giáo án ngữ văn lớp 6 bài 29

9 131 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 16:34

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH TÂN TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ MÔN: NGỮ VĂN Tiếng Việt CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ a/ Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”, TN Lỗi N nhân CÂU THIẾU CHỦ NGỮ em thấy Dế Mèn biết phục thiện CN VN Không phân biệt TN với CN b/ Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” TN Cách sửa - Thêm CN cho câu cho thấy Dế Mèn biết phục thiện - Biến TN thành CN VN => Truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” CN cho thấy Dế Mèn biết phục thiện VN c/ Bạn Lan người học giỏi lớp 6a CN VN d/ Bạn Lan, người học giỏi lớp 6a Phụ CN e) Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng VN CN vào quân thù f) Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào DTT T quân thù Phụ ngữ (CN - CỤM DT) CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ Lỗi N nhân CÂU THIẾU CHỦ NGỮ - Không phân biệt TN với CN Cách sửa CÂU THIẾU VỊ NGỮ - Nhầm lẫn TP phụ với VN - Nhầm lẫn TP phụ ngữ CDT với VN - Thêm CN cho câu - Thêm VN cho câu - Biến TN thành CN - Biến TP phụ thành VN LUYỆN TẬP BT1/ Xác định CN, VN câu đặt câu hỏi cho CN, VN a/ Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm CN (Ai) VN (Như nào) b/ Lát sau, hổ đẻ VN CN (Con gì?) (Làm gì?) c/ Hơn mười năm sau, bác tiều già chết CN (Ai?) VN (Làm sao?) BT2/ Trong số câu đây, câu viết sai? Vì sao? a/ Kết năm học trường Trung học sở động CN viên em nhiều  Câu hoàn chỉnh VN b/ Với kết năm học trường Trung học sở TN động viên em nhiều  Câu thiếu CN VN c/ Những câu chuyện dân gian mà thích nghe kể CN (Cụm Danh từ)  Câu thiếu VN d/ Chúng thích nghe kể câu chuyện dân gian CN  Câu hoàn chỉnh VN Hướng dẫn học nhà: - Nắm vững nội dung học - Làm tiếp tập lại - Chuẩn bị mới: “Chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ” (tt) ... c/ Bạn Lan người học giỏi lớp 6a CN VN d/ Bạn Lan, người học giỏi lớp 6a Phụ CN e) Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng VN CN vào quân thù f) Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt,... thù Phụ ngữ (CN - CỤM DT) CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ Lỗi N nhân CÂU THIẾU CHỦ NGỮ - Không phân biệt TN với CN Cách sửa CÂU THIẾU VỊ NGỮ - Nhầm lẫn TP phụ với VN - Nhầm lẫn TP phụ ngữ CDT với...Tiếng Việt CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ a/ Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”, TN Lỗi N nhân CÂU THIẾU CHỦ NGỮ em thấy Dế Mèn biết phục thiện CN VN
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 bài 29 , giáo án ngữ văn lớp 6 bài 29 , giáo án ngữ văn lớp 6 bài 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn