đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán

11 60 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 18:39

Vũ khí bí mật của các sĩ tử 2018 dành riêng cho môn toán. Bạn muốn đậu đại học ư,Hay chỉ tốt nghiệp...tất cả dều phụ thuộc rất nhiều vào cuốn sách nay, hãy giúp mình trở thành 1 sĩ tử chiến thắng hoàn toàn trong công việc chinh phục môn toán , nào cố lên nào. nhanh tay sở hữu thôi, số lượng có hạn nhé . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Năm học: 2016 – 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn: z  (2  3i )(1  2i )   4i Điểm M biểu diễn số phức w  3z  có tọa độ là: A M  1; 5  B M  1;5  C M  5; 5  D M  5;5  Câu 2: Đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  5x  có phương trình x4 là: A y  , x4 B y  , x  C y  5, x  D y  , x  Câu 3: Một phễu có dạng hình chóp tứ giác S.ABCD Đổ nước vào phễu cho chiều cao mực nước 98cm Sau ta đậy nắp phễu lật úp lại ( lấy ABCD mặt đáy phễu) lúc chiều cao mực nước 4cm Hỏi chiều cao phễu bao nhiêu? A 16cm B 12cm C 10cm D 14cm Câu 4: Trong không gian Oxyz, đâu phương trình mặt cầu đường kính AB với A(1; 1;1) B (3; 1;3) ? A  x  1   y  1   z    2 B  x  1   y  1   z    C  x  1   y  1   z    20 2 D  x  1   y  1   z    20   Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai vectơ u  1;0;1 v  1; 1; 2  Khi   cos u, v bao nhiêu? 2 2 2   A  B C Câu 6: Giải bất phương trình x  x A x  B x   D C x   D x  Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB = a, AD = a , góc hai mặt phẳng (SAC) (ABCD) 600 Gọi H trung điểm AB Biết mặt bên SAB tam giác cân đỉnh S thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.AHC là: A a 30 31 B a 30 31 C a 31 32 D a 31 32 Trang 1/7 - Mã đề thi 132 Câu 8: Cho hàm số y  ax  b có đồ thị hình vẽ cx  d y O x Khẳng định sau đúng? ad  ad  A  B  bc  bc  ad  C  bc  ad  D  bc  Câu 9: Cho số phức z  (2  i )(1  i )(2i  1) Giả sử số phức z biểu diễn dạng đại số: z  a  bi  a, b  R  , tổng a b là: A -10 B -2 C 10 D 20 Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ( ) mặt phẳng qua điểm H (2;1;1) cắt trục Ox, Oy , Oz A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC Mặt phẳng ( ) có phương trình là: A ( ) : x  y  z   B ( ) : x  y  z   C ( ) : x  y  z   D ( ) : x  y  z   Câu 11: Cho hình chóp tứ giác có mặt bên hợp với mặt đáy góc 45o khoảng cách từ chân đường cao hình chóp đến mặt bên a Tính thể tích khối chóp a3 8a a3 a3 A B C D Câu 12: Trong số phức z thỏa mãn z  z   4i , số phức có mô đun nhỏ là:  2i Câu 13: Cho hàm số y  f ( x )   x3  3x  có bảng biến thiên sau: A z   4i B z  3  4i x C z  -2 - - y' + + D z   2i + - y - Phương trình x  x  2m  , với m tham số thực, có nghiệm thực phân biệt m thuộc tập hợp đây? A  2; 0 B  2;  C  3; 2 D  2; 0 Câu 14: Giải phương trình: A x = 65 log  x  1 log B x = 63 3 C x = 80 D x = 83 Trang 2/7 - Mã đề thi 132 Câu 15: Cho khối nón có bán kính đường tròn đáy 10 diện tích xung quanh 120 Chiều cao h khối nón là:  11 A B 11 Câu 16: Tìm giá trị lớn hàm số y   x   A Ma x y  1; 2 B Ma x y  1 1; 2 11 C 11 D đoạn éê-1;2ùú ë û x2 C Ma x y  2 D Ma x y  1; 2 1; 2 Câu 17: Biết kết tích phân I   (2 x  1) ln xdx  a ln  b Tổng a  b là: A B C D Câu 18: Gọi M, N giao điểm đường thẳng y  x  đường cong y  độ trung điểm I đoạn thẳng MN 5 A B  2 Câu 19: Cho hàm số y  ( m  )x  x  3m  x x2 tham số thực m thuộc tập hợp sau đây? A  1;  B  2;  Câu 20: Cho số phức z thỏa mãn hệ thức (i  3) z  A 26 25 C B 2x  Khi hoành x 1 D có đồ thị (C) Đồ thị (C) có đường tiệm cận C 1;  D  3; 1 2i  (2  i ) z Mô đun số phức w  z  i là: i C 5 26 D x  1 t  Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  :  y  2  t điểm A(1; 2; 0)  z  1  2t  Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H điểm A đường thẳng   7   4 7 1   1  A H  ; ;  B H  ; ;  C H  ; ;   3 3  3  3 3   7 1  D H  ; ;  3 3  Câu 22: Xét ba điểm A,B,C theo thứ tự mặt phẳng phức biểu diễn ba số phức phân biệt z1 , z2 , z3 thỏa mãn z1  z2  z3 Biết z1  z2  z3  , tam giác ABC có tính chất gì? A Tam giác ABC tam giác cân B Tam giác ABC tam giác vuông C Tam giác ABC tam giác tù D Tam giác ABC tam giác Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, góc mặt bên mặt đáy 45o Gọi M, N, P trung điểm SA, SB CD Tính thể tích khối tứ diện AMNP theo a? A a3 24 B a3 96 C a3 32 D a3 48 Trang 3/7 - Mã đề thi 132 Câu 24: Cho hàm số y  f ( x ) xác định, liên tục đoạn [0;3] có đồ thị đường cong hình vẽ Hàm số f ( x ) nhận giá trị cực đại số đây? y 32 27 x O 2 3 A B 32 27 C D Câu 25: Gọi z1 ; z hai nghiệm phức phương trình z  z  10  Tính giá trị biểu thức A  z1  z2 A 15 B 20 C 17 D 19 Câu 26: Cho khối trụ có độ dài đường sinh 10, bán kính đáy Thể tích khối trụ bằng: 40 20 A B 20 C 40 D 3 Câu 27: Cho nhôm hình vuông cạnh cm Người ta muốn cắt hình thang hình vẽ Tìm tổng x  y để diện tích hình thang EFGH ( HE  GF ) đạt giá trị nhỏ A 2cmE B x cm A 2 cm H F D G y cm C B C D Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng x  y 1 z  Mệnh đề ?   2 A d song song với d' B d cắt d' C d trùng với d' d: x 1 y  z    d ': D d chéo d'  x  2t  Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  :  y   t hai điểm A(2;1;3) , z   t  B (1; 0; 1) Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng  13 23   1 5 13  A M  ; ;  B M  ; ;   12 12   6  cho MA2  MB nhỏ  1 11 25  C M  ; ;   12 12  Câu 30: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số đồng biến tập xác định A m  B m  C  m  ye  1 13  D M  ; ;   6 x  ( m1) x ( m1) x 1 D 2  m  1 Trang 4/7 - Mã đề thi 132 Câu 31: Một khối cầu có bán kính 5dm , người ta cắt bỏ khối cầu hai mặt phẳng song song với nhau, cách tâm 3dm bỏ hai chỏm cầu Tính thể tích phần lại khối cầu 100 A 132  dm3  B 41  dm  C D 43  dm    dm3  Câu 32: Một ô tô chuyển động với vận tốc a (m/s) người lái đạp phanh Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v (t )  10t  a (m/s), t thời gian tính giây kể từ lúc đạp phanh Hỏi vận tốc ban đầu a ô tô bao nhiêu, biết từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn ô tô di chuyển 40 mét A 20 (m / s ) B 30 (m / s ) C 10 (m / s ) D 20 ( m / s ) Câu 33: Trong không gian, có khối đa diện đều? A B C 20 D Vô số Câu 34: Cho số thực dương a, b, x thỏa mãn x  a 4b Khẳng định sau khẳng định ? A log x  log a  log b B log x  log a  log b C log x  log a  log b D log x  28(log a  log b) Câu 35: Cho hàm số y  x  x3  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ; 6  B Hàm số đồng biến khoảng  6;   C Hàm số nghịch biến khoảng  0;  D Hàm số nghịch biến khoảng  6;  Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  10 z  14  Mặt phẳng  P  : x  y  z   cắt mặt cầu  S  theo đường tròn có chu vi bao nhiêu? A 2 B 6 C 4 D 8 Câu 37: Cho log  m; log3  n Khi log tính theo m n là: A mn mn B mn D m  n C m + n Câu 38: Cho f(x) hàm số chẵn, có đạo hàm  6;  Biết  1 f ( x ) dx  8;  f ( 2 x ) dx  Tính I   f ( x)dx 1 A I  20 B I  4 C I  14 D I  14 2x Câu 39: Giải bất phương trình: ln  (*), học sinh lập luận qua ba bước sau: x 1 x  2x (1) Bước 1: Điều kiện: 0   x 1 x  2x 2x 2x >  ln > ln1  Bước 2: Ta có : ln  (2) x 1 x 1 x 1 Bước 3:    x  x   x  1  3  1  x  Kết hợp (3) (1) ta  x  Vậy tập nghiệm bất phương trình là: (-1; 0)  (1; +) Hãy cho biết lập luận hay sai? Nếu sai sai từ bước nào? A Sai từ bước B Sai từ bước C Sai từ bước D Lập luận hoàn toàn Trang 5/7 - Mã đề thi 132 Câu 40: Cho số thực dương a, b, x thỏa mãn log x  log a  log b Khẳng định sau 3 khẳng định ? 4 A x  a b B x  a 4b C x  a b D x  a  b Câu 41: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông, AB = BC = a, cạnh bên A’A= a Gọi M trung điểm BC Khoảng cách hai đường thẳng B’C AM là: 2a 3a A a B C a D 7 7 Câu 42: Tập nghiệm bất phương trình: log 0,2  x  1  log 0,2   x  là: S   1;1 S   ;1 S   1;   S   1;1 A B C D Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3; 2;3) , B (1; 2;5) Tìm tọa độ điểm M cho B trung điểm đoạn thẳng AM A M (5; 2; 7) B M (5; 4; 7) C M ( 5; 2;3) D M ( 5; 2; 7) Câu 44: Khẳng định sau sai? x x 2 3 A Đồ thị hai hàm số y    y    nhận trục hoành làm tiệm cận ngang 3 2 x 2 B Đồ thị hàm số y    phía trục hoành 3 x 2 C Hàm số y    nghịch biến R 3 x x 2 3 D Đồ thị hai hàm số y    y    đối xứng với qua trục hoành 3 2 Câu 45: Người ta muốn làm đường từ địa điểm A đến địa điểm B hai bên bờ sông, số liệu thể hình vẽ, đường làm theo đường gấp khúc AMNB Biết chi phí xây dựng km đường bên bờ có điểm B nhiều gấp 1,3 lần chi phí xây dựng km đường bên bờ có điểm A, chi phí làm cầu MN địa điểm Hỏi phải xây cầu điểm M cách điểm H km để chi phí làm đường nhỏ nhất? A 2,6303 B 2,6305 C 2,6304 D 2,6306 Câu 46: Đạo hàm hàm số y  ln(2 x  1) A B 2x 1 2x 1 C (2 x  1) ln D (2 x  1) ln Câu 47: Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối Biết tốc độ sinh trưởng khu rừng 4% năm Sau năm, khu rừng có số mét khối gỗ là: 5 A 4.105 1  0, 04  B 4.105.0, 045 C 4.105 1  0, 04  D 4.105 1  0,  Trang 6/7 - Mã đề thi 132 Câu 48: Tính tích phân I   x  x dx 2 2 A B C D 2 2 2 2 3 3 3 3 Câu 49: Một công ty sản xuất loại cốc giấy hình nón tích 27cm , với chiều cao h bán kính đáy r Để lượng giấy tiêu thụ nhất, bán kính r bằng: A r 38 2 B r  36 2 C r  36 2 D r  38 2 Câu 50: Diện tích hình phẳng giới hạn đường x  1; x  2; y  0; y  x  x là: 8 A  B C D 3 - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 132 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Mã đề: 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D A B C D Mã đề: 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D A B C D Mã đề: 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D A B C D Mã đề: 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D A B C D ... x  2; y  0; y  x  x là: 8 A  B C D 3 - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 132 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Mã đề: 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22... 2i Câu 13: Cho hàm số y  f ( x )   x3  3x  có bảng biến thi n sau: A z   4i B z  3  4i x C z  -2 - - y' + + D z   2i + - y - Phương trình x  x  2m  , với m tham số thực, có... phương trình là: (-1 ; 0)  (1; +) Hãy cho biết lập luận hay sai? Nếu sai sai từ bước nào? A Sai từ bước B Sai từ bước C Sai từ bước D Lập luận hoàn toàn Trang 5/7 - Mã đề thi 132 Câu 40: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán, đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán, đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay