Bộ đề Phép màu môn toán 2018

35 168 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 17:29

Vũ khí bí mật của các sĩ tử 2018 dành riêng cho môn toán. Bạn muốn đậu đại học ư,Hay chỉ tốt nghiệp...tất cả dều phụ thuộc rất nhiều vào cuốn sách nay, hãy giúp mình trở thành 1 sĩ tử chiến thắng hoàn toàn trong công việc chinh phục môn toán , nào cố lên nào. nhanh tay sở hữu thôi, số lượng có hạn nhé . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi gồm 06 trang) Mã đề thi 121 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = xe− x ∫ xe C ∫ xe A −x dx = ( x + 1) e x + C −x dx = − ( x + 1) e − x + C ∫ xe D ∫ xe B −x dx = ( x − 1) e x + C −x dx = − ( x − 1) e − x + C Câu Tìm phương trình tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A x = C x = −1 B y = −1 2x −1 x +1 D y = Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình: log ( x + ) > log ( x + 1) B S = ( −∞;1) A S = ( 3; +∞ ) C S = (1;4 ) D S = ( −1; ) Câu Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Gọi E E’ trung điểm CD, A’B’ Tính thể tích khối đa diện ABEDD’A’E’ theo a a3 a3 a3 a3 A B C D Câu Cho log a b = 6, log c a = Tính log a A a4 b c3 B 2,5 C D – Câu Viết phương trình mặt cầu đường kính AB biết A ( 2;3; −1) , B ( 0; −1;1) A ( x − 1) + ( y − 1) + z = 24 B ( x + 1) + ( y + ) + ( z − 1) = C ( x − 1) + ( y − 1) + z = D ( x − ) + ( y − 3) + ( z + 1) = 2 2 Câu Đồ thị hàm số y = Chọn kết luận sai A bd < 2 2 2 ax + b có dạng hình bên cx + d B cd > C ab > D ac > Câu Tìm giá trị cực đại yo hàm số y = x + 4ln ( − x ) A yo = + ln B yo = C yo = D yo = e Câu Cho hàm số f ( x ) = ln x Tính I = ∫ g ( x ) dx , với g ( x ) đạo hàm cấp f ( x ) Trang 1/5 - Mã đề thi 121 B I = C I = D I = e − e e Câu 10 Cho số phức z = a + bi thỏa mãn z + z = + i Tính giá trị biểu thức 3a + b A 3a + b = B 3a + b = C 3a + b = D 3a + b = A I = Câu 11 Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn cho số phức z biết A ( −4;3) B ( −4; −3) (2 + i) z= C ( 4; −3) i D ( 4;3) Câu 12 Tính thể tích khối tròn xoay quay hình phẳng giới hạn y = sin x.cos x, y = 0, ( ≤ x ≤ π ) xung quanh trục Ox π2 π2 π π A B C D 4 8 Câu 13 Tìm số điểm chung đồ thị hai hàm số y = x − x + y = x3 − x A B C D x = − t  Câu 14 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng d :  y = + t mặt phẳng ( P ) : x + y + z − =  z = −4 − t  A ( 2;8; −4 ) B ( −1;11; −7 ) C ( 5;5; −1) D ( 0;10; −7 ) ex có đồ thị ( C ) kết luận ex −1 (1) ( C ) có tiệm cận đứng đường thẳng x = Câu 15 Cho hàm số y = (2) ( C ) có tiệm cận đứng đường thẳng x = (3) ( C ) có tiệm cận ngang đường thẳng y = (4) ( C ) có tiệm cận ngang đường thẳng y = Có kết luận A B C D Câu 16 Phương trình 16 − x log (16 − x − x ) = có nghiệm? A B C D Câu 17 Ông X gửi tiết kiệm 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất không đổi 0,5% tháng Do nhu cầu cần chi tiêu, tháng sau đó, ông rút triệu đồng từ số tiền Hỏi tháng cuối cùng, ông X rút nốt tiền? A 970926 đồng B 4879 đồng C 975781 đồng D 4903 đồng Câu 18 Đạo hàm hàm số y = B −2 A - ln ( x + 1) x x = a ln + b ( a, b ∈ ℤ ) Tìm a − b C Câu 19 Đồ thị hai hàm số y = x3 − x y = e x có giao điểm A B C Câu 20 Cho D D x +1 dx = ln a − , ( a ∈ ℚ ) Tính 2a − 1) ∫ x (x 2 C D Câu 21 Cho khối trụ có bán kính đáy diện tích toàn phần 100π Tính thể tích khối trụ 125 375 A B 250π C D 125π π π A B Trang 2/5 - Mã đề thi 121 Câu 22 Một chất điểm chuyển động với vận tốc v = 30 (m/s) đột ngột thay đổi gia tốc a ( t ) = − t (m/s2) Tính quãng được chất điểm kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến thời điểm vận tốc lớn 128 848 64 424 A (m) B C (m) D (m) 3 3 Câu 23 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông cân A , BC = a thể tích a Tính chiều cao h hình chóp cho 1 A h = a B h = 3a C h = a D h = 6a Câu 24 Hàm số y = x3 − x + x đồng biến khoảng 1  A  ;1 B ( −∞;1) C ( 0;1) 3  Câu 25 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục ∫ D (1; +∞ ) [1; 2] thỏa mãn B f ( ) = −20 f ′( x) dx = ln Biết f ( x ) > ∀x ∈ [1; 2] Tính f ( ) f ( x) A f ( ) = 10 ∫ f ′ ( x ) dx = 10 C f ( ) = −10 D f ( ) = 20 Câu 26 Biết M (1; −6 ) điểm cực đại đồ thị hàm số y = x3 + bx + cx + Tìm tọa độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số A N ( 2; 21) B N ( −2;21) C N ( −2;11) D N ( 2;6 ) Câu 27 Tìm giá trị tham số m để bất phương trình x − m.3x − m + > nghiệm với x A m > B m > m < −6 C m < D −6 < m < Câu 28 Tìm mô đun số phức z = ( − 3i )(1 + i ) A z = 26 B z = D z = C z = 24 Câu 29 Tích hai nghiệm phương trình log 32 x − log x + = A B 90 C x −1 Câu 30 Tìm tập giá trị hàm số y = x+2 A ℝ \ {2} B ℝ C ℝ \ {−2} D 729 D ℝ \ {1} Câu 31 Tính chất không với số phức z1 , z2 A z1 + z2 = z1 + z2 B z1.z2 = z1.z2 C z1 + z2 = z1 + z2 D z1.z2 = z1 z2 Câu 32 Với x, y, z số nguyên dương thỏa mãn x log 2016 + y log 2016 + z log 2016 = Tính giá trị biểu thức Q = x + y + z A 10 B 2017 C D 2016 Câu 33 Số phức z biểu diễn mặt phẳng hình Hình Hình Hình Hỏi hình biểu diễn cho số phức z A Hình B Hình Hình Hình C Hình D Hình Trang 3/5 - Mã đề thi 121 Câu 34 Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi R1 bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A ' ABCD , R2 bán kính mặt cầu tiếp xúc với cạnh tứ diện ACB ' D ' Ta có A R1 = R2 B R1 = 3R2 C R1 = R2 D R1 = R2 Câu 35 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm ℝ đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) ℝ hình bên Khi ℝ hàm số y = f ( x ) y x A Có điểm cực đại điểm cực tiểu B Có điểm cực đại điểm cực tiểu C Có điểm cực đại điểm cực tiểu D Có điểm cực đại điểm cực tiểu Câu 36 Cho khối chóp tứ giác tích V với cạnh đáy a cạnh bên b Nếu tăng gấp đôi độ dài cạnh đáy, đồng thời giảm nửa độ dài cạnh bên khối chóp ta khối chóp tích V quan hệ a b 21 63 63 A b = a B b = a C b = D b = a a 2 2 Câu 37 Cho hai điểm A ( 2; −2;1) , B ( 0; 2;1) mp(P) : x + y + z − = Viết phương trình đường thẳng d nằm mp(P) cho điểm d cách hai điểm A, B x =  x = − 2t  x = −2 + 5t    A d :  y = − t B d :  y = −1 + 2t C d :  y = −3t  z = 3t z =     z = + 3t  x = − 2t  D d :  y = + t z = 1+ t  Câu 38 Cho tam giác ABC cân A có AB = a , BC = a Tính thể tích khối tròn xoay quay tam giác ABC quanh trục AB 3π a π a3 π a3 π a3 A B C D 8 Câu 39 Trong không gian Oxyz cho điểm A (1;1;3) , B ( 2;6;5 ) , C ( −6; −1;7 ) Tìm tọa độ điểm D để ABCD hình bình hành A D ( 7; 6;5 ) B D ( −7; −6;5) C D ( −7; −6; −5) D Không tồn Câu 40 Trong không gian, tập hợp điểm M cách đường thẳng d cho trước khoảng không đổi A Một mặt trụ B Một mặt nón C Một mặt cầu D Hai đường thẳng song song Câu 41 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x − 15 x + 24 x + 16 với x ≥ A y = B y = C y = D y = 27 Câu 42 Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A(1; - 1; 2) có véc tơ pháp tuyến n = ( 4; 2; −6 ) A ( P ) : x + y − z + = C ( P ) : x + y − 3z + = B ( P ) : x + y − 3z + = D ( P ) : x + y − 3z − = Câu 43 Tính diện tích S phần hình phẳng gạch sọc (bên dưới) giới hạn đồ thị hàm số bậc ba y = ax + bx + cx + d trục hoành Trang 4/5 - Mã đề thi 121 A S = 31 π B 19 C 31 D S = 27 Câu 44 Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = AB = a, AC = a 2, BC = a Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a a3 a3 a3 a3 A B C D 6 12 12 Câu 45 Cho bốn véc tơ a ( −1;1; ) , b (1;1; ) , c (1;1;1) , d ( 2;0;1) Chọn mệnh đề A a, c, d đồng phẳng B b, c, d đồng phẳng C a , b, c đồng phẳng Câu 46 Cho mặt phẳng ( P ) : y + z = Chọn mệnh đề A ( P ) Oy B ( P ) Ox C ( P ) ( Oyz ) D a , b, d đồng phẳng D Ox ⊂ ( P ) Câu 47 Cho A (1;0;0 ) , B ( 0;3;0 ) , C ( 0;0; ) Mặt cầu có tâm gốc tọa độ O, tiếp xúc với mp(ABC) có bán kính 49 A B C D 36 7 Câu 48 Hình bên đồ thị bốn hàm số Chọn đáp án y x -1 -1 A y = x − B y = log x C y = x −2 x −12 D y = 2− x  25   27  Câu 49 Tính tổng nghiệm phương trình 0,   =     125  A – B 0,5 C D Câu 50 Gọi M , M hai điểm biểu diễn cho số phức z1 , z2 nghiệm phương trình x z + z + = Tính số đo góc M 1OM A 120o B 60o C 90o D 150o - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 121 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi gồm 06 trang) Mã đề thi 122 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: (Thí sinh không sử dụng tài liệu) 2x −1 x +1 Câu Tìm phương trình tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = B x = −1 A y = C x = D y = −1 Câu Biết M (1; −6 ) điểm cực đại đồ thị hàm số y = x + bx + cx + Tìm tọa độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số A N ( −2;11) B N ( 2; 21) C N ( 2;6 ) D N ( −2;21) Câu Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn cho số phức z biết A ( −4; −3) B ( 4;3) (2 + i) z= i C ( −4;3) D ( 4; −3) Câu Tính thể tích khối tròn xoay quay hình phẳng giới hạn y = sin x.cos x, y = 0, ( ≤ x ≤ π ) xung quanh trục Ox π2 π2 π π A B C D 8 Câu Tích hai nghiệm phương trình log 32 x − log x + = A B 90 C 729 D Câu Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông cân A , BC = a thể tích a Tính chiều cao h hình chóp cho 1 A h = 3a B h = a C h = 6a D h = a Câu Đạo hàm hàm số y = ln ( x + 1) x x = a ln + b ( a, b ∈ ℤ ) Tìm a − b A B C −2 D - Câu Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Gọi E E’ trung điểm CD, A’B’ Tính thể tích khối đa diện ABEDD’A’E’ theo a a3 a3 a3 a3 A B C D Câu Viết phương trình mặt cầu đường kính AB biết A ( 2;3; −1) , B ( 0; −1;1) A ( x − 1) + ( y − 1) + z = B ( x − ) + ( y − 3) + ( z + 1) = C ( x − 1) + ( y − 1) + z = 24 D ( x + 1) + ( y + ) + ( z − 1) = 2 2 2 2 2 Câu 10 Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = AB = a, AC = a 2, BC = a Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a a3 a3 a3 a3 A B C D 12 12 Câu 11 Cho mặt phẳng ( P ) : y + z = Chọn mệnh đề Trang 1/6 - Mã đề thi 122 A ( P ) Oy B ( P ) ( Oyz ) C ( P ) Ox D Ox ⊂ ( P ) Câu 12 Tính diện tích S phần hình phẳng gạch sọc (bên dưới) giới hạn đồ thị hàm số bậc ba y = ax3 + bx + cx + d trục hoành 19 27 31 31 B S = C D S = π 5 Câu 13 Với x, y, z số nguyên dương thỏa mãn x log 2016 + y log 2016 + z log 2016 = Tính giá trị biểu thức Q = x + y + z A 2016 B C 2017 D 10 A Câu 14 Phương trình 16 − x log (16 − x − x ) = có nghiệm? A B C D Câu 15 Cho hai điểm A ( 2; −2;1) , B ( 0; 2;1) mp(P) : x + y + z − = Viết phương trình đường thẳng d nằm mp(P) cho điểm d cách hai điểm A, B  x = − 2t  A d :  y = + t z = 1+ t  Câu 16 Đồ thị hàm số y =  x = −2 + 5t  B d :  y = −1 + 2t z =  x =  C d :  y = −3t   z = + 3t  x = − 2t  D d :  y = − t  z = 3t  ax + b có dạng hình bên cx + d Chọn kết luận sai A ab > B cd > A S = ( −1; ) B S = ( −∞;1) C bd < Câu 17 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log ( x + ) > log ( x + 1) C S = ( 3; +∞ ) D ac > D S = (1;4 ) Câu 18 Gọi M , M hai điểm biểu diễn cho số phức z1 , z2 nghiệm phương trình z + z + = Tính số đo góc M 1OM A 150o B 60o C 120o D 90o Câu 19 Ông X gửi tiết kiệm 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất không đổi 0,5% tháng Do nhu cầu cần chi tiêu, tháng sau đó, ông rút triệu đồng từ số tiền Hỏi tháng cuối cùng, ông X rút nốt tiền? A 970926 đồng B 4879 đồng C 975781 đồng D 4903 đồng Câu 20 Trong không gian, tập hợp điểm M cách đường thẳng d cho trước khoảng không đổi Trang 2/6 - Mã đề thi 122 B Hai đường thẳng song song D Một mặt cầu A Một mặt trụ C Một mặt nón Câu 21 Cho tam giác ABC cân A có AB = a , BC = a Tính thể tích khối tròn xoay quay tam giác ABC quanh trục AB π a3 π a3 π a3 3π a A B C D 8 Câu 22 Trong không gian Oxyz cho điểm A (1;1;3) , B ( 2;6;5 ) , C ( −6; −1;7 ) Tìm tọa độ điểm D để ABCD hình bình hành A D ( −7; −6; −5) B Không tồn C D ( −7; −6;5) x −12  25  Câu 23 Tính tổng nghiệm phương trình 0,     A B 0,5 C – x D D ( 7;6;5 )  27  =   125  D Câu 24 Đồ thị hai hàm số y = x − x y = e có giao điểm A B C x D Câu 25 Tìm mô đun số phức z = ( − 3i )(1 + i ) A z = 24 B z = C z = D z = 26 x = − t  Câu 26 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng d :  y = + t mặt phẳng ( P ) : x + y + z − =  z = −4 − t  A ( 2;8; −4 ) B ( 5;5; −1) C ( −1;11; −7 ) D ( 0;10; −7 ) Câu 27 Cho A (1; 0;0 ) , B ( 0;3; ) , C ( 0; 0; ) Mặt cầu có tâm gốc tọa độ O, tiếp xúc với mp(ABC) có bán kính 49 A B C D 36 Câu 28 Số phức z biểu diễn mặt phẳng hình Hình Hình Hình Hỏi hình biểu diễn cho số phức z A Hình B Hình Hình Hình C Hình D Hình e Câu 29 Cho hàm số f ( x ) = ln x Tính I = ∫ g ( x ) dx , với g ( x ) đạo hàm cấp f ( x ) B I = e − C I = D I = e e Câu 30 Hình bên đồ thị bốn hàm số Chọn đáp án A I = Trang 3/6 - Mã đề thi 122 y x -1 -1 A y = x − B y = x −2 C y = log x D y = 2− x Câu 31 Tìm số điểm chung đồ thị hai hàm số y = x − x + y = x3 − x A B C D Câu 32 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x − 15 x + 24 x + 16 với x ≥ A y = 27 B y = C y = D y = Câu 33 Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi R1 bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A ' ABCD , R2 bán kính mặt cầu tiếp xúc với cạnh tứ diện ACB ' D ' Ta có A R1 = R2 B R1 = 3R2 C R1 = R2 D R1 = R2 Câu 34 Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A(1; - 1; 2) có véc tơ pháp tuyến n = ( 4; 2; −6 ) A ( P ) : x + y − 3z + = B ( P ) : x + y − 3z − = C ( P ) : x + y − z + = Câu 35 Cho log a b = 6, log c a = Tính log a D ( P ) : x + y − 3z + = a4 b c3 A B 2,5 C – D Câu 36 Một chất điểm chuyển động với vận tốc v = 30 (m/s) đột ngột thay đổi gia tốc a ( t ) = − t (m/s2) Tính quãng được chất điểm kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến thời điểm vận tốc lớn 848 128 424 64 A (m) B (m) C (m) D 3 3 Câu 37 Cho số phức z = a + bi thỏa mãn z + z = + i Tính giá trị biểu thức 3a + b A 3a + b = B 3a + b = C 3a + b = D 3a + b = Câu 38 Cho khối chóp tứ giác tích V với cạnh đáy a cạnh bên b Nếu tăng gấp đôi độ dài cạnh đáy, đồng thời giảm nửa độ dài cạnh bên khối chóp ta khối chóp tích V quan hệ a b 63 21 63 A b = B b = a C b = a D b = a a 2 2 Câu 39 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm ℝ đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) ℝ hình bên Khi ℝ hàm số y = f ( x ) Trang 4/6 - Mã đề thi 122 y x A Có điểm cực đại điểm cực tiểu C Có điểm cực đại điểm cực tiểu B Có điểm cực đại điểm cực tiểu D Có điểm cực đại điểm cực tiểu Câu 40 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục ∫ [1; 2] thỏa mãn B f ( ) = −20 f ′( x) dx = ln Biết f ( x ) > ∀x ∈ [1; 2] Tính f ( ) f ( x) A f ( ) = −10 ∫ f ′ ( x ) dx = 10 C f ( ) = 10 D f ( ) = 20 Câu 41 Tìm giá trị cực đại yo hàm số y = x + 4ln ( − x ) A yo = B yo = C yo = D yo = + ln Câu 42 Tính chất không với số phức z1 , z2 B z1 + z2 = z1 + z2 A z1 + z2 = z1 + z2 C z1.z2 = z1 z2 D z1.z2 = z1.z2 Câu 43 Cho bốn véc tơ a ( −1;1; ) , b (1;1; ) , c (1;1;1) , d ( 2;0;1) Chọn mệnh đề A b, c, d đồng phẳng B a , b, d đồng phẳng C a , b, c đồng phẳng D a, c, d đồng phẳng Câu 44 Cho khối trụ có bán kính đáy diện tích toàn phần 100π Tính thể tích khối trụ 125 375 A B 125π C D 250π π π Câu 45 Tìm giá trị tham số m để bất phương trình x − m.3x − m + > nghiệm với x A m > m < −6 B m > C m < D −6 < m < Câu 46 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = xe− x ∫ xe C ∫ xe A −x dx = ( x − 1) e x + C −x dx = ( x + 1) e x + C Câu 47 Tìm tập giá trị hàm số y = A ℝ \ {−2} B ℝ \ {1} e −x dx = − ( x − 1) e − x + C −x dx = − ( x + 1) e − x + C ∫ xe D ∫ xe B x −1 x+2 C ℝ \ {2} D ℝ x có đồ thị ( C ) kết luận e −1 (1) ( C ) có tiệm cận đứng đường thẳng x = Câu 48 Cho hàm số y = x (2) ( C ) có tiệm cận đứng đường thẳng x = (3) ( C ) có tiệm cận ngang đường thẳng y = (4) ( C ) có tiệm cận ngang đường thẳng y = Có kết luận A B C D Câu 49 Hàm số y = x − x + x đồng biến khoảng Trang 5/6 - Mã đề thi 122 Câu 28 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log ( x + ) > log ( x + 1) A S = ( −1; ) B S = ( −∞;1) Câu 29 Tìm tập giá trị hàm số y = A ℝ \ {1} B ℝ \ {2} C S = (1;4 ) D S = ( 3; +∞ ) C ℝ D ℝ \ {−2} x −1 x+2 Câu 30 Một chất điểm chuyển động với vận tốc v = 30 (m/s) đột ngột thay đổi gia tốc a ( t ) = − t (m/s2) Tính quãng được chất điểm kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến thời điểm vận tốc lớn 848 128 424 64 A (m) B (m) C (m) D 3 3 Câu 31 Cho khối trụ có bán kính đáy diện tích toàn phần 100π Tính thể tích khối trụ 125 375 A B C 250π D 125π π π x = − t  Câu 32 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng d :  y = + t mặt phẳng ( P ) : x + y + z − =  z = −4 − t  A ( 0;10; −7 ) B ( −1;11; −7 ) C ( 5;5; −1) D ( 2;8; −4 ) Câu 33 Trong không gian, tập hợp điểm M cách đường thẳng d cho trước khoảng không đổi A Hai đường thẳng song song B Một mặt trụ C Một mặt cầu D Một mặt nón Câu 34 Với x, y, z số nguyên dương thỏa mãn x log 2016 + y log 2016 + z log 2016 = Tính giá trị biểu thức Q = x + y + z A 2016 B 2017 C 10 D Câu 35 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = xe− x ∫ xe C ∫ xe A −x dx = ( x − 1) e x + C −x dx = − ( x + 1) e − x + C ∫ xe D ∫ xe B −x dx = − ( x − 1) e − x + C −x dx = ( x + 1) e x + C Câu 36 Biết M (1; −6 ) điểm cực đại đồ thị hàm số y = x3 + bx + cx + Tìm tọa độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số A N ( −2; 21) B N ( 2;6 ) C N ( 2; 21) D N ( −2;11) x2 + 1 ∫2 x ( x − 1) dx = ln a − , ( a ∈ ℚ ) Tính 2a Câu 37 Cho A B C D Câu 38 Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = AB = a, AC = a 2, BC = a Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a a3 a3 a3 a3 A B C D 12 12 6 Câu 39 Trong không gian Oxyz cho điểm A (1;1;3) , B ( 2;6;5 ) , C ( −6; −1;7 ) Tìm tọa độ điểm D để ABCD hình bình hành A Không tồn B D ( 7; 6;5 ) C D ( −7; −6;5) Câu 40 Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn cho số phức z biết D D ( −7; −6; −5) (2 + i) z= i Trang 4/6 - Mã đề thi 124 A ( −4; −3) B ( −4;3) C ( 4;3) D ( 4; −3) Câu 41 Tính chất không với số phức z1 , z2 A z1.z2 = z1.z2 C z1 + z2 = z1 + z2 B z1 + z2 = z1 + z2 Câu 42 Tìm phương trình tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A y = −1 C x = B y = 2x −1 x +1 Câu 43 Đồ thị hai hàm số y = x − x y = e x có giao điểm A B C D z1.z2 = z1 z2 D x = −1 D Câu 44 Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A(1; - 1; 2) có véc tơ pháp tuyến n = ( 4; 2; −6 ) A ( P ) : x + y − 3z + = B ( P ) : x + y − 3z − = C ( P ) : x + y − 3z + = D ( P ) : x + y − z + = e Câu 45 Cho hàm số f ( x ) = ln x Tính I = ∫ g ( x ) dx , với g ( x ) đạo hàm cấp f ( x ) 1 A e − B I = C D I = e e Câu 46 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm ℝ đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) ℝ hình bên Khi ℝ hàm số y = f ( x ) y x A Có điểm cực đại điểm cực tiểu C Có điểm cực đại điểm cực tiểu B Có điểm cực đại điểm cực tiểu D Có điểm cực đại điểm cực tiểu Câu 47 Tìm mô đun số phức z = ( − 3i )(1 + i ) A z = B z = C z = 26 Câu 48 Cho mặt phẳng ( P ) : y + z = Chọn mệnh đề A ( P ) ( Oyz ) B ( P ) Ox C Ox ⊂ ( P ) D z = 24 D ( P ) Oy Câu 49 Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi R1 bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A ' ABCD , R2 bán kính mặt cầu tiếp xúc với cạnh tứ diện ACB ' D ' Ta có A R1 = 3R2 B R1 = R2 C R1 = R2 Câu 50 Hàm số y = x − x + x đồng biến khoảng 1  A (1; +∞ ) B  ;1 C ( −∞;1) 3  D R1 = R2 D ( 0;1) - - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 124 Trang 6/6 - Mã đề thi 124 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi gồm 06 trang) Mã đề thi 125 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: (Thí sinh không sử dụng tài liệu) x2 + 1 ∫2 x ( x − 1) dx = ln a − , ( a ∈ ℚ ) Tính 2a Câu Cho A B C D Câu Tìm số điểm chung đồ thị hai hàm số y = x − x + y = x3 − x A B C D Câu Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn cho số phức z biết A ( −4;3) B ( 4;3) (2 + i) z= C ( −4; −3) Câu Cho mặt phẳng ( P ) : y + z = Chọn mệnh đề A ( P ) ( Oyz ) B Ox ⊂ ( P ) C ( P ) Oy i D ( 4; −3) D ( P ) Ox Câu Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông cân A , BC = a thể tích a Tính chiều cao h hình chóp cho 1 A h = a B h = 3a C h = a D h = 6a Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x − 15 x + 24 x + 16 với x ≥ A y = B y = C y = 27 D y = Câu Tính chất không với số phức z1 , z2 A z1 + z2 = z1 + z2 C z1 + z2 = z1 + z2 B z1.z2 = z1.z2 D z1.z2 = z1 z2 Câu Phương trình 16 − x log (16 − x − x ) = có nghiệm? A B C D Câu Cho tam giác ABC cân A có AB = a , BC = a Tính thể tích khối tròn xoay quay tam giác ABC quanh trục AB π a3 π a3 π a3 3π a A B C D 8 Câu 10 Ông X gửi tiết kiệm 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất không đổi 0,5% tháng Do nhu cầu cần chi tiêu, tháng sau đó, ông rút triệu đồng từ số tiền Hỏi tháng cuối cùng, ông X rút nốt tiền? A 970926 đồng B 975781 đồng C 4879 đồng D 4903 đồng e Câu 11 Cho hàm số f ( x ) = ln x Tính I = ∫ g ( x ) dx , với g ( x ) đạo hàm cấp f ( x ) 1 A I = B I = C I = D I = e − e e Câu 12 Hình bên đồ thị bốn hàm số Chọn đáp án Trang 1/5 - Mã đề thi 125 y x -1 -1 A y = x −2 B y = log x C y = −x D y = x − Câu 13 Viết phương trình mặt cầu đường kính AB biết A ( 2;3; −1) , B ( 0; −1;1) A ( x − ) + ( y − 3) + ( z + 1) = B ( x − 1) + ( y − 1) + z = C ( x + 1) + ( y + ) + ( z − 1) = D ( x − 1) + ( y − 1) + z = 24 2 2 2 2 2 Câu 14 Trong không gian Oxyz cho điểm A (1;1;3) , B ( 2;6;5 ) , C ( −6; −1;7 ) Tìm tọa độ điểm D để ABCD hình bình hành A D ( 7;6;5 ) B Không tồn C D ( −7; −6; −5) D D ( −7; −6;5) Câu 15 Gọi M , M hai điểm biểu diễn cho số phức z1 , z2 nghiệm phương trình z + z + = Tính số đo góc M 1OM A 90o B 150o C 120o D 60o Câu 16 Hàm số y = x3 − x + x đồng biến khoảng A (1; +∞ ) B ( −∞;1) 1  D  ;1 3  C ( 0;1) Câu 17 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục ∫ f ′( x) dx = ln Biết f ( x ) > ∀x ∈ [1; 2] Tính f ( ) f ( x) A f ( ) = 20 B f ( ) = 10 [1; 2] thỏa mãn C f ( ) = −20 ∫ f ′ ( x ) dx = 10 D f ( ) = −10 Câu 18 Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = AB = a, AC = a 2, BC = a Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a a3 a3 a3 a3 A B C D 12 12 6 Câu 19 Tích hai nghiệm phương trình log 32 x − log x + = A 729 B C 90 D Câu 20 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Gọi E E’ trung điểm CD, A’B’ Tính thể tích khối đa diện ABEDD’A’E’ theo a a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 21 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log ( x + ) > log ( x + 1) A S = ( 3; +∞ ) B S = ( −1; ) C S = ( −∞;1) D S = (1;4 ) Câu 22 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = xe− x A ∫ xe −x dx = − ( x + 1) e − x + C B ∫ xe −x dx = ( x + 1) e x + C Trang 2/5 - Mã đề thi 125 C ∫ xe −x dx = ( x − 1) e x + C D ∫ xe −x dx = − ( x − 1) e − x + C Câu 23 Tìm mô đun số phức z = ( − 3i )(1 + i ) A z = 26 B z = C z = D z = 24 Câu 24 Biết M (1; −6 ) điểm cực đại đồ thị hàm số y = x3 + bx + cx + Tìm tọa độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số A N ( −2;21) B N ( −2;11) C N ( 2; 21) D N ( 2;6 ) Câu 25 Tìm giá trị tham số m để bất phương trình x − m.3x − m + > nghiệm với x A −6 < m < B m > C m < D m > m < −6 x e Câu 26 Cho hàm số y = x có đồ thị ( C ) kết luận e −1 (1) ( C ) có tiệm cận đứng đường thẳng x = (2) ( C ) có tiệm cận đứng đường thẳng x = (3) ( C ) có tiệm cận ngang đường thẳng y = (4) ( C ) có tiệm cận ngang đường thẳng y = Có kết luận A B C D Câu 27 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm ℝ đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) ℝ hình bên Khi ℝ hàm số y = f ( x ) y x A Có điểm cực đại điểm cực tiểu C Có điểm cực đại điểm cực tiểu B Có điểm cực đại điểm cực tiểu D Có điểm cực đại điểm cực tiểu Câu 28 Đồ thị hai hàm số y = x3 − x y = e x có giao điểm A B C D Câu 29 Với x, y, z số nguyên dương thỏa mãn x log 2016 + y log 2016 + z log 2016 = Tính giá trị biểu thức Q = x + y + z A B 10 C 2017 D 2016 Câu 30 Cho hai điểm A ( 2; −2;1) , B ( 0; 2;1) mp(P) : x + y + z − = Viết phương trình đường thẳng d nằm mp(P) cho điểm d cách hai điểm A, B  x = −2 + 5t  x = − 2t x =    A d :  y = −1 + 2t B d :  y = − t C d :  y = −3t z =  z = 3t     z = + 3t  x = − 2t  D d :  y = + t z = 1+ t  Câu 31 Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi R1 bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A ' ABCD , R2 bán kính mặt cầu tiếp xúc với cạnh tứ diện ACB ' D ' Ta có A R1 = R2 B R1 = R2 C R1 = R2 D R1 = 3R2 Trang 3/5 - Mã đề thi 125 Câu 32 Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A(1; - 1; 2) có véc tơ pháp tuyến n = ( 4; 2; −6 ) A ( P ) : x + y − 3z − = B ( P ) : x + y − z + = C ( P ) : x + y − 3z + = Câu 33 Đồ thị hàm số y = D ( P ) : x + y − 3z + = ax + b có dạng hình bên cx + d Chọn kết luận sai A ab > B cd > C ac > Câu 34 Số phức z biểu diễn mặt phẳng hình Hỏi hình biểu diễn cho số phức z A Hình B Hình C Hình Câu 35 Tìm phương trình tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A x = D bd < B y = C y = −1 Câu 36 Cho log a b = 6, log c a = Tính log a D Hình 2x −1 x +1 D x = −1 a4 b c3 A B – C 2,5 D Câu 37 Cho khối trụ có bán kính đáy diện tích toàn phần 100π Tính thể tích khối trụ 125 375 A B C 250π D 125π π π Câu 38 Trong không gian, tập hợp điểm M cách đường thẳng d cho trước khoảng không đổi A Một mặt nón B Một mặt trụ C Một mặt cầu D Hai đường thẳng song song x −12  25   27  Câu 39 Tính tổng nghiệm phương trình 0,   =     125  A B 0,5 C – D Câu 40 Cho khối chóp tứ giác tích V với cạnh đáy a cạnh bên b Nếu tăng gấp đôi độ dài cạnh đáy, đồng thời giảm nửa độ dài cạnh bên khối chóp ta khối chóp tích V quan hệ a b 21 63 63 A b = a B b = a C b = D b = a a 2 2 x Câu 41 Đạo hàm hàm số y = A - B ln ( x + 1) x x = a ln + b ( a, b ∈ ℤ ) Tìm a − b C −2 D Trang 4/5 - Mã đề thi 125 x = − t  Câu 42 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng d :  y = + t mặt phẳng ( P ) : x + y + z − =  z = −4 − t  A ( 0;10; −7 ) B ( 2;8; −4 ) C ( 5;5; −1) D ( −1;11; −7 ) Câu 43 Cho bốn véc tơ a ( −1;1; ) , b (1;1; ) , c (1;1;1) , d ( 2;0;1) Chọn mệnh đề A a, c, d đồng phẳng B b, c, d đồng phẳng C a , b, d đồng phẳng D a , b, c đồng phẳng Câu 44 Cho A (1;0;0 ) , B ( 0;3;0 ) , C ( 0;0; ) Mặt cầu có tâm gốc tọa độ O, tiếp xúc với mp(ABC) có bán kính 49 A B C D 36 7 Câu 45 Một chất điểm chuyển động với vận tốc v = 30 (m/s) đột ngột thay đổi gia tốc a ( t ) = − t (m/s2) Tính quãng được chất điểm kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến thời điểm vận tốc lớn 128 848 64 424 A (m) B (m) C D (m) 3 3 Câu 46 Cho số phức z = a + bi thỏa mãn z + z = + i Tính giá trị biểu thức 3a + b A 3a + b = B 3a + b = C 3a + b = D 3a + b = Câu 47 Tính thể tích khối tròn xoay quay hình phẳng giới hạn y = sin x.cos x, y = 0, ( ≤ x ≤ π ) xung quanh trục Ox π2 π2 π π A B C D 4 8 Câu 48 Tính diện tích S phần hình phẳng gạch sọc (bên dưới) giới hạn đồ thị hàm số bậc ba y = ax3 + bx + cx + d trục hoành A 19 B S = 27 Câu 49 Tìm tập giá trị hàm số y = A ℝ \ {1} B ℝ \ {−2} C x −1 x+2 31 C ℝ \ {2} D S = 31 π D ℝ Câu 50 Tìm giá trị cực đại yo hàm số y = x + 4ln ( − x ) A yo = B yo = + ln C yo = D yo = - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 125 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi gồm 06 trang) Mã đề thi 126 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Câu Với x, y, z số nguyên dương thỏa mãn x log 2016 + y log 2016 + z log 2016 = Tính giá trị biểu thức Q = x + y + z A 2016 B C 10 D 2017 Câu Tính diện tích S phần hình phẳng gạch sọc (bên dưới) giới hạn đồ thị hàm số bậc ba y = ax3 + bx + cx + d trục hoành A S = 27 B 31 C S = 31 π D 19 Câu Tìm số điểm chung đồ thị hai hàm số y = x − x + y = x − x A B C D  25  Câu Tính tổng nghiệm phương trình 0,     A B 0,5 C x −12 x  27  =   125  D – Câu Cho bốn véc tơ a ( −1;1; ) , b (1;1; ) , c (1;1;1) , d ( 2;0;1) Chọn mệnh đề A a, c, d đồng phẳng B b, c, d đồng phẳng C a , b, c đồng phẳng D a , b, d đồng phẳng Câu Cho A (1;0;0 ) , B ( 0;3;0 ) , C ( 0;0; ) Mặt cầu có tâm gốc tọa độ O, tiếp xúc với mp(ABC) có bán kính 6 49 A B C D 7 36 Câu Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn cho số phức z biết A ( −4; −3) B ( 4; −3) C ( 4;3) (2 + i) z= i D ( −4;3) Câu Ông X gửi tiết kiệm 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất không đổi 0,5% tháng Do nhu cầu cần chi tiêu, tháng sau đó, ông rút triệu đồng từ số tiền Hỏi tháng cuối cùng, ông X rút nốt tiền? A 970926 đồng B 4879 đồng C 975781 đồng D 4903 đồng Câu Cho số phức z = a + bi thỏa mãn z + z = + i Tính giá trị biểu thức 3a + b A 3a + b = B 3a + b = C 3a + b = D 3a + b = Trang 1/6 - Mã đề thi 126 Câu 10 Gọi M , M hai điểm biểu diễn cho số phức z1 , z2 nghiệm phương trình z + z + = Tính số đo góc M 1OM A 90o B 120o C 60o D 150o C z = 26 D z = Câu 11 Tìm mô đun số phức z = ( − 3i )(1 + i ) A z = 24 B z = Câu 12 Trong không gian Oxyz cho điểm A (1;1;3) , B ( 2;6;5 ) , C ( −6; −1;7 ) Tìm tọa độ điểm D để ABCD hình bình hành A D ( −7; −6; −5) B Không tồn C D ( 7;6;5 ) D D ( −7; −6;5) Câu 13 Trong không gian, tập hợp điểm M cách đường thẳng d cho trước khoảng không đổi A Một mặt cầu B Một mặt nón C Hai đường thẳng song song D Một mặt trụ Câu 14 Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = AB = a, AC = a 2, BC = a Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a a3 a3 a3 a3 A B C D 12 12 x = − t  Câu 15 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng d :  y = + t mặt phẳng ( P ) : x + y + z − =  z = −4 − t  A ( −1;11; −7 ) B ( 5;5; −1) C ( 2;8; −4 ) Câu 16 Cho mặt phẳng ( P ) : y + z = Chọn mệnh đề A Ox ⊂ ( P ) B ( P ) ( Oyz ) C ( P ) Ox D ( 0;10; −7 ) D ( P ) Oy Câu 17 Cho tam giác ABC cân A có AB = a , BC = a Tính thể tích khối tròn xoay quay tam giác ABC quanh trục AB 3π a π a3 π a3 π a3 A B C D 8 Câu 18 Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A(1; - 1; 2) có véc tơ pháp tuyến n = ( 4; 2; −6 ) A ( P ) : x + y − 3z + = C ( P ) : x + y − z + = B ( P ) : x + y − 3z + = D ( P ) : x + y − 3z − = ex có đồ thị ( C ) kết luận ex −1 (1) ( C ) có tiệm cận đứng đường thẳng x = Câu 19 Cho hàm số y = (2) ( C ) có tiệm cận đứng đường thẳng x = (3) ( C ) có tiệm cận ngang đường thẳng y = (4) ( C ) có tiệm cận ngang đường thẳng y = Có kết luận A B C Câu 20 Tính chất không với số phức z1 , z2 A z1 + z2 = z1 + z2 B z1 + z2 = z1 + z2 C z1.z2 = z1 z2 D D z1.z2 = z1.z2 Câu 21 Phương trình 16 − x log (16 − x − x ) = có nghiệm? A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 126 Câu 22 Đồ thị hai hàm số y = x3 − x y = e x có giao điểm A B C D Câu 23 Hàm số y = x − x + x đồng biến khoảng 1  A ( −∞;1) B  ;1 C (1; +∞ ) D ( 0;1) 3  Câu 24 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm ℝ đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) ℝ hình bên Khi ℝ hàm số y = f ( x ) y x A Có điểm cực đại điểm cực tiểu C Có điểm cực đại điểm cực tiểu B Có điểm cực đại điểm cực tiểu D Có điểm cực đại điểm cực tiểu Câu 25 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = xe− x ∫ xe C ∫ xe A −x dx = − ( x − 1) e − x + C −x dx = ( x + 1) e x + C ∫ xe D ∫ xe B −x dx = ( x − 1) e x + C −x dx = − ( x + 1) e − x + C Câu 26 Tìm giá trị cực đại yo hàm số y = x + 4ln ( − x ) A yo = + ln B yo = C yo = D yo = Câu 27 Số phức z biểu diễn mặt phẳng hình Hình Hình Hình Hỏi hình biểu diễn cho số phức z A Hình B Hình C Hình ax + b Câu 28 Đồ thị hàm số y = có dạng hình bên cx + d Hình Hình Chọn kết luận sai A cd > B bd < C ab > D Hình D ac > Trang 3/6 - Mã đề thi 126 Câu 29 Cho log a b = 6, log c a = Tính log a A B 2,5 a4 b c3 C D – e Câu 30 Cho hàm số f ( x ) = ln x Tính I = ∫ g ( x ) dx , với g ( x ) đạo hàm cấp f ( x ) 1 A I = e B I = C I = e Câu 31 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log ( x + ) > log ( x + 1) D I = e − A S = ( 3; +∞ ) B S = ( −∞;1) C S = ( −1; ) D S = (1;4 ) Câu 32 Cho khối trụ có bán kính đáy diện tích toàn phần 100π Tính thể tích khối trụ 125 375 A 125π B C 250π D π π Câu 33 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Gọi E E’ trung điểm CD, A’B’ Tính thể tích khối đa diện ABEDD’A’E’ theo a a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 34 Biết M (1; −6 ) điểm cực đại đồ thị hàm số y = x + bx + cx + Tìm tọa độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số A N ( 2; 21) B N ( 2;6 ) C N ( −2;21) D N ( −2;11) Câu 35 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục ∫ f ′( x) dx = ln Biết f ( x ) > ∀x ∈ [1; 2] Tính f ( ) f ( x) A f ( ) = 10 B f ( ) = −10 [1; 2] C f ( ) = −20 thỏa mãn ∫ f ′ ( x ) dx = 10 D f ( ) = 20 Câu 36 Tích hai nghiệm phương trình log 32 x − log x + = A 729 B C D 90 Câu 37 Cho khối chóp tứ giác tích V với cạnh đáy a cạnh bên b Nếu tăng gấp đôi độ dài cạnh đáy, đồng thời giảm nửa độ dài cạnh bên khối chóp ta khối chóp tích V quan hệ a b 21 63 63 A b = a B b = a C b = D b = a a 2 2 x −1 Câu 38 Tìm tập giá trị hàm số y = x+2 A ℝ \ {2} B ℝ \ {1} C ℝ \ {−2} D ℝ Câu 39 Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi R1 bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A ' ABCD , R2 bán kính mặt cầu tiếp xúc với cạnh tứ diện ACB ' D ' Ta có A R1 = R2 B R1 = R2 C R1 = R2 D R1 = 3R2 Câu 40 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông cân A , BC = a thể tích a Tính chiều cao h hình chóp cho 1 A h = a B h = 6a C h = a D h = 3a Câu 41 Tính thể tích khối tròn xoay quay hình phẳng giới hạn y = sin x.cos x, y = 0, ( ≤ x ≤ π ) xung quanh trục Ox Trang 4/6 - Mã đề thi 126 A π2 B π C π2 D π Câu 42 Tìm giá trị tham số m để bất phương trình − m.3 − m + > nghiệm với x A m > B m < C m > m < −6 D −6 < m < x x x2 + 1 ∫2 x ( x − 1) dx = ln a − , ( a ∈ ℚ ) Tính 2a Câu 43 Cho A B C D Câu 44 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x − 15 x + 24 x + 16 với x ≥ A y = B y = 27 C y = D y = Câu 45 Hình bên đồ thị bốn hàm số Chọn đáp án y x -1 -1 A y = x −2 B y = −x D y = x C y = log x − Câu 46 Viết phương trình mặt cầu đường kính AB biết A ( 2;3; −1) , B ( 0; −1;1) A ( x + 1) + ( y + ) + ( z − 1) = B ( x − ) + ( y − 3) + ( z + 1) = C ( x − 1) + ( y − 1) + z = D ( x − 1) + ( y − 1) + z = 24 2 2 2 Câu 47 Tìm phương trình tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A x = −1 B x = C y = −1 2 2x −1 x +1 D y = Câu 48 Cho hai điểm A ( 2; −2;1) , B ( 0; 2;1) mp(P) : x + y + z − = Viết phương trình đường thẳng d nằm mp(P) cho điểm d cách hai điểm A, B x =  A d :  y = −3t   z = + 3t  x = −2 + 5t  B d :  y = −1 + 2t z =  Câu 49 Đạo hàm hàm số y = ln ( x + 1) x  x = − 2t  C d :  y = + t z = 1+ t   x = − 2t  D d :  y = − t  z = 3t  x = a ln + b ( a, b ∈ ℤ ) Tìm a − b A −2 B C D - Câu 50 Một chất điểm chuyển động với vận tốc v = 30 (m/s) đột ngột thay đổi gia tốc a ( t ) = − t (m/s2) Tính quãng được chất điểm kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến thời điểm vận tốc lớn 128 848 64 424 A B (m) C (m) D (m) 3 3 - - HẾT -Trang 5/6 - Mã đề thi 126 Trang 6/6 - Mã đề thi 126 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ THI THỬ LẦN MÔN TOÁN 121 122 123 124 125 126 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C C D A B C B C A D D A B B B A C B A A D C D D D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C A D D C C D B C A A C B A A C D C A B B A B A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B D B C C C C C A D C B B C D B A C C A A C B C D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D A A A A D B A B A A D B D A B D B C D B B A D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A B C B D B D B B D B B D D C A A C A B C D D A A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B D C A B A C C A B C B A A B D D A B D C D C B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B C A D A B A D C B A B B C B A A C A D D B A C A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A A A B D B B D C A D B C C C D D C D D C B A A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A D B D D B C C C B C D B D C A A B A D B A A A C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C C A B D D B C D C D B B A C D A B B C A B A D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B A A B A B C C A B C D D B A C D B A B B C C B D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C A B C C A A C D A B B D B C B D C D C A D A D ... Trang 5/5 - Mã đề thi 121 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI. .. Trang 6/6 - Mã đề thi 122 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI. .. Trang 6/6 - Mã đề thi 123 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề Phép màu môn toán 2018, Bộ đề Phép màu môn toán 2018, Bộ đề Phép màu môn toán 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay