GA Vat ly 9 ky I

63 340 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:25

. dòng i n vào hiệu i n thế hai đầu dây dẫn. II Chuẩn bị: Bộ biến thế nguồn, am pe kế, vôn kế 1 chiều, khoá i n, i n trở mẫu, dây n i, bảng phụ. III Các. mạch gồm hai i n trở mắc n i tiếp là i n trở sao cho v i hiệu i n thế không đ i khi thay i n trở đó cho hai i n trở trên thì cờng độ dòng i n trong
- Xem thêm -

Xem thêm: GA Vat ly 9 ky I, GA Vat ly 9 ky I, GA Vat ly 9 ky I, Các b ớc tiến hành dạy học trên lớp. Công của dòng điện 1, Công của dòng điện, VËn dơng: t õ phỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn