CÔNG NGHỆ DOTNET (ASP NET)

17 103 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2017, 09:22

... sở liệu SQL Server với đời công nghệ COM DCOM, ứng dụng trở nên hoàn hảo ưu việt trình trao đổi thông tin mạng Internet Intranet Tuy nhiên, Microsoft nổ lực cho công nghệ Web xử lý phía máy chủ... tượng dẫn đầu trang ASP.NET, bạn rõ ngôn ngữ lập trình bạn sử dụng để xây dựng trang ASP.NET Công nghệ ASP.NET hướng lập trình viên Web vào quỹ đạo chúng lý sau : - Độc lập ngôn ngữ cho phép... BTL môn ASP.Net - Thay sử dụng mô hình DLL, COM, DCOM trước đây, trường hợp ứng dụng sử dụng công nghệ ASP.NET bạn sử dụng dịch vụ tương tự có tên Web Services b Ưu điểm ASP.NET ASP.NET có nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ DOTNET (ASP NET), CÔNG NGHỆ DOTNET (ASP NET), CÔNG NGHỆ DOTNET (ASP NET), Chức năng của bài tập.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay