Cac dang bai tap phan ancol

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 22:56

tài liệu hóa 12 chuyên đề ancol giúp các bạn tổng hợp và ôn lại kiến thức cần nhớ xuyên suốt trong quá trình ôn tập, và luyện thi trung học phổ thông quốc gia. Nâng cao khả năng xử lý các bài tập một cách nhanh chóng, chúc các bạn thành công. Bài tập phần ancol Dạng 1: Phản ứng cháy (oxihoa hoàn toàn) Cõu 1: Cht X l mt ancol khụng no n chc, phõn t cú mt liờn kt ụi t chỏy hon ton 1,45g X phi dựng va ht 2,24 lớt O (ktc) X l A propan-1-ol B Prop-1-en-2-ol C Propenol D But-1-en-3-ol Cõu 2: (ĐHKA 2009)Cho hn hp X gm hai ancol a chc, mch h, thuc cựng dóy ng ng t chỏy hon ton hn hp X, thu c CO2 v H2O cú t l mol tng ng l : Hai ancol ú l A C2H5OH v C4H9OH B C2H4(OH)2 v C3H6(OH)2 C C3H5(OH)3 v C4H7(OH)3 D.C2H4(OH)2 v C4H8(OH)2 Cõu 3: t chỏy hon ton 5,3 gam hh ancol no, n chc l ng ng k tip thu c CO v H O Dn hh ny qua nc vụi d thu c 25 gam kt ta CTPT v % s mol ca chỳng l A CH OH: 25% v C H OH: 75% B C H OH: 50% v C H OH: 50% C C H OH: 33,3% v C H OH: 66,7% D C H OH: 75% v C H 11 OH: 25% Cõu 4: t chỏy hon ton 0,1 mol C H H ri hp th ton b sn phm chỏy vo bỡnh cha 75 ml dd Ba(OH) 2 M Tng lng mui thu c sau phn ng l? A 32,65g B 19,7g C 12,95g D 35,75g Cõu 5: t ancol A Dn ht sm phm chỏy vo bỡnh ng dd Ca(OH) d; thy cú gam kt ta v lng bỡnh tng 2,04 gam Vy A l: A CH OH B C H OH C C H OH D C H OH Cõu 6: (ĐHKB 2007) X l mt ancol (ru) no, mch h t chỏy hon ton 0,05 mol X cn 5,6 gam oxi, thu c hi nc v 6,6 gam CO2 Cụng thc ca X l : A C2H4(OH)2 B C3H7OH C C3H5(OH)3 D C3H6(OH)2 Cõu 7: t 11g hp cht hu c X c 26,4g CO v 5,4 g nc, biét M
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac dang bai tap phan ancol, Cac dang bai tap phan ancol, Cac dang bai tap phan ancol

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay