Xây dựng chiến lược kinh doanh của nhà máy thuốc lá 27 7 đến năm 2015

119 203 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2017, 20:55

... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 1.1 Khái niệm chiến lược xây dựng chiến lược: 1.2 Qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp: ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ NGUYÊN HOÀI Xây dựng chiến lược kinh doanh Nhà máy thuốc 27-7 đến năm 2015 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người... tác giả chọn đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh Nhà máy thuốc 27-7 đến năm 2015 làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu: Như đề cập trên, việc xây dựng chiến lược vấn đề vấn đề quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh của nhà máy thuốc lá 27 7 đến năm 2015 , Xây dựng chiến lược kinh doanh của nhà máy thuốc lá 27 7 đến năm 2015 , Xây dựng chiến lược kinh doanh của nhà máy thuốc lá 27 7 đến năm 2015 , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢCVÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, 2 Qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANHCỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ 27/7, 1 Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 27/7, 2 Phân tích các cơ sở xây dựng chiến lược của nhà máy thuốc lá 27/7, CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆNCHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ 27/7, 2 Xây dựng ma trận SWOT, 5 Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh, Phụ lục : 5Điều tra quốc gia về sử dụng thuốc lá ở Việt Nam, Phụ lục 10Phương pháp tính toán ma trận hình ảnh cạnh tranh, Phụ lục 11Phương pháp tính toán ma trận Space

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay