Sổ tay chuyên khoa thần kinh

571 222 0
  • Loading ...
1/571 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2017, 16:14

- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay chuyên khoa thần kinh, Sổ tay chuyên khoa thần kinh, NGHIÊN CỨU BỆNH NHÂN THẦN KINH, NHỮNG KỸ THUẬT ĐẶC BIỆT DÙNG TRONG CHẨN ĐOÁN THẦN KINH, MỤC I. NHỮNG RỐI LOẠN VỀ VẬN ĐỘNG, LIỆT CƠ VẬN ĐỘNG, NHỮNG DỊ THƯỜNG CỦA VẬN ĐỘNG VÀ TƯ THẾ DO BỆNH HẠC ĐÁY NÃO, RUN, GIẬT RUNG CƠ, LOẠN TRƯƠNG LỰC BỘ PHẬN VÀ MÁY CƠ, RỐI LOẠN DÁNG ĐỨNG, DÁNG ĐI, MỤC II. ĐAU VÀ NHỮNG RỐI LỌA KHÁC VỀ CẢM GIÁC Ở THÂN THỂ, ĐAU ĐẦU VÀ ĐAU LƯNG, CẢM GIÁC THÂN HÌNH, ĐAU ĐẦU VÀ NHỮNG ĐAU SỌ-MẶT KHÁC, ĐAU LƯNG, CỔ VÀ CÁC CHI, MỤC III. RỐI LOẠN CÁC GIÁC QUAN ĐẶC BIỆT, RỐI LOẠN KHỮU GIÁC VÀ VỊ GIÁC, NHỮNG RỐI LOẠN THỊ GIÁC THƯỜNG GẶP, NHỮNG RỐI LOẠN VẬN NHÃN VÀ CHỨC NĂNG ĐỒNG TỬ, ĐIẾC, CHÓNG MẶT VÀ NHỮNG RỐI LOẠN VỀ CÂN BẰNG, MỤC IV. BỆNH ĐỘNG KINH VÀ NHỮNG RỐI LOẠN Ý THỨC, BỆNH ĐỘNG KINH VÀ NHỮNG RỐI LOẠN ĐỘNG KINH KHÁC, HÔN MÊ VÀ NHỮNG RỐI LOẠN Ý THỨC LIÊN QUAN, NGỦ VÀ NHỮNG DỊ THƯỜNG CỦA NGỦ, MỤC V. RỐI LOẠN TRÍ TUỆ, HÀNH VI VÀ NGÔN NGỮ DO BỆNH NÃO LAN TỎA VÀ BỆNH NÃO Ổ, HOANG TƯỞNG VÀ NHỮNG TRẠNG THÁI LẪN KHÁC, SA SÚT TRÍ TUỆ VÀ HỘI CHỨNG MẤT TRÍ NHỚ, CÁC HỘI CHỨNG THẦN KINH DO NHỮNG TỔN THƯƠNG Ở CÁC PHẦN ĐẶC BIỆT CỦA TIỂU NÃO, NHỮNG RỐI LOẠN LỜI NÓI VÀ NGÔN NGỮ, MỤC VI. LO LẮNG VÀ NHỮNG RỐI LOẠN VỀ NĂNG LƯỢNG TÂM TRẠNG VÀ NGHỊ LỰC (Ý CHÍ), MỆT NHỌC VÀ MỆT MỎI, TÌNH TRẠNG KÍCH ĐỘNG, TÌNH TRẠNG BỊ KÍCH THÍCH, LO LẮNG VÀ TRẦM CẢM, CÁC THÙY LIMBIC VÀ THẦN KINH HỌC CẢM XÚC, NHỮNG RỐI LOẠN HỆ THẦN KINH TỰ CHỦ VÀ HÔ HẤP, NHỮNG RỐI LOẠN VÙNG DƯỚI ĐỒI VÀ RỐI LOẠN THẦN KINH-NỘI TIẾT, PHÁT TRIỂN HỆ THẦN KINH VÀ THẦN KINH HỌC TUỔI GIÀ, RỐI LOẠN TUẦN HOÀN CSF VÀ ÁP SUẤT TRONG SỌ, KHỐI Y TRONG SỌ, CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN HỆ THẦN KINH KHÔNG DO VIRUT VÀ BỆNH SARCOID, CÁC BỆNH NHIỄM VIRUT HỆ THẦN KINH, CÁC BỆNH MẠCH MÁU NÃO, CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO, XƠ CỨNG RẢI RÁC VÀ NHỮNG BỆNH HỦY MYELIN LIÊN HỆ, BỆNH CHYỂN HÓA DI TRUYỀN CỦA HỆ THẦN KINH, NHỮNG BỆNH VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THẦN KINH, CÁC BỆNH THOÁI HÓA HỆ THẦN KINH, BỆNH CHUYỂN HÓA MẮC PHẢI CỦA HỆ THẦN KINH, CÁC BỆNH HỆ THẦN KINH DO THIẾU DINH DƯỠNG, RƯỢU VÀ NGHIỆN RƯỢU, NHỮNG RỐI LOẠN HỆ THẦN KINH DO THUỐC VÀ NHỮNG TÁC NHÂN HÓA HỌC KHÁC, CÁC BỆNH TỦY SỐNG, SINH LÝ HỌC VỀ CO CƠ VÀ NHỮNG HỖ TRỢ LABO TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH THẦN KINH-CƠ, BỆNH CÁC DÂY THẦN KINH NGOẠI VI, CÁC BỆNH DÂY THẦN KINH SỌ, CÁC NGUYÊN LÝ CỦA CƠ HỌC LÂM SÀNG: CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI CÁC BỆNH CƠ, CÁC BỆNH VIÊM CƠ, NHỮNG BỆNH DO CHUYỂN HÓA VÀ NHIỄM ĐỘC, RỐI LOẠN THẦN KINH CƠ BẨM SINH, BỆNH NƯỢC CƠ NĂNG VÀ NHỮNG RỐI LOẠN LIÊN HỆ, TĂNG TRƯƠNG LỰC CƠ DI TRUYỀN VÀ LIỆT CHU KỲ, NHỮNG RỐI LOẠN CƠ CÓ TÁC ĐẶC TRƯNG LÀ CO CỨNG, CO GIẬT, CO THẮT VÀ CÁC KHỐI KHU TRÚ, CÁC CHỨNG LOẠN THẦN KINH VÀ RỐI LOẠN NHÂN CÁCH, ĐAU BUỒN, TRẦM CẢM PHẢN ỨNG, TRẦM CẢM NỘI SINH VÀ BỆNH HƯNG-TRẦM CẢM, TÂM THẦN PHÂN LIỆT VÀ CÁC TRẠNG THÁI DẠNG PARANOIA

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay