Đường thẳng Ơle. Euler line. Hình học 7.

1 44 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 22:06

Hình hoàn chỉnh (zoom bao nhiêu cũng không vỡ).Vui lòng nhấn tải xuống. Ngoài file word ra còn có file sketpad đính kèm. Dễ dàng thay đổi màu sắc, thông tin. File sketchpad đã làm full chuyển động. Dùng để dạy đường Ơ le rất tuyệt vời. Vui lòng tải file đính kèm về.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường thẳng Ơle. Euler line. Hình học 7., Đường thẳng Ơle. Euler line. Hình học 7., Đường thẳng Ơle. Euler line. Hình học 7.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay