Hình Học 7 | ôn tập chương 3 | Phạm ngọc Hưng

13 54 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 22:31

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giácQuan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếuQuan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giácTính chất ba đường phân giác của tam giácTính chất ba đường trung trực của tam giácTính chất ba đường cao của tam giác ÔN TẬP CHƯƠNG Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác Quan hệ đường vuông góc đường xiên, đường xiên hình chiếu Quan hệ ba cạnh tam giác ÔN TẬP CHƯƠNG Tính chất ba đường trung tuyến tam giác Tính chất ba đường phân giác tam giác Tính chất ba đường trung trực tam giác Tính chất ba đường cao tam giác Bảng tổng kết kiến thức cần nhớ µ >C µ ⇔ AC > AB B µ =C µ ⇔ AC = AB B A∉d AH đường vuông góc AB đường xiên ⇒ AB > AH A ∉ d; B ∈ d; C ∈ d; AH ⊥ d  AB > AC ⇔ HB > HC ⇒  AB = AC ⇔ HB = HC A, B, C bất kì, có AB + AC > BC Hoặc AB + AC = BC ⇔ A nằm B C Bảng tổng kết kiến thức cần nhớ đường trung tuyến đồng quy trọng tâm G đường cao đồng quy trực tâm H GA GB GC = = = DA EB FC 3 đường trung trực đồng quy điểm O đường phân giác đồng quy điểm I điểm O cách đỉnh điểm I cách cạnh OA = OB = OC   Điểm O tâm đường tròn ngoại tiếp ABC IK = IM = IL   Điểm I tâm đường tròn nội tiếp ABC Bảng tổng kết kiến thức cần nhớ Tam giác ABC cân A ⇔ Hai bốn đường sau trùng nhau: đường trung Nếu tam giác ABC trọng tâm, trực tâm, điểm cách ba đỉnh trực cạnh BC, đường trung tuyến, đường cao đường phân giác điểm (nằm tam giác) cách ba cạnh bốn điểm trùng xuất phát từ đỉnh A NỘI PHÂN đường PHÂN giác cắt tâm đường tròn NỘI tiếp NGOẠI TRỰC đường trung TRỰC cắt tâm đường tròn NGOẠI tiếp TRỌNG TUYẾN đường trung TUYẾN cắt TRỌNG tâm TRỰC CAO đường CAO cắt TRỰC tâm Có thể em chưa biết Trong môn hình học, đường thẳng Euler đặt tên theo nhà toán học Leonhard Euler, đường thẳng xác định từ tam giác không Đường thẳng qua điểm quan trọng tam giác giác trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tâm đường tròn chín điểm CÂU HỎI ÔN TẬP Cho tam giác ABC Hãy viết kết luận hai toán sau quan hệ góc cạnh đối diện tam giác Bài toán Bài toán   AB > AC Giả thiết Kết luận   AC < AB Hãy ghép đôi hai ý hai cột để khẳng định Trong tam giác ABC a Đường phân giác xuất phát từ đỉnh A a’ đường thẳng vuông góc với cạnh BC trung điểm b Đường trung trực ứng với cạnh BC b’ đoạn vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng BC c Đường cao xuất phát từ đỉnh A c’ đoạn thẳng nối A với trung điểm cạnh BC d Đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A d’ đoạn thẳng có hai mút đỉnh A giao điểm cạnh BC với tia phân giác góc A a – d’ b – a’ c – b’ d – c’ II.Bài tập Bài 65/87 SGK: Có thể vẽ tam giác phân biệt đoạn thẳng có độ dài sau: 1cm; 2cm;3cm; 4cm;5 cm A) tam giác B) tam giác C) tamgiác giác C) 3tam D) tam giác 2cm; 3cm; 4cm 2cm; 4cm; cm 3cm; 4cm; cm HU HU Bạn giỏi ! Ban xứng đáng điểm 10!!! bạn trả lời sai !!! II.Bài tập Bài 63/87 SGK: Cho tam giác ABC với AC < AB Trên tia đối tia BC lấy điểm D cho BD = AB Trên tia đối tia CB lấy điểm E cho CE = AC Vẽ đoạn thẳng AD, AE a) Hãy so sánh góc ADC góc AEB b) Hãy so sánh đoạn thẳng AD AE A 1 a) so sánh góc ADC góc AEB ∆ABC D AC < AB Có ˆ ˆ < ACB ⇒ ABC B (gt) (1) (q.hệ góc cạnh đối diện tam giác ) Xét tam giác ADB có AB= DB (gt) Suy ΔABD cân B => Mà => = = = CM tương tự suy Từ (1) , (2) (3) suy (Góc ABC góc tam giác ABD đỉnh B + = (2) (3) = < C E A 1 D b) So sánh đoạn thẳng AD AE Suy AD > AE < Xét ΔADE có (Chứng minh trên) (q.hệ góc cạnh đối diện tam giác ) B C E Hướng dẫn học tập - Học thuộc lý thuyết theo sgk ghi - Làm tập 67 đến 70 trang 87 88 SGK ... II.Bài tập Bài 65/87 SGK: Có thể vẽ tam giác phân biệt đoạn thẳng có độ dài sau: 1cm; 2cm;3cm; 4cm;5 cm A) tam giác B) tam giác C) tamgiác giác C) 3tam D) tam giác 2cm; 3cm; 4cm 2cm; 4cm; cm 3cm;... (Chứng minh trên) (q.hệ góc cạnh đối diện tam giác ) B C E Hướng dẫn học tập - Học thuộc lý thuyết theo sgk ghi - Làm tập 67 đến 70 trang 87 88 SGK ... ABC a Đường phân giác xuất phát từ đỉnh A a’ đường thẳng vuông góc với cạnh BC trung điểm b Đường trung trực ứng với cạnh BC b’ đoạn vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng BC c Đường cao xuất phát từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình Học 7 | ôn tập chương 3 | Phạm ngọc Hưng, Hình Học 7 | ôn tập chương 3 | Phạm ngọc Hưng, Hình Học 7 | ôn tập chương 3 | Phạm ngọc Hưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay