GDDH the gioi va vietnam moi

249 433 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2017, 19:21

... Học tập nước sinh viên Mỹ 27 08/16/17 Các quốc gia SV Mỹ theo học 28 08/16/17 Các hình thức SV Mỹ theo học 29 08/16/17 Các ngành SV Mỹ theo học 30 08/16/17 Các mô hình phân cấp QL GDĐH 31 08/16/17... Mỹ: 27 tỷ đô la Mỹ Anh: 10.2 tỷ bảng Anh Úc: 15 tỷ đô la Úc Canada: tỷ đô Mỹ Đóng góp tài cho GDDH Mỹ 18 08/16/17 Xu hướng biến động SV quốc tế 19 08/16/17 Quốc gia cung ứng SV Quốc tế 08/16/17... 22 08/16/17 Sinh viên quốc tế Anh 23 08/16/17 Sinh viên quốc tế Úc Quốc gia China Malaysia India Vietnam Indonesia S Korea Singapore USA Nepal 10 Saudi Arabia Tỷ lệ (%) 38.7% 6.7% 5.2% 4.5% 3.7%
- Xem thêm -

Xem thêm: GDDH the gioi va vietnam moi, GDDH the gioi va vietnam moi, GDDH the gioi va vietnam moi, Hội nhập quốc tế GDĐH, Khảo sát của HSBC được thực hiện qua mạng vào tháng 12/2013 và tháng 1/2014 đối với 4.592 phụ huynh tại 15 quốc gia trên thế giới., GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM, Những bất cập trong GDĐH, Quốc gia được SV Việt Nam đến học tập (THPT và ĐH, 2013) – 125,000 SV/49 QG, Những điểm ưu tiên trong đổi mới, Đổi mới mục tiêu giáo dục, GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SINGAPORE, Đầu tư cho SV, SV QT học ĐH : 160,735 (2013), Tỷ lệ sinh viên học ở trường tư (2011), Đầu tư cho nghiên cứu và Phát triển (R&D), Dân số: 11,135,576 (2014), GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỤY ĐIỂN, GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ÚC, Quốc gia tiếp nhận SV quốc tế, Hệ thống GDDH Liên bang Nga, Loại hình và số lượng trường ĐH, Số lượng sinh viên, Đầu tư cho GD, GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRUNG QUỐC, GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NEW ZEALAND, GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP, Loại hình đào tạo, GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NHẬT BẢN, Sinh viên Quốc tế học tập ở Nhật Bản, Số lượng và loại hình trường, GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ, GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VƯƠNG QUỐC ANH, Sinh viên quốc tế tại Anh (10.7 tỷ, 2012), GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÁI LAN, Số lượng SV Quốc tế tại Thái Lan, GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHẦN LAN, Studying abroad:13,094 Non-degree: 8,667 Full-degree: 4,427

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay