Công thức làm nhanh siêu độc môn vật lý 12

68 60 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 20:55

tài liệu tổng hợp tất cả các công thức làm nhanh siêu độc để nâng cao điểm số cho các bạn học sinh khá giỏi, học sinh có thể làm được các dạng bài tập khó, siêu khó chỉ trong vòng chưa tới 30s. Tài liệu có 1 số công thức được tổng hợp và chứng minh bởi chính tác giả, ngoài ra còn tham khảo 1 số công thức làm nhanh của thầy Chu Văn Biên, thầy Đặng Việt Hùng Kiến thức trọng tâm môn Vật -Phạm Minh Ngọc- Chương 1:Dao động Phần 1:Dao động điều hòa Bài toán 1: vật chuyển động mp nằm ngang đến va chạm đàn hồi với nhau: m1 có vận tốc v1 , m2 có vận tốc v2 , đặt k = m1 m2 , sau va chạm vận tốc củam1 , m2 là: v1′ = k − v1 + 2v2 k+1 v2′ = − k v2 + 2kv1 k+1 Lưu ý:Chiều dương chọn tùy ý,nếu ban đầu vật chuyển động ngược chiều v1 v2 < 0,chuyển động chiều v1 v2 > 0, dấu v′1 , v′2 đồng thời thể chiều chuyển động vật sau va chạm chiều hay ngược chiều với chiều chuyển động ban đầu Bài toán 2: Tìm công thức liên hệ độc lập với thời gian: Gọi A, v0 , a0 biên độ, tốc độ cực đại, gia tốc cực đại vật dao động điều hòa v2 v2 ω2 a2 v2 ω2 a2  A =x +  A =   v02 x2 A2 + +  ω= + =1 a02 v2 v02 ω4 =1 a 2 −a v −v 2 = v 2 −v x −x 2  a = −ω2 x Bài toán 3: Xác định thời điểm thứ n vật có tính chất cho trước: Ghi chú:t1 thời điểm vật có tính chất lần thứ 1,t2 thời điểm vật có tính chất lần thứ  Nếu VTLG có vị trí: VD:li độ đạt cực đại t = t1 + (n − 1)T  Nếu VTLG có vị trí: VD:li độ, vận tốc, gia tốc,có giá trị x n−1  Nếu n ⋮2 : t = t1 + n−2  Nếu n ⋮2 : t = t + T T  Nếu VTLG có vị trí: VD:li độ, vận tốc, gia tốc,có độ lớn x,thế năng,động có giá trị y  Nếu n ⋮2 : t  n−1 = t1 + t = t2 + Nếu n ⋮2 : n−2 T T Bài toán 4: Tìm Smin , Smax , t , t max  t = const, Smin =? , Smax =?  T T 2 Phân tích t = k + t ( t < )  ∆φ=ωt0  Smin = 2kA + 2A(1 − cos  Smax = 2kA + 2Asin ∆φ ∆φ  S = const, t =? , t max =?  Phân tích S = k2A + S0 ( S0 < 2𝐴) T  t = k + T S 2arcsin ⁡ ( 0)  t max = k + 2A ω S 2arccos ⁡ (1− ) 2A ω ) Bài toán 5: Thời gian chuyển động: Khoảng thời gian lần liên tiếp độ lớn li độ có giá trị x:  Nếu vật qua vị trí biên:t1  Nếu vật qua VTCB : t2 2arccos = = x A ω x 2arcsin A ω Chú ý:  Nếu x = ±A  Nếu x ϵ −A; −A  Nếu x ϵ (−A 2 t1 = t ;A 2 2 ∪ A 2 , A t1 < t ) t1 > t Phần 2:Con lắc lò xo Bài toán :Giá trị cực đại,cực tiểu lực đàn hồi trình dao động  Cực đại:  Lực đàn hồi kéo cực đại : Fmax = k(∆𝑙0 + A)𝑙 = ∆𝑙0 + A  Lực đàn hồi đẩy cực đại : Fmax = k(A − ∆𝑙0 )𝑙 = A − ∆𝑙0  Lực đàn hồi kéo cực tiểu : Fmin = k(∆𝑙0 − A)𝑙 = ∆𝑙0 − A  Lực đàn hồi cực đại (không nói rõ kéo hay đẩy) lực đàn hồi kéo cực đại  Cực tiểu:  Nếu ∆𝑙0 > 𝐴: Fmin = k(∆𝑙0 − A)𝑙 = ∆𝑙0 − A  Nếu ∆𝑙0 ≤ A: Fmin = Bài toán 2: Cắt ghép lò xo −1 −1  Ghép nối tiếp :k −1 = k1 + k + ⋯ + k n  Ghép song song : k = k1 + k + ⋯ + k n  Tính chu kz lò xo sau cắt ghép: T = 2π k m k −1 nên ta có ~T ,nên ta thay T k  Ghép nối tiếp : T = T1 + T2 + ⋯ + Tn  Ghép song song : T −2 = T1 −2 + T2 −2 + ⋯ + Tn −2 Bài toán 3: lắc lò xo nằm ngang, áp sát vật m2 vào m1 , m1 gắn với lò xo cho lò xo nén đoạn A,khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất, khoảng cách vật m1 , m2 là: d1 = π −1 A m2 m1 +1 Trong chu kì lắc lò xo với vật nhỏ m1 , vật m2 quãng đường S = 2π A m2 +1 m1 Chú ý:Trong toán trên,nếu sàn có ma sát,hệ số ma sát vật m1 với sàn μ1 , hệ số ma sát vật m2 với sàn μ2 ,thì vị trí m2 tách khỏi m1 𝑥 = m μ −μ g k  𝑥 < m1 tách m2 lò xo nén đoạn |x|  𝑥 > 0thì m1 tách m2 lò xo dãn đoạn |x| Bài toán 4: lắc lò xo có độ cứng k nằm ngang, m1 gắn với lò xo, m2 áp sát vào m1 , m2 tách khỏi m1 lực kéo tác dụng lên m2 vượt giá trị F Khi m2 tách khỏi m1 lò xo dãn đoạn: F m1 x = (1 + ) k m2 Bài toán 5:Biểu thức lực đàn hồi:  Nếu chiều(+) hướng lên : F = k(∆𝑙0 − x)  Nếu chiều(+) hướng xuống : F = −k(∆𝑙0 + x) Bài toán 6: Con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A, đến thời điểm vật có li độ x giữ cố định điểm lò xo  Gọi 𝒍 toàn chiều dài lò xo lúc giữ cố định, ∆𝒍 chiều dài phần lò xo bị giữ cố định  Đặt 𝐧 = ∆𝒍 𝒍 ( tỉ số phần chiều dài bị giữ cố định toàn chiều dài lò xo )  Đặt 𝐦 = 𝐖𝐭 𝐱 = ( )2 ( tỉ số lúc giữ lò xo 𝐖𝐜 𝐀 vật tình dao động )  Khi đó:  Phần lò xo dao động có độ cứng 𝐤 ′ = 𝐤 1−𝐧  Vật dao động với VTCB cách VTCB cũ đoạn ∆𝐱 = 𝐧𝐱 (sao cho VTCB xa điểm cố định lò xo so với VTCB cũ)  Biên độ dao động vật là: 𝐀’ = 𝟏 − 𝐧 (𝟏 − 𝐧𝐦) 𝐀 Bài toán 7:Bài toán giá đỡ Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật đứng yên VTCB, lò xo dãn đoạn ∆𝑙0 Ban đầu giữ giá đỡ cho vật vị trí lò xo dãn đoạn 𝑙 < ∆𝑙0 , sau cho giá đỡ chuyển động xuống với gia tốc có độ lớn a Vị trí vật giá đỡ tách khỏi nhau:  Nếu giá đỡ chuyển động nhanh dần :  Tính ∆𝑙 = m(g−a) k < ∆𝑙0  Nếu 𝑙 < ∆𝑙, vật giá đỡ tách vị trí lò xo dãn đoạn ∆𝑙  Nếu 𝑙 ≥ ∆𝑙, vật giá đỡ tách sau giá đỡ CĐ  Nếu giá đỡ chuyển động chậm dần :  Tính ∆𝑙 = m(g+a) k > ∆𝑙0  Khi đó, vật giá đỡ tách vị trí lò xo dãn đoạn ∆𝑙 Bài toán 8:Con lắc lò xo chịu thêm không chịu tác dụng lực lạ dọc theo trục lò xo CLLX có VTCB cách VTCB cũ đoạn là: Δx = F k Phần 3:Con lắc đơn Bài toán 1:Vận tốc, lực căng Kéo CLĐ góc α0 truyền vận tốc v0  Vận tốc: v = v0 + 2g𝑙(cosα − cosα0 )  Lực căng: T = 3mgcosα − 2mgcosα0 Từ ta có:     vmax = v0 + 2g𝑙(1 − cosα0 ) VTCB vmin = vị trí biên Tmax = 3mg − 2mgcosα0 VTCB Tmin = mgcosα0 vị trí biên Lưu {: cosα0 = cosα − v2 2g𝑙 Bài toán 2:Dao động với góc bé (α0 ≤ 10°)  sinα = α  − cosα = α2  αmax = α + 2 v2 g𝑙  Wt = mg𝑙 − cosα = mg𝑙 α2  Wđ = mv 2  W = mg𝑙  A2 = s2 + v2 ω2 α max 2 mg 2𝑙 (s = 𝑙α)  A = (𝑙α) + = v2𝑙2 g2 A2 = mω2 A2 Bài toán 3:Gia tốc CLĐ  att = gsinα = gα(vs góc nhỏ)  aht = 2g cosα − cosα0 = g αmax − α2 (vs góc nhỏ)  a = att + aht = g 3cos2 α − 8cosαcosα0 + 4cos2 α0 +  𝐚𝐭𝐭 VTCB,max biên:  𝐚𝐭𝐭 min=0  𝐚𝐭𝐭 max =gsinα0 = gα0  𝐚𝐡𝐭 biên,max VTCB  𝐚𝐡𝐭 min=0  𝐚𝐡𝐭 max = 2g(1 − cosα0 ) = gα0 3  a vị trí cosα = cosα0 (ĐK: cosα0 < )  amin = g − cos2 α0 Bài toán 4:Thay đổi chu kz có biến thiên nhỏ Khi có thay đổi biến thiên chiều dài,đưa lên thiên thể khác,đưa lên cao,xuống sâu,… Ta có: T′ ∆𝑙 ∆g h z =1+ − + α∆t° + + T 2𝑙 2g R 2R Với ∆𝑙 = 𝑙′ − 𝑙, ∆g = g ′ − g, g′ = g M′ M R ( )2 R′ Đối với lắc chịu tác dụng lực đẩy Acsimet  Đưa lắc từ chân không không khí => đồng hồ chạy chậm  Đưa lắc từ không khí chân không => đồng hồ chạy nhanh  Gọi T1 chu kì đồng hồ chạy chân không,T2 chu kì đồng hồ chạy sai không khí T1 p =1− T2 2D Với p KLR không khí,D khối lượng riêng vật Độ nhanh chậm đồng hồ lắc thời gian t  ∆t = ( ∆𝑙 2𝑙 ∆g 2g + α t ° − t1 ° − h Z R 2R + + )t  ∆t0 T tăng đồng hồ chạy chậm Đồng hồ lắc thời gian t chạy sai khoảng thời gian ∆t, điều chỉnh chiều dài để đồng hồ chạy  ∆𝑙 𝑙 = 2∆t t Đồng hồ chạy đúng,nếu điều chỉnh lượng ∆𝑙thì đồng hồ chạy nhanh chậm ntn khoảng thời gian t  ∆t = − ∆𝑙 𝑙 t0 Bài toán 5:CLĐ chịu tác dụng lực lạ Khi lắc chịu tác dụng lực lạ F  Trọng trường hiệu dụng : P′ = P + F  Gia tốc hiệu dụng : g′ = g + F m b số lẻ c số lẻ  Nếu = : toán vân tối trùng vân tối thỏa mãn,2 toán lại không xảy b số ch ẵn c số lẻ  Nếu = : toán vân sáng λ1 trùng vân tối λ2 thỏa mãn,2 toán lại không xảy b số lẻ c số ch ẵn  Nếu = : toán vân sáng λ2 trùng vân tối λ1 thỏa mãn,2 toán lại không xảy  Sau kiểm tra điều kiện,biết toán đề hỏi có xảy hay không áp dụng kết để giải toán Bài toán 3:Giao thoa với ánh sáng đơn sắc  Phương pháp giải : Lập tỉ số:    k1 k2 k1 k3 k2 k3 = = = λ2 λ1 λ3 λ1 λ3 λ2 = = a b c d e = = = = f A B A C B C  Chú ý:A bội chung nhỏ a c  Ta rút nhận xét sau:  itr = Ai1 = Bi2 = Ci3 Trong khoảng vân màu với vân trung tâm:  Có A-1 vân sáng λ1 , B-1 vân sáng λ2 , C-1 vân sáng λ3  Số vân sáng trùng xạ λ1 λ2 là: N12 = A a B −1= −1 c  Số vân sáng trùng xạ λ1 λ3 là: N13 = A c C −1= −1 d  Số vân sáng trùng xạ λ2 λ3 là: N23 = B e C −1= −1 f Bài toán 4:Giao thoa với ánh sáng trắng  Độ rộng quang phổ bậc k: ∆xk = k λđ − λt D a  Tính độ rộng quang phổ chồng chập:  Tính độ rộng quang phổ chồng chập quang phổ bậc n quang phổ bậc m (n độ rộng quang phổ chồng chập cần tìm ∆x  Tính độ rộng quang phổ chồng chập nhỏ n quang phổ  Tìm k thỏa mãn xkđ > x k+n−1 t  Δx = xkđ − x k+n−1 t  Tính khoảng cách ngắn vân sáng vân tối bậc k Δxmin = xkt − x k−0,5 = D | k − 0,5 λđ − kλt | a  Tính khoảng cách lớn vân sáng vân tối bậc k  Khi vân sáng vân tối nằm khác phía so với vân trung tâm: Δxmax D = kλđ + k − 0,5 λt a  Khi vân sáng vân tối nằm phía so với vân trung tâm: Δxmax = D kλđ − k − 0,5 λt a Chương 6:Lượng tử ánh sáng Phần 1:Photon Bài toán 1:Năng lượng photon  Năng lượng photon: ε = hf = hc λ  Nếu đèn chiếu có lượng A A = Nε( với N số photon) A =N hc λ N = Aλ hc = Pt λ hc  Phương trình Anh-xtanh: ε = A + Wđmax ( với A công thoát kim loại A = hc λ0 , Wđmax = mv0 )  (e) chuyển động từ K -> A tạo dòng điện Ibh = q |e|Ne = t t Gọi Wđ1 động tao K, Wđ2 động tao A, theo định lí động ta có: e UAK = Wđ2 − Wđ1 = A Để (e) dừng lại A Wđ2 =  UAK e = mv0 2 UAK = mv 2 |e| Uhãm = Uh = −UAK  Hiệu suất lượng tử: H=  Năng lượng photon:  ε = Ecao − Eth ấp = hf Ne Npt  Khi (e) quỹ đạo n số photon phát tối đa n-1,số vạch quang phổ phát tối đa là: Cn2 = n(n−1)  λmax → Emin , λmin → Emax  (e) chuyển động nguyên tử H  Bán kính: rn = n2 r0 (với r0 = 0,53 10−11 m)  Khi lực Cu-lông đóng vai trò lực hướng tâm: ke rn = mv n rn  = e k n m e r0  Năng lượng nguyên tử: −ke2 1 −13,6 W = Wt + Wđ = + mvn = −mvn + mvn = − mvn = rn 2 n2 vn = −2W m  Tính bước sóng xạ  EN − EM = ΔE =  λMN =  λ ab λ mn = hc E N −E M 1 − 2 n m 1 ( − b2 a2 = hc λ MN hc 1 −13,6( − ) n m với a,b,m,n số quỹ đạo )  Bảng số quỹ đạo: K L M N O P n rn r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0  ε13 = ε12 + ε23  = λ 13 λ 12 + λ 23 ( giống quy tắc xen điểm toán véc-tơ )  Tìm quỹ đạo mà (e) nhảy lên hấp thụ lượng ε  Nếu ban đầu (e) quỹ đạo có số m,hấp thụ lượng ε, nhảy lên mức quỹ đạo n,với: 13,6 n= 13,6 m2 −ε  Nếu n nguyên nhảy lên mức lượng có số n,còn n không nguyên đứng yên,không hấp thụ lượng Bài toán 2: (e) chuyển động từ trường,điện trường:  (e) chuyển động từ trường ( vo ⊥ B )  Floren = Fht  e v0 B =  Bán kính quỹ đạo: r = mv r mv |e|B  (e) chuyển động điện trường  (e) CĐ theo phương // với tụ (e) có gia tốc: a= F |e|E |e|U = = m m md  CĐ (e) phân tích thành thành phần:  x = v0 t  y = at 2  Quỹ đạo chuyển động parabol  Khi (e) chuyển động điện trường toàn Wđmax chuyển hết thành Acản vật dừng lại  Wđmax = Acản ->ε − A = |q|Ed  Quãng đường (e) điện trường là: d= Wđ ε − A = qE qE Phần 2:Mẫu nguyên tử Bo Bài toán 1:Các mức lượng K L M N O P  Các dãy thường gặp:  Dãy Lai-man:từ K  Dãy Ban-me: từ L  Dãy Pa-sen : từ M  Đặc điểm dãy:  Dãy Lai-man:nằm vùng tử ngoại  Dãy Ban-me :1 phần nằm vùng tử ngoại,1 phần nằm vùng ánh sáng nhìn thấy (4 màu:đỏ,lam,chàm,tím)  Vạch đỏ :Hα :M -> L  Vạch lam : Hβ :N -> L  Vạch chàm : Hγ :O -> L  Vạch tím : Hδ :P -> L  Dãy Pa-sen:nằm vùng hồng ngoại Phần 3:Bài toán tia X  Động đập vào A:  Wđ = mv = e U = ε + Q  Q ≥ 0Wđ ≥ ε f≤ λ≥ Wđ h hc fmax = Wđ λmin = Wđ h hc Wđ  Lưu {:Q nhiệt lượng tỏa môi trường Q = Pt = q e UAK = e Ne UAK = mcΔt°  Hiệu suất hoạt động ống Rơn-ghen: H= PX NεX = P UI (với N số Photon tia X bứt giây)  Lưu lượng nước làm nguội A  Q tỏa = Q thu Q = e Ne UAK = mc∆t° = m′c′∆t° -> m′ (với m’,c’ khối lượng, nhiệt dung riêng nước;m,c khối lượng, nhiệt dung riêng vật làm anot) Phần 4:Bài toán La-ze Dùng La-ze nấu chảy vật nhiệt lượng cần cung cấp gồm phần: Q1 = mc∆t để đưa vật tới nhiệt độ nóng chảy Q = mL để nấu chảy vật  Tổng nhiệt lượng cần cung cấp là: Q = Q1 + Q = Pt Chương 7:Vật hạt nhân Phần 1:Khái quát chung  Bán kính hạt nhân tỉ lệ với số khối A: R=  1,2 10−15 A3 A1 A2 R = ( )3 R2  Định luật phóng xạ: (m:khối lượng, N:số hạt, λ = ln T )  mt = m0  Nt = N0 = m0 e−λt t 2T t 2T = N0 e−λt  Phương trình phản ứng: X → Y+ tia phóng xạ (X hạt nhân mẹ, Y hạt nhân con,NX số hạt nhân nguyên tử X lại,NY số hạt nhân nguyên tử Y sinh thời điểm)  NY  mY NX mX t T λt =e −1=2 −1 λt = e −1 AY AX t T = −1 AY AX  Độ phóng xạ:  H = λN0 e−λt = λN  H0 = λN0  H = H0 e−λt  Phương trình phản ứng: A1 Z X1 + A2 Z X2 → A3 Z X3 + A4 Z X4  Theo bảo toàn số khối : A1 + A2 = A3 + A4  Theo bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4  Năng lượng tỏa hay thu vào:  ΔE = (mtrư ớc − msau )c  ΔE = (Δmsau − Δmtrư ớc )c  ΔE = WX + WX − WX − WX = ε3 A3 + ε4 A4 − ε1 A1 − ε2 A2  ΔE = Wđsau − Wđtrư ớc  ΔE > 0phản ứng tỏa lượng  ΔE < 0phản ứng thu lượng Bài toán 1: Ở thời điểm t1 ,giả sử NY NX = k, tìm tỉ số NY NX thời điểm t = t1 + nT: Ở thời điểm t : NY NX = 2n k + 2n − = 2n k + − Bài toán 2:Biểu thức liên hệ t, T, m0 , mt : ln t= m0 mt ln2 T Bài toán 3: Cho số hạt nhân t1 , t N1 , N2 , tìm T: T= t − t1 ln2 ln N1 N2 Bài toán 4: Tính tuổi mẫu vật: Một cổ vật có khối lượng m1 có độ phóng xạ H Một mẫu vật có khối lượng m2 có độ phóng xạ H0 Tìm tuổi mẫu vật?  H0′ = m2 m1 H0 độ phóng xạ ban đầu cổ vật xét đơn vị khối lượng  H = H0 ′e−λt để tìm t số tuổi mẫu vật Bài toán 5:Máy đếm xung Trong khoảng thời gian Δt1 đếm n1 xung,sau khoảng thời gian t>>Δt1 đếm n2 xung khoảng thời gian Δt ,tìm n1 n2  n1 n2 = e λ t (1−e −λΔ t ) 1−e −λΔ t  Mà Δt1 , Δt ≪ t nên áp dụng công thức gần ex = + x  n1 n2 = Δt λt e Δt Bài toán 6:Chữa bệnh ung thư đồng vị phóng xạ Trong khoảng thời gian Δt1 chiếu lượng phóng xạ ΔN1 , sau khoảng thời gian dài t>>Δt1 , chiếu lượng phóng xạ ΔN2 khoảng thời gian Δt  ΔN ΔN = Δt λt e Δt Phần 2:Phản ứng phóng xạ Bài toán : Bảo toàn lượng động lượng toán phản ứng phóng xạ:(phản ứng phóng xạ tỏa lượng) A→B+C  ΔE = WB + WC  PB + PC = mB  WC = ΔΕ  WB = m B +m C mC m B +m C ΔΕ  PB = 2mB WB  PC = 2mC WC Phần 3: Phản ứng hạt nhân Bài toán: Bảo toàn lượng động lượng phản ứng hạt nhân: A+B→C+D  WA + WB + ΔΕ = WC + WD  PA + PB = PC + PD (với P = 2mW) Trong toán B thường bia (đứng yên)  vB = 0, WđB = 0, PB =  WA + ΔΕ = WC + WD  PA = PC + PD  PX = 2mX WđX ( Với X A,C,D ) Các trường hợp đặc biệt:  Cho biết tỉ số vận tốc hạt D hạt C: vD = avC  WC WD =  WC =  WD = mC a2m D (ΔΕ +W A )m C m C +a m D (ΔΕ +W A )a m D m C +a m D  Kết hợp với phương trình sau để giải toán o PA = PC + PD o PX = 2mX WđX ( Với X A,C,D ) o WA + ΔΕ = WC + WD  Cho biết tỉ số vecto vận tốc hạt D hạt C:vD = avC  Ta rút phương trình sau:  WC WA = mC mA (m C +am D )2  WD WA = mD mA (m C +am D )2  Kết hợp với phương trình sau để giải toán o PA = PC + PD o PX = 2mX WđX ( Với X A,C,D ) o WA + ΔΕ = WC + WD  Có vecto vận tốc vuông góc với nhau:  vC ⊥ vD  mC WC + mD WD = mA WA  vC ⊥ vA  mA WA + mC WC = mD WD  vA ⊥ vD  mA WA + mD WD = mC WC  Kết hợp với phát triển bảo toàn lượng toàn phần để suy kết quả: WA + ∆E = WC + WD  hạt sinh động lượng (thường gặp trường hợp C=D) A+B → 2C ( α góc hợp hạt C)  PA = 2PC cos α  Kết hợp với phương trình sau để giải toán o PX = 2mX WđX ( Với X A,C ) o WA + ΔΕ = 2WC Mở rộng : Công thức tính vận tốc với đơn vị chuẩn (m/s) v= W m 1,388.107 Trong đó: - W động hạt với đơn vị MeV - m khối lượng nguyên tử hạt với đơn vị u (đvC) - v vận tốc hạt với đơn vị m/s ... trường gia tốc vật, gây nên chuyển động vật  Fqt ↑↓ aqt Trong trường hợp lực lạ F có phương thẳng đứng,khi F hướng xuống vật có chu kì T1 , F hướng lên vật có chu kì T2 ,khi lực tác dụng vật có chu... sát vật m2 vào m1 , m1 gắn với lò xo cho lò xo nén đoạn A,khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất, khoảng cách vật m1 , m2 là: d1 = π −1 A m2 m1 +1 Trong chu kì lắc lò xo với vật nhỏ m1 , vật. .. độ lớn a Vị trí vật giá đỡ tách khỏi nhau:  Nếu giá đỡ chuyển động nhanh dần :  Tính ∆
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức làm nhanh siêu độc môn vật lý 12, Công thức làm nhanh siêu độc môn vật lý 12, Công thức làm nhanh siêu độc môn vật lý 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay