XOẮN ĐỈNH, HC QT DÀI & NGẮN

18 25 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 10:21

XOẮN ĐỈNH H/C QT DÀI & QT NGẮN TS BS TÔN THẤT MINH TK Nội Tim Mạch BV TIM TÂM ĐỨC HÌNH ẢNH ĐIỆN TÂM ĐỒ Xoắn đỉnh loại nhòp nhanh thất với tính chất đặc trưng thay đổi biên độ phức QRS biểu xoắn vặn quanh đường đẳng điện , với tần số khoảng 200 – 250 lần / phút CƠ CHẾ CỦA XOẮN ĐỈNH Hiện chế xoắn đỉnh chưa biết cách đầy đủ, đa số tác giả cho tượng khởi kích sớm sau khử cực, có có vai trò QT dài  Nguyên nhân thường gặp hội chứng QT dài bẩm sinh hay mắc phải CƠ CHẾ LOẠN NHỊP DO TỰ ĐỘNG TÍNH Khởi kích sớm sau khử cực Khởi kích muộn sau khử cực H/C QT DÀI BẨM SINH:  ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG -Có kèm hay không tình trạng điếc -Biểu chủ yếu xoắn đỉnh thường khởi phát bởi kích thích hệ Adrenergic gắng sức thể lực, hay stress tâm thần hay xúc cảm -Biểu lâm sàng: muốn ngất, ngất, số trường hợp có dấu hiệu ngừng tim - Thường bất thường tim QT dài rõ sau gắng sức hay kích thích giao cảm (chuẩn bò sẵn phương H/C QT DÀI BẨM SINH:  ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Có thể khởi phát xoắn đỉnh trắc nghiệm gắng sức dùng Epinephrine Hiện xác đònh H/C QT dài bẩm sinh đột biến gen Xoắn đỉnh tượng khởi kích sớm sau khử cực Đột tử 10% số trẻ có H/C QT dài bẩm sinh mà tiền triệu H/C QT DÀI BẨM SINH: H/C QT DÀI BẨM SINH: H/C QT DÀI BẨM SINH: ĐIỀU TRỊ BN có H/C QT dài bẩm sinh mà không bò ngất, không loạn nhòp thất, gia đình không bò đột tử không cần điều trò BN bò ngất, loạn nhòp thất, tiền sử gia đình đột tử - Chẹn bêta, Propranolol liều cao đến 5mg/kg/ngày số cas (ngất nhiều lần) - Đặt máy tạo nhòp vónh viễn (phòng ngừa nhòp chậm) - Cắt hạch giao cảm cổ ngực bên trái - ICD : ngất tái phát, ngưng tim H/C QT NGẮN BẨM SINH: H/C QT NGẮN BẨM SINH: - - - - Được mô tả lần vào năm 2000, đến năm 2003 người ta mô tả nguy đột tử có yếu tố gia đình H/C QT ngắn hai gia đình Lâm sàng: Thường có tiền sử gia đình có người đột tử, Rung nhó cơn, gây rung thất khảo sát điện sinh lý Tuổi biểu lâm sàng thường trẻ Biểu ECG có khoảng QT ngắn Người ta đònh nghóa QT ngắn khoảng QT < 330 ms Biểu lâm sàng thường thay đổ: H/C QT DÀI MẮC PHẢI :  ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Nguyên nhân: Do thuốc: -Quinidine, Procainamide, Disopyramide, Amiodarone, Sotalol, Bepridil Adrenaline -Erythromycine, Chloroquine, Amantadine, Pentamidine, Ketoconazole,Tricyclic antidepressants, Phenothiazines, Haloperidol, Phosphor hữu diệt côn trùng -Kháng Histamine: Terfenadine,Diphenhydramine Do rối loạn điện giải: -  Kali,  Magnesium,  Calcium H/C QT DÀI MẮC PHẢI :  Điện tâm đồ: - Hình ảnh sóng T thường không bình thường QT dài thấy rõ nhòp tim bình thường, mà biểu kéo dài rõ phức QRS sau có khoảng ngưng dài, ví dụ sau ngoại tâm thu - Ngay nhòp tim chậm không thấy QT dài rõ H/C QT DÀI MẮC PHẢI :  ĐIỀU TRỊ: - Vấn đề điều trò xoắn đỉnh liên quan đến H/C QT dài mắc phải phải nhận diện nó, thường BN có nhòp nhanh thất đơn dạng điều trò với thuốc chống loạn nhòp - Trước hết phải loại bỏ tác nhân dược lý gây QT dài, điều chỉnh tức khắc rối loạn điện giải H/C QT DÀI MẮC PHẢI :  ĐIỀU TRỊ: - Magnesium sulfate gr Tiêm TM chậm (10 phút) - Nếu nhòp chậm dùng Isoproterenol (cẩn thận), kích nhòp từ nhó thất máy tạo nhòp tạm thời hay kích nhòp qua da - Có thể dùng nhóm Ib (Phenytoin) ĐIỆN TÂM ĐỒ XOẮN ĐỈNH -Một biến thể nhòp nhanh thất đa dạng, liên quan QT kéo dài Dãy 1: 2nhòp xoang với QT dài & NTTT có R/T  XĐ  RT Dãy 2&3:NN nối  NN xoang  nhòp xoang chậm & ĐIỆN TÂM ĐỒ Xoắn đỉnh: Dãy 1:Phân ly nhó thất với QT dài, NTTT , NNT ngắn Dãy 2,3,4 xoắn đỉnh với tần số 300l/p, trục QRS XIN ƠN CHÂN THÀNH CÁM
- Xem thêm -

Xem thêm: XOẮN ĐỈNH, HC QT DÀI & NGẮN, XOẮN ĐỈNH, HC QT DÀI & NGẮN, XOẮN ĐỈNH, HC QT DÀI & NGẮN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay