Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng (tt)

23 45 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2017, 16:46

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận văn Với phát triển nhanh thị trường tài liên quốc gia, nhiều loại tài sản lợi tức ổn định khoản cao mở ra, vấn đề khó khăn không đầu tư vào đâu mà trở thành làm để đủ vốn cho đầu tư môi trường cạnh tranh đầy kịch tính hệ thống NHTM Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), với mạng lưới chi nhánh rộng khắp nước, tiếp tục khẳng định vị công tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng cho thành phần kinh tế Nguồn vốn huy động Vietcombank liên tục tăng trưởng qua năm so với yêu cầu kết đạt khiêm tốn Chỉ tiêu huy động vốn tiêu trọng tâm phải hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm Vietcombank Đà Nẵng Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt nay, hoàn thành tiêu huy động vốn trở nên khó khăn yêu cầu cần phải đánh giá mức, đồng thời phải giải pháp, cách tiếp cận để hoàn thành công tác huy động vốn Đề tài: “Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” xây dựng nhằm giải yêu cầu 2 Mục đích nghiên cứu luận văn + Hệ thống hóa, tổng hợp vấn đề lý luận hoạt động huy động vốn + Phân tích thực trạng huy động vốn NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng mối quan hệ với sử dụng vốn hiệu + Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn, đáp ứng mục tiêu hoạt động NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Xuất phát từ tảng sở lý luận hoạt động cho huy động vốn NHTM, vai trò nguồn vốn phát triển kinh tế, luận văn sâu nghiên cứu tăng cường huy động vốn NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Căn vào tiêu phản ánh đánh giá hiệu công tác huy động vốn, luận văn tiến hành nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích thực trạng cho huy động khả mở rộng nâng cao hiệu công tác huy động vốn NH TMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2007-2009 Trên sở đánh giá thực trạng định hướng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Đà Nẵng, giải pháp kiến nghị trình bày để góp phần tăng cường huy động vốn Ngân hàng Trong trình nghiên cứu, hoàn thiện, luận văn dựa sở vận dụng phép vật biện chứng kết hợp với phương pháp như: Phương pháp phân tích; Phương pháp thống kê, tổng hợp; Phương pháp so sánh Đồng thời dựa vào lý luận, quan điểm kinh tế, tài định hướng phát triển kinh tế Đảng Nhà nước, xuất phát từ thực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu giới hạn nội dung khái niệm huy động vốn từ tổ chức, cá nhân hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận từ thực tế công tác huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng thời gian từ năm 2007 - 2009 Tập trung vào đối tượng khách hàng tổ chức kinh tế khách hàng cá nhân thời gian năm từ năm 2007 đến 2009 đưa giải pháp thực thời gian năm Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài Hệ thống hóa, phân tích lý luận hoạt động huy động vốn NHTM Đánh giá, phân tích thực trạng công tác huy động vốn, cấu vốn huy động NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng để hạn chế Trên sở đề xuất giải pháp tăng cường huy động vốn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm ba chương 4 CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động ngân hàng thương mại kinh tế thị trường 1.1.1 Sự đời phát triển NHTM 1.1.2 Chức vai trò NHTM 1.1.2.1 Chức NHTM NHTM ba chức chủ yếu: a Chức trung gian tài b Chức trung gian toán c Chức tạo tiền 1.1.2.2 Vai trò NHTM 1.1.3 Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Nhận tiền gửi 1.1.3.2 Cấp tín dụng 1.1.3.3 Các hoạt động khác a Mua bán ngoại tệ b Cung cấp tài khoản giao dịch thực toán c Bảo quản vật giá d Quản lý ngân quỹ e Tài trợ hoạt động Chính phủ f Bảo lãnh g Cho thuê thiết bị trung dài hạn h Cung cấp dịch vụ uỷ thác tư vấn; môi giới đầu tư CK i Cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ đại lý 1.2 Nguồn vốn Ngân hàng thương mại 1.2.1 Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu điều kiện để ngân hàng luật pháp cho phép hoạt động loại vốn ngân hàng sử dụng lâu dài 1.2.2 Vốn huy động hình thức tiền gửi Tiền gửi khách hàng nguồn tài nguyên quan trọng NHTM, chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn tiền ngân hàng 1.2.3 Nguồn vay Khác với nhận tiền gửi, ngân hàng không thiết phải vay thường xuyên, vay lúc cần thiết hoàn toàn chủ động định khối lượng vay phù hợp với nhu cầu sử dụng 1.2.4 Nguồn khác 1.3 Vai trò hoạt động huy động vốn Như phân tích trên, từ thập niên 60 kỷ trước - chế độ lãi suất thả linh hoạt cạnh tranh khốc liệt NHTM việc tìm kiếm hoạt động hướng chủ ngân hàng ý đến giao động tài sản nợ, hay nói cách khác huy động nguồn để hoạt động Nguồn vốn vai trò quan trọng việc định quy mô kinh doanh, khả sinh lời rủi ro tiềm tàng với ngân hàng Huy động vốn nhằm đáp ứng hoạt động NHTM, là: (1) Huy động vốn để đáp ứng dự trữ bắt buộc; (2) Huy động vốn vay; (3) Huy động vốn để đáp ứng nhu cầu khoản; (4) Huy động vốn để điều chỉnh kết hoạt động kinh doanh 1.4 Tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn 1.4.1 Về quy mô Quy mô huy động vốn đánh giá qua tiêu tổng số dư huy động vốn (Số dư loại tiền gửi thời điểm bình quân cho kỳ) Quy mô tiêu phản ánh chất lượng hoạt động ngân hàng Quy mô huy động gia tăng đáp ứng cho hoạt động tài trợ không ngừng tăng trưởng tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng hoạt động, nâng cao tính khoản tính ổn định nguồn vốn 1.4.2 cấu vốn huy động Trong phân tích cấu vốn huy động, loại cấu sau thường ý: - cấu vôn huy động theo hình thức tiền gửi - cấu vồn huy động theo kỳ hạn - cấu vốn huy động theo loại tiền - cấu vôn shuy động theo đối tượng khách hàng 1.4.3 Chi phí vốn huy động Thành phần chi phí huy động vốn ngân hàng thể khoản chi phí trả lãi (trả lãi cho tiền gửi tiền vay), với khoản chi phí không dạng lãi suất (chi phí phi lãi) mà ngân hàng phải bỏ để huy động vốn 7 Công tác huy động vốn ngân hàng đánh giá chất lượng hiệu cao phương diện chi phí đạt lợi ích sau: + Tìm kiếm nguồn chi phí thấp để đáp ứng nhu cầu cho vay đầu + Tăng lợi nhuận cho ngân hàng mà không thiết phải chấp nhận rủi ro cao sức ép tăng chi phí vốn 1.4.4 Các rủi ro chủ yếu liên quan đến huy động vốn 1.4.4.1 Rủi ro lãi suất Rủi ro phát sinh lãi suất thay đổi làm ngân hàng bị thiệt hại giảm lợi nhuận NH/và giảm giá trị ròng ngân hàng 1.4.4.2 Rủi ro khoản Rủi ro khoản rủi ro Khả Ngân hàng đáp ứng dòng tiền với mức chi phí hợp lý quy mô phù hợp khách hàng nhu cầu 1.4.4.3 Rủi ro ngoại hối Rủi ro ngoại hối rủi ro mà thay đổi tỷ giá lãi suất ngoại tệ tác động bất lợi đến giá trị tài sản nợ ngoại tệ NH gây nên tổn thất lợi nhuận 1.5 Những nhân tố ảnh hưởng tới huy động vốn NHTM 1.5.1 Những nhân tố bên Sự ổn định trị Môi trường kinh tế Sự thay đổi sách tài – tiền tệ, quy định phủ NHTU Môi trường văn hoá Môi trường dân cư Sự phát triển công nghệ ngân hàng 1.5.2 Những nhân tố bên Tính chất sở hữu ngân hàng Chiến lược kinh doanh ngân hàng Quy mô vốn chủ sở hữu sở vật chất kỹ thuật Tài sản vô hình Chiến lược cạnh tranh khách hàng Kết luận Chương 1: Trong chương 1, đề tài nêu tổng quan hoạt động ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Đề cập đến cấu nguồn vốn ngân hàng thương mại đống thời nêu vai trò hoạt động huy động vốn việc định quy mô kinh doanh, khả sinh lời rủi ro tiềm tàng với ngân hàng Chương nêu tiêu chí cụ thể việc đánh giá kết hoạt động huy động vốn phân tích tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động 9 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Khái quát hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 2.1.1 Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam 2.1.2 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN ĐN 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ VCB Đà Nẵng 2.1.3.1 Chức 2.1.2.2 Nhiệm vụ 2.1.4 cấu tổ chức máy quản lý VCB Đà Nẵng 2.1.5 Kết kinh doanh chủ yếu từ năm 2007 đến 2009 Vietcombank Đà Nẵng Bảng 2.1 Kết kinh doanh chủ yếu từ năm 2007 -2009 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn quy VNĐ Vốn huy động Dư nợ VCB Đà Nẵng 3.Chênh lệch thu chi 2007 Thực 2.164,187 1.632,80 1.880 52,820 2008 2009 Thực (+), (-) Thực (+), (-) 1.985,66 (%) (%) -8.20% 2.470,749 24.40% 1.648,610 1.00% 2.102,991 27.60% 1.845 - 1,87% 100,80 1.940 5,14% 116,366 9,71% 106,063 % Nguyên nhân sụt giảm năm 2008 năm VCB Đà Nẵng chuyển giao PGD Hội An cho chi nhánh Quảng 10 Nam Nếu tách riêng phần giá trị chuyển giao này, thực tế tổng nguồn vốn quy VND năm 2008 chi nhánh tăng trưởng Đến cuối năm 2009 tổng nguồn huy động VCB Đà Nẵng tăng trưởng trở lại đạt số 2.470.749 triệu đồng Đối với công tác tín dụng, Chi nhánh đẩy mạnh hoạt động cho vay bán lẻ, dư nợ cho vay trung dài hạn khách hàng thể nhân tăng lên đáng kể, cụ thể dư nợ tín dụng trung dài hạn VNĐ đến 31/12/2009 đạt 769 tỷ đồng, tăng 13,25% so với 31/12/2008 Chênh lệch thu chi năm 2008 đạt 106,1 tỷ đồng, tăng cao so với năm 2007 Năm 2009 đạt 116,4 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2008 2.2 Những đặc điểm ảnh hưởng đến hoạt động tăng trưởng huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng thời gian qua 2.2.1 Môi trường vĩ mô Các nhân tố biến động lãi suất, tỷ giá ảnh hưởng điều kiện tự nhiên hưởng không nhỏ đến tình hình tăng trưởng huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đà Nẵng, cụ thể sau: - Do biến động liên tục khó dự đoán lãi suất làm cho cấu huy động vốn kỳ hạn dài dịch chuyển sang kỳ hạn ngắn để hưởng lãi suất cao - Sự biến động tỷ giá ngoại tệ làm ảnh hưởng đến cấu dựa loại ngoại tệ chi nhánh huy động vào mà cụ thể cấu VND USD 11 - Ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động tăng trưởng huy động vốn chi nhánh Đà Nẵng 2.2.2 Môi trường cạnh tranh Đến năm 2009, mạng lưới hệ thống NH VN gồm 43 NHTM nội địa, NH 100% vốn nước ngoài, 47 chi nhánh NH nước ngoài, NH liên doanh Trải qua 35 năm, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng ngân hàng thương hiệu lớn, uy tín lượng khách hàng truyền thống dồi Song thực tế, tình hình cạnh tranh địa bàn thành phố luôn diễn căng thẳng Trước sức ép ngày tăng từ phía khách hàng nhiều nguyên nhân như: xuất nhiều ngân hàng; sản phẩm dịch vụ ngày đa dạng nhiều tiện ích kèm; nhu cầu đòi hỏi chất lượng dịch vụ ngày tăng, Vietcombank Đà Nẵng đưa sản phẩm huy động vốn đa dạng, phong phú tạo cho khách hàng tiền gửi thêm nhiều lựa chọn 2.2.3 Những nhân tố nội ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Đà Nẵng a Năng lực điều hành Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng có: 01 Giám đốc 03 Phó giám đốc Ban lãnh đạo chi nhánh người đào tạo bản, thâm niên lâu 12 năm công tác lĩnh vực ngân hàng đặc biệt thâm niên công tác Vietcombank am hiểu thị trường thành phố Đà Nẵng b Công nghệ cung ứng Dịch vụ ngân hàng Vietcombank ngân hàng hàng đầu áp dụng công nghệ đại hiệu hoạt động kinh doanh Năm 2001, Vietcombank ngân hàng áp dụng mô hình bán lẻ giao dịch cửa Việt Nam c Chất lượng nhân viên ngân hàng hệ thống mạng lưới Với đội ngũ nhân viên trẻ trung, động, trình độ tiền đề quan trọng giúp Vietcombank Đà Nẵng ngày phát triển vững d Danh tiếng uy tín VCB Đà Nẵng địa bàn Với lợi tiềm lực nay, Vietcombank Đà Nẵng ưu môi trường khốc liệt Song thực tế, số thị phần bình quân qua năm lĩnh vực huy động vốn khoảng gần 8,2% so với ngân hàng địa bàn chưa phản ánh vị tiềm Vietcombank Đà Nẵng lĩnh vực Mục tiêu tăng cường hiệu hoạt động huy động vốn nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu chi nhánh thời điểm 2.3 Thực trạng huy động vốn NH TMCP Ngoại Thương Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 2.3.1 Về quy mô cấu vốn huy động Đến thời điểm 31/12/2009 huy động vốn quy VNĐ Chi nhánh chiếm 7,62% thị phần huy động địa bàn Đà Nẵng (Đến 13 thời điểm 31/12/2008, huy động vốn quy VNĐ Chi nhánh chiếm 8,14% thị phần huy động địa bàn) Mặc dầu khối NHTMQD NHTM CP nhà nước nắm giữ chiếm thị phần chi phối mảng hoạt động chính, nhiên thị phần khối xu hướng thu hẹp cạnh tranh mạnh mẽ từ khối NHTMCP NHNN&LD Cùng với tăng lên vốn huy động nguồn huy động ngắn hạn tăng lên số lượng tỷ trọng Đến năm 2008 giá trị huy động ngắn hạn đạt 769.399 triệu VNĐ chiểm tỷ trọng 46,67% tổng nguồn huy động đến cuối năm 2009 giá trị huy động ngắn hạn đạt 982.017 triệu VNĐ chiếm tỷ trọng 46,70% Nguyên nhân sụt giảm tỷ trọng lẫn giá trị loại hình huy động kỳ phiếu trái phiếu năm 2009, NHNT Việt nam sản phẩm huy động KP TP để thay sản phẩm cũ đáo hạn Biến động lãi suất ngắn hạn làm cho sản phẩm huy động dài hạn trở nên tác dụng thị trường Huy động vốn từ dân cư quy VNĐ đến 31/12/2009 đạt 1.035.092 đồng, tăng 34,9% so với 31/12/2008, đạt 92,8% kế hoạch (Kế hoạch TW giao: Vốn huy động từ dân cư tăng 45% so với 2008) Huy động vốn từ TCKT quy VNĐ đến 31/12/2009 đạt 1.067.899 triệu đồng, tăng 21,2% so với 31/12/2008, đạt 98,5% kế hoạch 14 Bảng 2.12 Kết huy động vốn từ năm 2007 đến năm 2009 Đơn vị tính: triệu đồng, ngàn USD Năm 2007 Chỉ tiêu Thực 2008 Thực 2009 (+), (-) (%) Thực (+), (-) (%) A Nguồn vốn VNĐ 1.257.275 1.236.618 -1,6% 1.741.752 40,85% Tr : Vốn huy động 1.090.314 1.002.397 -8,1% 1.482.340 47,88% 700.017 610.087 -12,8% 933.937 53,08% 20.090 8.434 -58,0% 6.226 -26,18% 360.939 380.081 5,3% 536.189 41,07% 3.906 75 -98,1% 1.950 2500,00% - Tiền gửi KH & NN - Tiền gửi TCTD - Tiền gửi tiết kiệm - Tiền gửi kỳ phiếu, trái phiếu - Ký quỹ 5.362 3.720 -30,6% 4.038 8,55% Vốn vay 50.000 158.543 217,1% 74.002 -53,32% B Nguồn vốn USD 56.281 44.121 -21,6% 40.633 -7,91% Tr.đó : Vốn huy động 33.666 38.064 13,1% 34.594 -9,12% 15.164 23.291 53,6% 16.222 -30,35% - Tiền gửi k.hàng & nước - Tiền gửi TCTD 1.046 670 -35,9% 1.528 128,06% 16.634 13.205 -20,6% 16.714 26,57% - Tiền gửi kỳ phiếu, trái phiếu 722 884 22,4% 31 -96,49% - Ký quỹ 100 14 -86,0% 99 607,14% - Tiền gửi tiết kiệm Vốn vay 22.500 6.000 -73,3% 6.000 0,00% C Nguồn vốn quy VNĐ 2.164.187 1.985.660 -8,2% 2.470.749 24,43% Tr.đó : Vốn huy động 1.632.808 1.648.610 1,0% 2.102.991 27,56% 944.370 1.005.498 6,5% 1.224.976 21,83% - Tiền gửi k hàng & nước - Tiền gửi TCTD - Tiền gửi tiết kiệm - Tiền gửi kỳ phiếu, trái phiếu - Ký quỹ Vốn vay 36.945 19.809 -46,4% 33.640 69,82% 628.979 604.262 -3,9% 836.055 38,36% 15.540 15.083 -2,9% 2.506 -83,39% 6.973 3.958 -43,2% 5.814 46,89% 412.565 260.405 -36,9% 181.648 -30,24% (Nguồn: Báo cáo thường niên NHNT Việt Nam – CN Đà Nẵng) 15 Nhìn chung giai đoạn 2007-2009, Vietcombank Đà Nẵng làm tốt công tác huy động vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vốn NHNT Việt Nam Mặc dù so với năm trước đó, tốc độ tăng trưởng huy động vốn không cao điều nằm dự kiến xây dựng kế hoạch từ NHNT TW 2.3.2 Quan hệ vốn huy động khả khoản Việc điều phối nguồn vốn chung đảm bảo khoản thuộc trách nhiệm NHNT TW Khi nguồn vốn huy động từ TT1 toàn hệ thống không đủ với nguồn vốn sử dụng, NHNTTW cần tính toán để huy động TT2 Còn chi nhánh Đà Nẵng, việc thiếu hay thừa nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế dân cư so với nhu cầu sử dụng khoản vay cho vay NHNT TW theo lãi suất nội 2.3.3 Quan hệ huy động vốn sử dụng vốn Nhằm mục đích an toàn sinh lợi, Vietcombank Đà Nẵng phải tìm cách huy động nguồn vốn tăng trưởng không ngừng, chi phí kỳ hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn phần lớn vốn huy động Vietcombank Đà Nẵng dùng để đầu tư cho tín dụng Tỷ trọng dư nợ tín dụng số tuyệt đối qua năm tăng với tốc độ ổn định Với việc Chi nhánh đẩy mạnh hoạt động cho vay bán lẻ, dư nợ cho vay trung dài hạn khách hàng thể nhân tăng lên đáng kể 16 2.4 Đánh giá chung thực trạng huy động vốn VCB ĐN 2.4.1 Những thành tựu đạt - Về hình thức huy động Qua phân tích thực trạng nguồn vốn Vietcombank Đà Nẵng, thấy NHNTVN nói chung Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng tăng cường huy động vốn với quy mô, cấu ngày bám sát yêu cầu sử dụng vốn đáp ứng yêu cầu theo luật ngân hàng tổ chức tín dụng - Về quy mô, cấu huy động Nguồn vốn huy động năm qua Chi nhánh đóng góp đáng kể giúp NHNTVN đáp ứng phần lớn nhu cầu tăng trưởng tài sản quy mô, kết cấu đem lại kết khả quan Mặc dù không giữ mức tăng trưởng cao năm trước số lượng ngân hàng TCTD ngày nhiều, cạnh tranh ngày gay gắt nói NHNTVN trì thị phần ảnh hưởng chi phối ngành ngân hàng 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 2.4.2.1 Các hạn chế - Các sản phẩm huy động vốn NHNTVN nói chung chi nhánh nói riêng dừng lại hình thức truyền thống, chưa khác biệt trội so với NHTM khác - Mặc dù tổng huy động tương đối ổn định đáp ứng nhu cầu chi nhánh thời điểm điều kiện cạnh tranh ngày liệt việc giữ vững 17 tiếp tục đà tăng trưởng vấn đề khó khăn cần hướng giải - Về thời gian phương thức phục vụ khách hàng 2.4.2.2 Các nguyên nhân Kết luận Chương2: Nội dung Chương 2, giới thiệu khái quát trình hình thành phát triển NH TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng Đồng thời, đề tài giới thiệu hoạt động huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng Thông qua phần phân tích, đánh giá kết thực dựa tiêu chí như: quy mô huy động vốn, quan hệ huy động vốn khả khoản, quan hệ huy động vốn - sử dụng vốn, đề tài cho thấy kết hoạt động huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng so với kết Vietcombank TW giao so sánh với hệ thống ngân hàng địa bàn thành phố từ năm 2006 đến 2009 Với kết phân tích trên, đề tài nêu thành tựu đạt hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu công tác tăng cường huy động vốn chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CN ĐÀ NẴNG 3.1 Định hướng tăng cường huy động vốn Ngân hàng Ngoại thương Việt NamChi nhánh Đà Nẵng a Định hướng chung - Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng huy động mức 20% - Chú trọng công tác khách hàng - Điều hành linh hoạt sách lãi suất nhằm tạo sức hấp dẫn với người gửi tiền - Tăng cường quy mô hiệu công tác tín dụng, đặc biệt tín dụng trung dài hạn, từ tạo động lực để thu hút vốn - Đẩy mạnh công tác phát hành thẻ ATM thẻ tín dụng, từ tăng số dư tiền gửi không kỳ hạn tăfg doanh số toán qua thẻ, tận dụng nguồn vốn với chi phí rẻ b Đối với công tác huy động vốn - Tiếp tục tăng cường tìm kiếm tiếp cận khách hàng số dư tiền gửi lớn - Sử dụng linh hoạt sách lãi suất thỏa thuận để giữ chân khách hàng - Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị sản phẩm huy động vốn 19 - Hoàn thiện sách ưu đãi phí khách hàng tổ chức để sử dụng làm công cụ hữu hiệu công tác thu hút khách hàng tiền gửi 3.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 3.2.1 Giải pháp cấu tổ chức phát triển mạng lưới PGD 3.2.1.1 Thành lập phòng Khách hàng cá nhân đặc biệt phòng khách hàng doanh nghiệp đặc biệt 3.2.1.2 Xây dựng, mở rộng mạng lưới PGD mạng lưới NH tự động Hiện tại, số lượng phòng giao dịch trực thuộc Vietcombank Đà Nẵng 07 PGD Để nâng cao vị NHNTVN tăng cường huy động vốn, đặc biệt vốn huy động thị trường dân cư thành lập thêm mạng lưới Phòng giao dịch ngân hàng tự động Xây dựng mạng lưới PGD ngân hàng tự động theo tiêu chí bao phủ đến khu dân cư tập trung, khu siêu thị, khách sạn, nhà hàng… để khách hàng dễ dàng tiếp cận với ngân hàng hình ảnh Vietcombank trở nên gần gũi, thân thiện 3.2.2 Hoàn thiện sách chăm sóc khách hàng mục tiêu Vietcombank Đà Nẵng nên chia nhóm khách hàng cá nhân thành nhóm để chăm sóc: - Nhóm khách hàng VIP: khách hàng tổng số dư tiền gửi từ tỷ đồng trở lên 20 - Nhóm khách hàng Priority: Là khách hàng tổng số dư tiền gửi quy đổi kỳ hạn từ tỷ đến tỷ đồng - Nhóm khách hàng Mass: khách hàng lại Với hai nhóm khách hàng VIP Priority, chi nhánh cần cử người chăm sóc trực tiếp, phục vụ riêng biệt nhằm giữ sở khách hàng tại, dịch vụ chăm sóc nên tập trung vào: + phân công cụ thể đầu mối chăm sóc + đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm nhanh, kịp thời + cung cấp thông tin sản phẩm thường xuyên định kỳ đột xuất thay đổi + thông báo với lãnh đạo khách hàng yêu cầu đàm phán giá Với nhóm khách hàng Mass: cần phải đảm bảo chất lượng dịch vụ quầy giao dịch 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng Việc tăng cường đa dạng hóa sản phẩm công tác huy động vốn giải pháp hữu hiệu dựa tảng công nghệ sẵn nhằm thu hút vốn Để quy mô nguồn vốn lớn tính ổn định cao, Vietcombank Đà Nẵng cần coi trọng thu hút vốn từ thị trường bán lẻ, bên cạnh tiếp tục tăng cường thu hút vốn từ doanh nghiệp từ định chế tài khác Về khoản tiền gửi giao dịch Trong thời gian tới, cần tăng cường tiếp thị gói sản phẩm trả lương qua tài khoản cho doanh nghiệp quan hệ khách hàng tiềm năng, khuyến khích doanh nghiệp mở tài 21 khoản trả lương cho nhân viên Vietcombank Đà Nẵng Từ số dư tài khoản doanh nghiệp ngân hàng, ngân hàng chi lương vào tài khoản nhân viên doanh nghiệp theo bảng lương doanh nghiệp Đối với khoản tiền gửi phi giao dịch 3.2.4 Hoàn thiện sách định giá dịch vụ liên quan đến tiền gửi Lãi suất yếu tố kinh tế tác động mạnh đến việc thu hút vốn, đặc biệt vốn trung dài hạn, người dân tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng với thời hạn dài thường đặt mục tiêu lãi suất lên hàng đầu Lãi suất ngân hàng cần phải thoả mãn: lợi cho người gửi, lợi cho người vay lợi cho ngân hàng 3.2.5 Thu hút ngoại tệ từ nước qua tài khoản tiền gửi ngoại tệ cá nhân cư trú 3.2.6 Phát triển đa dạng dịch vụ ngoại vi liên quan đến sản phẩm huy động vốn Đây coi dịch vụ phụ trợ quan trọng cho công tác huy động vốn Trong đó, quy mô ổn định số dư tài khoản tiền gửi giao dịch chịu ảnh hưởng trực tiếp đối tượng khách hàng mong muốn nhận thêm dịch vụ phụ trợ Vì vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao chất lượng, đa dạng loại hình phục vụ khách hàng, ngân hàng cần phải cung ứng thêm dịch vụ kèm theo 22 3.2.7 Xây dựng văn minh giao tiếp khách hàng Để giải nêu thực phát huy hiệu mang lại thỏa mãn cho khách hàng vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu đội ngũ giao dịch viên ngân hàng Họ người đại diện cho hình ảnh, thể họ mặt tính cách ngân hàng thương mại 3.2.8 Các giải pháp hổ trợ 3.2.8.1 Tăng cường công tác đào tạo nâng cao lực cán 3.2.8.2 Áp dụng phương pháp trả lương dựa hiệu suất lao động 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Kiến nghị với NHNT TW Kết luận chương 3: Dựa tổng quan sở lý luận nêu chương 1, kết hợp với kết phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn Chương Nội dung Chương đề tài đưa giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng Những giải pháp đưa mang tích thực tiễn, gắn liền với thực trạng Chi nhánh Đà Nẵng phần giúp giải vướng mắc gây cản trở việc để tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 23 KẾT LUẬN Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, nội dung luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau đây: Hệ thống hóa lý luận nguồn vốn, công tác huy động vốn NHTM nhân tố ảnh hưởng Luận văn phân tích thực trạng nguồn vốn huy động Vietcombank Đà Nẵng số lượng cấu, giá cả….trong mối quan hệ với công tác sử dụng vốn, đồng thời hạn chế nguyên nhân công tác huy động vốn Trên sở yêu cầu định hướng huy động vốn NHNTVN Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn đưa giải pháp Đó giải pháp sau đây: - Nhóm giải pháp mạng lưới, cấu tổ chức; - Hoàn thiện sách chăm sóc KH mục tiêu; - Đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng; - Hoàn thiện sách định giá, phát triển đa dạng dịch vụ liên quan đến tiền gửi, thu hút ngoại tệ từ nước qua TKTG; - Xây dựng văn minh giao tiếp khách hàng, giải pháp liên quan đến nhân sự, đào tạo Hy vọng với giải pháp trên, hoạt động huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng cải thiện quy mô, cấu, kỳ hạn phục vụ tốt cho công tác sử dụng vốn Vietcombank Đà Nẵng ... tăng cường huy động vốn chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CN ĐÀ NẴNG 3.1 Định hướng tăng cường huy động vốn Ngân. .. VIỆT NAM 2.1 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Khái quát hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.1 Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam 2.1.2 Ngân hàng TMCP Ngoại. .. hoạt động huy động vốn + Phân tích thực trạng huy động vốn NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng mối quan hệ với sử dụng vốn có hiệu + Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng (tt) , Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng (tt) , Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng (tt) , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, Nhìn chung trong giai đoạn 2007-2009, Vietcombank Đà Nẵng đã làm khá tốt công tác huy động vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vốn của NHNT Việt Nam. Mặc dù so với các năm trước đó, tốc độ tăng trưởng huy động vốn không cao bằng nhưng điều này đã nằm trong d, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CN ĐÀ NẴNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay