Quản lý điểm Trung học phổ thông

1 49 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 21:59

QUẢN HỒ SƠ ĐIỂM Ở TRƯỜNG THPT Mô tả hệ thống: Một trường THPT muốn quản điểm học sinh cần quan tâm thông tin sau: - Thông tin giáo viên, cán nhà trường: họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, chức vụ Đối với giáo viên phân công giảng dạy môn nhiều lớp khác chủ nhiệm lớp Mỗi giáo viên dạy môn quản điểm môn - Quản hồ sơ học sinh bao gồm thông tin: họ tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, tôn giáo, địa thường trú, học sinh trực thuộc ban (học sinh phép chuyển ban sau năm học kết thúc thấy không phù hợp với ban chọn) Để phân biệt học sinh với nhau, trường gán mã số cho học sinh, mã số không thay đổi tốt nghiệp Vào đầu năm học, trường tổ chức thi tuyển vào lớp 10 Sau đó, trường xếp học sinh trúng tuyển cho lớp thuộc ban theo nguyện vọng học sinh Đối với lớp cũ, sau năm học tăng thêm lớp (ví dụ: lớp 10a1, sang năm học 11a1), trường hợp học sinh lưu ban chuyển lớp, có xếp lớp lại Trong trình năm học, học sinh quyền chuyển sang lớp khác - Thông tin PHHS: họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc - Đánh giá học lực học sinh vào điểm trung bình tất môn học Học lực xếp thành loại: Giỏi (8.0 – 10), Khá (6.5 – 7.9), TB (5.0 – 6.4), Yếu (3.5 – 4.9), Kém (
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý điểm Trung học phổ thông, Quản lý điểm Trung học phổ thông, Quản lý điểm Trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay