giao an vat li 10 co ban

78 1,393 10
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:25

Sở giáo dục và đào tạo thanh hoá trờng thpt trần phú giáo án giảng dạy môn vật lớp 10 ban bản ng ời giảng dạy : phạm văn điềng chức vụ : giáo viên vật Tổ: vật lý - hoá - kỹ thuật Năm học 2007 - 2008 ngày soạn 5 / 9 / 2007 ngày dạy / 9 / 2007 phần I. học chơng I Động học chất điểm Bài 1. Chuyển động (tiết 1) I. Mục tiêu. - 1Kiến thức + Trình bày khái niệm chuyển động quỹ đạo + Nêu ví dụ chất điểm vật làm mốc , mốc thời gian + Phân biệt đợc hệ tạo độ và hệ quy chiếu + Phân biệt đợc thời diểm và thời gian,khoảng thời gian - 2 Kỹ năng + Cách xác định vị trí chất điểm trên đờng cong và trên mặt phẳng + Giải bài toán đổi mốc thời gian II. Chuẩn bị . Giáo viên xem sách giáo khoa lớp 8 đã học những gì ? lấy một ssố thí đụ chuyển động Học sinh Ôn lại kiến thức lớp 8 III. Tiến trình dạy học Hoạt động 1 ( 5 phút ) Ôn lại kién thức chuyển động học Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Trả lời Chuyển động học là sụ thay đổi vị trí của vật so với vật làm mốc - Chúng ta đã học những gì về chuyển động học lớp 8 - Làm thế nào biết vật đang chuyển động Hoạt động 2 (20 phút ) Ghi nhận các khái niệm . chât điểm quỹ đạo. chuyển động Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Đọc sách trả lời Sự thay đổi của vật đó so với vật khác theo thời gian - Ghi nhận các khí niệm châtđiểm - Trả lời c1. Khi vật đợc coi là chất điểm khối lợng vật tập trung ở chất điểm - Trả lời: Quỹ đạo là tập hợp tất cả các điểm khi vật chuyển động tạo ra 1. Chuyển động là ? 2. Chất điểm ? phân tích các khái iệm chất điểm - Yêu cầu học sinh trả lời c1 3. Khái niệm quỹ đạo ? - lấy ví đụ trong thực tế quỹ đạo khác nhau? Hoạt động 3 (15 phút ) Tìm hiểu cách khảo sát một chuyển động Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Vật làm mốc đợc coi là đứng yên so với vật chuyển động - Ví dụ - Quan sát h 11 chỉ ra vật làm mốc - Đọc c 2 trả lời - Muốn xác định vị trí vật trong không gian + Chọn chiều dơng trên trục toạ độ + Hình chiếu vị trí vật lên trục toạ độ ta xác định đợc toạ độ vật - Mốc thời gian là thời điẻm bắt đầu tính thời gian khi vật chuyển động. Muốn thế ta phải dùng đồng hồ - Thời điểm là thời gianvật ở toạ độ nhất định tính từ mốc thời gian - Thời gian là khoảng thời gian vật chuyển động từ vị trí này đến vị trí khác II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian 1. Vật làm mốc và thớc đo - Tù hình vẽ 11 sgk chỉ ra vật làm mốc - Trả lời ch 2 2. Hệ toạ độ - Làm thế nào xác định vị trí của vật tren quỹ đạo và trong không gian bằng vật làm mốc và hệ toạ độ ? - Dùng thớc đo - Trả lời ch3 III. Cách xác định thời gian trong chuyển động 1. Mốc thời gian và đồng hồ 2. Thời điểm và thời gian - Từ bảng 11 cho biết thời điểm tàu đến và thời gian tàu chạy từ ga nọ đến ga kia - Trả lời câu hỏi 4 IV. Hệ quy chiếu - Vật làm mốc gắn với hệ trục toạ độ - Mốc thời gian và đồng hồ Hệ quy chiếu gồm những yếu tố nào? Hoạt động 4. Củng cố và ra bài tập Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Nhắc lại kiến thức toàn bài - ghi bài tập về nhà - Hớng dẫn học sinh khái quát lại toàn bài - Ra bài tập về nhà Những điều lu ý Trả lời câu hỏi Trong sgk (đáp án) C 5.(D) ,C 6 (C) , C 7 (D) , C 8 (kinh độ và vĩ độ ) C 9 Lúc 5h 15 phút kim phút nằm cách kim giờ một cung là: s = 3/8 Mỗi giây kim phút đuổi kịp kim giờ một cung là = 3600.6 11 3600.12 2 3600 2 = Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ T = s = 12 11 100.8 = phút 16,36 giây Cách 2: Gọi t là thời gian kim phút đuổi kịp kim giờ ( t phút) Quãng đờng kim phút đi trong thời gian (t - 10 ) phút là (t -10 )s/60 = s 1 Quãng đờng kim giờ đi trong t phút là: t. s/720 = s 2 Quãng đờng kim giờ đi trong 15 phút là 15. s/720 = s 3 Ta : S 1 = S 2 + S 3 suy ra t = 12 phút 16,36 giây Ngày soạn 5 / 9 / 2007 Ngày dạy / 9 / 2007 Bài 2. Chuyển động thẳng đều (tiết2) I. Mục tiêu. - Kiến thức Nêu đợc định nghĩa chuyển động thẳng đều.Viết đợc phơng trình chuyển động thẳng đều và giải bài tập . Vẽ đợc đồ thị x,t - Kỹ năng Vận dụng đợc công thức tính đờng đi và phơng trình chuỷên động để giải các bài tập về chuyển động thẳng đều - Vẽ đồ thị toạ độ và thời gian - Thu thập các thông tin xác định vị trí và thời điểm xuất phát, vị trí và thời điểm và gặp nhau thời điểm chuyển động trong thực tế. II. Chuẩn bị. Gv. - Đọc phần tơng ứng sgk 8 - hs trả lời - Chuẩn bị đồ thị toạ độ h22 phục vụ trình bày của giáo viên và hs - Chuản bị bài tập về chuyển động thẳng đều đồ thị toạ độ khác nhau Hs ôn lại kiến thức hệ toạ độ , hệ quy chiếu III.Tiến trình dạy học Hoạt động 1 (5 phút) Ôn lại kiến thức chuyển động thẳng đều Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Công thức vận tốc và quãng đờng đi đợc THCS - Đặt câu hỏi giúp học sinh ôn lại kiến thức cũ Hoạt động 2(5 phút) Ghi nhận khái niệm vận tốc trung bình chuyển động thẳng đều, đờng đi trong chuyển động thẳng đều Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Sự thay đổi vị trí của chất điểm từ toạ độ M 1 đến toạ độ M 2 toạ độ x 1 và x 2 12 xxx = vận tốc trung bình=s/t - Quãng đờng đI đợc trong chuyển động thẳng đều S = v tb t = vt - Mô tả sự thay đổi vị trí của chất điểm h 22 - Xác định đờng đi của chất điểm - tính vận tốc trung bình - ý nghĩa của vận tốc trung bình - hs đọc sgk suy ra công thức đờng đi - nhận xét từ công thức Hoạt động 3 (!0 phút ) Lập phơng trình chuyển động thẳng đều Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Làm việc theo nhóm xây dựng phơng trình vị trí chất điểm - Giải các bài toán với toạ độ ban đầu x 0 với vận tốc ban đầu đấu khác nhau - Nêu và phân tích bài toán xác định vị trí của chất điểm trên trục toạ độ đã cho trớc - Neu và phân tích khái niệm phơng trình chuyển động - Lấy ví dụ khác nhau dấu x 0 và v Hoạt động 4 (15 phút) Vẽ đồ thị và thời gian Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Lập nhóm vẽ đồ thị (x,t) - Nhận xét chéo - Yêu cầu lập bảng (x,t) và vẽ đồ thị - thảo luận - Nhận xét kết quả của nhóm Hoạt động 5 (5 phút) Vận dụng củng cố Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Xác định thời điểm và vị trí gặp nhaucủa hai chất điểm chuyển động trên cùng một trục toạ độ - Vẽ hình - Hớng dẫn học sinh viết phơng trình toạ độ của hai chất điểm trên cùng một hệ trục toạ độ cùng mốc thời gian - Nhấn mạnh khi hai chất điểm gặp nhau đồ thị giao nhau Hoạt động 6 (2 phút ) Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Kiến thức về chuyển động thẳng đều - Bài tập về nhà 2.1,2.4, 2.7 , 2.9 , 212 sbt - đọc trớc bài sau Ngày soạn 5 / 9 / 2007 Ngày dạy / 9 / 2007 Bài tập ( tiết 3) I. Mục tiêu Kiến thức - Nắm đợc khái niệm hệ quy chiếu - Biết sử dụng công thức chuyển động thẳng đều , Vẽ đồ thị toạ độ theo thời gian Kỹ năng Vận dụng thành thạo các công thức và cách vẽ đồ thị II. Chuẩn bị GV. Các bài tập và giáo án HS. Đọc bài cũ ở nhà III. Tiến trình dạy học Hoạt động1( 35 phút)( làm các bài tập trong sách giáo khoa Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Học sinh xem các câu hỏi và bài tập nào cha hiểu thắc mắc để cả lớp cùng trao đổi - Câu 6 trả lời câu đúng D, câu 7 câu sai là D, Câu 8 là B - Bài 9. Học sinh trao đổi nhóm đa ra các kết quả khác nhau ,Công thức đờng đI , phơng trình toạ độ Và đồ thị x,t . Dựa vào đồ thị xac định toạ độ thời điểm gặp nhau Giới thiệu các bài tập ytong sgk , gợi ý câu đúng , hoặc sai Cho học sinh đọc bài tập 9(15) SGK Phân tích Gốc toạ độ , gốc thời gian ,phơng trình chuyển động Cho một học sinh lên bảng vẽ đồ thị Gợi ý dựa vào đồ thị xác điịnh vị trí và thời gian đuổi kịp xe - Đọc SGK câu 10 - Đa ra cách viết công thức dựa trên thuyết đã - Thảo luận Đua ra đáp án Các nhóm nhận xét đáp án - Học sinh vẽ đò thị - Xác định thời điểm gặp nhau - Cùng gv kiểm tra két quả bằng phép tính - Cho học sinh là bài tập 10 SGK Gọi học sinh đọc bài tập Cho học sinh thảo luận nhóm đa ra phơng án giảI quyết - Viết công thức quãng đờng đi đợc khi chuyển động trên cả hai đoạn đờng trên -Vẽ đò thị x,t trên cả hai đoạn đờng , Cho biết thời điểm gặp nhau Hoạt động 2 ( 5 phút) Chú ý các nội dung ghép đôi Làm câu hỏi 11và câu hỏi 2.1 SBT, khi còn thời gian Hoạt động3 (5 phút). Cũng cố và cho bài tập về nhà Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Xem lại các bài tập đã làm , thắc mắc vấn đề còn cha hiểu - Ghi câu hỏi về nhà - Cũng cố lại cho học sinh -Giao bài tập về nhà Ngày soạn 5 / 9 / 2007 Ngày dạy / 9 / 2007 Bài 3 (2 tiết ) chuyển động thẳng biến đổi đều (tiết 4,5) I. Mục tiêu Kiến thức - Viết đợc biểu thức định định nghĩa và vẽ đợc biễu diễn của véc tơ vận tốc tức thời , nêu đợc các đại lợng vật lý trong biểu thức - Nêu đợc định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều . Nhanh dần đều và chậm dần đều - Viết đợc phơng trình của vận tốc nêu đợc ý nghĩa của các đại lợng vật lý trong phơng trình và trình bày rõ về mối tơng quan về dấu và chiều của vận tốc và gia tốc trong chuyển động đó . - Viết đợc công thức tính và nêu đợc đặc điểm về phơng chiều và dộ lớn của gia tốc trong chuyển động biến đổi - Viết đợc côngthức tính đờng đi và phơng trình chuyển động biến đổi nói đúng đợc dấu của các đại lợng trong công thức và phơng trình đó - Xây dựng đợc công thức tính gia tốc theo vận tốc và đờng đi trong chuỷen động biến đổi Kỹ năng Giải đợc các bài tập đơn giản về chuyển động biến đổi II. Chuẩn bị Giáo viên : Một máng nghiêng dài chừng 1m Một đờng kính khoảng 1cm hoặc nhỏ hơn, một đồng hồ bấm giây (đồng hồ hiện số) Học sinh : Ôn lại kiến thức về chuyển động thẳng đều III. Tiến trình dạy học (Tiết 1) Hoạt động 1( 10 phút ) Ghi nhận các khái niệm chuỷên động thẳng biến đổi , véc tơ vận tốc tức thời Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Ghi nhận đai lợng vận tốc tức thời và cách biểu diễn véc tơ vận tốc tức thời - Trả lời câu hỏi 1,2 - Ghi nhận các định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều - Nêu và phân tích đại lợng vận tốc tức thời và véc tơ vận tốc tức thời - Nêu và phân tích định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi Hoạt động 2 (15 phút) Tìm hiểu về gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Xác định độ biến thiên vận tốc và công thức tính gia tốc trong CĐTNDĐ - Ghi nhận đơn vị của véc tơ gia tốc - Biểu diễn véc tơ gia tốc -Gợi ý CĐTND Đ vận tốc tăng đèu theo thời gian - Nêu và phân tích định nghĩa gia ttốc - Chỉ ra gia tốc là đại lợng véc tơ và đợc xác định theo độ biến thiên véc tơ vận tốc Hoạt động 3. ( phút) Xây dựng và vận dụng công thức trong chuyển động ND Đ Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - - Xây dựng công thức tính vận tốc trong chuyển động ND Đ - Trả lời câu h3,4 - Nêu và phân tích bài toán xác định vận tốc khi biết gia tốc của CĐTND Đ - Yêu cầu vẽ đồ thị vạn tốc - thời gian của CĐND Đ. Gợi ý giống cách vẽ đồ thị CĐT Đ. Hoạt động 4. ( phút ) Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Yêu cầu học sinh chuẩn bị bài sau Tiết 2 Hoạt động 1 ( phút ) Xây dựng các công thức của CĐND Đ. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Xây dựng công thức đờng đi và trả lời câu hỏi Nêu và phân tích công thức tính vận tốc trung 5 - Ghi nhận công thức vận tốc và gia tốc và đ- ờng đi - Xây dựng phơng trình chuyển động bình trong CĐTND Đ - Lu ý mối quan hệ không phụ thuộc thời gian - Gợi ý toạ độ của chất điểm x = x 0 + s Hoạt động 2 ( phút) Thí nghiệm tìm hiểu chuển động TĐ Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Xây dựng phơng án để xác định chuyển động của hòn bi lăn trên máng nghiêng phải là chuyển động thẳng đều không - Ghi lại kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét về chuyển động của hòn bi - Giới thiệu bộ dụng cụ - Gợi ý chọn x 0 = 0 và v 0 = 0 để phơng trình chuyển động đơn giản - Tiến hành thí nghiệm Hoạt động 3. ( phút ) Xây dựng các công thức của chuyển động TCD Đ Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Xây dựng công thức tính gia tốc và cách biểu diễn gia tốc trong chuyển động cd đ - Xây dựng công thức tính vận tốc và vẽ đồ thị v-t - Xây dựng công thức tính đờng đi và phơng trình chuyển động - Gợi ý CĐTCD Đ vận tốc giảm đều theo thời gian - So sánh đồ thị vận tốc theo thời gian của CĐND Đ và CĐCD Đ Hoạt động 4 ( phút) Vận dụng củng cố Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Trả lời c7,8 - Lu ý dấu của các đại lợng trong công thức Hoạt động 5. Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tạp về nhà - Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Yêu cầu học sinh chuẩn bị bài sau Ngày soạn 7 / 9 / 2007 Ngày dạy / 9 / 2007 Bài tập ( tiết 6) A. Mục tiêu Kiến thức - Nắm lại các công htức dã học :gia tốc vận tốc , đờng đi, toạ độ Kỹ năng - Rèn luyện cách vận dụng công thức ,cách vẽ đồ thị B. Chuẩn bị GV. Các bài tập và các phng pháp giảI bài tập cách vẽ đồ thị HS. Xem lại những công thức đã học C. Tiến trình dạy học Hoạt động 1 (5 phút) kiểm tra bài cũ Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Lên bảng viết công thc và vẽ đồ thị cho trờng hợp vận tốc - Ra câu hỏi cho học sinh lên bảng vẽ đồ thị vận tốc và thời gian trong CĐTBĐ Đ Hoạt động 2 (30 phút) Cho học sinh làm các bài tập trong sách giáo khoa Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Học sinh đọc sgk trả lời câu hỏi 9,10,11 Đáp án c9 (D) c10 (C) C11(D) - Đọc SGK ,tóm tắt các giá trị - Thảo luận nhóm,tính toán kết quả Đổi đơn vị ,tính gia tốc Tính quãng đờng đi đợc - Đọc SGK Tóm tắt các giá trị trong bài toán , đổi đơn vị đại lợng bằng không khi vật dừng lại vận tốc băng không Để tính gia tốc cần v,v 0 ,t,t 0 . - Gợi ý để học sinh làm các bài tập 9,10,11 trong sách - Cho học sinh đọc câu 12 Chú ý đổi đơn vị Tính gia tốc khi biết t,v,v 0 Tính đờng đI khi biết t,a,v 0 - Cho học sinh đọc bài tập 15 SGK Gợi ý tóm tắt, đổi đơn vị Lu ý khi vật dừng lại đại lợng nào bằng không? Tính thời gian chuyển động càn đại lợng nào ? Chuyển động đó là chuyển động gì ? Cho học sinh thể vẽ đồ thị vận tốc của chuyển động Hoạt động 3(5phút) Cũng cố và vận dụng Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Học sinh lên làm dới sự hớng dẫn của giáo viên - Cho học sinh làm bài tập tơng tự 14,15 SGK Hoạt động 4 (5phút) Nhiệm vụ về nhà Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tạp về nhà - Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Nêu cau hỏi và bài tập về nhà - Yêu cầu học sinh chuẩn bị bài sau Ngày soạn 9 / 9 / 2007 Ngày dạy / 9 / 2007 Bài 4. ( tiết 7 ) Sự rơi tự do I. Mục tiêu 1.Kiến thức Trình bày , nêu ví dụ và phân tích đợc khái niệm về rơi tụ do - Phát biêu đợc định luật rơi tự do - Nêu đợc đặc điểm của rơI tự do 2. Kỹ năng - GiảI đợc các bài toán về rơi tự do - Đa ra những ý kiến nhận xét về hện tợng trong thí nghiệm sơ bộ về rơi tự do II. Chuẩn bị . Giáo viên - Chuẩn bị những dụng cụ thí nghiệm đơn giản trong 4 thí nghhiệm mục 1 + Một vài hòn sỏi +Một vài tờ giấy phẳng nhỏ +Một vài bi xe đạp , miếng giấy bìa mỏng trọng lợng lớn hơn trọng lợng hòn bi +Chuẩn bị sợi dây dọi và vòng kim loại thể lồng vào hòn bi để làm thí nghiệm phơng thẳng đứng Học sinh Ôn lại những bài chuyển động thẳng BĐĐ III. Tiến trình dạy học Tiết 1 Hoạt động 1 (phút ) Tìm hiểu sụ rơi tự do trong không khí Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nhận xét sơ bộ về rơi tự do của các vật khác nhau trong không khí Kiểm nghiệm sự rơi trong không khí của các vật ,cùng khối lợng khác hình dạng , cùng kích thớc khác khối lợng Ghi nhận các yếu tố ảnh hởng đến sự rơi của các vật trong không khí Tiến hành các thí nghiệm 1,2,3,4. Yêu cầu HS quan sát Yêu cầu nêu dự đoán kết quả trớc mỗi thí nghiệm và nhận xét sau thí nghiệm Kết luận về rơi của các vật trong không khí Hoạt động 2. (phút) Tìm hiểu sự rơi trong chân không Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Dự đoán sự rơi của các vật khi không ảnh h- ởng của không khí Nhận xét về cách loại bỏ ảnh hởng của không khí trong thí nghiệm của Niu tơn và Ga li lê Trả lời câu hỏi 2 Mô tả thí nghiệm ống niu tơn và thí nghiệm của galilê Đặt câu hỏi , nhận xét câu trả lời Định nghĩa rơi tự do Hoạt động 3 ( phút ) Chuẩn bị phơng án tìm đặc diểm của chuyển động rơi tự do Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Chứng minh dấu hiệu nhận biết một CĐTNDĐ hiệu quãng đờng đi đợc giữa hai khoảng thời gian bàng nhau liên tiếp là một hằng số Gợi ý sử dụng công thức đờng đi của chuyển động TNDĐ cho các khoảng thời gian liên tiếp để tính đợc 2 ).( tas = Hoạt đông 4 (phút ) Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Ghi câu hỏi và bài tập về nhà Những chuẩn bị cho bài sau Nêu câu hỏi và bài tập về nhà Yêu câu chuẩn bị bài sau Tiết 2 Hoạt động 1 ( phút) Tìm hiểu các đặc điểm của chuyển động rơitự do Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nhận xét về các đặc điểm của chuyển động rơi tự do Tìm hiểu phơng án xác định phơng chiều của chuyển động rơitự do Làm việc nhóm trên ảnh hoạt nghiệm để rút ra tính chất của chuyển động rơi tự do Yêu câu học sinh xem sgk Hớng dẫn xác định phơng thẳng đứng của dây dọi Giới thiệu phơng án chụp ảnh hoạt nghiệm Gợi ý dấu hiệu nhận biết chuyển động thẳng đều Hoạt động 2 ( phút ) Xây dựng và vận dụng các công thức của chuyển động rơitự do Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Xây dựng công thức vận tốc và đờng đi trong chuyển động rơi tự do Làm bài tập 7,8,9 SGK Gợi ý áp dụng công thức NDD cho vật rơi tự do không vận tốc đầu Hớng dẫn : g h tgth 2 2 1 2 == Hoạt động 3 ( phút ) Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Ghi câu hỏi và bài tập về nhà Những chuẩn bị cho bài sau Nêu câu hỏi và bài tập về nhà Yêu cầu chuẩn bị bài sau Ngày soạn 11 / 9 / 2007 Ngày dạy / 9 / 2007 Bài tập (tiết 8) A. Mục tiêu Kiến thức -Nắm đợc thế nào là sự rơI tự do, đặc điểm của rơI tự dogia tốc rơI tự do Kỹ năng - Vận dụng thành thạo các c0ông thức của rơI tự do B. Chuẩn bị GV: Các bài tập trong SGK và bài tập trong SBT HS: Chuẩn bị và học các công thức trong bài C. Tiến trình dạy học Hoạt động 1 (5 phút ) Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi Chú ý giá trị gia tốc không đổi tại một vị trí trên trái đất - Cho học sinh câu hỏi bài cũ, viết các công thức của rơi tự do và nói rõ các đại lợng trong công thức Hoạt động 2 (30 phút) Hớng dẫn học sinh làm các bài tập trong SGK Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Dọc SGK trả lời câu hỏi7,8,9 Đáp án đúng C7(D) C8(D) C9(D) - Học sinh thảo luận vận dụng công thức 2 . 2 1 tgs = g s t 2 = - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi Tơng tự câu 10 - Học sinh lên làm bài tập 12 - Cho học sinh đọc các câu hỏi 7,8,9và trả lời theo nhóm - Yêu cầu Học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 10 - Thảo luận nhóm trả ời câu 11 Gợi ý vận dụng công thức đơng đI chú ý quãng đờng đI là 2 lần chiều cao giếng sâu -Gợi ý đẻ học sinh làm bài 12chú ý rút ra từ công thức đờng đi Hoạt động 3 (5 phút) Vận dụng cũng cố Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Học sinh chú ý các công thức về rơi tụ do -Làm thêm các bài tập ở SBT, và nhắc nhở chú ý [...]... phơng ngang ox, theo phong oy Gốc thời gian là lúc thả bom Chuyển động theo phơng ox là chuyển dộng thẳng h đều ax = 0 Vx = 720 km/h = 200 m/s X = 200.t Chuyển động theo phong oy là chuyển động nhanh x dần đều với gia tốc g = 10 m/s2 y Ay = 10 m/s2 V0y = 0 Y = 1/2 g.t2=5 t2.=h t= 100 00 = 50 s x =200.50 5 =100 00m = 1km Bài tập 6.áp dụng công thức t= 2h = g Yêu câu học sinh làm bài tập 6 trang 88 Gợi... xuống Thời gian vật rơi tới mặt đất là bao nhiêu? A 2,1 s B 3 s C 4,5 s D 9 s 9 Một xe đạp đang chạy với vận tốc 40 km/h trên một vòng tròn đua bán kính 100 m Độ lớn của gia tốc hớng tâm là bao nhiêu? A 0,11 m/s2 B 0,4 m/s2 C 1.23 m/s2 D 2 m/s2 10 Một chiếc xà lan đang chạy xuôi dòng sông từ A đến B mất 3 giờ Biết A cách B 36 km Nớc chảy với vận tốc 4 km/h Vận tốc tơng đối của xà lan đối với nớc... của chuyển động ném ngang ngang Xác định tầm ném xa Hớng dẫn li n hệ giữa thời gian và chuyển động Vận dụng trẩ lời C2 thành phần Hớng dẫn trình bày về ý nghĩa thực của tầm ném xa trong chuyển động ném ngang Hoạt động 4 (5 phút) Thí nghiệm kiểm chứng Quan sát thí nghiệm và trả lời C3 về mục đích Tiến hành thí nghiệm cuả thí nghiệm Yêu cầu học sinh trả lời C3 Hoạt động 5 ( 5 phút) Giao nhiệm vụ về nhà... t D Một cái pít tông đang chạy đi chạy lại trong một xi lanh 5 Điều nào khẳng định dói đây chỉ đúng cho chuyển động nhanh dần đều ? A Gia tốc của chuyển động không đổi A E 0 B Chuyển động véc tơ gia tốc không đổi C Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian D Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian 6 Một chiếc xe đang chạy với vận tốc 12 km/h bổng hảm phanh chuyển động thẳng chậm... lực căng truyền chuyển động cho vật khi không dây treo thì vật chuyển động nhanh dần xuống dới độ lớn lực căng bằng bao nhiêu? T = P sin = mg sin = 2.9,8 sin 30 0 = 9,8 N Phản lực của mặt phẳng ngang N = P cos = m.g cos = 2.9,8 3 N 2 Bài 7 do hai lực đặt lên hai mặt phẳng đỡ bằng nhau N = P cos 45 0 = 2 .10 2 = 10 2 = 14 N 2 Gợi ý học sịnh phân tích độ lớn lực phản lựctừ đó suy ra áp lực Chọn... chuyển Xác định vận tốc thành phần ban đầu bằng cách động thành phần chiếu véc tơ vận tốc lên các trục toạ độ Viết các phơng trình chuyển động cho mỗi chuyển động thành phần Hoạt động 3 (10 phút) Xác định chuyển động tổng hợp Viết phơng trình quỹ đạo của chuyển động ném Hớng dẫn các phơng trình chuyển động thành ngang phần rút ra li n hệ giữa hai tạo độ Xác định thời gian chuyển động của vật ném Trình... thì vật trọng lợng đợc tính bằng công thức nào? m.M ( R) 2 xét tỉ sốcủa trọng lợng? Pđ 10 = = 2,5 N Chọn đáp án B 4 4 đáp án đúng của câu hỏi(A) Câu 6 P =G Kết quả? YC Làm bài tập 5 Hớng dẫn làm bài tập và chọn đáp án? m.M 7,37 .10 22.6 .10 24 = 6,67 .10 11 = 2,04 .10 20 N Hớng dẫn học sinh làm bài tập7 ( R) 2 (38 .10 22 ) 2 Làm bài tập 7 a/ khi ở trái đất P = m.g = 75.9,8 = Khi ở các vị trí khác nhau... chuẩn bị cho bài sau Ngày soạn 15 / 10 / 2007 Ngày dạy / 10 / 2007 Tiết 19 Kiểm tra I khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu đúng 1 Hoà nói với bình : " Mình đi mà hoá ra đứng; Cậu đứng mà hoá ra đi! " Trong câu nói này thì vật làm mốc là ai A Hoà B Bình C Cả Hoà lẫn Bình D Không phải Hoà cũng không phải Bình 2 Một chiếc xe đạp đang chạy đều trên một đờng thẳng nằm ngang Điểm nào dới đây của bánh xe sẽ... tắc hoạt động của đồng hồ đo thời gian hiện số và công tắc đóng ngắt và cổng quang điện - Vẽ đợc đồ thị mô tả sự thay đổi vận tốc của vật theo thời gian và quãng đờng s theo t Từ dó rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do là chuyển dộng thẳng nhanh dần đều Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng thực hành Thao tác kéo léo để đo đợc chính xác quãng đờng s và thời gian rơi tự do của vật trên những quãng... sinh - Đồng hồ đo thời gian hiển thị số - Hộp công tắc đóng ngắt mạch điện một chiều cấp cho nam châm điện và bộ đếm thời gian - Nam châm điện N - Cổng quang điện E - Trụ hoặc viên bi là vật rơi tự do - Quả dọi - Gíá đỡ thẳng đứng vít điều chỉnh thăng bằng - Hộp đựng cát khô - Giấy kẻ ô ly để vẽ đồ thị - Kẻ bảng sẵn ghi số li u theo mẫu trong bài 8 III.Chuẩn bị Hoạt động1 ( 10 phút) Hoàn chỉnh . Sở giáo dục và đào tạo thanh hoá trờng thpt trần phú giáo án giảng dạy môn vật lí lớp 10 ban cơ bản ng ời giảng dạy : phạm văn điềng. mốc thời gian - Thời gian là khoảng thời gian vật chuyển động từ vị trí này đến vị trí khác II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian 1. Vật làm
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an vat li 10 co ban, giao an vat li 10 co ban, giao an vat li 10 co ban, Mục tiêu. Chuẩn bị . Tiến trình dạy học Hoạt động 1 5 phút Ôn lại kién thức chuyển động cơ học, Mục tiêu. Chuẩn bị., Chuẩn bị Tiến trình dạy học Hoạt động1 35 phút làm các bài tập trong sách giáo khoa Mục tiêu, ChuÈn bÞ ChuÈn bÞ, Mục tiêu Chuẩn bị Tiến trình dạy học Hoạt động 1 5 phút Kiểm tra bài cũ, Mơc tiªu, Mục tiêu Mục tiêu Chuẩn bị khoanh tròn chữ cái đứng tr ớc câu đúng, Chuẩn bị Tiến trình dạy học, Mục tiêu Chuẩn bị, Chuẩn bị Tiến trình dạy học Mục tiêu Chuẩn bị. Tiến trình dạy học, ChuÈn bÞ. ChuÈn bÞ., Tiến hành hoạt động dạy học. Hoạt động của học sinh, ChuÈn bÞ. ChuÈn bÞ, Chuẩn bị. Tiến hành hoạt động dạy học. Hoạt động của học sinh, Chuẩn bị. Tiến hành hoạt động dạy học. Hoạt động của học sinh, Tiến trình dạy học, Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: Ph ơng pháp dạy học Tiến trình dạy học:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn