Chart móc Búp bê tốt nghiệp bằng len tiếng việt

8 102 3
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 21:20

Tài liệu này hướng dẫn cách móc chi tiết Búp bê tốt nghiệp bằng len, Hướng dẫn cả mẫu búp bê nam và búp bê nữ,chiều cao của búp bê là 15cmhướng dẫn này bằng tiếng việt nên rất dễ làm theo, mình đã làm thành công cả 2 sản phẩmthank you BÚP TỐ T NGHIỆ P TRAI DA ĐẦ U ậ t, Tạ o vòng tròn ma thu móc 6X vào vòng tròn 6V = 12 (1X, 1V) * = 18 (2X, 1V) * = 24 (3X, 1V) * = 30 (4X, 1V) * = 36 (5X, 1V) * = 42 (6X, 1V) * = 48 (7X, 1V) * = 54 10 (8X, 1V) * = 60 11 – 20 60X 21 (8X, 1A) * = 54 22 (7X, 1A) * = 48 23 (6X, 1A) * = 42 24 (5X, 1A) * = 36 25 (4X, 1A) * = 30 26 (3X, 1A) * = 24 27 24X Kế t thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chart móc Búp bê tốt nghiệp bằng len tiếng việt, Chart móc Búp bê tốt nghiệp bằng len tiếng việt, Chart móc Búp bê tốt nghiệp bằng len tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay