Bản vẽ autocad công nghệ sản xuất gạch không nung từ geopolymer

12 53 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 20:25

Sơ đồ dây chuyền công nghệ của nhà máyMặt bằng công nghệ sản xuất của nhà máyMặt bằng công nghệ sản xuất của nhà máyMặt cắt ngang nhà máyMặt cắt ngang nhà máyMặt cắt ngang nhà máyMặt cắt ngang nhà máyMặt cắt dọc nhà máy.Mặt cắt dọc nhà máy.Mặt cắt dọc nhà máy.Mặt bằng tổng thể của nhà máy.Sản phẩm và pallet.Đồ thị các công đoạn sản xuất. NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG SỬ DỤNG CHẤT KẾT DÍNH GEOPOLYER CÔNG SUẤT 10.000.000 VIÊN/NĂM iv DANH SÁCH BẢN VẼ STT vẽ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Tên vẽ Sơ đồ dây chuyền công nghệ nhà máy Mặt công nghệ sản xuất nhà máy Mặt công nghệ sản xuất nhà máy Mặt cắt ngang nhà máy Mặt cắt ngang nhà máy Mặt cắt ngang nhà máy Mặt cắt ngang nhà máy Mặt cắt dọc nhà máy Mặt cắt dọc nhà máy Mặt cắt dọc nhà máy Mặt tổng thể nhà máy Sản phẩm pallet Đồ thị công đoạn sản xuất iv Khổ giấy A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 iv iv iv iv iv iv iv iv iv iv ...DANH SÁCH BẢN VẼ STT vẽ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Tên vẽ Sơ đồ dây chuyền công nghệ nhà máy Mặt công nghệ sản xuất nhà máy Mặt công nghệ sản xuất nhà máy Mặt cắt ngang... cắt dọc nhà máy Mặt cắt dọc nhà máy Mặt cắt dọc nhà máy Mặt tổng thể nhà máy Sản phẩm pallet Đồ thị công đoạn sản xuất iv Khổ giấy A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 iv iv iv iv iv iv iv
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ autocad công nghệ sản xuất gạch không nung từ geopolymer, Bản vẽ autocad công nghệ sản xuất gạch không nung từ geopolymer, Bản vẽ autocad công nghệ sản xuất gạch không nung từ geopolymer

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay