giáo án ngữ văn lớp 6 bài 24

4 108 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 16:34

TRƯỜNG THCS THÀNH LONG NĂM HỌC 2016-2017 Tuần:26 Tiết 99 Văn LƯỢM Tố Hữu I Mục tiêu: Giúp học sinh : Kiến thức: - Vẻ đẹp hồn nhiên,vui tươi, sáng ý nghĩa cao hy sinh nhân vật Lượm - Tình cảm yêu mến, trân trọng tác giả dành cho nhân vật Lượm - Các chi tiết miêu tả thơ tác dụng chi tiết miêu tả - Nét đặc sắc nghệ thuật tả nhân vật kết hợp với tự bộc lộ cảm xúc Kỹ : - Rèn luyện kỹ đọc cảm thụ thơ bốn chữ Thái độ: - Đọc diễn cảm thơ (bài thơ tự viết theo thể thơ bốn chữ có kết hợp yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm xen lời đối thoại) - Đọc – hiểu thơ có kết hợp yếu tố tự sự, miêu tả biểu cảm - Phát phân tích ý nghĩa từ láy, hình ảnh hoán dụ lời đối thoại thơ II Nội dung học tập: Hình ảnh Lượm nghệ thuật miêu tả tác giả III Chuẩn bị: a Giáo viên : tranh “Chân dung Lượm”, tham khảo tài liệu có liên quan đến giảng b Học sinh : chuẩn bị theo yêu cầu giáo viên tiết 94 IV Tổ chức hoạt động học tập: Ổn định tổ chức kiểm diện: Kiểm tra miệng: Thông qua tiết trước kiểm tra tiết Tiến trình học: Hoạt động thầy trò Nội dung học Hoạt động : Vào : giáo viên giới thiệu bối cảnh sáng tác thơ để dẫn vào bài.( phút) Hoạt động :(7 phút) I/ Tìm hiểu thích: Hoạt động2.1 1.Tác giả, tác phẩm: (SGK) O: HS đọc thích (*) * GV: giới thiệu thêm: - Tố Hữu tham gia cách mạng từ sớm, bị KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGỮ VĂN GV: LÊ THỊ THANH NHI Trang TRƯỜNG THCS THÀNH LONG NĂM HỌC 2016-2017 bắt, bị tù đày - Là nhà thơ tiếng Thơ ông nhiều người yêu thích Tố Hữu có nhiều thơ viết em nhỏ xúc động: mồ côi, đi em, Hai đứa bé, Một tiếng rao đêm … - Bài thơ viết in tập “Việt Bắc” gồm thơ viết thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) 2.Chú thích: Hoạt động 2.2 * GV: kiểm tra việc tìm hiểu thích nhà HS Chú ý thích: 1, 3, 4, II/ Đọc, tìm hiểu chung tác phẩm: Hoạt động :(7 phút) Đọc thơ: Hoạt động 3.1 * GV: nêu yêu cầu giọng đọc: đoạn 1: giọng vui, nhanh Đoạn 2,3: đọc chậm, ý ngắt nhịp câu hỏi tu từ * GV: HS đọc thơ Thể thơ bố cục: Hoạt động 3.2 Δ: Bài thơ viết theo thể thơ nào? O: thể thơ bốn chữ *GV: cho HS đọc phần đọc thêm dựa vào thơ minh họa cách gieo vần, ngắt nhịp thể thơ ( liên hệ với Tập làm văn) Δ: Hãy tìm bố cục thơ? O: Có phần: - Phần 1: “từ đầu … xa dần” Cuộc gặp gỡ Lượm bô đội - Phần 2: “tiếp theo … đồng” Lượm liên lạc hi sinh - Phần 3: lại Hình ảnh Lượm sống *GV: lưu ý HS: thơ viết theo lối kết hợp miêu tả, kể chuyện biểu cảm III/ Đọc phân tích tác phẩm: Hoạt động :(23 phút) 1) Lượm trước lúc hi sinh: Hoạt động 4.1 O: HS đọc đoạn Δ: Hình ảnh Lượm dựng lên qua cách nhìn, kể ai? Trong tình huống, hoàn cảnh nào? O: qua nhìn Kể tác giả, ngày đầu kháng chiến chống Pháp Huế(Ngày Huế đổ máu) với tình tình cờ Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hình ảnh Lượm kịp khắc sâu lòng tác giả Δ: Hãy tìm câu thơ miêu tả Lượm? Cho biết tác giả tả điểm Lượm? O: Tả trang phục, hình dáng, cử lời nói Δ: Từ việc miêu tả làm bật nét KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGỮ VĂN GV: LÊ THỊ THANH NHI Trang TRƯỜNG THCS THÀNH LONG NĂM HỌC 2016-2017 đáng yêu, đáng mến Lượm? O: HS trao đổi, thảo luận theo bàn Δ: Hãy tìm yếu tố nghệ thuật sử dụng miêu tả Lượm? tác dụng yếu tố nghệ thuật ấy? O: HS tìm kiếm, phân tích (việc sử dụng nhiều từ láy có tác dụng gợi hình lớn; kết hợp biện pháp so sánh nhịp thơ nhanh góp phần tăng thêm nét đáng yêu Lượm Hoạt động 4.2 O: HS đọc đoạn Δ: Khi nghe tin Lượm hi sinh, tác giả có tâm trạng gì? Tâm trạng thể câu thơ, khổ thơ nào? O: Đau đớn, nghẹn ngào Δ: Em có nhận xét cấu tạo khổ thơ đó? Cấu tạo có tác dụng gì? O: HS thảo luận nhóm → trình bày kết → tranh luận → thống kết *GV: Câu thơ bị ngắt đôi, đứng riêng thành khổ, diễn tả đau xót đột ngột tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn đến nhà thơ Δ: Sau đau đớn, nhà thơ hình dung, miêu tả việc liên lạc Lượm nào? (Lượm đưa thơ hoàn cảnh nào? Trong hoàn cảnh đó, Lượm đưa thư với tinh thần sao? Câu thơ diễn tả điều đó?) O: HS thảo luận nhóm *GV: giống bao lần khác, Lượm dũng cảm, nhanh nhẹn, hăng hái, hoàn thành nhiệm vụ không nề nguy hiểm Δ: Trong hình dung đó, tác giả tưởng tượng hi sinh Lượm nào? O: HS trao đổi theo bàn Δ: Câu thơ “Thôi Lượm ơi!” thay đổi cách xưng hô “chú đồng chí nhỏ” cho thấy tình cảm tác giả? O: HS trao đổi theo bàn Hoạt động 4.3 Δ: Em có nhận xét việc câu thơ “Lượm ơi! Còn không?” tách thành đoạn?Vì nhà thơ lại tách vậy? O: HS thảo luận nhóm *GV: Việc tách đoạn hỏi diễn tả thái độ KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGỮ VĂN − Là em bé hồn nhiên, nhanh nhẹn, tinh nghịch, yêu đời mê kháng chiến ->Miêu tả từ láy so sánh 2) Lượm làm nhiệm vụ hi sinh: − Lượm làm nhiệm vụ với tinh thần dũng cảm, hăng hái, không nề nguy hiểm − Sự hi sinh Lượm hi sinh thiêng liêng, cao − Tác giả vô đau xót, tiếc thương, trân trọng trước hi sinh Lượm 3) Lượm sống mãi: GV: LÊ THỊ THANH NHI Trang TRƯỜNG THCS THÀNH LONG NĂM HỌC 2016-2017 không muốn tin trước Lượm tác giả Δ: Câu hỏi có trả lời không? O:HS Xác định, trả lời *GV: Thực ra, câu hỏi tu từ Nó không cần trả lời (thực tế Lượm không còn) nhà thơ hỏi để khẳng định tình cảm Trong trường hợp này, câu hỏi tu từ có câu trả lời hai khổ thơ cuối Δ: Việc lặp lại hai khổ thơ miêu tả Lượm đoạn − Dù hi sinh Lượm đầu có ý nghĩa gì? sống với quê hương, đất nước O: HS thảo luận nhóm → trình bày kết → tranh luận → thống kết 4) Ghi nhớ: (SGK/77) Hoạt động 4.4 Δ: Nội dung, nghệ thuật thơ có đặc sắc? O: HS tổng kết nội dung *GV: gọi HS đọc ghi nhớ →nhấn mạnh ý cần nhớ Tổng kết: (5 phút) GV tổ chức cho HS đọc diễn cảm thơ Từ nêu ý nghĩa thơ? -> Giáo dục thái độ cho HS chốt ý tiết học Hướng dẫn học tập:(2 phút) * Ở tiết này: - Học bài, ghi nhớ, học thuộc lòng đoạn: “Một hôm … hết” - Làm tập phần luyện tập (GV hướng dẫn) * Ở tiết sau: - Soạn bài: “Mưa” Yêu cầu: + Đọc trước văn bản, thích + Trả lời câu hỏi mục “Đọc hiểu văn bản” V Phụ lục: …………………………………………………………………………………………… ………………………………… KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGỮ VĂN GV: LÊ THỊ THANH NHI Trang ... Tả trang phục, hình dáng, cử lời nói Δ: Từ việc miêu tả làm bật nét KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGỮ VĂN GV: LÊ THỊ THANH NHI Trang TRƯỜNG THCS THÀNH LONG NĂM HỌC 20 16- 2017 đáng yêu, đáng mến Lượm? O: HS... Việc tách đoạn hỏi diễn tả thái độ KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGỮ VĂN − Là em bé hồn nhiên, nhanh nhẹn, tinh nghịch, yêu đời mê kháng chiến ->Miêu tả từ láy so sánh 2) Lượm làm nhiệm vụ hi sinh: − Lượm làm... Soạn bài: “Mưa” Yêu cầu: + Đọc trước văn bản, thích + Trả lời câu hỏi mục “Đọc hiểu văn bản” V Phụ lục: …………………………………………………………………………………………… ………………………………… KẾ HOẠCH BÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 bài 24 , giáo án ngữ văn lớp 6 bài 24 , giáo án ngữ văn lớp 6 bài 24

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn