Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam CN quảng nam (tt)

24 63 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2017, 13:28

1 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tình hình kinh tế nước bị suy giảm tác động khủng hoảng kinh tế, tài giới ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngành Ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Việc nhận thức vai trò quan trọng rủi ro hoạt động tín dụng, xác định nguyên nhân để đề biện pháp hiệu việc phòng ngừa hạn chế thấp rủi ro tín dụng vấn đề sống phát triển NHTM Việt Nam Nợ xấu bóng đè nặng lên NHTM Việt Nam Là người làm công tác tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam, thân muốn chia sẻ phần kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro tín dụng thời gian công tác, đóng góp vài giải pháp phòng ngừa chủ yếu nhằm giúp ngân hàng phát triển, hiệu quả, an toàn bền vững thời gian tới Vì vậy, việc chọn đề tài “Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam” cho luận văn tốt nghiệp cần thiết, với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng đề xuất số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam, góp phần đẩy mạnh phát triển hoạt động tín dụng điều kiện hội nhập MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 2 - Phân tích tình hình kinh doanh biện pháp quản lý rủi ro tín dụng, từ nêu lên tồn nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam - Đề xuất số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamCN Quảng Nam PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn chủ yếu dựa vào phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp để nghiên cứu luận văn KẾT CẤU LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương, cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý luận Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Chương 2: Thực trạng công tác Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng Ngân hàng Rủi ro tín dụng Ngân hàng 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng Tín dụng mối quan hệ giao dịch hai chủ thể, bên chuyển giao tiền tài sản cho bên sử dụng thời gian định, đồng thời bên nhận tiền tài sản cam kết nhận trả theo thời hạn thỏa thuận 1.1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng Theo định số 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết” * Phân loại rủi ro tín dụng - Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro: Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro nội Rủi ro tập trung Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro đảm bảo Rủi ro nghiệp vụ - Ngoài nhiều hình thức phân loại khác phân loại theo cấu loại hình rủi ro, phân loại theo nguồn gốc hình thành, theo đối tượng sử dụng vốn vay… 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng RRTD xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có số nhóm nguyên nhân sau đây: - Nguyên nhân từ phía môi trường kinh doanh Thứ nhất, môi trường kinh tế Thứ hai, nguyên nhân bất khả kháng Thứ ba, nguyên nhân thông tin bất cân xứng - Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn + Doanh nghiệp có lực tài thấp + Công nghệ sản xuất không đủ khả tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao + Trình độ quản lý doanh nghiệp nhiều hạn chế + Sự thiếu thông tin khách hàng vay thông tin môi trường kinh tế mà khách hàng hoạt động + Thiện chí trả nợ vay ngân hàng khách hàng vay vốn thấp - Nguyên nhân từ thân ngân hàng + Do trình độ chuyên môn, kiến thức kinh doanh nhân viên ngân hàng nhiều hạn chế Tư cách đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp CBTD nhiều yếu + Do ngân hàng không dự đoán biến động kinh tế dẫn đến việc cung cấp tín dụng cho ngành suy thoái, phẩm chất tương lai + Do ngân hàng cho vay đầu tư liều lĩnh tập trung vốn nhiều vay vào số doanh nghiệp số ngành kinh tế có nhiều rủi ro 5 + Do thiếu am hiểu thị trường, thiếu thông tin việc phân tích khách hàng chưa hoàn thiện, thận trọng + Không chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tín dụng; Chính sách quy trình cho vay chưa chặt chẽ, quy trình tín dụng lỏng lẻo + Kỹ thuật cấp tín dụng chưa đại, sản phẩm tín dụng chưa phong phú + Ngân hàng chưa quan tâm mức đến điều kiện tiên cho vay dự án kinh doanh phải có lãi, vấn đề xử lý nợ chưa tốt + Rủi ro việc đánh giá giá trị tài sản chấp không xác 1.1.4 Những hậu từ rủi ro tín dụng  Đối với kinh tế Hoạt động ngân hàng liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, ngành cá nhân Vì vậy, ngân hàng gặp phải RRTD hay bị phá sản người gởi tiền ngân hàng khác hoang mang lo sợ kéo ạt đến rút tiền ngân hàng khác, làm cho toàn hệ thống ngân hàng gặp khó khăn, làm cho kinh tế bị suy thoái, giá tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, xã hội ổn định  Đối với ngân hàng - Làm giảm uy tín NHTM - Làm suy giảm lực toán NHTM - Làm giảm lợi nhuận hoạt động NHTM - Làm tăng nguy phá sản ngân hàng 1.2 Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng: Phòng ngừa rủi ro tín dụng quản lý hoạt động tín dụng không cho rủi ro xảy Hạn chế RRTD biện pháp, cách thức tổ chức nhằm ngăn ngừa rủi ro tín dụng mức giới hạn định, không cho xảy có xảy mức giới hạn cho phép Như phòng ngừa hạn chế rủi ro biện pháp, cách thức, tổ chức quản lý hoạt động tín dụng để không cho rủi ro xảy có xảy mức chấp giới hạn cho phép 1.2.1 Sự cần thiết phòng ngừa hạn chế RRTD hoạt động kinh doanh ngân hàng Việc phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHTM việc quan trọng rủi ro tín dụng xảy ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh tế mà tác động ảnh hưởng to lớn mặt xã hội 1.2.2 Nội dung công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng quy trình nghiệp vụ hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2.2.1 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng:  Tránh tập trung tín dụng, giảm thiểu rủi ro  Sàng lọc khách hàng vay  Sử dụng sách tín dụng linh hoạt  Hoàn thiện quy trình cho cho vay  Sử dụng hình thức đảm bảo tín dụng  Thiết lập tín hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng 1.2.2.2 Các biện pháp tài trợ rủi ro tín dụng:  Tiếp tục thực hợp đồng tín dụng ký - Chuyển nợ hạn - Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ - Gia hạn nợ  Xử lý hợp đồng tín dụng - Yêu cầu người bảo lãnh trả nợ - Xử lý theo pháp luật - Xử lý rủi ro từ quỹ dự phòng rủi ro 1.2.2.3 Các nhân tố tác động tới hạn chế rủi ro tín dụng a Nhân tố thuộc ngân hàng Ngân hàng đưa công cụ để hạn chế rủi ro tín dụng: bao gồm sách tín dụng, quy trình tín dụng, cách thức quản lý tiền cho vay ngân hàng, chất lượng đội ngũ cán tín dụng, hệ thống thông tin tín dụng, đa dạng hóa hoạt động b Nhân tố thuộc khách hàng Các yếu tố phụ thuộc thân người vay trình độ, lực quản lý ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu phương án kinh doanh – nguồn trả nợ cho ngân hàng, từ ảnh hưởng tới việc trả nợ cho ngân hàng Trong trường hợp phương án kinh doanh không hiệu lực tài người vay lại yếu tố mang định việc trả nợ ngân hàng 1.2.3 Một số mô hình xếp hạng khách hàng Một số mô hình lượng hóa RRTD thường sử dụng nhất: 1.2.3.1 Mô hình điểm số Z (Z – Credit scoring model) Đây mô hình E I Altman dùng điểm tín dụng doanh nghiệp vay vốn 1.2.3.2 Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng Các yếu tố quan trọng liên quan đến khách hàng sử dụng mô hình cho điểm tín dụng tiêu dùng bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, số tài khoản cá nhân, thời gian công tác Mô hình có số nhược điểm tự điều chỉnh cách nhanh chóng để thích ứng với thay đổi kinh tế thay đổi sống gia đình 1.2.4 Dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng - Nhóm dấu hiệu phát sinh từ phía khách hàng: Việc trì hoãn gây khó khăn ngân hàng trình kiểm tra theo định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn vay, tình hình tài - Nhóm dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý, tình hình tài HĐSXKD khách hàng: Nhóm dấu hiệu có tác động trực tiếp tới chất lượng khoản tín dụng, tốc độ chậm Các dấu hiệu xuất phát từ HĐSXKD khách hàng không dễ nhận diện thiếu quản lý chặt chẽ, sâu sát NHTM - Nhóm dấu hiệu xuất phát từ ngân hàng: Sự đánh giá phân loại không xác mức độ rủi ro khách hàng; cấp tín dụng dựa cam kết không chắn thiếu tính bảo đảm; tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh, vượt khả lực kiểm soát nguồn vốn ngân hàng; cho vay dựa kiện bất thường xảy 1.2 Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro tín dụng từ NHTM nước 1.3.1 Kinh nghiệm NHTM Singapore Để phòng ngừa khoản nợ xấu phát sinh, NHTM Singapore yêu cầu xây dựng “Danh mục theo dõi” để nhận biết dấu hiệu cảnh báo sớm vấn đề bất ổn tín dụng Với việc quản lý nợ xấu trên, nhìn chung tỷ lệ nợ xấu NHTM Singapore không cao thông thường phát sinh khoản nợ xấu NHTM gần khoản nợ xử lý 1.3.2 Kinh nghiệm NHTM Trung Quốc Khi phân loại khoản tín dụng, NHTM Trung Quốc chủ yếu dựa sở khả trả nợ, dòng tiền thuần, thiện chí trả nợ, TSĐB, trách nhiệm pháp luật toán nợ vay khách hàng, tình hình quản lý tín dụng NHTM,… Trong đó, việc phân loại nợ chủ yếu dựa sở đánh giá khả trả nợ khách hàng, TSĐB nguồn vốn trả nợ thứ yếu Đối với khoản cho vay mới, NHTM xem xét lịch sử giao dịch, tình trạng uy tín khách hàng với ngân hàng khác 1.3.3 Kinh nghiệm NHTM Mỹ Để xử lý nợ xấu, Mỹ thành lập Công ty Tín thác xử lý tài sản quốc gia Hoa Kỳ (The Resolution Trust Company in the United State – RTC) RTC thành lập với mục tiêu: • Tối đa hóa thu nhập ròng từ việc bán tài sản chuyển nhượng • Tối thiểu hóa tác động lên thị trường địa ốc thị trường tài nội địa • Tối đa hóa việc tạo nhà cho cá nhân có thu nhập thấp 1.3.4 Bài học phòng ngừa rủi ro tín dụng cho NHTM Việt Nam Qua kinh nghiệm phòng ngừa RRTD từ NHTM nước, rút số học cho NHTM Việt Nam: Một là, cần có phận riêng xây dựng “danh mục theo dõi” khách hàng tồn vấn đề RRTD tiềm ẩn cần quan tâm khoản nợ vay để nhận biết dấu hiệu cảnh báo sớm vấn đề bất ổn tín dụng 10 Hai là, cần quan tâm khách hàng chủ yếu dựa sở khả trả nợ, dòng tiền thuần, thiện chí trả nợ, TSĐB, trách nhiệm pháp luật toán nợ vay khách hàng Ba là, cần thiết lập môi trường quản lý RRTD cách thích hợp; thực quy trình cấp phát tín dụng ràng; trì phương pháp quản lý, đo lường kiểm soát RRTD chặt chẽ Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN QUẢNG NAM 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP NT Việt Nam- CN Quảng Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamCN Quảng Nam (VCB Quảng Nam) thành lập theo quuyết định số 216/QĐNHNT-TCCB-ĐT ngày 27/04/2006 sở nâng cấp Chi Nhánh cấp hai Tam Kỳ thuộc chi nhánh ngân hàng ngoại thương quảng ngãi thức khai trương vào hoạt động ngày 03/07/2006 VCB Quảng Nam có tổng số cán công nhân viên khoảng 122 người , có cấu tổ chức sau: Ban Giám Đốc, 13 phòng, 02 tổ, có 08 phòng Nghiệp vụ 05 Phòng giao dịch Tất phòng,tổ có mối quan hệ chức với chịu quản lý điều hành Ban giám Đốc 2.1.2 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh VCB Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Đến cuối năm 2010, tổng nguồn vốn huy động chi nhánh đạt 963 tỷ đồng (trong đó, 75% vốn huy động VND, 25% vốn huy động ngoại tệ), tăng 1,3 lần so với cuối năm 2009, tăng gấp 11 lần so với cuối năm 2008, tăng 3,7 lần so với cuối năm 2007 tăng 8,5 lần so với cuối năm 2006 2.1.2.2 Hoạt động cho vay Tổng dư nợ cho vay tính đến cuối năm 2010 đạt 1.608 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với cuối năm 2009, tăng 1,5 lần so với cuối năm 2008, tăng 2,2 lần so với cuối năm 2007 tăng 3,6 lần so với năm 2006 Chất lượng tín dụng ngày cải thiện, tỷ lệ nợ xấu khống chế 1,5% tổng dư nợ Cơ cấu tín dụng tiếp tục điều chỉnh phù hợp với định hướng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Cơ cấu dư nợ cho vay bình quân thành phần kinh tế qua năm: doanh nghiệp lớn chiếm khoảng 66% tổng dư nợ, doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm 19% tổng dư nợ, DNTN cá nhân chiếm 15% Trong thời gian tới, chi nhánh tăng cường tập trung phát triển mảng bán lẻ, phát triển dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ - thành phần động kinh tế, cải thiện cân đối cấu dư nợ cho vay thành phần kinh tế nhằm hướng tới phát triển bền vững, góp phần khai thác tốt tiềm kinh tế địa phương, tạo thêm việc làm cho người lao động 2.1.2.3 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh VCB Quảng Nam 2006-2010 Vietcombank Quảng Nam thức nâng lên Chi nhánh cấp mắt vào hoạt động từ 03/7/2006 đến nay; trình hoạt động kinh doanh có gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, Vietcombank Quảng mang lại kết tăng trưởng vượt bậc hoạt động kinh doanh thành tích đáng kể năm 2010 năm qua (2006-2010) Tổng thu nhập năm 2010 đạt gần 210 tỷ đồng Trong : 12 + Thu nhập từ hoạt động tín dụng : 185 tỷ đồng + Thu nhập lãi : 25 tỷ đồng, chiếm 12%/tổng thu nhập Tổng chi phí năm 2010 là: 175 tỷ Lợi nhuận năm 2010 đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 108% so với năm 2009 2.2 Thực trạng công tác Phòng ngừa hạn chế rủi ro Vietcombank Quảng Nam 2.2.1 Thực trạng công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng triển khai thực NH TMCP Ngoại thương Việt NamCN Quảng Nam 2.2.2.1 Áp dụng mô hình chấm điểm khách hàng phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng NH TMCP Ngoại thương Việt Nam xây dựng mô hình chấm điểm khách hàng để đưa vào ứng dụng toàn hệ thống Mô hình chất lượng: dựa yếu tố 6C - Tư cách người vay (Character) - Năng lực người vay (Capacity) - Thu nhập người vay (Cash) - Bảo đảm tiền vay (Collateral) - Điều kiện khác (Conditions) - Kiểm soát (Control): Mô hình chấm điểm tín dụng cho khách hàng tiêu tiêu chuẩn quốc tế NH TMCP Ngoại thương Việt Nam :Theo mô hình này, để có điểm số đưa đến kết luận có thiết lập tín dụng hay không khách hàng hay có tiếp tục cấp hạn mức tín dụng khách hàng cũ hay không vào báo cáo tài chính, 13 CBTD thực tính điểm hai phần: điểm số tài điểm số phi tài 2.2.2.2 Xây dựng hoàn thiện công cụ quản lý rủi ro Nhằm hạn chế đến mức thấp RRTD, Vietcombank ban hành quy trình phòng ngừa rủi ro, quản lý RRTD Đây văn quan trọng cụ thể hóa nhiệm vụ liên quan công tác phòng ngừa quản lý RRTD, góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn - bền vững công tác tín dụng 2.2.2.3 Biện pháp quản lý tiền vay khách hàng tương đối chặt chẽ Định kỳ hàng năm trước thông qua hội đồng tín dụng, vào đặc điểm tình hình cụ thể đơn vị CBTD phải xây dựng phương án quản lý tiền vay; nguồn thu khách hàng trình Ban Giám Đốc phê duyệt để làm sở ký kết biên thỏa thuận quản lý tiền vay, nguồn thu đại diện khách hàng vay vốn với Vietcombank Quảng Nam 2.2.2.4 Tuân thủ qui định phân loại khoản nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng Vietcombank Quảng Nam thực việc trích lập DPRR theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN 2.2.2 Kết công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam Vietcombank Quảng Nam thực việc phân loại nợ hàng quý theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi bổ sung Quyết định 493/2005/QĐNHNN Tính đến 30/06/2011, trạng thái nợ Vietcombank Quảng Nam có số dư 1.910 tỷ đồng, đó: - Nhóm 1: 1.878 tỷ đồng, chiếm 98,32% tổng dư nợ 14 - Nhóm 2: 24,06 tỷ đồng, chiếm 1,25 % tổng dư nợ - Nhóm 3: 0,748 tỷ đồng, chiếm 0,03% tổng dư nợ - Nhóm 4: 0,434 tỷ đồng, chiếm 0,02% tổng dư nợ - Nhóm 5: 6,758 tỷ đồng, chiếm 0,38% tổng dư nợ 2.3 Những tồn công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam 2.3.1 Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội chưa phát huy tốt vai trò: Tổ kiểm tra giám sát tuân thủ Vietcombank Quảng Nam chưa thực độc lập công tác kiểm tra, việc kiểm tra mang tính hình thức đối phó chủ yếu 2.3.2 Việc quản lý, kiểm tra, giám sát khoản vay lỏng lẻo, chưa kịp thời: Việc kiểm tra trước sau giải ngân chưa trọng Việc quản lý khách hàng, kiểm tra, giám sát khoản vay lỏng lẻo, thực việc kiểm soát sau giải ngân chưa thường xuyên, mang tính hình thức 2.3.3 Về tài sản đảm bảo - Đối với TSĐB hình thành tương lai (kể hình thành từ vốn vay), cán chưa bám sát trình hình thành tài sản để nhận từ khách hàng hợp đồng kinh tế, chứng từ phát sinh trình hình thành tài sản như: hóa đơn, biên lý, biên nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng Bên cạnh đó, tồn nhiều sai sót chủ yêu cán bộ: - Cho vay không quản lý, chấp nguồn thu - Chưa định giá lại theo quy định; giám sát, kiểm tra chưa chặt chẽ để bảo vệ kho hàng cầm cố xuất kho không theo quy định ngân hàng; đề xuất TSĐB khách hàng dư nợ 2.3.4 Về chất lượng cán Một vài cán tín dụng chưa thực qui trình nghiệp vụ Một số cán chưa nắm bắt chế độ, quy chế, quy trình nghiệp vụ 15 nên tư vấn, giúp khách hàng lúng túng, thiếu tự tin, chưa hiệu quả, tiếp nhận, xử lý thông tin chưa kịp thời 2.4 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam 2.4.1 Chưa có thông tin ngành cách đẩy đủ, có hệ thống 2.4.2 Chất lượng thẩm định cho vay chưa đạt yêu cầu 2.4.3 Vi phạm nguyên tắc điều kiện cho vay 2.4.4 Năng lực đội ngũ cán chưa đáp ứng với nhu cầu hội nhập 2.4.5 Rủi ro khâu thẩm định khách hàng, dự án, khoản vay 2.4.6 Rủi ro khâu giám sát tình hình SXKD, tình hình tài 2.4.7 Rủi ro công tác pháp chế Chương GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CN QUẢNG NAM 3.1 Căn định hướng giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam 3.1.1 Mục tiêu - Phát triển hiệu - an toàn - bền vững, đảm bảo cạnh tranh hội nhập 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng Với phương châm phát triển tín dụng hiệu - an toàn - bền vững định hướng tín dụng trọng tâm, xuyên suốt Vietcombank Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 10% 16 Chính sách tín dụng tập trung đầu tư cho vay theo chiều sâu, cho vay vốn trung dài hạn doanh nghiệp đầu tư mới, cải tiến kỷ thuật đổi công nghệ để nâng cao lực sản xuất chất lượng sản phẩm, để tăng khả cạnh tranh thị trường 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Quảng Nam giai đoạn 3.1.3.1 Thuận lợi − Trụ sở Chi nhánh hầu hết PGD nằm vị trí đẹp, thuận lợi so với TCTD địa bàn − Luôn nhận quan tâm, tạo điều kiện tất mặt hoạt động cấp lãnh đạo − Công nghệ đổi cải tiến nhằm mang lại giá trị gia tăng đích thực cho khách hàng − Dưới lãnh đạo BGĐ, chi nhánh xây dựng hệ thống khách hàng lớn đa dạng − Đội ngũ cán trẻ, có trình độ học vấn cao, có ý thức học hỏi - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng Việt Nam nói chung, TCTD nói riêng có nhiều hội phát triển HĐKD 3.1.3.2 Khó khăn Từ bên - Bên cạnh thuận lợi, kinh tế tiếp tục có tồn khó khăn chế quản lý chưa kịp xu đổi ứng phó kịp thời với tác động kinh tế giới - Tình hình thị trường giới giá USD, vàng, giá dầu, giá vật liệu xây dựng, biến động tiếp tục tác động ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung 17 - Tình hình lạm phát dự báo giảm có khả diễn biến phức tạp ảnh hưởng từ biến động thị trường giới phức tạp thị trường nước - Hoạt động ngân hàng tiền tệ yếu tố tiềm ẩn rủi ro, có khả biến hoạt động Hệ thống văn pháp luật chưa đồng thường xuyên thay đổi lĩnh vực tài ngân hàng gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng - Vốn điều lệ tăng tham gia cổ đông bên dẫn đến áp lực quản lý, điều hành, sử dụng vốn an toàn, hiệu ngày tăng - Cạnh tranh hoạt động ngân hàng ngày trở nên gay gắt - Sự cạnh tranh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao gay gắt, dẫn đến việc chảy máu chất xám NH TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung NH TMCP Ngoại thương Việt NamCN Quảng Nam nói riêng Từ nội - Các biến động lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá vàng thời gian qua diễn biến tất yếu kinh tế thị trường tạo nhu cầu phải sử dụng sản phẩm đến khách hàng sản phẩm kỳ hạn tương lai, hoán đổi quyền chọn chưa triển khai Bên cạnh đó, sản phẩm bán lẻ thiếu tính phong phú, đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng cá nhân - Công tác quản trị rủi ro hạn chế (chưa có phương pháp công cụ kỹ thuật, nên thực việc đo lường, lượng hóa cụ thể loại rủi ro) 3.2 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam- CN Quảng Nam 18 3.2.1 Tiếp tục cấu danh mục đầu tư tín dụng hợp lý theo sách tín dụng Ngân hàng Tiếp tục đổi cấu danh mục đầu tư tín dụng theo hướng nâng cao chất lượng tín dụng, lành mạnh nợ hạn; cho vay đầu tư phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, bền vững; mở rộng tăng trưởng tín dụng khu vực kinh tế tư nhân, cá thể, doanh nghiệp nhỏ vừa, hộ SXKD công thương nghiệp, cho vay khu kinh tế động (khu công nghiệp, khu chế xuất), cho vay tiêu dùng Đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng trọng tập trung thẩm định cho vay DN quan hệ làm ăn có hiệu quả, có thị trường ổn định, có khả tàitài sản đảm bảo, quan hệ toàn diện Vietcombank Quảng Nam Thực sách khách hàng, ngành hàng có chọn lọc; ngành hàng kinh doanh có hiệu quả, nâng cao tiêu chuẩn tín dụng 3.2.2 Tiếp tục quản lý chặt chẽ rủi ro toàn danh mục cho vay Việc kiểm soát danh mục cho vay phải đưa nhóm dư nợ không an toàn, có rủi ro chứa đựng nguy mức độ khác Chủ động rà soát lại danh mục khách hàng có, đánh giá thực lực tài chính, khả chịu đựng rủi ro triển vọng kinh doanh khách hàng để cấu ngành hàng, khách hàng có định hướng tín dụng phù hợp Trên sở đánh giá danh mục cho vay, Vietcombank Quảng Nam tiến hành thiết lập danh sách theo dõi Danh sách liệt kê khách hàng chưa phát sinh nợ hạn, chọn lọc từ danh nghiệp xếp loại nợ đủ tiêu chuẩn, chưa có biểu rủi ro cụ thể có nguy xuất rủi ro, tồn rủi ro dạng 19 tiềm ẩn, tình trạng khó khăn thực chưa vi phạm nghĩa vụ với ngân hàng 3.2.3 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm trình tổ chức cho vay • Gia tăng công tác tra, kiểm soát nội • Kiến nghị NH TMCP Ngoại thương Việt Nam xây dựng kênh thông tin ngành để sử dụng cho toàn hệ thống Cụ thể: - Các hệ số đòn cân cho ngành - Tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành - Vòng quay trung bình ngành - Các thông tin định tính với doanh nghiệp • Vietcombank Quảng Nam cần thực liên kết với tổ chức tư vấn pháp luật để hỗ trợ Vietcombank Quảng Nam vấn đề pháp lý doanh nghiệp, pháp lý dự án, pháp lý hợp đồng tín dụng, hợp đồng chấp/cầm cố, hợp đồng tài trợ, vấn đề xử lý TSĐB, • Tiếp tục phân loại, sàng lọc khách hàng định hướng tín dụng hàng quý khách hàng cũ • Xem xét đầy đủ hồ sơ pháp lý dự án trước trình Hội đồng tín dụng, đặc biệt giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất giấy phép xây dựng để làm sở cho việc chấp tài sản • Đối với thẩm định TSĐB như: máy móc, thiết bị có công nghệ tinh vi, đại đòi hỏi CBTD phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật Nhưng đa số CBTD người có trình độ chuyên ngành kinh tế nên công tác thẩm định chưa đạt hiệu Vì vậy, Vietcombank Quảng Nam nên tuyển dụng thêm CBTD có trình độ chuyên môn kỹ thuật, thuê phận có chuyên 20 môn để thực việc thẩm định TSĐB, nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho ngân hàng • Tăng cường giám sát sử dụng vốn vay luồng tiền toán khách hàng 3.2.4 Thực nghiêm túc qui định pháp luật, qui định bảo đảm tiền vay qui trình nghiệp vụ NH TMCP Ngoại thương Việt Nam Chấp hành nghiêm túc chế qui trình nâng cao chất lượng thẩm định, cấp tín dụng, thực nghiêm ngặt nguyên tắc điều kiện tín dụng; thực qui trình thẩm định nhận tài sản bảo đảm tiền vay; đánh giá lại giảm dư nợ tương xứng với vốn tự có, lực SXKD, TSĐB đơn vị cổ phần hóa thực chủ trương cổ phần hóa Thẩm định rủi ro độc lập cần phát huy tốt vai trò, vị trí mình, đánh giá mức rủi ro mạnh dạn đề xuất, kiến nghị Ban Giám Đốc, Hội đồng tín dụng dấu hiệu cảnh báo rủi ro để xử lý; có kiến nghị việc đề xuất giải cho vay bảo đảm an toàn hiệu vốn vay Việc cho vay, giải ngân phải quy định hành 3.2.5 Tăng tỷ trọng cho vay có đảm bảo tài sản Xem xét toàn diện tổng tài sản khách hàng so với giá trị tài sản chấp/cầm cố để loại trừ xem xét tài sản chưa đưa vào ngân hàng Vận động khách hàng bổ sung tài sản kể tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý, tài sản hình thành tương lai, tài sản bảo lãnh khác, Thực biện pháp bổ sung chấp quản lý nguồn thu (nguồn thu phát sinh từ L/C hàng xuất, từ hợp đồng kinh tế, 21 nguồn vốn góp liên doanh, quyền đòi nợ, ) nhằm giám sát nguồn tiền khách hàng Coi trọng thực đầy đủ biện pháp bảo đảm tiền vay khoản vay 3.3.6 Tăng cường quản lý tài sản đảm bảo Việc nhận TSĐB cần thực qui định, nhận chấp/cầm cố tài sản có đầy đủ điều kiện yếu tố pháp lý theo qui định Thực việc công chứng, chứng thực đăng ký giao dịch bảo đảm theo qui định Việc quản lý TSĐB cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Thường xuyên kiểm tra thực tế TSĐB định giá lại TSĐB theo định kỳ để phát kịp thời thay đổi tài sản có giải pháp xử lý Đối với tài sản hình thành tương lai (kể tài sản hình thành từ vốn vay) cần bám sát trình hình thành tài sản để nhận từ khách hàng hợp đồng kinh tế, chứng từ phát sinh nhập kho theo quy định hành Đồng thời, yêu cầu khách hàng hoàn thiện kịp thời giấy tờ pháp lý quyền sở hữu tài sản tài sản hình thành xong 3.3.7 Nâng cao chất lượng quản trị điều hành • Triển khai có hiệu sách khách hàng để giữ mối quan hệ với khách hàng truyền thống có tình hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tình hình tài lành mạnh; tăng thị phần lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao • Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường giám sát, xuyên suốt trình thực nghiệp vụ cấp dưới, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc việc quản trị điều hành phó phòng, CBTD 22 • Tăng cường lực quản trị điều hành • Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát CBTD việc thực thẩm định, kiểm tra trước, sau cho vay • Tổ chức kênh thông tin thông suốt từ Ban Giám Đốc truyền đạt đúng, đầy đủ đến CBTD phản ánh doanh nghiệp trình báo với Ban Giám Đốc kịp thời • Làm tốt công tác quy hoạch cán có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán đủ mạnh năm • Thực hiện, luân chuyển CBTD, lãnh đạo phòng phòng khách hàng phòng khách hàng 3.3.8 Nâng cao lực CBTD, CBTĐ • Chuẩn hóa CBTD CBTD có vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng • Lãnh đạo phòng thường xuyên tổ chức hướng dẫn, học tập qui trình, nghiệp vụ có kiểm tra, giám sát, nhân viên làm việc • CBTD, CBTĐ bám sát qui trình ISO NH TMCP Ngoại thương Việt Nam • CBTD cần tăng cường quản lý khoản vay • Mời chuyên gia pháp lý đến giảng, trao đổi kinh nghiệm tình 3.3.9 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội • Cần phải bổ sung thêm cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng, thẩm định cho Phòng KTKSNB 23 • Có thể tăng cường cán làm trực tiếp từ Phòng Khách Hàng, Phòng thẩm định Phòng QLRR phối hợp kiểm tra (kiểm tra chéo) • Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán Phòng KTKSNB • Phải quy định trách nhiệm ràng cán kiểm soát • Ngoài kiểm tra hồ sơ cần phải thực tế doanh nghiệp để kiểm tra tính xác hồ sơ tình hình hoạt động doanh nghiệp 3.3.10 Đầu tư, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, đại Thúc đẩy phát triển mạnh công nghệ thông tin, đồng thời ứng dụng hiệu công nghệ thông tin việc kiểm soát hoạt động ngân hàng 3.4 Một số kiến nghị với cấp quản lý vĩ mô Ngân hàng Nhà nước 3.4.1 Nâng cấp phát triển CIC, hoàn thiện hệ thống thông tin ngành ngân hàng 3.4.2 Tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 3.4.3 Xây dựng hệ thống phân tích, xếp loại doanh nghiệp thống toàn ngành 3.4.4 Hoàn thiện quy chế phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng xử lý rủi ro 3.4.5 Sử dụng nghiệp vụ phái sinh để quản lý, phòng ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng 24 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng coi mối nguy hiểm lớn hoạt động NHTM giai đoạn Rủi ro tồn ý muốn người, thường gây hậu khó lường thực tế loại trừ rủi ro khỏi môi trường kinh doanh mà phân tích, dự đoán, đo lường tìm nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa, hạn chế tác động rủi ro tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng, Luận văn sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam, mặt tồn cần khắc phục Từ đó, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam thời gian tới, dựa sở quan điểm định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một số nằm tầm định Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, tác giả đề xuất kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững Đề tài viết sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn công tác tín dụng tác giả Tuy nhiên, hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi sai sót- hạn chế định, mong đóng góp ý kiến Thầy, Cô anh, chị đồng nghiệp Qua xin chân thành cảm ơn Thầy TS Nguyễn Hòa Nhân, người tận tình hướng dẫn học viên hoàn thành luận văn này./ ... phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng Ngân hàng Rủi ro tín dụng. .. lý rủi ro tín dụng, từ nêu lên tồn nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam - Đề xuất số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại. .. luận Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Chương 2: Thực trạng công tác Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nhằm phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam CN quảng nam (tt) , Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam CN quảng nam (tt) , Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam CN quảng nam (tt) , 1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP NT Việt Nam- CN Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay