QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

18 127 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2017, 22:14

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Học viên : Phùng Thị Mai Hướng dẫn khoa học : TS Doãn Thị Mai Hương Nội, 2016 Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, hoạt động du lịch thành phố Hạ Long không ngừng phát triển đạt nhiều bước tiến quan trọng Hạ Long trung tâm du lịch lớn tỉnh thực tế du lịch chưa phải ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển chưa xứng tầm so với tiềm năng, mạnh địa phương Công tác quản nhà nước chưa theo kịp tốc độ phát triển, sản phẩm du lịch ít, chất lượng số sản phẩm dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu, sở lưu trú du lịch đạt chuẩn phục vụ khách; kết cấu hạ tầng dịch vụ hỗ trợ thiếu đồng bộ… Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng Quản nhà nước phát triển du lịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh *Không gian: thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Phạm vi *Thời gian: giai đoạn 2010-2015, đề xuất giải pháp từ 2015 2020 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn chia thành chương: 01 Cơ sở luận 02 Thực trạng 03 Phương hướng giải pháp Chương 1: Cơ sở luận Một số khái niệm Nội dung quản nhà nước phát triển du lịch Các nhân tố ảnh hưởng đến quản nhà nước phát triển du lịch Kinh nghiệm quản nhà nước phát triển du lịch số địa phương học kinh nghiệm rút Chương 2: Thực trạng 2.1 Khái quát tiềm hoạt động du lịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Tiềm phát triển du lịch - Hoạt động du lịch thành phố Hạ Long 2.2 Thực trạng quản nhà nước du lịch thành phố Hạ Long Xây dựng máy quản nhà nước phát triển du lịch UBND tỉnh Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 25/11/2015, nhằm tăng cường công tác quản nhà nước Vịnh Hạ Long Công tác quản nhà nước dần vào ổn định, nhiên, công tác quản nhà nước hoạt động du lịch số hạn chế Ban hành nhiều văn bản, chế sách quan trọng đồng thời tổ chức triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch  Tăng cường công tác quản phối hợp quản nhà nước du lịch Thành phố nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, lao động Ban Quản Vịnh Hạ Long, đặc biệt đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên Vịnh  Xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển du lịch Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long thời kỳ 2002 - 2010, Điều chỉnh quy hoạch TP Hạ Long đến 2015 tầm nhìn đến 2020, Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long đến năm 2020, Quy hoạch ngành liên quan khác, xây dựng quy hoạch, xác định khu dịch vụ, địa điểm kinh doanh loại hình dịch vụ vịnh Định hướng phát triển công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí tảng công nghiệp sáng tạo tổ chức sản xuất trình độ cao không gian “Một tâm – hai tuyến – đa chiều – hai mũi đột phá”.   Xây dựng sách kế hoạch phát triển du lịch Triển khai thực văn đạo phủ Thủ tướng Chính phủ như: Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01-6-2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch; Nghị số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 Chính phủ số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường công tác quản môi trường du lịch Bên cạnh đó, thành phố Hạ Long Chính phủ, Tỉnh ủy UBND tỉnh Quảng Ninh quan tâm ban hành nhiều chủ trương, sách nhằm bước xây dựng Hạ Long thành trung tâm du lịch - Đảm bảo môi trường pháp thuận lợi cho đầu tư - Phát triển sở hạ tầng thể chế hỗ trợ cho ngành du lịch  Tổ chức thực sách kế hoạch phát triển du lịch  - Chính sách thuế: Áp dụng biện pháp ưu đãi (về thuế, lệ phí, tiền sử dụng đất, cho vay vốn… ) Có chế độ hợp thuế Rà soát, điều chỉnh phương pháp tính thuế, loại phí, lệ phí, hình thức thu liên quan đến du lịch; áp dụng thống sách giá nhằm khuyến khích phát triển sản phẩm lịch địa bàn tỉnh - Chính sách đầu tư: Có sách khuyến khích để thu hút nhà đầu tư nước tham gia đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; Xây dựng sách ưu đãi đầu tư đặc biệt sản phẩm du lịch mới; Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút có chế, sách ưu đãi để thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI); Ưu tiên hàng đầu cho đầu tư phát triển du lịch sở hạ tầng, nguồn nhân lực, xúc tiến quảngphát triển sản phẩm du lịch - Chính sách xã hội hóa: Xã hội hóa nguồn vốn đầu tư, đóng góp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam nước vào hoạt động xúc tiến quảng bá  Thực tra, kiểm tra xử vi phạm phát triển du lịch Phối hợp tổ chức nhiều chương trình kiểm tra thường kỳ đột xuất nhằm cải thiện môi trường du lịch, thu hút ngày đông du khách Phối hợp với Tổng cục Du lịch kiểm tra hoạt động kinh doanh khách sạn từ đến địa bàn tỉnh Tăng cường công tác kiểm tra, xử môi trường kinh doanh du lịch: chống thất thu thuế, phí từ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Thành phố nỗ lực thực nhiều giải pháp quan điểm phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo vệ giá trị tài nguyên môi trường, đưa du lịch Hạ Long phát huy mạnh đạt hiệu cao 2.3 Đánh giá quản nhà nước phát triển du lịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Kết đạt Nguyên nhân kết - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật Nhà nước lĩnh vực du lịch trọng - Định hướng phát triển du lịch Hạ Long thời gian tới tập trung vào phát triển du lịch thành phố Nguyên nhân khách quan mang tính đa dạng, hướng đối tượng mang tính liên kết cao Nguyên nhân chủ quan - Thành phố phối hợp với Sở Du lịch Quảng Ninh, Dự án EU Trường Đại học Hạ Long công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; - Công tác kiểm tra, tra lĩnh vực du lịch trì thường xuyên Những hạn chế Ô nhiễm môi trường Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Nguồn nhân lực hạn chế Công tác kiểm tra, tra xử vi phạm lĩnh vực du lịch Nguyên nhân hạn chế Cơ chế, sách, pháp luật chậm sửa đổi, chưa đồng bộ, thiếu quán thiếu thông thoáng Chưa coi trọng quan tâm mức đến công tác quàn nhà nước du lịch địa bàn Nội dung, phương thức phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sách, pháp luật du lịch nghèo nàn, đơn điệu chưa phù hợp Các nhóm giải pháp phát triển du lịch chưa thưc Bộ máy quản nhà nước du lịch thành phố làm nhiều việc kiêm nhiệm Công tác tạo lập liên kết, hợp tác phát triển du lịch cập nhật thông tin du lịch chưa thành phố quan tâm đầu tư mức Chương 3: Phương hướng giải pháp Phương hướng hoàn thiện quản nhà nước phát triển du lịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản nhà nước du lịch thành phố Hạ 3.2 Long 3.1.Phương hướng hoàn thiện quản nhà nước phát triển du lịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Xu hướng phát triển du lịch giới khu vực  Cơ cấu nguồn khách ngày đa dạng  Xu hướng chọn dịch vụ, hàng hoá bền vững, có nhãn sinh thái, thân thiện với môi trường  Ngày nhiều người sử dụng thời gian nhàn rỗi thu nhập để nghỉ ngơi hưởng thụ dịch vụ có lợi cho sức khoẻ sắc đẹp  Xu hướng ngày tăng nhu cầu khách lựa chọn chương trình du lịch có kết hợp loại hình du lịch  Xu hướng chọn tour du lịch tự thiết kế, đặt chỗ qua mạng; tự lựa chọn dịch vụ, không theo tour trọn gói  Xu hướng nghỉ  rời xa nơi đô thị ồn ào, đến nơi yên tính, biệt lập.  3.2 Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản nhà nước du lịch thành phố Hạ Long Quy hoạch xây dựng chiến lược phát triển du lịch Xây dựng sách phát triển du lịch Quảng Ninh Đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch hợp tác quốc tế Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch thời đại hội nhập Trân trọng cảm ơn ! ... Long, tỉnh Quảng Ninh - Tiềm phát triển du lịch - Hoạt động du lịch thành phố Hạ Long 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước du lịch thành phố Hạ Long Xây dựng máy quản lý nhà nước phát triển du lịch UBND... quản lý nhà nước phát triển du lịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch thành phố Hạ 3.2 Long 3.1.Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà. .. thiếu đồng bộ… Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng Quản lý nhà nước phát triển du lịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh *Không gian: thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Phạm vi *Thời gian: giai
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, Chương 1: Cơ sở lý luận, Tổ chức thực hiện chính sách và kế hoạch phát triển du lịch , Chương 3: Phương hướng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay