Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Năm

132 311 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2017, 16:48

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy giấy công xuất 100.000 tấn năm.Đây là bộ tài liệu rất quý báu cho ai viết dự án. Mọi người có thể dựa vào đó để làm dự án cho cty mình . ... (mét/ phút) vỡ khả định hình tờ nước tự lớn qua phoi giấy gạt, hòm hút Do giảm tiêu haonăng lượng (giảm tiêu hao nhiên liệu, điện ) Khoảng định lượng Có khả thực Có khả thực giấy từ 70 g/m2 ÷... độ bền lý ( Độ bục, độ nén vòng, độ cứng, độ bền kéo, bền xé, giảm tách lớp) giảm tiêu hao nhiên liệu, tiêu hao điện Ưu điểm khổ máy lớn Với Kích thước nhà máy bao bì: KT: 1200, 1300, 1400, 1500,... 07, 08 Tại bể chứa này, bột được pha loãng, ổn định nồng độ nhờ đo nồng độ, sau cấp sang bể máy số: 01 02 Nước lưới lớp đáy lớp giữa, phần lớn được dùng pha loãng bơm quạt (FP2 FP3) qua bể
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Năm, Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Năm, Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Năm, CHƯƠNG I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ, QUY MÔI VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ, Tuyến bột lớp đáy, Tuyến bột lớp mặt, CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN, CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM, CHƯƠNG V. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN, KHẢ NĂNG HOÀN VỐN VÀ TRẢ LÃI VAY, 1 CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, PHỤ LỤC 1. THÔNG TIN TÌNH HÌNH VÀ LỢI ÍCH TÁI CHẾ GIẤY LOẠI, PHỤ LỤC 2. TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN, PHỤ LỤC 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NHIỆT LƯỢNG., PHỤ LỤC 4. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay