Đường thẳng Ơle. Euler line

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 22:26

Trong môn hình học, đường thẳng Euler được đặt tên theo nhà toán học Leonhard Euler, là một đường thẳng được xác định từ bất kỳ tam giác nào không đều. Đường thẳng này đi qua các điểm quan trọng trong tam giác giác như trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm của đường tròn chín điểm. Phạm Ngọc Hưng fb.me/Hungsleur Trong môn hình học, đường thẳng Euler đặt tên theo nhà toán học Leonhard Euler, đường thẳng xác định từ tam giác không Đường thẳng qua điểm quan trọng tam giác giác trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tâm đường tròn chín điểm PHẠM NGỌC HƯNG Hình hoàn chỉnh (zoom không vỡ).Vui lòng nhấn tải xuống Phạm Ngọc Hưng fb.me/Hungsleur Ngoài file word có file sketpad đính kèm Dễ dàng thay đổi màu sắc, thông tin File sketchpad làm full chuyển động Dùng để dạy đường Ơ le tuyệt vời Vui lòng tải file đính kèm PHẠM NGỌC HƯNG ... sketpad đính kèm Dễ dàng thay đổi màu sắc, thông tin File sketchpad làm full chuyển động Dùng để dạy đường Ơ le tuyệt vời Vui lòng tải file đính kèm PHẠM NGỌC HƯNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường thẳng Ơle. Euler line, Đường thẳng Ơle. Euler line, Đường thẳng Ơle. Euler line

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay