu kết thúc câu, đặt cuối câu trần thuật (đôi đặt cuối câu cầu khiến) Hôm Lan bị ốm VD Dấu chấm đặt cuối câu cầu khiến: Em phải giữ sách vở, quần áo b, Dấu chấm hỏi: Là dấu kết thúc câu đặt cuối câu nghi vấn Hôm nay, Lan có học không? Bạn đến thăm động Phong Nha chưa? c, Dấu chấm than: Là dấu kết thúc câu đặt cuối câu cầu khiến câu cảm thán Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Dấu phân cách phận câu: d, Dấu phẩy: Là dấu dùng để phân cách phận câu, đặt nội câu - Phân cách thành phần phụ (chủ yếu trạng ngữ) với thành phần VD: Bên gốc tre, trâu béo tròn nằm nhai rơm - Phân cách từ ngữ có chức vụ câu VD: Căn phòng sẽ, mát mẻ - Phân cách từ ngữ với phận thích VD: Vẻ đẹp biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu… - Phân cách vế câu ghép VD: Trời dải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu sương V Luyện tập: Bài tập 1: Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ - Phân tích ngắn gọn giá trị biểu cảm (Viễn Phương - Viếng lăng Bác) ? * Gợi ý: - Phép tu từ ẩn dụ: Mượn hình ảnh mặt trời để Bác Hồ - Cách sử dụng nghệ thuật ẩn dụ nhà thơ thật tài tình qua hình ảnh “mặt trời” vầng thái dương “nghĩa đen”, tác giả tạo hình ảnh so sánh ngầm sâu sắc, tế nhị làm cho người đoc suy nghĩ hình dung hình ảnh Bác Hồ (nghĩa bóng) người rực rỡ ấm áp mặt trời dẫn dắt dân tộc ta đường giành tự độc lập xây dựng tổ quốc công dân chủ văn minh từ tạo cho người đọc tình cảm yêu mến khâm phục vị lãnh tụ kính yêu dân tộc Bài rập 2: ? Viết đoạn văn ngắn tả Hoa người bạn thân học người bạn em, đoạn văn có lớp với em Dáng người cao mảnh câu trần thuật đơn có từ khảnh Bạn có đôi mắt sáng Mái tóc Nêu tác dụng câu trần đơn có từ dày, mượt mà, miệng xinh xinh đoạn văn nở nụ cười tươi tắn Bài tập 3: a Ôi, mày ( ! ) Chú mày có ? Đặt dấu câu ngoặc, xác định lớn mà chẳng có khôn xem chúng thuộc kiểu câu nào? Câu cảm thán b Con có nhận không ( ? ) Câu nghi vấn c Cá ơi, giúp với ( ! ) Thương với ( ! ) - Hai câu cầu khiến d Giời chớm hè ( ) Cây cối um tùm (.) Cả làng thơm ( ) Ba câu trần thuật VI Củng cố, dặn dò: 5p - Nắm vững kiến thức tiếng Việt học chương trình - Chuẩn bị Ôn tập tổng hợp: - Nắm vững kiến thức học chương trình ngữ văn lớp * Kiến thức phần: + Đọc, hiểu văn + Phần tiếng việt + Phần tập làm văn RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY: PHIẾU BÀI TẬP (NHÓM 1) ? Quan sát hai câu thơ: Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ - Chỉ biện pháp tu từ hai câu thơ? - Phân tích ngắn gọn giá trị biểu cảm? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… PHIẾU BÀI TẬP (NHÓM 2) ? Viết đoạn văn ngắn tả người bạn em, đoạn văn có câu trần thuật đơn có từ Nêu tác dụng câu trần đơn có từ đoạn văn ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… PHIẾU BÀI TẬP (NHÓM 3) ? Đặt dấu câu ngoặc, xác định chúng thuộc kiểu câu nào? a Ôi, mày ( ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn b Con có nhận không ( ) c Cá ơi, giúp với ( ) Thương với ( ) d Giời chớm hè ( ) Cây cối um tùm ( ) Cả làng thơm ( ) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ... VD:…liên hệ văn mt học ?Nêu cấu tạo phép so sánh? c, Cấu tạo: Vế A PD ss (Sv ss) Trẻ em Rừng đước Từ ss Dựng lên cao ngất ?Em cho biết có kiểu so d, Các kiểu so sánh: Có kiểu so sánh: sánh? Cho... dân chủ văn minh từ tạo cho người đọc tình cảm yêu mến khâm phục vị lãnh tụ kính yêu dân tộc Bài rập 2: ? Viết đoạn văn ngắn tả Hoa người bạn thân học người bạn em, đoạn văn có lớp với em Dáng người... vững kiến thức học chương trình ngữ văn lớp * Kiến thức phần: + Đọc, hiểu văn + Phần tiếng việt + Phần tập làm văn RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY: PHIẾU BÀI TẬP (NHÓM 1) ? Quan sát hai
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 6 bài 34 , giáo án ngữ văn 6 bài 34 , giáo án ngữ văn 6 bài 34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn