Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng | Bài 2189sgk

6 50 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 16:54

Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:a) và là một cặp góc …b) và là một cặp góc …c) và là một cặp góc …d) và là một …Hình hoàn chỉnh (zoom bao nhiêu cũng không vỡ) nằm ở trang số 6 của file word này. Vui lòng nhấn tải về. Ngoài file word ra còn có file sketpad đính kèm. Dễ dàng thay đổi màu sắc, thông tin. Các góc tạo đường thẳng cắt hai đường thẳng | Bài 21/89sgk Xem hình 14 điền vào chỗ trống (…) câu sau: · · a) IPO POR cặp góc … · · b) OPI TNO cặp góc … · · c) PIO NTO cặp góc … · · d) OPR POI … Hình hoàn chỉnh (zoom không vỡ) nằm trang số file word Vui lòng nhấn tải Ngoài file word có file sketpad đính kèm Dễ dàng thay đổi màu sắc, thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng | Bài 2189sgk, Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng | Bài 2189sgk, Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng | Bài 2189sgk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay