Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Năm

132 453 1
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2017, 16:48

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy giấy công xuất 100.000 tấn năm.Đây là bộ tài liệu rất quý báu cho ai viết dự án. Mọi người có thể dựa vào đó để làm dự án cho cty mình . CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ lo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––– Logo?????????????????????? THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/NĂM CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÂÝ HƯNG HÀ ĐỊA ĐIỂM: Thôn Chu Xá, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội Hà Nội, năm 2017 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/NĂM CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÂÝ HƯNG HÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XEN_LU_LO ĐỊA ĐIỂM:THÔN NGỌC LOAN , XÃ TÂN QUANG , HUYỆN VĂN LÂM TỈNH HƯNG YÊN TƯ VẤN LẬP CÔNG NGHỆ LẬP DỰ ÁN GIÁM ĐỐC TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN GIÁM ĐỐC CHỦ ĐẦU TƯ TỔNG GIÁM ĐỐC MỤC LỤC CHƯƠNG I SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ .8 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.1.1 Thông tin chủ đầu tư 1.1.2 Quá trình thành lập phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG HÀ 1.2 Những lập dự án .8 1.3 Sự cần thiết phải đầu tư .11 1.3.1 Tình hình hoạt động tài công ty 11 1.3.2 Đánh giá nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm 12 1.4 Mục tiêu đầu tư 15 1.5 Hình thức đầu tư địa điểm đầu tư 16 1.5.1 Quan điểm tiếp cận đầu tư .16 CHƯƠNG II 17 QUY MÔI VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ 17 2.1 Quy môi diện tích xây dựng công trình, hạng mục công trình thuộc dự án 17 2.1.1 Các điều kiện tự nhiên trạng 17 2.2.1 Quy môi diện tích xây dựng công trình 18 2.1.2 Các hạng mục công trình 19 2.2 Phân tích lựa chọn phương án công nghệ thiết bị .20 2.2.1 Phân tích lựa chọn phương án công nghệ 20 2.2.2 Khả cung cấp nguyên, nhiên liệu 32 2.2.3 Phân tích lựa chọn phương án thiết bị .35 CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 58 3.1 Phương án giải phóng mặt 58 3.2 Phương án cung cấp thiết bị 58 3.3 Phương án tích hợp hệ thống 58 3.4 Phương án kiến trúc xây dựng .59 3.4.1 Cơ sở hạ tầng .59 3.5 Phương án khai thác sử dụng lao động 63 3.5.1 Tổ chức quản lý 63 3.5.2 Biên chế lao động .64 3.5.3 Đào tạo 65 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ 3.5.3.1 Lao động kỹ thuật 65 3.5.3.2 Lao động giản đơn 65 3.6 Tiến độ hình thức quản lý Dự án 66 3.6.1 Hình thức quản lý dự án 66 3.6.2 Tổ chức thực dự án 66 3.6.3 Tiến độ thực dự án 66 CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 69 4.1 Đánh giá tác động môi trường 69 4.1.1 Tác động môi trường giai đoạn giải phóng mặt giai đoạn thi công công trình 69 4.1.2 Tác động đến môi trường trình sản xuất dự án 69 4.2 Giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường 71 4.2.1 Xử lý chất thải rắn 72 4.2.2 Nước thải 73 4.2.3 Phòng chống cố cháy nổ 73 4.2.4 Vệ sinh an toàn lao động –An toàn lao động (ATLĐ) .74 CHƯƠNG V XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN, KHẢ NĂNG HOÀN VỐN VÀ TRẢ LÃI VAY 75 5.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN 75 5.2 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH 75 5.2.1 Tổng mức đầu tư .75 5.2.2 Cơ cấu vốn 75 5.2.3 Nguồn vốn khả thu xếp vốn 76 5.2.4 Khả hoàn trả vốn lãi vay .76 5.2.5 Nhận xét chung kết phân tích tài 77 5.3 HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 PHỤ LỤC THÔNG TIN TÌNH HÌNH VÀ LỢI ÍCH TÁI CHẾ GIẤY LOẠI 81 PHỤ LỤC TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN 104 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ PHỤ LỤC TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NHIỆT LƯỢNG 118 PHỤ LỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .128 PHỤ LỤC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI…………………………………142 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sản lượng cung cấp hàng tháng khách hàng công ty GIẤY HƯNG HÀ 13 Hình 1.2: Thiếu hụt lực sản xuất công ty GIẤY HƯNG HÀ giấy sóng giấy mặt 15 Hình 2.1: Sơ đồ khối dây chuyền tái chế giấy thải để sản xuất giấy bao bì, bao gói 24 Hình 2.2 Sơ đồ hệ thống xử lý nước cấp 38 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Chỉ tiêu chủ yếu kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm (2014 2016) 12 Bảng 1.2: Bảng thống kê nhu cầu sử dụng sản phẩm giấy khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG HÀ 13 Bảng 1.3: Bảng phân tích khả sử dụng sản phầm số khách hàng tiềm công ty GIẤY HƯNG HÀ 14 14 Như vậy: Sản phẩm mà thị trường Công ty trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG HÀ mở rộng có lượng tiêu thụ: .14 Bảng 2.1 Quy môi diện tích xây dựng công trình .19 Bảng 2.2 So sánh khả đáp ứng tiêu chí lựa chọn máy xeo cho sản xuất giấy bao bì, bao gói Công ty Trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG HÀ 22 Bảng 2.3 Kích thước cuộn 24 Bảng 2.4: Bảng thống kế nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu dự án 33 Bảng 2.5: Thống kê công ty, khách hang có khả cung cấp nguyên vật liệu 34 Bảng 2.5 : Danh mục thiết bị thuộc dự án: 39 Bảng 3.3 Dự kiến bố trí nhân lực sản xuất cho Nhà máy II sau đầu tư 65 Bảng 3.4 Tổng số nhân lực sau đầu tư toàn nhà máy 65 Bảng 4.1: Các biện pháp tiết kiệm lượng đồng thời giảm ô nhiễm môii trường .71 Bảng 5.1: Cơ cấu chi phí tổng mức đầu tư 75 Bảng 5.2 Các khoản thuế nộp cho nhà nước hàng năm 77 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ CHƯƠNG I SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.1.1 Thông tin chủ đầu tư - Chủ đầu tư : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÂÝ HƯNG HÀ - Tổng Giám đốc Công ty: Ông Đinh Như Kiêm - Địa giao dịch: Thôn Chu Xá , xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội - Điện thoại: (84) 36780614 - Fax: (84) 36780614 1.1.2 Quá trình thành lập phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG HÀ Công ty trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG HÀ được thành lập vào ngày 01/11/2002, có địa Thôn Chu Xá , xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.; Giấy đăng ký kinh doanh số: 0101304011, sở kế hoạch & đầu tư Hà Nội cấp ngày 20 tháng 11 năm 2002.Ngành nghề kinh doanh được ghi giấy ĐKKD: - Sản xuất, tái chế giấy loại - Xử lý, tiêu hủy rác thải độc hại - Tái chế phế liệu - Xử lý ô nhiễm hoạt động quản lý chất thải khác - Các ngành nghề khác… - Xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh v…v Hiện tại, Công ty chh́ú trọng vào ngành nghề tái chế giấy thải để sản xuất sản phẩm giấy bao bì, bao gói (Kraft) cung cấp cho nhà máy bao bì nước Đây ngành được nhà nước khuyến khích giải được vấn đề ô nhiễm môi trường, tái chế rác thải (giấy vụn loại) để tạo sản phẩm tái sử dụng cho sản xuất tiêu dùng 1.2 Những lập dự án - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ - Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 - Luật đất đai 45/2013/QH13ngày 29 tháng 11 năm 2013 văn hướng dẫn thi hành; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng thay khoản điều 13, Điều 18 Điều 30 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Nghị định 32/2015/NĐ-CP ban hành ngày 25 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình -Quyết định số 10508/ QĐ/BCT Ngày 18 tháng 11 năm 2014 việc phê duyệt quy hoạch phát triển nghành công nghiệp Giấy Việt Nam đến năm 2020 có xét đến năm 2025 Bộ Công Thương; - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 Bộ Tài Nguyên Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình - Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010 Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam phê duyệt theo Báo cáo số 160/1998 QĐ-TTg ngày 04/9/1998 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ - Báo cáo quy họach phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025 thực Viện công nghiệp giấy Xenluylo - Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ban hành ngày 17/6/2010 Quốc hội khóa XII - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 Chính phủ quản lý chất thải rắn phế liệu - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày14 tháng 02 năm 2015 việc Quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường - Nghị định số 59/2007/NĐ- CP ngày 09/4/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn - Quyết định số 2149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2050 tất loại chất thải rắn phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế xử lý triệt để công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường phù hợp với thực tế địa phương, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp - Quyết định số 31/QD-UBND ngày 18/03/2016 UBND tỉnh HƯNG YÊN định chủ trương đầu tư “Đầu tư mở rộng nâng cao công suất nhà máy tái chế giấy thải để sản xuất giấy bao bì, bao gói chất lượng cao công suất 100.000 tấn/năm - Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 UBND tỉnh HƯNG YÊN việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môii trường dự án: “Đầu tư mở rộng nâng cao công suất nhà máy tái chế giấy thải để sản xuất giấy bao bì, bao gói chất lượng cao công suất 100.000 tấn/năm - Hợp đồng thuê đất số 198/HD-TĐ ngày 16/09/2016 UBND Tỉnh Hưng Yên Công Ty TNHH Giấy Hưng Hà - Văn số: ???/SXD-TĐ ngày ?/?/2017 Sở Xây dựng tỉnh HƯNG YÊN kết thẩm định thiết kế sở dự án: “Đầu tư mở rộng nâng cao công suất nhà máy tái chế giấy thải để sản xuất giấy bao bì, bao gói chất lượng cao công suất 100.000 tấn/năm”; DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 10 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ PHỤ LỤC TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NHIỆT LƯỢNG Độ khô giấy thành phẩm Tổn thất cắt cuộn Tổn thất vào cuộn Tổn thất lô lạnh Nồng độ bột sau Thủy lực cắt cuộn Độ khô giấy vào sấy sau: Tổn thất sấy sau Nồng độ keo bề mặt Lượng dùng keo Nồng độ chất độn Lượng dùng bột đá Độ khô giấy vào ép keo Độ khô giấy vào sấy trước Độ khô giấy vào Ép 1,2,3 Đô khô giấy vào trục bụng chân không Tổn thất ép ướt Tổn thất cắt biên Độ khô băng giấy vào hòm hút chân không Đô bảo lưu lưới Nồng độ nước trắng Hồi lưu thùng đầu Tuyến bột lớp đáy: Tuyến bột lớp mặt: Tuyến bột lớp Nồng độ bột sau bơm quạt Nồng độ bột sau thùng điều tiết Nồng độ bột bể máy Nồng độ bột bể sau nghiền Nồng độ bột bể trước nghiền Nồng độ bột vào lọc cát cấp + sàng khe cấp Nồng độ bột thải lọc cát cấp Nồng độ bột vào lọc cát cấp Nồng độ bột thải lọc cát cấp Nồng độ vào máng lắng cát Nồng độ vào Sàng tách rác Nồng độ vào, lọc cát nồng độ, Sàng thô Nồng độ bột sau thủy lực Độ khô thải sau máng lắng cát Tổn thất sàng áp lực đầu xeo Tổn thất sàng rung đầu xeo Tổn thất sàng áp lực chuẩn bị bột Tổn thất lọc cát nồng độ TB cấp I Tổn thất lọc cát nồng độ TB cấp II Tổn thất máng lắng cát 92.0% 2.0% 0.5% 0.5% 3.0% 92.0% 0.5% 12.0% 25Kg/ TSP 10% 15 95.0% 45.0% 22.0% 12.0% 1.5% 1.0% 5.0% 76% 0.1% 10.0% 40.0% 20.0% 40.0% 0.6% 3.0% 3.2% 3.5% 4.0% 1.2% 3.0% 1.0% 3.0% 0.5% 1.5% 2.5% 4.0% 30.0% 10.0% 10.0% 5.0% 8.0% 8.0% 1.0% DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 118 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ Tổn thất phân ly Tổn thất Tách rác Tổn thất lọc cát nồng độ cao Tổn thất sau Thủy lực Độ khô nguyên liệu Độ khô rác Nồng độ thải Sàng thô Nồng độ thải sàng khe cấp I BP bột Nồng độ thải sàng khe cấp II BP bột Nồng độ thải Sàng tách rác Nồng độ thải lọc cát cấp II 6.0% 0.5% 0.1% 0.1% 90.0% 60.0% 3.0% 2.0% 2.5% 50.0% 30.0% Công thức áp dụng: Gx-1 +Gx-3 = Gx-2 + Gx-4; Qx-1 +Q x-2 = Qx-2 + Qx-4 Cx-1: Cx-3: Gx-1: Gx-3: Qx-1: Qx-3: Wx-1: Wx-3: Nồng độ vật chất đầu vào Nồng độ vật chất bổ sung Lượng vật chất KTĐ đầu vào Lượng vật chất KTĐ bổ sung Tổng lượng vật chất đầu vào Tổng lượng vật chất bổ sung Tổng lượng nước đầu vào Tổng lượng nước bổ sung Cx-2: Cx-4: Gx-2: Gx-4: Qx-2: Qx-4: Wx-2: Wx-4: Nồng độ vật chất đầu Nồng độ vật chất tổn thất Lượng vật chất KTĐđầu Lượng vật chất KTĐtổn thất Tổng lượng vật chất KTĐ đầu Tổng lượng vật chất tổn thất Tổng lượng nước đầu Tổng lượng nước tổn thất DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 119 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 120 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 121 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 122 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 123 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ TÍNH CÂN BẮNG NHIỆT QUÁ TRÌNH SẤY * Nhiệt lượng trình sấy : Q= Qhi+ Qmm Trong : Q : nhiệt lượng tổng trình sấy Qhi: Nhiệt lượng hữu ích, kJ Qmm : Nhiệt lượng mát, kJ Trong sấy sử dụng bão hòa có áp suất atm (tương ứng với nhiệt độ 132.9ºC Hơi thứ lô sấy sử dụng làm cho lô trước * Lượng nhiệt tính cho sản phẩm giấy đầu máy 1h Giai đoạn sấy I 1.1 Giai đoạn đốt nóng Giai đoạn dùng thứ giai đoạn sấy Khi có áp suất atm thứ có áp suất 1,2 atm Tra bảng I.254 trang 314- sổ tay ta có nhiệt độ tương ứng với áp suất 104.2ºC Giấy được sấy từ t1= 23.3ºC đến t2= 70ºC Nhiệt độ trung bình sấy : ttb= 23.3 + 70 =46.65 ºC Nhiệt lượng cần cho giai đoạn đốt nóng : Q1= G.C.(t2- t1)+ W.C1.(t2- t1) Trong : G : lượng khô tuyệt đối giấy vào sấy, G= 958.8kg C : Nhiệt dung riêng giấy khô tuyệt đối, C=0.34 kcal/kg.ºC C1 : Nhiệt dung riêng nước, C1= kcal/ kg.ºC W : Lượng nước theo giấy vào sấy, W= (W7-1) = 1276.24kg Q1 = 958.8×0.34×(70−23.3)+ 1276.24× 1× (70−23.3) = 74,824.234kcal/tấn sp = 311,268.815 kJ/tấn sp ( kcal = 4.186 kJ) ⇒ Năng suất máy :100,000 Tấn/ năm Qmáy= 100,000/300/24= 13.89 sp/h DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 124 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ Nhiệt lượng hữu ích : Qh1=Qmáy×Q1=13.89×311,268.815 =4,323,523.22kJ/h Mặt khác ta có : Qh1= K.Fh1.(th1- ttb) Trong : K : hệ số truyền nhiệt từ đến giấy, kJ/m2.h.ºC Fh1 :Bề mặt hữu ích lô sấy, m2 th1 : Nhiệt độ sấy, th1= 104.2ºC ttb : Nhiệt độ trung bình trình sấy, ttb= 46.65ºC Hệ số truyền nhiệt từ đên giấy : 1 δ K= + + α1 λ α Trong : α1 : hệ số cấp nhiệt từ đên thành lô sấy, kcal/m2.h.ºC α1= 6000- 10 000 kcal/m2.h.ºC Chọn α1= 6000 kcal/m2.h.ºC= 8373kJ/m2.h.°C α2 : hệ số cấp nhiệt từ thành lô sấy đến giấy, kcal/m2.h.ºC α2 = 90- 400 kcal/m2.h.ºC Chọn α2= 350 kcal/m2.h.ºC= 1465.1 kJ/m2.h.°C λ : Hệ số dẫn nhiệt vật liệu làm lô sấy Vật liệu làm lô : Gang xám λ=50 W/m°C= 50 = 43 kcal/m2.h.°C= 180 kJ/m2.h.°C 1.163 δ : Chiều dày thành lô sấy, m δ= 40 mm= 0.04 m Từ tính được : K= + 0.04 + =585.94 kJ/m2.h.°C 1140.81 180 1465.1 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 125 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ hl hl hl tb F = Q /K(t -t ) = 323 523.22/ 585.84(104.2-46.65) = 128 Bề mặt hữu ích lô : Fh=л.D.Ls.Ks Trong : D : đường kính lô sấy = 1.8m Ls : chiều rộng lô sấy Ls = 4200 mm = 4.2 m Ks : Hệ số ôm bề mặt lô, Ks= 3/4 Từ tính được : fh= л.D.Ls.Ks= л×1.8×4.2×3/4=14.84 m2 Số lô cần thiết cho giai đoạn đốt nóng : N1=Fhl/fh = ⇒ Chọn số lô sấy giai đoạn lô 1.2 Giai đoạn sấy − Dùng sấy có áp suất atm − Tra bảng I.254 Sổ tay trình thiết bị công nghiệp hoá chất thựcphẩm, ta có nhiệt độ tương ứng với áp suất th2= 132.9°C − Nhiệt độ bề mặt lô sấy : 105°C − Nhiệt độ cuối giai đoạn sấy : 105°C − Nhiệt độ trung bình sấy : 95°C − Nhiệt độ trung bình giấy vào sấy :70°C Ta có nhiệt lượng cần cấp cho giai đoạn sấy : Q2= G.C.(t2– t1)+ W.CP.(t2– t1)+ W’.(i– CP.t2) Trong : G: Giấy khô tuyệt đối (KTĐ) vào sấy, G=958.8 kg/ sp C : Nhiệt lượng riêng giấy KTĐ, C= 0.34 kcal/ °C W : Lượng nước theo giấy vào sấy, W=1276.27 kg/ sp W’ : Lượng nước bốc trình sấy, W’=1221.28 kg/ sp CP : Nhiệt dung riêng nước, CP= kcal/ °C t1 : Nhiệt độ ban đầu giấy vào sấy, t1= 70°C t2 : Nhiệt độ cuối giấy khỏi sấy, t2= 105°C DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 126 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ i: Hàm nhiệt riêng nước bão hòa 132.9°C Tra bảng ta được : i= 651.6 kcal/ kg Q2= (958.8×0.34 +1 x 1276.27) (105–70)+ 1221.28 (651.6– 1×105) =723,630.82kcal/ kg = 3,029,118.60 kJ/tấn sp − Lượng nhiệt cần cấp 1h với suất máy: Qh2=Qmáy×Q2= 4.16× 3,029,118.60 =12,601,133.4 kJ/h Mặt khác : Qh2= K.Fh2.(th2–ttb) ⇒ Fh2= Qh 12601133.5 = = 185.56 m2 K (th − ttb ) 1791.79 × (132.9 − 95) − Số lô sấy giai đoạn sấy : N2= Fh 185.56 = = 13.5 lô fh 14.84 Chọn số lô sấy giai đoạn 14 lô Vậy tổng số lô sấy giai đoạn sấy 1, sấy trước gia keo : N= N1+ N2= 8+ 14= 22 lô Giai đoạn sấy sau ( Sấy sau gia keo) Dùng sấy có áp suất atm − Tra bảng I.254 Sổ tay trình thiết bị công nghiệp hoá chất thực phẩm, ta có nhiệt độ tương ứng với áp suất th2= 132.9°C − Nhiệt độ bề mặt lô sấy : 120°C − Nhiệt độ cuối giai đoạn sấy : 120°C − Nhiệt độ trung bình sấy : 108°C − Nhiệt độ trung bình giấy vào sấy :70°C Ta có nhiệt lượng cần cấp cho giai đoạn sấy : Q2= G.C.(t2– t1)+ W.CP.(t2– t1)+ W’.(i– CP.t2) Trong : G: Giấy khô tuyệt đối (KTĐ) vào sấy, G=993.80kg/ sp C : Nhiệt lượng riêng giấy KTĐ, C= 0.34 kcal/ °C W : Lượng nước theo giấy vào sấy, W=311.35kg/ sp W’ : Lượng nước bốc trình sấy, W’=217.96 kg/ sp CP : Nhiệt dung riêng nước, CP= kcal/ °C DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 127 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ t1 : Nhiệt độ ban đầu giấy vào sấy, t1= 70°C t2 : Nhiệt độ cuối giấy khỏi sấy, t2= 105°C i: Hàm nhiệt riêng nước bão hòa 132.9°C Tra bảng ta được : i= 651.6 kcal/ kg Q2= 993.80×0.34x (105-70) +311.35 x (105–70)+ 211.96 x (651.6– 1×105) =138,580.81 kcal/ kg = 579,267.77 kJ/tấn sp - Lượng nhiệt cần cấp 1h với suất máy : Qh2=Qmáy×Q2= 3.47 x 579,267.77 = 2,010,059.16 kJ/h Mặt khác : Qh2= K.Fh2.(th2–ttb) ⇒ Fh2= Qh  2, 010, 059.16 = = 93.79 m2 K (th − ttb ) 565.47 × (132.9 − 95) Số lô sấy cho giai đoạn sấy sau: N= Fh 93.79 = = 7.32 f h 14.84 Chọn số lô sấy cho giai đoạn sấy sau là: lô Chọn lô lạnh: lô Như tổng số lô sấy: 22+8 = 30 lô, số lô lạnh lô PHỤ LỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Bảng tiêu chất lượng giấy sóng (Medium) chất lượng cao DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 128 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ Các tiêu đơn Phương Mức chất lượng cấp A vị đo pháp thử Định lượng, g/m2 sai số cho phép : ± ISO 120 130 150 200 250 300 350 536 TCVN 127072 3,5% Basis weight Độ chịu bục, kPa (kgf/cm2) không nhỏ 274 hơn: (2,8 Bursting strength ) ISO 2759 294 313 362 392 441 490 TCVN 3228- (3,0 (3,2 (3,7 (4,0) (4,5 (5,0) 79 ) ) ) 186 194 220 250 300 380 TAPPI T818 (18, (19, (22, (25,6 (30, (38,7 9) 8) 5) ) 7) ) ) Độ chịu nén vòng theo chiều ngang, N 176 (kgf) không nhỏ hơn: (17, Ring crush strength 9) C.D Độ hút nước hai mặt Cobb60, g/m 120,0 ISO 535 7± ISO 287 không lớn hơn: Water absorptiveness (Cobb60) in top side Độ ẩm, % Moisture content TCVN 186776 Bảng tiêu chất lượng (giấy mặt) Kraftline chất lượng cao Các tiêu đơn vị Mức chất lượng cấp A đo Phương pháp thử DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 129 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ Định lượng, g/m2 sai số cho phép : ± ISO 150 175 200 225 250 300 350 536 TCVN 1270-72 4% Basis weight Độ chịu bục, kPa (kgf/cm2) không nhỏ hơn: ISO 2759 432 491 579 647 700 840 980 TCVN (4,4) (5,0) (5,9) (6,6) (7,1) (8,5) (10) 3228-79 180 210 240 270 300 360 420 TAPPI Bursting strength Độ chịu nén vòng theo chiều ngang, N (kgf) không nhỏ hơn: (18,3 (21,4 (24,5 (27,5 (30,6 (36,7 (42,8 T818 Ring crush strength ) ) ) ) ) ) ) C.D Độ hút nước mặt Cobb60, g/m2 không ISO 535 lớn hơn: 30,0 Water absorptiveness (Cobb60) in top side Độ ẩm, % ISO 287 7± Moisture content TCVN 1867-76 Chi tiêu chất lượng giấy Duplex chất lượng cao Các tiêu đơn vị đo Mức chất lượng cấp A Phương pháp thử Định lượng, g/m2 sai số cho phép : ± 4% ISO 536 150 175 200 250 300 TCVN 1270-72 Basis weight DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 130 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ Các tiêu đơn vị đo Mức chất lượng cấp A Phương pháp thử Độ dầy, mm không lớn hơn: 0,21 ISO 534 Thickness 0,2 0,2 0,36 0,43 TCVN 3652-81 Tỷ trọng, g/cm3 không nhỏ 0,70 ISO 534 hơn.Density TCVN 3652-81 Độ hút nước Cobb60 mặt trên, g/m2 30÷50 ISO 535 Water absorptiveness (Cobb60) in top side Độ chịu gấp theo chiều ngang, đô lần không nhỏ hơn: ISO 5626 35 TCVN 1866-76 Folding endurance C.D Độ dài đứt, m không nhỏ hơn: Breaking length ISO 1924 4000 TCVN 1862-76 Độ chịu bục, kPa (kgf/cm2) 432 491 579 700 840 ISO 2759 không nhỏ hơn: (5,0) (5,9) (7,1) (8,5 TCVN 3228-79 (4,4) Bursting strength ) Độ cứng theo chiều dọc, mN.m 13,2 15,4 17,6 22,1 26, (g.cm) không nhỏ hơn: (157 (180 (225 ) ) ) (27 (135) Stiffness M.D TAPPI T489 0) Độ trắng ISO, % không nhỏ hơn:Brightness ISO 74,0 ISO 2470 10 Độ ẩm, %Moisture content 7± ISO 287 TVCN 1867-76 Bảng tiêu chất lượng Xi măng chất lượng cao DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 131 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ Tên tiêu Định lượng, g/m2 Mức A1 A2 B1 B2 Phương pháp thử (70 - 90) ± 4%(70 - 80) ± 4%TCVN 1270 : 2000 Độ bền kéo, kN/m, 4,6 3,8 3,5 3,0 TCVN 1862-1: 2000 không nhỏ 2,7 2,1 2,0 1,7 Độ bền xé, mN, không 900 780 640 540 TCVN 3229: 2007 nhỏ 950 840 730 640 (ISO 1974: 1990) Độ giãn dài, %, không 2,0 1,5 1,5 TCVN 1862-2: 2007 nhỏ 3,5 3,0 (ISO 1924: 1994) theo chiều dọc (MD)1) theo chiều ngang (CD) 2) theo chiều dọc (MD) theo chiều ngang (CD) 4,0 theo chiều dọc (MD) theo chiều ngang (CD) Độ thấu khí, phương 30 TCVN 6891: 2001 pháp Bendtsen, giây/100 (ISO 5636-3: 1992) ml, không nhỏ Độ hút nước, phương 35 TCVN 6726: 2007 pháp Cobb, g/m2 không (ISO 535: 1991) lớn Độ ẩm, % 8±1 TCVN 1867: 2007 (ISO 287: 1985) 1) MD Machine Direction 2) CD Cross Direction DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM 132 ... (mét/ phút) vỡ khả định hình tờ nước tự lớn qua phoi giấy gạt, hòm hút Do giảm tiêu haonăng lượng (giảm tiêu hao nhiên liệu, điện ) Khoảng định lượng Có khả thực Có khả thực giấy từ 70 g/m2 ÷... độ bền lý ( Độ bục, độ nén vòng, độ cứng, độ bền kéo, bền xé, giảm tách lớp) giảm tiêu hao nhiên liệu, tiêu hao điện Ưu điểm khổ máy lớn Với Kích thước nhà máy bao bì: KT: 1200, 1300, 1400, 1500,... 07, 08 Tại bể chứa này, bột được pha loãng, ổn định nồng độ nhờ đo nồng độ, sau cấp sang bể máy số: 01 02 Nước lưới lớp đáy lớp giữa, phần lớn được dùng pha loãng bơm quạt (FP2 FP3) qua bể
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Năm, Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Năm, Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Năm, CHƯƠNG I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ, QUY MÔI VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ, Tuyến bột lớp đáy, Tuyến bột lớp mặt, CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN, CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM, CHƯƠNG V. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN, KHẢ NĂNG HOÀN VỐN VÀ TRẢ LÃI VAY, 1 CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, PHỤ LỤC 1. THÔNG TIN TÌNH HÌNH VÀ LỢI ÍCH TÁI CHẾ GIẤY LOẠI, PHỤ LỤC 2. TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN, PHỤ LỤC 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NHIỆT LƯỢNG., PHỤ LỤC 4. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay