Chủ nghĩa tự do cá nhân

35 74 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 15:51

Ch ngha t cỏ nhõn Mc lc Ch ngha t cỏ nhõn 1.1 Nguyờn tc 1.1.1 Ch ngha t bn vụ chớnh ph v chớnh ph Lch s 1.3.1 Trit hc t hn lõm 1.3.2 Ch ngha t cỏnh t 1.3.3 Ch ngha khỏch th 1.4 Ch ngha t chớnh tr 1.5 Phong tro t 1.6 Phờ bỡnh ch ngha t cỏ nhõn 1.7 Xem thờm 1.8 Ghi chỳ 1.9 am kho 1.10 Liờn kt ngoi Ch ngha t 2.1 T nguyờn 2.2 Cỏc xu hng ch ngha t 10 2.3 nh hng tng i 11 2.4 S phỏt trin ca ch ngha t 12 2.4.1 Ngun gc ca t tng t 12 2.4.2 Ch ngha t cỏch mng 15 2.4.3 Phõn lit ch ngha t 18 2.4.4 Ch ngha t v cuc i khng hong 19 2.4.5 Ch ngha t chng li ch ngha cc quyn 20 2.4.6 Ch ngha t sau Chin tranh th gii th hai 21 Ch ngha t hin i 22 2.5.1 Tng quan v cỏc quan im chớnh tr ca cỏc ng v phong tro t hin i 22 2.5.2 Ch ngha t bo th v ch ngha bo th t 24 2.5.3 Hc thuyt quan h quc t t 24 2.5.4 Ch ngha tõn t 24 1.2 Chớnh sỏch t 1.2.1 1.3 2.5 yn t nhiờn v ch ngha kt qu i ii MC LC 2.6 Phờ bỡnh v bo v ch ngha t 25 2.6.1 Ch ngha t v dõn ch xó hi 25 2.7 Xem thờm 26 2.8 c thờm 26 2.9 Chỳ thớch 27 2.10 Liờn kt ngoi 30 2.11 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 31 2.11.1 Vn bn 31 2.11.2 Hỡnh nh 31 2.11.3 Giy phộp ni dung 32 Chng Ch ngha t cỏ nhõn Ch ngha t cỏ nhõn hay ngha t ý (ting Anh: libertarianism, t ting Latinh: liber, t do) l hc thuyt trit hc chớnh tr ng h t nh l mc tiờu chớnh yu Ngi theo ch ngha ny theo ui vic m rng s t tr (t s can thip t bờn ngoi) v t quyt nh, nhn mnh t chớnh tr, cỏc hip hi tỡnh nguyn v quyn u vit ca phỏn oỏn cỏ nhõn.[1][2] phn tỏc dng, hoc l c hai Ngi theo ch ngha t cng phn i kch lit ch cng bỏch tũng quõn, vỡ h chng li ch nụ l v lao ng khụng t nguyn Mt s tỏc gi coi ch ngha t cỏ nhõn, c bit l ch ngha t cỏ nhõn cỏnh hu cú liờn quan mt thit vi ch ngha t c in (classical liberalism) V thut ng, nhiu ngi dựng cỏch gi trit hc t (freedom philosophy) cp ch ngha t cỏ nhõn, ch ngha t c in, hay c hai Cú hai kiu ngi t chớnh: ngi kt qu v ngi tranh u cho quyn.[3] Ngi tranh u cho quyn cho rng o c ph quỏt nht chớnh l tt c cỏc mi quan h tng tỏc gia ngi vi ngi, bao gm c tng tỏc gia nh nc v cỏc cỏ nhõn n l, cn phi da trờn s t nguyn v ng thun H cho rng vic xng bo lc bi mt ngi hay mt chớnh th chng li ngi khỏc hoc ti sn ca ngi khỏc õy bo lc cú ngha l vic s dng bo lc thc th hay e da s dng nú hoc tin hnh gian ln chng li ú m ngi ú khụng h xng bo lc thc th, e da hay gian ln trc ú, l vi phm nguyờn tc Hỡnh thc ch ngha t ny i lin vi ngi theo ch ngha khỏch th, cng nh ngi vụ chớnh ph cỏ nhõn nhng ngi xem rng nguyờn tc trờn c thc hin ũi hi phi cú s phn khỏng liờn tc i vi nh nc 1.1 Nguyờn tc Tõm im ca ch ngha t l nguyờn tc s hu chớnh mỡnh i vi ngi t do, mt cỏ nhõn ngi n l l ch th ca tt c thõn th h, m rng l c cuc sng, t v ti sn Nh vy, ngi t xỏc nh t l hon ton t hnh ng, vi iu kin khụng xng bo lc hoc gian ln lờn cuc sng, t hoc ti sn ca ngi khỏc Nguyờn tc ny cũn c gi l nguyờn tc khụng xõm phm Ngi t kt qu khụng cú quan im chng i li vic xng bo lc, m ng h cỏc hnh ng ny vỡ h tin vo vic thc hin cỏc hnh ng ny s dn n phỳc li chung ti a hay hiu qu ti u cho c xó hi Mc du h cú ng ý vi vic nh nc cú th xng mt s bin phỏp bo lc cn thit mang li kt qu tt cho c xó hi, h cho rng vic cho t cỏ nhõn cng ln thỡ cng hiu qu t c mc ớch cui cựng Kiu ch ngha t ny gn lin vi Milton Friedman, Ludwig von Mises v Friedrich Hayek Ngi t thng xem cỏc rc ri l nh nc gõy i vi cỏ nhõn hay ti sn ca h nm ngoi phm vi cn thit trng pht s xõm phm ca ngi ny i vi quyn ca ngi khỏc, tc l vi phm t Ngi t vụ chớnh ph khụng ng h bt c mt rng buc no c, da trờn gi thuyt cho rng ngi cai tr v lut phỏp l khụng cn thit vỡ nu khụng cú chớnh ph thỡ cỏ nhõn s t nhiờn t mỡnh qun lý cỏc mi quan h v quy tc xó hi Ngc li, ngi t chớnh ph li cho rng cn thit cú chớnh ph vi mc ớch nht l bo v quyn ca cụng dõn iu ny Ngi theo ch ngha t thng khụng phn i bo bao hm c vic bo v ngi dõn v ti sn ca h lc c s dng chng li nhng bin phỏp gõy hn hnh vi ti phm ca ngi khỏc cng nh l vic bo khỏc ó c xng t trc ú, bao gm c bo v quc gia lc, gian ln v vi phm phm vi s hu ca ngi khỏc Ngi t thng bo v ý tng t t khớa cnh Ngi theo ch ngha t ng h mt th o c t lm th no mt ngi b rang buc ớt nht bi mt chu trỏch nhim trc bn than v phn i kch lit chớnh th, v mt ngi c phộp lm bao nhiờu (t nh nc phỳc li, vỡ h tin rng ỏp t ú phi h tr tiờu cc) an im ny ngc li vi quan im t ngi khỏc l sai trỏi v mt o c, cui cựng ch l l mt ngi cú th lm bao nhiờu (t tớch cc), CHNG CH NGHA T DO C NHN m s phõn bit c John Stuart Mill ln u tiờn nờu cú quan im kh c v quyn v rng quyn l mt ra, v sau ú c mụ t k hn bi Isaiah Berlin loi tha thun hp lý gia ngi vi ngi v cn c Nhiu nh t xem cuc sng, t v ti sn l ký kt trc bt u thc hin quyn ti cao ca mi cỏ nhõn, v cn tha hip n quyn ca ngi ny khụng nh hng n nhng ngi cũn li Trong cỏc nn dõn ch, cỏc nh t xem s tha hip ca cỏc quyn cỏ nhõn ny c thc hin qua hnh ng chớnh tr gi l s chuyờn ch ca s ụng ", mt thut ng ln u tiờn c Alexis de Tocqueville nhc n, v sau ú tr nờn quen thuc bi John Stuart Mill, ú nhn mnh n nguy c s ụng ỏp t chun mc ca s ụng lờn thiu s v vi phm quyn ca thiu s c quỏ trỡnh "Cn cú s bo v bng cỏc bin phỏp khỏc thay vỡ l cỏc bin phỏp trng pht dõn s chng li s chuyờn ch ca cỏc ý kin v cm nhn ang ph bin, chng li xu hng xó hi ỏp t ý tng v thc tin ca mỡnh thnh quy tc lut l iu khin hnh vi ca nhng bt ng vi s ụng Mt s nh t ng h lut tc, m h xem l lut phỏp theo kiu ny ớt b ỏp t v gian di v d ỏp dng hn l lut thnh Li ớch tng i ca lut tc l cho phộp xõy dng tim cn cng ngy cng tinh tỳy hn nh ngha v quyn ti sn c Friedrich Hayek, Richard Epstein, Robert Nozick v Randy Barne a Mt s cỏc nh t tng t tin rng chớnh s phỏt trin ny cú th giỳp nh ngha nhiu khỏi nim chung nh ụ nhim hay cỏc mi tng tỏc m mt s ngi xem l t bờn ngoi Mt xó hi t s khụng cho phộp bt k lm tn thng n ngi khỏc bng cỏch gõy ụ nhim bi vỡ xó hi ú nhn mnh n tớnh trỏch nhim ca cỏ nhõn.[4] 1.1.1 1.2 Chớnh sỏch t Nhiu nh t xem Tng Thn T l biu tng ca lý tng ca h Quyn t nhiờn v ch ngha kt qu Cỏc nh t phn i kch lit vic vi phm cỏc giỏ tr t dõn s nh vic hn ch quyn t din t (nh din thuyt, bỏo hay thc hnh tụn giỏo), vic cm lp hi, hay xõm phm ti sn hoc cỏ nhõn Mt s cú t ngoi l vic vi phm núi trờn l kt qu ca mt quỏ trỡnh ỳng trỡnh t th tc xỏc lp hoc trng pht cỏc hnh vi ti phm Nh vy, ngi t chng li bt k hỡnh thc kim duyt no (nh khng nh bi din cú tớnh cụng kớch), hay tch thu ti sn trc xột x (nh thng thy trỡnh t th tc xột x ti phm ma tỳy) Hn na, phn ln Cỏc nh t khỏc nh Milton Friedman, Ludwig von cỏc nh t phn i vic phõn tỏch gia din Mises v Friedrich Hayek xem xột cỏc quyn ny da hay hip hi thng mi v chớnh tr, mt s phõn bit trờn quan im thc tin hoc kt qu, cng nh trờn phỏp lý thng c s dng bo v mt kiu hot nn tng o c H tranh lun rng t cỏ nhõn dn ng ca mt s ngi nhng li khụng bo v nhng n tớnh hiu qu v mt kinh t v cỏc li ớch khỏc, v ngi khỏc qua s can thip ca chớnh quyn vy l bin phỏp hiu qu nht phỏt trin hay Ngi t ng thi cng phn i bt k mt hn nõng cao phỳc lc xó hi H chp nhn vic s dng ch lut phỏp no i vi cỏ nhõn hoc cỏc hnh vi mt s bin phỏp bo lc nh vic nh nc vi phm c phộp cng nh lut v ti phm khụng cú nn nguyờn tc bt xõm phm bng vic ỏnh thu t ú nhõn Nh vy, h cho rng s la chn ca cỏ nhõn i cú tin s dng cho cỏc dch v cụng trỡnh cụng cng vi cỏc sn phm v dch v khụng c hn ch bng nh vic ban hnh cỏc quy nh phỏp lut iu tit xó vic cú cỏc yờu cu cp phộp ca chớnh quyn hoc cỏc hi nh khỏc Mt s cỏc nh t nh Jan Narveson cụng ty c quyn ca nh nc, hoc di cỏc hỡnh Mt s nh t nh Robert Nozick v Murray Rothbard xem quyn sng, t v ti sn l quyn t nhiờn, tc l ỏng bo v nh l mt mc ớch cui cựng ca chớnh bn thõn h an im ca cỏc nh t tng trờn v quyn t nhiờn xut phỏt t cỏc tỏc phm ca omas Hobbes v John Locke Ayn Rand, mt ngi cú nh hng ln n ch ngha t mc dự khụng tha nhn cng xem nhng quyn ny l da trờn lut ca t nhiờn 1.3 LCH S thc hng ro thng mi lm hn ch s la chn v sn phm v dch v t cỏc nc khỏc (xem ng mi t do) H cng ng thi cú xu hng phn i vic cú lut l ngn cm s dng cỏc cht kớch thớch, ỏnh bc v mi dõm H cho rng cụng dõn cn c t la chn cú chp nhn ri ro hay khụng c nu lm vy cú th tn thng n bn thõn h Vớ d, phn ln cỏc nh t v mt cỏ nhõn ng ý vi vic tht an ton, cỏc nh t phn i vic ỏp t vic s dng ny theo kiu gia trng Tng t, nhiu ngi cho rng C quan Kim soỏt uc v c n Hoa K (Food and Drug Administration) khụng nờn cm vic s dng cỏc bin phỏp iu tr cha c chng minh vỡ quyt nh v vic iu tr s bnh nhõn v bỏc s quyt nh v chớnh quyn cn hn ch mc a cỏc ý kin khụng rng buc v tớnh hiu qu v an ton Mt s nh t tin rng t l quyn thiờn nhiờn ban cho ngi t sinh, v h chp nhn bt k mt hnh ng khụng mong mun no hay s bt bỡnh ng vt cht chng no nhng iu ny khụng lm hi nhng ngi khỏc, tng t i vi kt qu ca cỏc chớnh sỏch khụng can thip ca chớnh ph H xem bt bỡnh ng kinh t l kt qu ca s t ca ngi trc vic la chn hnh ng ca riờng mỡnh v nhng hnh ng ny cú th l sinh li hay khụng sinh li 1.2.1 t v u tin rng chớnh quyn hin ti quỏ can thip Mt s cỏc nh trit hc t nh Tibor R Machan tranh lun rng cỏ hai phe trờn thc t khụng mõu thun 1.3 Lch s Joseph Dộjacque, mt ngi cng sn vụ chớnh ph ln u tiờn dựng thut ng ny, c dch ting Anh l libertarian ng cnh chớnh tr [5] m nguyờn thy l ting Phỏp libertaire lỏ th gi Proudhon nm 1857.[6] Trong nhiu ngi theo ch ngha vụ chớnh ph s dng thut ng ny (nh tuwf tng ng dch ting Anh l libertarian c s dng nh l mt t ng ngha vi ch ngha vụ chớnh ph mt s ngụn ng khụng phi l ting Anh, nh ting Phỏp, ting í, võn võn), cỏch s dng ph thụng nht ca t ny ti M khụng h cú ý ngha no dớnh lớu vi ch ngha xó hi ay vo ú, ch ngha t nh l mt lý tng chớnh tr c xem l mt dng ch ngha t c in, m ngha hin i c s dng cng khụng khỏc gỡ ch ngha t cỏ nhõn (libertarianism) Khỏi nim ny nguyờn thy c gi gin n l ch ngha t (liberalism) xut phỏt t cỏc ý tng Khai sỏng ti chõu Ch ngha t bn vụ chớnh ph v u v M, ú cú c cỏc trit hc chớnh tr ca John Locke v Montesquieu, v trit hc kinh t v o chớnh ph c ca Adam Smith Vo cui th k 18, cỏc ý tng ny nhanh chúng lan rng cựng vi cuc Cỏch mng Cụng nghip ti phng Tõy Mt s t nhn l ngi theo ch ngha t l nhng ngi (minarchist) ng h vic ỏnh thu ti thiu nh l mt qu cn thit phc v hn ch cho vic trỡ cỏc th ch cụng m ba quyn t dõn s v quyn ti sn, bao gm cnh sỏt, lc lng v trang tỡnh nguyn khụng cú ch cng bỏch tũng quõn v tũa ỏn Ngi theo ch ngha t bn vụ chớnh ph, thỡ ngc li chng li tt c mi hỡnh thc ỏnh thu, phn i vic chớnh ph c quyn vic bo v ngi dõn l cn thit H mun chớnh ph bin vai trũ phỏn quyt v bo v, h thớch chuyn cỏc ny cho cỏc nhúm t nhõn Nhng ngi t bn vụ chớnh ph tranh lun rng ngi theo ch ngha t bn chớnh ph ớt can thip tin vo vic c quyn n ỏp s c trỡ mc hn ch l iu khụng thc t v vic n ỏp c th ch húa bt c mc no u phn tỏc dng Bt k vic chp nhn nh nc hoc liờn minh gia nh nc v doanh nghip n ỏp u dn n tớnh hiu qu cao hn v vy s lm nh nc nguy him hn (ch ngha t bn c quyn crony capitalism) Locke ó phỏt trin quan im ca mỡnh v kh c xó hi nh l mt quy tc cn cú s chp thun ca ngi b tr" xut x t quyn t nhiờn Vai trũ ca c quan lp phỏp l bo v quyn t nhiờn qua hỡnh thc lut phỏp i vi quyn dõn s Locke xõy dng ý tng v quyn t nhiờn xng lý thuyt lao ng v quyn ti sn; mi cỏ nhõn trng thỏi t nhiờn s hu chớnh mỡnh v vi c hnh th hin qua vic chớnh h lao ng, h s hu thnh qu ca s lao ng ca h T quan im trờn v quyn t nhiờn, mt nn kinh t s ct cỏnh da trờn t hu ti sn v thng mi, v tin t l phng tin trung gian trao i Cng cựng thi gian trờn, nh trit hc Phỏp Montesquieu ó xõy dng quan im v s phõn tỏch gia ch quyn v quyn lc hnh chớnh, v xng tam quyn phõn lp quyn lc hnh chớnh lm i trng cho vic cú xu hng t nhiờn l quyn lc hnh chớnh s phỏt trin trờn c s hy sinh quyn cỏ nhõn ễng cho rng vic phõn tỏch quyn lc cú th thc hin c chớnh th cng hũa cng nh quõn ch hn ch, v cỏ nhõn ụng thớch quõn ch hn Tuy nhiờn Trong chớnh sỏch chung gia nhng ngi t bn vụ ý tng ca hụng ó dy ý tng cho cỏc Cha chớnh ph v chớnh ph ớt can thip khụng cú s khỏc Hp chng quc Hoa K (Founding Fathers), v ó tr my vỡ c hai u l nhng ngi theo ch ngha thnh c s ca quyn lc chớnh tr ca hu ht cỏc CHNG CH NGHA T DO C NHN chớnh ph, c quõn ch lp hin cng nh cng hũa sn "ti sn l trm cp!" Tuy nhiờn, sau ú ụng ó b m bt u l nc M ri vic ph nhn ti sn, v a ý kin vic s hu t Trit hc o c ca Adam Smith nhn mnh n vic nhõn v ti sn l i trng ca quyn lc Nh nc, chớnh ph khụng can thip vo cỏ nhõn t c cỏi v bng cỏch ú m bo t ca mi cỏ nhõn. Vo gi l s thụng thỏi m Chỳa ban cho ch c phộp u th k 20, lung t tng chớnh ó bt u phõn xy khụng cú s can thip cng ộp bng bo húa t vic ban u ch trung vo t tiờu cc v lc Phõn tớch kinh t ca ụng cho rng bt c th gỡ th trng m ca n vic ỏnh giỏ tớch cc v quyn can thip vo kh nng ca cỏ nhõn cng hin tt m phong tro Cp tin ti M v ch ngha xó hi ti chõu u ng h ay vo vic chớnh ph ch n gin nht nng lc ca h cho doanh nghip nh cỏc chớnh sỏch trng thng hay cỏc phng hi c quyn "m bo quyn " ca ngi t do, nhiu ngi bt u cho rng cn chớnh ph s dng quyn lc nõng s dn n s phõn chia lao ng khụng hiu qu v e da s tin b núi chung Smith khng nh giao cao cỏc quyn mt cỏch tớch cc ay i ny c bi chớnh sỏch bn t ca Franklin Roosevelt, m dch t nguyn v cụng khai lm li cho c hai bờn, m t nguyn " v cụng khai " cú ngha l khụng cú hai l tiờu cc tc l hn ch chớnh ph can thip vo t ngụn lun v t tụn giỏo, v hai l tớch ộp buc v gian ln cc, tc tuyờn b t mong mun ", tc l vic chớnh Trong Cỏch mng M, cỏc Cha ca Hp chng quc ph cp h tr nc v vin tr quc t, v t Hoa K u ch trng bo v t l mc tiờu chớnh s hói ", tc l chớnh sỏch can thip quc t ca nh nc omas Jeerson phỏt biu t hp l gi gỡn hũa bỡnh gia cỏc nc Khi t tr nờn gn l hnh ng khụng b cn tr theo ỳng ý nguyn ca lin vi cỏc chớnh sỏch Cp tin ti cỏc nc núi ting chỳng ta khuụn kh gii hn bao quanh chỳng Anh thp k 20 v 30, nhiu ngi ng h ta bi quyn bỡnh ng cng ging nh vy ca nhng ý tng nguyờn thy l nh nc ớt can thip bt u ngi khỏc. La Fayee ó nhp khu vo Phỏp ý tng t gi mỡnh l cỏc nh t c in phõn bit t ca M, hay nh mt s ngi núi l tỏi nhp, qua Trong nhng nm u th k 20, phong tro c xó vic son tho Tuyờn ngụn Nhõn quyn ca Phỏp nm ti c phỏt trin c lp cựng vi s phỏt trin ca 1789, ú khng nh: ch ngha cng sn ti Nga m phong tro cng sn cú nhiu tng ng vi phong tro Cp tin phng Tõy v ginh c nhiu cm tỡnh ca nhng ngi T bao gm t lm bt c th gỡ m ng h Mt nhúm cỏc nh kinh t Trung u t gi khụng tn thng n ngi khỏc; vy vic l trng phỏi o ó xúa b s phõn tỏch gia cỏc xu thc hin quyn t nhiờn ca mi ngi khụng hng khỏc ca ch ngha cc quyn bng cỏch cú gii hn tr vic cn m bo l nhng xỏc nh im chung l ch ngha th cỏc hc ngi khỏc xó hi cng c hng thuyt ny v cho rng ch ngha th dự di hỡnh nhng quyn t nhiờn nh vy thc no cng u i ngc li lý tng t truyn thng theo cỏch hiu phng Tõy Cỏc t tng gia ca John Stuart Mill, tỏi xõy dng li quan nim ca trng phỏi ny boa gm Ludwig von Mises, Friedrich Jeremy Bentham v ch ngha thc dng, khng nh, Hayek, v Walter Block Block ó mụ t "nguyờn tc "i vi ton b mi ngi, gm c thõn th v trớ úc bt xõm phm l kim ch nam ca ch ngha t ca ngi ú, cỏ nhõn l ch th. Mill i lp khng Trng phỏi o ó cú nh hng mnh m n cỏc nh ny vi cỏi ụng gi l s chuyờn ch ca s ụng, nguyờn tc t v mụn kinh t Trong na cui th tuyờn b rng ch ngha thc dng cn cú cỏc cỏch t k 20, thut ng ngi t cỏ nhõn (libertarian) chc chớnh tr cho m bo vic thc hin "nguyờn c s dng bi nhng ngi cú thỏi gn ging vi tc t do", ú mi ngi cn c m bo t nhng ngi t c in (classical liberals) Nm ti a m khụng nh hng n t ca ngi khỏc, 1955, Dean Russell vit bi bỏo trỡnh by suy ngha v vỡ th mi ngi cú th t c hanh phỳc nht í nờn gi th no i vi nhng ngi nh ụng ta tng ny sau ú tip tc c trit gia Anh Herbert ng h trit lý cỏ nhõn v t chu trỏch nhim ca t Spencer tỏn dng ụng a lut v t bỡnh c in ễng vit, ng, ú khng nh mi ngi cú t lm bt c th gỡ mun, vi iu kin khụng nh hng n quyn t cng ging nh vy ca ngi khỏc. Nhiu ngi s chỳng ta gi mỡnh l Pierre-Joseph Proudhon xõy dng mt quan im vụ ngi t (liberals) V ỳng l t t chớnh ph v kh c xó hi ú kh c khụng ó tng dựng mụ t nhng ngi tụn trng phi l gia cỏc cỏ nhõn v nh nc m l tha thun cỏ nhõn v s nh hng ca cụng chỳng gia ngi vi ngi; mt tha thun m qua ú cn Nhng nhng ngi phỏi t gi õy cng phi dn ti cỏi m chỳng ta gi l xó hi Mt dựng t ú mụ t h v chng trỡnh ca h nhng mnh ni ting ca ụng l vụ chớnh ph l vi vic chớnh ph cú nhiu quyn s hu ti trt t. Trong xõy dng thuyt h sinh, ụng ó xem sn hn v nhiu quyn kim soỏt ngi dõn lao ng l dng hp phỏp ca ti sn, khng nh ti hn Do vy nhng ngi nh chỳng ta sn l t ", v ph i c s hu th ln t hu ti cũn tin vo t cng gi mỡnh l ngi t 1.3 LCH S nhng chỳng ta hiu t theo ỳng ngha c in cũn cha b tha húa cỏch dựng nh hin iu ny, rt ỏng tic, s dn n hiu lm V õy l gi ý: Nhng ngi nh chỳng ta yờu chung t v ỏng c gi bng mt t ng cao c v ch dựng vi cỏch s dng riờng ca chỳng ta ú l libertarian, ngi t cỏ nhõn[7] 1.3.1 Trit hc t hn lõm Cỏc hi tho v ch ngha t c bt u M vo nhng nm 60, bao gm c cỏc hi tho ti SUNY Geneseo nm 1972 Trng phỏi T do, sau ny gi l Trng phỏi Rampart, Robert LeFevre xng nhng nm 60 v cú nh hng n vic tuyờn truyn cỏc ý tng t Ch ngha t (cỏ nhõn) trit hc c ỏnh giỏ cao gii hn lõm qua tỏc phm ca giỏo s Harvard Robert Nozick Anarchy, State, and Utopia nm 1974 Trit gia t cỏnh t omas Nagel ó tng tranh lun rng ch ngha t ca Nozick 'khụng cú c s' vỡ xut phỏt t gi thit cho rng cỏc cỏ nhõn s hu chớnh mỡnh m khụng cú gii thớch gỡ thờm Jan Narveson ó a li gii thớch thờm Da trờn tỏc phm ca David Gauthier, ó xõy dng ch ngha t kh c c phỏc tỏc phm ca ụng nm 1988 e Libertarian Idea, v sau ú tip tc phỏt trin tỏc phm ca ụng nm 2002 Respecting Persons in eory and Practice Trong cỏc tỏc phm ny, Narveson ng ý vi Hobbes rng cỏc cỏ nhõn cn phi t b kh nng git v n cỏp ca ngi khỏc cú th ri b trng thỏi t nhiờn, nhng ụng khụng nht trớ vi Hobbes tranh lun rng mt nh nc tuyt i l khụng cn thit m bo thc hin kh c Narveson tranh lun rng khụng cn mt nh nc no c Nhng ngi khỏc ng h thuyt t kh c bao gm c nh kinh t James M Buchanan ngi ó xõy dng lý thuyt s la chn ca cụng chỳng v trit gia ngi Phỏp -Hung Anthony de Jasay Ngc li, J C Lester ó c h thp lun im cho rng ch ngha t khụng cú c s di hỡnh thc ch ngha t lý phờ phỏn, tỏc phm nm 2000 Escape from Leviathan C th, cụng trỡnh ỏp dng lý phờ phỏn bo v lun im cho rng khụng cú mõu thun h thng gia tớnh lý cụng c, t gia ngi vi ngi, phỳc li xó hi v vụ chớnh ph ti sn t nhõn 1.3.2 Ch ngha t cỏnh t Cú trng phỏi t trit hc chớnh tr M ng h nguyờn tc quõn bỡnh vi ý tng quyn ti sn v t cỏ nhõn H l nhng ngi t cỏnh t" Ngi t cỏnh t tin rng vic phõn phi ban u ti sn l s quõn bỡnh t nhiờn thiờn nhiờn, hoc cỏ nhõn khụng c cú s hu t nhõn hp phỏp phự hp no c hoc h phi c phộp bi tt c mi ngi cng ng chớnh tr lm vic ú Mt s nh t cỏnh t s dng iu kin ca Lock theo cỏch thỳc y cỏc kiu tỏi phõn phi cụng bng theo cỏch th no cho phự hp vi quyn t v t s hu ca chớnh mỡnh Mt s i din thi hin i nh Peter Vallentyne, Hillel Steiner, Philippe Van Parijs, v Michael Otsuka, m tỏc phm Libertarianism Without Inequality l mt nhng sỏch giỏo khoa v ch ngha t quõn bỡnh C phớa t v phỏi hu u phờ phỏn ch ngha t cỏnh t Nhng ngi t cỏnh hu nh Robert Nozick cho rng quyn s hu chớnh mỡnh v tớch ly ti sn ca mỡnh khụng cn thit cú tiờu chun quõn bỡnh, h cho rng cn phi tuõn th ý tng ca Lock v vic khụng lm xu i tỡnh trng ca ngi khỏc Gerald Cohen, mt nh trit hc Marxist, ó phờ phỏn nng n ý tng v bỡnh ng v t s hu ca nhng ngi t cỏnh t Trong tỏc phm Self-ownership, Freedom, and Equality, Cohen cho rng bt c h thng no m bo cụng bng vo thc hin iu ú mt cỏch nghiờm chnh u khụng th nht quỏn c vi t mỏy múc v quyn s hu chớnh mỡnh mt cỏch y nh cỏch ngh ca nhng ngi t cỏ nhõn Tom G Palmer t vin Cato Institute cng ó phn hi li Cohen bi phờ bỡnh ng Critical Review v a mt danh mc liu phờ bỡnh ch ngha t bi lun tng lun ng e Literature of Liberty ng e Libertarian Reader, ed David Boaz 1.3.3 Ch ngha khỏch th Vn ch ngha khỏch th cú thuc ch ngha t cỏ nhõn hay khụng cũn ang tranh cói gia nhng ngi theo ch ngha khỏch th Mc dự trit hc ca Rand (ch ngha khỏch th) l xut phỏt t ch ngha t do, nhng ngi theo ch ngha khỏch th nh Rand cho rng ch ngha t cỏ nhõn l nguy c i vi t v i vi ch ngha t bn Ngc li, mt s nh t li xem nhng ngi theo ch ngha khỏch th l khụng thc tin, kinh vin v khụng hn v cng nhc eo chớ|Reason, ch biờn Nick Gillespie s thỏng nm 2005 ó trung vo nh hng ca ch ngha khỏch th, Rand l mt nhng nhõn quan trng nht phong tro t Rand l mt nhng cú sỏch bỏn chy nht v cú nh hng n húa v t tng M " núi chung v ch ngha t núi riờng Dự vy, ụng cng thỳ nhn rng ụng khỏ ngng ca mỡnh gn vi ý tng ca b Cng s ú, Cathy Young núi Ch ngha t (cỏ nhõn), mt phong tro gn gi nht vi ý tng ca Rand, nu núi l xut phỏt t Rand thỡ cũn kộm xa mt a riờng ni lon. Mc dự nhng ngi t nh Young phn i lý thuyt ca Rand nhng tin rng thụng ip ca Rand v lý trớ v t cú th l im phn u " ca ch ngha t Nhng ngi khỏch th t b ý tng ca ch ngha t cho rng nh nc l qu cn thit ": i vi ch ngha khỏch th, chớnh ph ch gii hn vic bo v quyn cụng dõn l tuyt i cn thit v hp o c Nhng ngi khỏch th phn i ton b cỏc xu hng vụ chớnh ph v nghi ng nhng ngi t cỏ nhõn cú liờn h vi ch ngha vụ chớnh ph cỏ nhõn 1.4 Ch ngha t chớnh tr Ch ngha t thng c xem l phong tro chớnh tr cỏnh hu Mt vớ d in hỡnh v chớnh tr t cỏ nhõn l vic phõn bit i x ti cụng s Nhng ngi t (liberals) ng h lut phỏp trng pht nhng ngi ch cú phõn bit i x trờn bt c th gỡ m khụng da trờn cụng vic nhng ngi bo th li ng h lut phỏp m bo vic thc hin nhng phõn bit nh vy Cũn ngi t cỏ nhõn (libertarians) phn i vic cú bt k lut l no lnh vc ny vỡ nh vy l vi phm quyn ti sn hoc t hoc ca ch hoc ca nhng ngi lm thuờ Núi cỏch khỏc, mt bờn t phõn bit i x ngi khỏc cỏc mi quan h v cụng vic ca mỡnh (trong khuụn kh tha thun hp ng) (bo th); mt bờn t la chn xem cú th chp nhn lm vic tip hay khụng hay t thnh lp doanh nghip riờng theo tiờu chun riờng ca mỡnh (t cỏ nhõn, libertarians); v mt bờn cú th t chc ỡnh cụng hay cỏc hot ng cụng cng chng li cỏc doanh nghip cú chớnh sỏch m h khụng ng ý (t do, liberals) CHNG CH NGHA T DO C NHN l biu Nolan Chớnh tr t cỏ nhõn (libertarian politics) (t biu trờn) l h ng ý vi nhng ngi t (liberals) v cỏc xó hi v vi nhng ngi bo th v cỏc kinh t 1.5 Phong tro t e Libertarian Program l mt d ỏn quc t xõy dng v ghi chộp cỏc thay th t nguyn i vi cỏc chng trỡnh ca chớnh ph 1.6 Phờ bỡnh ch ngha t cỏ nhõn C phỏi t v phỏi hu u phờ bỡnh ch ngha t cỏ nhõn vỡ ý tng t kinh t v t xó hi l trỏi ngc v khụng th cựng tn ti Cỏnh t phờ bỡnh trung vo cỏc kt qu kinh t, vỡ vi kinh t th trng m tuyt i, hay ch ngha t bn laissez-faire s xem nh t cỏ nhõn ca nhiu ngi bng vic to bt bỡnh ng xó hi, nghốo úi, v thiu tớnh trỏch nhim gii trỡnh t phớa nhng ngi giu cú hay cú quyn lc Cỏnh hu phờ bỡnh trung vo cỏc truyn thng v o c cỏ nhõn, cho rng t cỏ nhõn tuyt i s ch khuyn khớch cỏc hnh ng khụng lnh mnh, vụ o c v xem thng tụn giỏo Nhng ngi t phn hi li bng lun im cho rng tớnh trỏch nhim cỏ nhõn, vic trao i t nguyn hng húa, v hot ng thin nguyn t nhõn u l cỏch tip cn cỏ nhõn n t v dn n mt s chung sng thnh vng v yờn bỡnh o c hn v hiu qu hn H cng tranh lun rng xó hi t bn tuyt i thm ngi nghốo nht cng s khỏ hn lờn hu qu ca tng trng kinh t chung nhanh hn- iu m h tin l s xy nu h thp thu v ban hnh cng ớt lut phỏp v quy nh cng tt 1.7 Xem thờm Ch ngha cụng xó Ch ngha t thiờn chỳa giỏo Ch ngha t Trong din n chớnh tr thng l mt ng thng, biu Nolan chuyn nú thnh mt phng minh ch ngha t cỏ nhõn libertarianism ton b t tng chớnh tr ay vỡ ch l mt ng t hu, nhiu nh t cỏ nhõn dựng mt din tớch hai chiu vi t cỏ nhõn " l mt trc v t kinh t " l trc kia, c gi c t T Ch ngha t cp tin Free State Project e Freeman Liberty (1987) 1.9 THAM KHO 1.8 Ghi chỳ [1] Woodcock, George (2004) Anarchism: A History Of Libertarian Ideas And Movements Peterborough, Ont.: Broadview Press tr 16 ISBN 9781551116297 for the very nature of the libertarian aitudeits rejection of dogma, its deliberate avoidance of rigidly systematic theory, and, above all, its stress on extreme freedom of choice and on the primacy of the individual judgment [2] Libertarianism Encyclopổdia Britannica Truy cp ngy 20 thỏng nm 2014 libertarianism, political philosophy that ta)kes individual liberty to be the primary political value [3] Barry, Norman P Review Article:The New Liberalism B.J Pol S 13, p 93 [4] I'm for a free market I only oppose the misuse of technology A libertarian society would not allow anyone to injure others by pollution because it insists on individual responsibility ats part of the beauty of libertarianism. -Russell Means [5] De l'ờtre-humain mõle et femelle - Lere P.J Proudhon par Joseph Dộjacque (in Ting Phỏp) [6] Dộjacque, Joseph Leer to P J Proudhon [7] Russell, Dean Who is a Libertarian?, Ideas on Liberty, thỏng nm 1955 1.9 Tham kho Block, Walter (17 thỏng 2003) e NonAggression Axiom of Libertarianism Truy cp ngy 30 thỏng nm 2005 Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |date= (tr giỳp) Biggs, Brooke Shelbey (21 thỏng 1997) You're Not the Boss of Me! Wired Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |date= (tr giỳp) Boaz, David Chapter 1: A Note on Labels: Why Libertarian"? Libertarianism Truy cp ngy 21 thỏng nm 2005 and personal and advocates a government limited, with few exceptions, to protecting individual rights and restraining the use of force and fraud. (Review on libertarianism.org) MSN Encarta's entry on Libertarianism denes it as a political philosophy (Both references truy cp 24 thỏng nm 2005) e Encyclopedia Britannica denes Libertarianism as Political philosophy that stresses personal liberty. (link, truy cp 29 thỏng nm 2005) Fallon, Shannon e Bill of Rights: What It Is, What It Means, and How Its Been Misused ISBN 1-880741-25-3 Friedman, Jerey (Summer 1997) Whats Wrong With Libertarianism (PDF) Critical Review 11 (3) Friedman, Milton (1992) e Drug War as a Socialist Enterprise Trong Arnold S Trebach and Kevin B Zeese (eds.) Friedman & Szasz on Liberty and Drugs Washington, D.C.: e Drug Policy Foundation Gillespie, Nick (thỏng nm 2005) Rand Redux Reason Goldberg, Jonah (12 thỏng 12 2001) Freedom Kills National Review Online Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |date= (tr giỳp) Harwood, Sterling (ed.) (biờn tp) Business as Ethical and Business as Usual Belmont, CA: Wadsworth Publishing Hayek, F.A (1960) Why I am not a Conservative University of Chicago Press Hospers, John (1971) Libertarianism Santa Barbara, CA: Reason Press Hospers, John Arguments for Libertarianism Trong Harwood, Sterling (ed.) Business as Ethical and Business as Usual Belmont, CA: Wadsworth Publishing Cohen, G.A (1995) Self-ownership, Freedom and Equality Cambridge, UK: Cambridge University Press Huben, Michael (15 thỏng 2005) e Worlds Smallest Political iz (Nolan Test) A NonLibertarian FAQ Truy cp ngy 10 thỏng nm 2006 Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |date= (tr giỳp) Cleveland, Paul; Stevenson, Brian (thỏng nm 1995) Individual Responsibility and Economic Well-Being e Freeman Kangas, Steve Chile: e Laboratory Test Liberalism Resurgent Truy cp ngy 10 thỏng nm 2006 Cubeddu, Raimondo (2003) Prospeive del Libertarismo (preface) Etica & Politica (2) LaFollee, Hugh Why Libertarianism is Mistaken Trong Harwood, Sterling (ed.) Business as Ethical and Business as Usual Belmont, CA: Wadsworth Publishing tr 5866 Franzen, Don Los Angeles Times Book Review Desk, review of Neither Le Nor Right 19 thỏng nm 1997 Franzen states that Murray and Boaz share the political philosophy of libertarianism, which upholds individual liberty both economic Lester, J.C (2000) Escape from Leviathan: Liberty, Welfare and Anarchy Reconciled Basingstoke, UK/New York, USA: Macmillan/St Martins Press 18 CHNG CH NGHA T DO phỏp khụng cho phộp s phỏt trin ton din ca cỏc t chc kinh t v cụng ty ti cỏc nc ny Tựy theo mc , ngi ta ó thy cỏc lc lng ny ti c nhng quc gia chuyờn ch nh Nh K, Nga v Nht Bn Phong tro t ch ngha Nht Bn gn lin vi cõu núi ni ting ca lónh t ng T Itagaki Taisuke vo ngy thỏng nm 1882 ụng b mt nhúm cỏnh t mu sỏt ti Gifu:[42] S kin ny khin cho ng T Nht Bn tr nờn c lũng cụng chỳng iờn hong Minh Tr phi hong hn.[42] Ti Nga, t nm 1772 cho n nm 1881, cỏc nh quõn ch nh Ekaterina II, Aleksandr I v Aleksaandr II tin hnh ci cỏch nhm a nc Nga n tỡnh trng tng i t Nht l Aleksandr II, vi ci cỏch gii phúng nụng nụ vo nm 1861, chm dt hng trm nm nụ l ca ngi nụng dõn Nga Nhng mt ụng xúa b kim duyt, cho phộp nhõn dõn Nga t i du hc nc ngoi, thỡ qun chỳng Nga li hp bn tỡm cỏch xúa b ch quõn ch chuyờn ch, lm ụng khụng hi lũng.[43] Do ú, Aleksandr II v cỏc hong nờu trờn thng hn ch ch ngha t vo cui triu i ca h.[44] Khi quc Nga suy sp di sc nng ca nhng tht bi v kinh t v quõn s thỡ cỏc ng t ó chim quyn kim soỏt Duma, v cỏc cuc cỏch mng chng chớnh quyn ó n vo nhng nm 1905 v 1917 Sau ny Piero Gobei thit lp nờn hc thuyt v Cỏch mng T gii thớch iu m ụng cho l yu t cp tin h t tng t Mt vớ d khỏc ca cỏch mng Wilhelm von Humboldt t l ti Ecuador, ni m nm 1895, Eloy Alfaro ó lónh o mt cuc cỏch mng t cp tin tỏch nh nc nh th, v m rng lut hụn nhõn, v ng tr em v ũi hi cú lut quy nh tiờu chun an ton ti thiu cho cụng nhõn v mc lng ti thiu tham gia phỏt trin h tng c s v kinh t.[45] Cỏc nh t kinh t laissez-faire chng li vi lun c rng nhng lut nh vy l s ỏp t khụng chớnh ỏng lờn cuc sng, t do, v ti sn, nu nh cha 2.4.3 Phõn lit ch ngha t mun nhc n nhng h qu cn tr ca nú i vi s Vai trũ ca Nh nc phỏt trin kinh t Cuc Cỏch mng Cụng nghip ó lm gia tng ỏng k ca ci vt cht, nhng ng thi cng i din cho s phõn tỏch quyt lit trt t truyn thng v mang n nhng xó hi mi nh ụ nhim, s tt hu ca mt s nhúm c dõn, vic tng dõn c quỏ mc ụ th v lao ng tr em Cỏc tin b khoa hc v vt cht ó giỳp tui th c nõng cao v gim t l t vong, dõn s tng nhanh ỏng k Cỏc nh t kinh t nh John Locke, Adam Smith, v Wilhelm von Humboldt ó tng cho rng cỏc ca xó hi cụng nghip s t chnh sa m khụng cn s can thip ca nh nc Vo cui th k 19, mt t tng t vi tm vúc ngy cng ln khng nh rng, c t do, cỏc cỏ nhõn cn c tip cn n cỏc yờu cu ũi hi ú cú giỏo dc v s bo v s búc lt Nm 1911, Leonard Trelawny Hobhouse xut bn Liberalism,[46] túm tt ch ngha t mi (new liberalism), bao gm c vic chp nhn dố dt s can thip ca nh nc vo nn kinh t, v quyn th cú cụng bng giao dch m ụng gi l s ng thun hp lý" Chng li nhng thay i ny l mt tro lu ca ch ngha t m tro lu ny tr nờn ngy cng chng i chớnh ph hn m mt s ó thớch ng vi ch Trong th k 19, ch bu c cỏc nc phng Tõy ngha vụ chớnh ph Gustave de Molinari[47] ti Phỏp u ó c m rng, v nhng ngi cụng dõn mi v Herbert Spencer[48] ti Anh l cỏc i biu ni bt c i bu thng ng h nhng gii phỏp ca chớnh ph gii quyt nhng h i mt cuc sng hng ngy T l bit c bit vit tng mnh v Quyn t nhiờn v ch ngha thc dng s ph bin nhanh chúng ca tri thc ó dn ti ch ngha thc chng xó hi di nhiu hỡnh thc Mt s Trong cun sỏch S hn ch hnh ng ca Nh nc, cỏc nh t yờu cu phi cú lut phỏp chng li lao tỏc gi ngi c Wilhelm von Humboldt ó xõy dng 2.4 S PHT TRIN CA CH NGHA T DO 19 cỏc nờn dõn ch t theo nguyờn tc kim ch v cõn bng (checks and balances) nhm hn ch quyn lc chớnh ph bng cỏch phõn chia cỏc quyn lc ny gia cỏc nhỏnh i vi cỏc nh t do, dõn ch t nú khụng phi l mt mc ớch m ch l mt phng tin ct yu m bo quyn t do, tớnh cỏ nhõn v tớnh a dng.[53] Ch ngha t v cp tin John Stuart Mill cỏc khỏi nim hin i ca ch ngha t do.[49] John Stuart Mill l ngi ph bin v m rng nhng t tng ny cun On Liberty (1859) v cỏc tỏc phm khỏc ễng chng li xu hng th nhn mnh cht lng cuc sng ca mi cỏ nhõn ễng tỏn thnh quyn bu c cho ph n v v cui i cũn ng h cỏc hp tỏc xó lao ng Ti nhiu nc chõu u v M Latinh vo th k 19 v u th k 20, ó cú cỏc xu hng chớnh tr cp tin k tha hoc gn gi vi mt xu hng t kinh in hn Ti mt s nc, xu hng cp tin l mt bin th ca ch ngha t nhng kộm phn kinh in hn v sn sng chp nhn cỏc ci cỏch dõn ch hn cỏc nh t truyn thng Ti Anh, ch ngha cp tin thng nht vi ng Whig theo t tng t truyn thng thnh lp ng T Ti cỏc nc khỏc, cỏc nh t cỏnh t cng thnh lp cỏc ng phỏi cp tin ca h vi nhiu tờn gi khỏc (y S v c, Bulgary, an Mch, Tõy Ban Nha v H Lan)[54] v c Argentina v Chile.[55] iu ny khụng cú ngha l tt c cỏc ng cp tin u l nhng ngi t cỏnh t Trong cỏc bn chớnh tr Phỏp thng cú s phõn tỏch rừ rng gia ch ngha t v ch ngha cp tin ti Phỏp Ti Serbia, ch ngha t v ch ngha cp tin khụng cú im gỡ chung Nhng c nhng ngi cp tin Phỏp cng ng hng ng ca phong tro t quc t na u th k 20, t chc Entente Internationale des Partis Radicaux et des Partis Dộmocratiques similaires.[56] Mt cỏc úng gúp quan trng nht ca Mill l ụng ó dựng ch ngha thc dng bin minh cho ch ngha t Mill ó xõy dng nn múng cho cỏc t tng t trờn c phng tin v thc tin, cho phộp thng nht gia cỏc ý tng ch quan v t t 2.4.4 Ch ngha t v cuc i khng hong cỏc nh t tng Phỏp theo truyn thng Jean-Jacques Rousseau v cỏc t tng trit hc thiờn hn v phỏi Mc dự cú mt s tranh lun rng liu thi ú cú tn ti hu ca John Locke kiu Anh.[50] mt nh nc t bn laissez-faire thc s hay khụng[57] , cuc i khng hong vo nhng nm 1930 ó lm lay chuyn nim tin ca cụng chỳng vo ch ngha t bn Ch ngha t v dõn ch laissez-faire v "ng c li nhun v lm nhiu ngi Mi quan h[51] gia ch ngha t v dõn ch cú th kt lun rng nn th trng khụng iu tit khụng th túm tt bng nhn xột ni ting ca Winston Churchill, to s giu cú v ngn chn nghốo Nhiu nh "dõn ch l dng Nh nc t nht tr tt c nhng t ó bn khon v s bt n nh chớnh tr v s dng khỏc Núi ngn gn, khụng cú th gỡ thuc v hn ch t m h tin rng l s gia tng bt bỡnh nn dõn ch ng riờng r m cú th m bo t thay ng tng i v ca ci Mt s nhõn vt tiờu biu vỡ ch l mt chớnh th chuyờn ch ca ỏm ụng ut theo ui cỏch bin lun ny nh John Dewey, John ng dõn ch t to cm giỏc v mt cuc hụn nhõn Maynard Keynes, v Franklin D Roosevelt ó tranh hi hũa hn l trờn thc t gia hai nguyờn tc ny.[52] lun ng h vic to mt b mỏy nh nc tinh vi Cỏc nh t u tranh cho vic thay th chớnh ph hn úng vai trũ l bc tng thnh bo v t chuyờn ch bng chớnh ph b hn ch: chớnh ph bi cỏ nhõn, cho phộp ch ngha t bn tip tc phỏt trin s ng thun í tng ng thun cp n dõn ch bo v cụng dõn b nh hng bi V ng thi, nhng ngi t nn múng cho nhng nhng s quỏ mc ca ch ngha ny Mt s nh t nn dõn ch t u tiờn s lut phỏp ca s ụng nh Friedrich Hayek, vi tỏc phm cũn nh hng (mob rule), nờn h xõy dng cỏc bn hin phỏp ca n nh e Road to Serfdom (Con ng ti ch 20 CHNG CH NGHA T DO ca Friedman[61] , ụng gii thớch rng chớnh cỏc quy nh ca chớnh ph trc cú i khng hong, ú cú cỏc quy nh ngt nghốo v ngõn hng, ó ngn khụng cho cỏc ngõn hng phn ng trc nhu cu tin t ca th trng Hn na, chớnh quyn liờn bang M cũn gn cht giỏ tr ca tin t vo giỏ tr ca vng Chớnh giỏ tr ny ó to lng thng d vng khng l nhng sau ny giỏ tr ú xung thp ó dn n vic xut vng nc M Friedman v Hayek u tin rng chớnh kh nng khụng th phn ng trc nhu cu tin t ó lm cho ngi dõn xụ i rỳt tin khin cỏc ngõn hng khụng th x trớ, v chớnh t giỏ trao i gia vng v ụ la b gn cht ó gõy cuc i khng hong bng cỏch to cỏc ỏp lc gii lm phỏt khụng cú tỏc dng ễng cũn tranh lun thờm rng chớnh chớnh ph ó lm cho cụng chỳng M b tn thng hn bng cỏch tng thu v sau ú in tin tr n (v vy to lm phỏt), s kt hp ca tt c cỏc chớnh sỏch ny ó vột sch ton b s tin tit kim ca gii trung lu Franklin D Roosevelt nụng nụ)[58] , ó tranh lun chng li nhng th ch mi ny v tin rng cuc i khng hong v Chin tranh th gii th hai l nhng s kin cỏ bit m mt ó tri qua ri thỡ khụng bin minh c cho mt s thay i vnh vin vai trũ ca chớnh ph 2.4.5 Ch ngha t chng li ch ngha cc quyn Vo gia th k 20, ch ngha t ó bt u xỏc nh v trớ i lp ca mỡnh i vi ch ngha ton tr (totalitarianism)[63] ut ng ch ngha cc quyn ln u tiờn c Giovanni Gentile s dng mụ t h thng chớnh tr - xó hi Mussolini dng nờn Stalin cng dựng t ny ch c c xó, v sau chin tranh, t ny tr thnh thut ng m ch ngha t dựng miờu t cỏc c im chung ca cỏc ch theo ch ngha phỏt xớt, c c xó v ch ngha MarxLenin Cỏc ch cc quyn c gng xõy dng v thi hnh vic kim soỏt trung tuyt i tt c mi khớa cnh ca xó hi vi mc ớch t c s n nh v thnh vng Cỏc nh nc ny thng bin minh cho s chuyờn ch bng cỏch lp lun rng s sng cũn ca nn minh ca h ang gp nguy c T tng chng i li cỏc ch cc quyn ó t c tm quan trng ln t t v dõn ch, v ch ngha cc quyn thng c phỏc nh l ang c phỏ hoi nn dõn ch t Mc khỏc, nhng ngi chng li ch ngha t li phn i quyt lit vic xp chung hai h t tng i nghch l phỏt xớt v cng sn vo mt loi, h cho rng v cn bn cỏc lý tng ny l hon ton khỏc Cỏc nh t tng t nh Lujo Brentano, Leonard Trelawny Hobhouse, omas Hill Green, John Maynard Keynes, Bertil Ohlin v John Dewey, ó miờu t mt nh nc cn can thip nh th no vo nn kinh t bo v t trỏnh ch ngha xó hi Cỏc nh t ny ó xõy dng nờn lý thuyt v ch ngha t hin i (cũn gi l ch ngha t mi, new liberalism, khỏc vi ch ngha tõn t hin nay, neolibaralism) Cỏc nh t hin i ph nhn c ch ngha t bn cp tin ln cỏc yu t cỏch mng ca trng phỏi xó hi ch ngha C th, John Maynard Keynes ó cú nh hng ln n t tng t trờn c th gii ng T Anh, c bit k t Ngõn sỏch Nhõn dõn (Peoples Budget) ca Lloyd George, ó chu nh hng sõu m ca Keynes c t T do, v Tuyờn ngụn T Oxford nm 1947 ca t chc quc t cỏc ng t cng nh vy Ti M, nh hng ca ch ngha Keynes lờn chớnh sỏch mi (New Deal) ca Franklin D Roosevelt ó dn n vic Ti í v c, cỏc chớnh ph dõn tc ch ngha ó liờn ch ngha t hin i ng ngha vi ch ngha t kt ch ngha t bn cụng ty vi nh nc, v cao kiu M v Canada.[59] quan nim rng cỏc quc gia ca h u vit v húa Cỏc nh t khỏc nh Friedrich August von v chng tc, v rng vic chinh phc s cho h s hu Hayek[60] , Milton Friedman[61] , v Ludwig von hp l "t di vũm tri Cỏc b mỏy tuyờn truyn Mises[62] lp lun rng i khng hong khụng ti cỏc nc ny lý lun rng nn dõn ch l yu t v phi l hu qu ca ch ngha t bn laissez-faire m khụng cú kh nng thc hin cỏc hnh ng mang l kt qu ca vic cú quỏ nhiu can thip v iu tớnh quyt nh, v ch cú mt lónh o mnh mi cú tit ca chớnh ph i vi th trng Trong tỏc phm th ỏp t cỏc nguyờn tc trt t cn thit Ti Liờn Xụ, Capitalism and Freedom (Ch ngha t bn v t do) nhng ngi cng sn cm quyn cm ti sn t nhõn, 2.4 S PHT TRIN CA CH NGHA T DO v tuyờn b rng ú l vỡ cụng bng xó hi v kinh t, v nh nc cú ton quyn kim soỏt nn kinh t k hoch Ch ny khng nh rng cỏc li ớch cỏ nhõn v th thp hn v cú liờn h vi li ớch ca c xó hi, ca giai cp, v ú l s bin minh ti cao cho vic n ỏp c phe i lp ln nhng ngi cng sn khụng cựng quan im cng nh vic s dng lut hỡnh s mt cỏch h khc 21 quyn m nhng ngi t theo ch ngha Keynes " ó v ang c trỏnh Hayek xem cỏc ch c oỏn nh phỏt xớt, c xó v cng sn u l cỏc nhỏnh khỏc ca ch ngha cc quyn; tt c u tỡm cỏch xúa b hoc gim thiu t kinh t Vi Hayek, vic xúa b t kinh t s dn n vic xúa b t chớnh tr Do vy Hayek tin rng s khỏc bit gia c xó v cng sn ch l t ng Friedrich von Hayek v Milton Friedman ó cho rng t kinh t l iu kin cn thit to v trỡ bn vng t chớnh tr v dõn s Hayek tin rng kt cc cc quyn s xy ti Anh (hay bt c ni no khỏc) nu chớnh ph tỡm cỏch kim soỏt t kinh t ca cỏ nhõn vi cỏc chớnh sỏch nhng ngi nh Dewey, Keynes, hay Roosevelt ch trng Mt nhng nh phờ bỡnh ch ngha cc quyn cú nh hng nht l Karl Popper Trong tỏc phm e Open Society and Its Enemies (Xó hi m v nhng k thự ca nú), ụng bo v nn dõn ch t v ng h mt xó hi m, ú chớnh ph cú th c thay i m khụng phi mỏu Popper tranh lun rng quỏ trỡnh tớch ly tri thc nhõn loi l khụng th d oỏn c v lý thuyt v mt nh nc lý tng l khụng th tn ti Do vy, h thng chớnh tr cn mm chớnh sỏch ca chớnh ph cú th phỏt trin v thay i cho phự hp vi nhu cu ca xó hi; c th, nú nờn khuyn khớch a nguyờn v a húa.[65] 2.4.6 Ch ngha t sau Chin tranh th gii th hai Friedrich von Hayek S ni lờn ca ch ngha cc quyn ó tr thnh mt thu kớnh cho t tng t Nhiu ngi t ó bt u phõn tớch cỏc nguyờn tc v nim tin ca ch ngha cc quyn v i ti kt lun l ch ngha cc quyn phỏt trin l vỡ ngi iu kin suy i ó quay sang cỏc ch c ti tỡm kim gii phỏp T ú, h tranh lun rng nh nc cú ngha v bo v i sng kinh t tt cho cỏc cụng dõn Nh Isaiah Berlin phỏt biu, T cho súi cú ngha l cỏi cht ca n cu T tng t ny ngy cng phỏt trin v i ti quan im cho rng nh nc cn úng vai trũ l mt lc lng lm cõn bng nn kinh t Cỏc din gii khỏc ca ch ngha t v s phỏt trin ca ch ngha cc quyn khỏ trỏi ngc vi quan im iu tit ca nh nc h tr th trng v ch ngha t bn Trong tỏc phm e Road to Serfdom, Friedrich Hayek[64] ó tranh lun rng s phỏt trin ca cỏc ch c ti cc quyn l kt qu ca vic cú quỏ nhiu can thip v iu tit ca nh nc lờn th trng lm mt i t dõn s v chớnh tr Hayek cng nhỡn thy s kim soỏt kinh t ang c th ch húa ti Anh v M v cnh bỏo nhng th ch Keynes ny vỡ ụng tin rng chỳng cú th v s dn n cỏc nh nc cc Ti phn ln cỏc nc phng Tõy, cỏc ng t b kt gia mt bờn l cỏc ng bo th" v bờn l cỏc ng lao ng hoc dõn ch xó hi Nh ti Anh, ng T ch l mt ng thiu s Cng tng t ti cỏc nc khỏc, cỏc ng dõn ch xó hi chim vai trũ lónh o cỏnh t cỏc ng bo th ng h cỏc doanh nhõn chim v trớ lónh o cỏnh hu i k hu chin cho thy s ni tri ca ch ngha t hin i Liờn kt ch ngha hin i v thuyt tin b vi quan im rng mt qun chỳng cú quyn v cỏc phng tin kinh t v giỏo dc cn thit s l s phũng v tt nht chng li nhng e da ca ch ngha cc quyn, ch ngha t giai on ny ó cho rng, bng cỏch s dng sỏng sut cỏc th ch t do, t cỏ nhõn cú th c ti a húa, v vic hin thc húa cỏi cỏ nhõn (self-actualization) s cú th t c qua vic ỏp dng cụng ngh mt cỏch rng rói Cỏc tỏc gi theo ch ngha t giai on gm cú nh kinh t John Kenneth Galbraith, nh trit hc John Rawls v nh xó hi hc Ralf Dahrendorf Mt tro lu t tng bt ng ó phỏt trin, tro lu ny xem s can thip ca nh nc vo nn kinh t l s phn bi li cỏc nguyờn tc t T gi mỡnh l ch ngha t cỏ nhõn (libertarianism), phong tro ny trung quanh cỏc trng phỏi t tng nh trng phỏi kinh 22 t hc o (Austrian Economics).[66] T sau chin II, cuc tranh lun gia t cỏ nhõn v ti u húa xó hi xut hin nhiu cỏc lý thuyt v ch ngha t do, c bit l xung quanh nhng la chn xó hi v c ch th trng no l cn thit to mt xó hi t Mt nhng phn trung tõm ca lun c ny l nh lý kh nng tng quỏt (General Possibility eorem) ca Kenneth Arrow Lun thuyt ny núi rng khụng cú chc nng la chn xó hi nht quỏn no cú th tha c vic va cú th quyt nh m li khụng b gii hn, hay gia tớnh c lp ca cỏc la chn v ti u húa Pareto (Pareto optimality) (tỡnh trng ti u theo ú khụng th thay i mt la chn no nu khụng mun nh hng n cỏc la chn khỏc), v chớnh th khụng c ti Núi ngn gn, theo tỏc phm ny m ú cú núi n nghch lý t do, ti cựng mt thi im khụng th cú c t khụng gii hn, m cú c thc dng ti a v din la chn khụng gii hn Mt lun c quan trng khỏc ca ch ngha t l tm quan trng ca s hp lý (rationality) vic quyt nh - nh nc t tt nht l da trờn cỏc quyn th tc cht ch theo trỡnh t lut hay xut phỏt t s bỡnh ng v bn cht.[67] Mt tranh lun quan trng l, bờn cnh quyn c bo v b ngi khỏc lm hi, ngi liu cú nờn cú thờm cỏc quyn tớch cc vi vai trũ thnh viờn ca cỏc cng ng hay khụng Vi nhiu nh t do, cõu tr li l cú": cỏc cỏ nhõn cú cỏc quyn tớch cc da trờn c s l thnh viờn ca mt quc gia, mt n v a phng hay chớnh tr, v cú th trụng i c bo v v cú li ớch t cỏc t chc ny nh viờn ca cng ng cú quyn trụng ch rng cng ng ca h s iu tit nn kinh t mt mc nht nh no ú, vỡ cỏ nhõn khụng th iu khin vic thm trm ca nn kinh t Nu cỏc cỏ nhõn cú quyn tham gia mt cng ng thỡ h cú quyn trụng ch vo giỏo dc v bo m xó hi chng li s phõn bit i x ca cỏc thnh viờn khỏc cng ng ú Cỏc nh t khỏc ó tr li khụng": cỏc cỏ nhõn khụng cn cú cỏc quyn ny l thnh viờn cng ng vỡ cỏc quyn ny mõu thun vi cỏc quyn tiờu cc nn tng hn ca cỏc thnh viờn khỏc cng ng.[68] Sau thp k 1970, qu lc t li lc sang chiu hng gim thiu vai trũ ca nh nc, v sang phớa s dng cỏc nguyờn tc th trng t v laissez-faire (mc cho cỏc quy lut t nhiờn iu hnh) nhiu hn na C th, nhiu quan nim c thi trc Chin tranh th gii th nht gi li quay tr li Hin tng ny cú phn l phn ng i vi chin thng ca cỏc hỡnh thc ni tri ca ch ngha t vo thi k ny, phn khỏc l nú ó c bt ngun t mt nn tng ca trit hc t do, c th l s nghi ng nh nc, dự l nhõn t trit hc hay kinh t Ngay c cỏc th ch t cng cú th b lm dng hn ch thay vỡ cao t Vic tng cng nhn mnh n CHNG CH NGHA T DO th trng t ó ni lờn cựng vi Milton Friedman M v cỏc thnh viờn ca trng phỏi o chõu u Lun c ca h l: vic iu tit v s can thip ca nh nc vo nn kinh t l mt cỏi dc trn, rng mt lng iu tit v can thip bt k s dn n nhiu iu tit v can thip hn, v rng vic loi b chỳng l cng ngy cng khú 2.5 Ch ngha t hin i Ch ngha t ó cú nhng tỏc ng rt ln th gii hin i Cỏc quan nim v t cỏ nhõn, v s tụn trng cỏ nhõn, t ngụn lun, khoan dung tụn giỏo, quyn t hu, quyn ngi ph quỏt, s minh bch ca chớnh ph, hn ch quyn lc chớnh ph, ch quyn thuc v nhõn dõn, quyn t quyt ca mi quc gia, tớnh riờng t, chớnh sỏch sỏng sut v hp lý", nn phỏp tr, quyn bỡnh ng cn bn, mt nn kinh t th trng t do, v thng mi t do, 250 nm trc tt c u ó l cỏc quan im cp tin Dõn ch t do, hỡnh thc in hỡnh a ng a nguyờn chớnh tr, ó lan rng hu khp th gii Ngy nay, tt c nhng iu trờn u c chp nhn l cỏc mc ớch cho chớnh sỏch ca hu ht cỏc nc, c nu cũn cú mt khong cỏch ln gia cỏc tuyờn b v thc tin Chỳng l cỏc mc ớch khụng ch ca nhng ngi t ch ngha m cũn ca cỏc i biu dõn ch xó hi, bo th, v Dõn ch iờn chỳa giỏo Tt nhiờn l cú ngi phn i.[69] 2.5.1 Tng quan v cỏc quan im chớnh tr ca cỏc ng v phong tro t hin i Ngy t liberalism c s dng khỏc cỏc nc khỏc Nht l gia M v chõu u.[70] M, liberalism thng c dựng ch ch ngha t hin i, i lp vi ch ngha bo th kiu M Nhng ngi M theo ch ngha t chp nhn iu tit kinh t, mt nh nc phỳc li xó hi hn ch, v ng h khoan dung tụn giỏo, dõn tc, gii, mu da, v vy ng h a nguyờn v cỏc hnh ng hiu chnh (armative action - cỏc hot ng ca chớnh ph vi mc ớch trung hũa nhng s thiu cụng bng v xó hi hoc ca chớnh ph i vi mt s nhúm c dõn) Mt khỏc, ti chõu u, ch ngha t khụng ch i lp vi phe bo th v Dõn ch iờn chỳa giỏo, m cũn i lp c vi ch ngha xó hi v dõn ch xó hi Ti mt s nc, nhng ngi t chõu u cú chung quan im vi Dõn ch iờn chỳa giỏo Trc tip tc gii thớch v ch ny, cn cú tuyờn b ph nhn sau: Luụn luụn cú mt s phõn cỏch gia cỏc lý tng trit hc v cỏc thc th chớnh tr Ngoi ra, nhng ngi chng li mt nim tin bt k thng cú khuynh hng miờu t nim tin ú bng nhng thut 2.5 CH NGHA T DO HIN I ng khỏc vi nhng gỡ m nhng ngi ng h s dng Ni dung sau õy l mt bng lit kờ cỏc mc tiờu ó xut hin mt cỏch nht quỏn nht cỏc bn tuyờn ngụn chớnh ca ch ngha t (vớ d, Tuyờn ngụn Oxford nm 1947) õy khụng phi l mt c gng danh mc húa cỏc quan im riờng ca nhng ngi, ng phỏi, hoc quc gia c th, cng khụng phi l mt c gng nghiờn cu bt kỡ mc tiờu ngm no Phn ln cỏc ng chớnh tr t nhn l t tuyờn b rng h cao cỏc quyn v trỏch nhim ca cỏ nhõn, la chn t mt quỏ trỡnh cnh tranh m, th trng t do, v trỏch nhim hai mt ca nh nc vic bo v cụng dõn cỏ th v m bo quyn t ca h Nhng ngi ch trớch cỏc ng t cú xu hng din t cỏc chớnh sỏch t theo nhiu cỏch khỏc T kinh t cú th dn n s bt bỡnh ng chung T ngụn lun cú th dn n cỏc phỏt ngụn tc tu, bỏng b, hay phn bi Vai trũ ca nh nc l ngi thỳc y t v l ngi bo v cụng dõn cú th dn n mõu thun Ch ngha t nhn mnh n tm quan trng ca dõn ch t i din l hỡnh thc chớnh ph tt nht Cỏc i biu dõn bu l i tng ca phỏp tr, v quyn lc ca h c iu hũa bi mt hin phỏp, hin phỏp ny nhn mnh n vic bo v quyn v t ca cỏ nhõn v hn ch ý ca a s Cỏc nh t ng h mt h thng a nguyờn m ú cỏc quan im chớnh tr xó hi khỏc (k c cỏc quan im cc oan) cnh tranh cú quyn lc chớnh tr trờn c s dõn ch v u cú c hi t c quyn lc qua cỏc k bu c c t chc nh k Nhiu nh t tỡm cỏch tng cng s tham gia ca ngi dõn vo quỏ trỡnh dõn ch Mt s ng h nn dõn ch trc tip thay cho dõn ch i din Ch ngha t ng h quyn dõn s (civil rights) ca tt c cỏc cụng dõn: bo v v u tiờn t cỏ nhõn cho ton th cụng dõn bỡnh ng trc phỏp lut Trong ú cú s i x bỡnh ng tt c cỏc cụng dõn, khụng phõn bit chng tc, gii tớnh, v tng lp Nhng ngi theo ch ngha t cũn mõu thun v vic cỏc quyn tớch cc ca cụng dõn, chng hn quyn c cung cp thc n, ni , v giỏo dc, nờn c a vo quyn dõn s ti mc no Cỏc nh phờ bỡnh trờn quan im nhõn quyn quc t cho rng cỏc quyn dõn s m ch ngha t ng h cha c m rng cho tt c mi ngi m ch gii hn cho cỏc cụng dõn ca cỏc nc c th Do ú, vic i x khụng cụng bng da theo quc gia l cú th xy ra, c bit nu xột theo quc tch Phỏp tr v bỡnh ng trc phỏp lut l c s ca ch ngha t yn lc chớnh ph ch cú th c thi hnh hp l theo cỏc b lut c thụng qua theo mt quy trỡnh ó c thit lp Mt khớa cnh khỏc ca phỏp tr l s m bo v mt c quan t phỏp c lp, c quan ny cú tớnh c lp v chớnh tr hot ng vi vai trũ ngi bo v chng li quyn lc c oỏn tng trng hp c th Nhng ngi t 23 ch ngha coi phỏp tr l mt ngi bo v trc ch chuyn quyn v s thi hnh cỏc hn ch i vi quyn lc chớnh ph Trong h thng hỡnh pht, nhng ngi t ph nhn cỏc hỡnh pht m h coi l phi nhõn tớnh, ú cú ỏn t hỡnh Cỏc nh t kinh t cũn nhn mnh tm quan trng ca th trng t v thng mi t do, h tỡm cỏch hn ch can thip ca nh nc c kinh t ni a v ngoi thng Cỏc phong tro t hin i thng ng ý trờn nguyờn tc v quan nim t thng mi, nhng gi mt s hoi nghi thy thng mi khụng iu tit dn ti s phỏt trin ca cỏc on a quc gia v s trung quyn lc v ca ci vo tay mt thiu s Trong s ng thun sau chin tranh v nh nc phỳc li chõu u, cỏc nh t ng h trỏch nhim ca nh nc i vi giỏo dc, y t v xúa gim nghốo kờu gi mt th trng da trờn s trao i t Nhng ngi t ch ngha ng ý rng tt c cỏc cụng dõn cn c hng nn giỏo dc v y t cht lng cao, nhng quan im ca h khỏc ch chớnh ph nờn cung cp cỏc li ớch ny mc no Do s nghốo l mi e da i vi t cỏ nhõn, ch ngha t tỡm kim mt s cõn bng gia trỏch nhim cỏ nhõn v trỏch nhim cng ng C th, nhng ngi t ch ngha thiờn v s bo v c bit dnh cho ngi tn tt, ngi m, ngi tt nguyn, v ngi cao tui.[71] n nhng nm 1980 v 1990, ch ngha t chõu u quay tr li vi cỏc chớnh sỏch laissez-faire hn, h ng h t nhõn húa v t húa y t v cỏc dch v cụng khỏc Nhng ngi t chõu u hin i thng cú xu hng ng h mt vai trũ ca nh nc nh hn l mc m a s nhng ngi dõn ch xó hi ng h, cng nh hn mc m nhng ngi theo ch ngha xó hi hay ch ngha cng sn ng h S ng thun ca phỏi t chõu u cú v nh liờn quan n mt nim tin rng cỏc nn kinh t cn c phi trung húa Nhỡn chung, cỏc nh t chõu u ng i khụng tin rng chớnh ph nờn trc tip kim soỏt bt k mt sn phm cụng nghip no qua cỏc doanh nghip nh nc, iu ny t h vo v trớ i lp vi nhng ngi dõn ch xó hi Nhng ngi t tin vo tớnh trung lp ca nh nc, theo ngha rng nh nc khụng nờn quyt nh cỏc giỏ tr cỏ nhõn Nh John Rawls núi, Nh nc khụng cú quyn quyt nh xem th no l mt cuc sng tt p" Ti M, tớnh trung lp ny c th hin Tuyờn ngụn c lp quyn mu cu hnh phỳc C chõu u v M, nhng ngi t thng ng h cỏc phong tro ũi quyn la chn v ng h quyn bỡnh ng cho ph n v nhng ngi ng tớnh luyn ỏi Nhiu ngi t chia s cỏc giỏ tr vi nhng nh hot ng mụi trng nh ng Xanh (Green Party) H tỡm cỏch gim thiu thit hi m loi ngi gõy cho th gii t nhiờn, v ti a húa cụng tỏc phc hi 24 CHNG CH NGHA T DO mụi trng ca nhng vựng b thit hi Mt s cỏc nh hot ng ny c gng to nhng thay i mc kinh t bng cỏch cng tỏc vi cỏc doanh nghip, nhng mt s khỏc thiờn v vic s dng lut phỏp t n s phỏt trin bn vng Cỏc nh t khỏc khụng chp nhn s iu tit ca chớnh ph ny v lý lun rng th trng s t iu tit theo mt kiu no ú nhng nc cú phong tro xó hi hay lao ng mnh v chu nh hng ca Edmund Burke Cỏc ng theo hc thuyt ny thng l thnh viờn ca Liờn minh Dõn ch quc t (International Democratic Union) thay vỡ l thnh viờn ca c t t Liberal International.[77] 2.5.3 Hc thuyt quan h quc t t Khụng cú s nht quỏn v hc thuyt t chớnh tr quc t, cú mt s khỏi nim chung cú th c rỳt t cỏc quan im ca c t T chng hn.[72] Cỏc nh t xó hi cho rng chin tranh cú th b xúa b Mt s ng h ch ngha quc t v ng h Liờn hp quc Trong ú, cỏc nh t kinh t li ch trng thuyt khụng can thip (non-interventionism) thay vỡ thuyt an ninh chung (collective security) Cỏc nh t tin rng mi cỏ nhõn u cú quyn hng cỏc quyn t cn bn, v ng h s t quyt ca cỏc nhúm dõn tc thiu s Nhng iu cn bn cũn bao gm t trao i ý tng, tin tc, hng húa v dch v gia ngi vi nhau, cng nh t di chuyn mt nc v gia cỏc nc Nhng ngi t thng phn i kim duyt, cỏc ro cn bo h thng mi, v cỏc bin phỏp iu tit mua bỏn Ch ngha t cỏc mi quan h quc t l lý thuyt ng h cỏc u tiờn ca nh nc ch khụng phi nng lc ca nh nc l yu t quyt nh hnh vi ca nh nc Khỏc ch ngha hin thc quan h quc t xem nh nc l mt tỏc nhõn n nht thỡ ch ngha t cho phộp cú tớnh a nguyờn hnh ng ca nh nc Cỏc mi quan h gia cỏc nh nc khụng ch gii hn chớnh tr/an ninh m cũn c húa/kinh t thụng qua cỏc cụng ty, cỏc t chc v cỏc cỏ nhõn Do vy m thay vo mt h thng quc t mang tớnh vụ chớnh ph thỡ s m rt nhiu c hi hp tỏc v m rng quyn lc Mt s cũn cho rng thụng qua hp tỏc v cỏc mi quan h ph thuc ln m hũa bỡnh c trỡ Ch ngha t cỏc mi quan h quc t khụng ch liờn h cng nhc ti ch ngha t Mt s ngi t ch ngha ó s nhng ngi chớnh tr nc m nhiu nh t hin ng h mnh nht i vi cỏc on quc t v vi ó a thờm nhiu quan nim phờ bỡnh lý thuyt s xõy dng cỏc t chc siờu quc gia, chng hn nh quan h quc t vo cỏc chớnh sỏch i ngoi ca nc Liờn minh chõu u Trong quan im ca nhng ngi h.[78] t xó hi, mt th trng ton cu t v cụng bng ch cú th hot ng c nu cỏc cụng ty trờn khp th gii cựng tụn trng mt b cỏc tiờu chun sinh thỏi v 2.5.4 Ch ngha tõn t xó hi ti thiu chung Mt cõu hi gõy tranh cói m khụng h cú mt s ng thun ca nhng ngi t ch ngha, ú l nhp c Cỏc quc gia cú quyn hn ch dũng ngi nhp c t cỏc nc cú dõn s ang Ch ngha tõn t l mt nhón mỏc gn cho hc gia tng vo cỏc nc cú dõn s n nh hay ang gim thuyt t kinh t t cú bc chuyn vo nhng hay khụng? nm 1970 (ri b cỏc hnh ng ca nh nc) dựng 2.5.2 Ch ngha t bo th v ch ngha bo th t Ch ngha t bo th[73] l mt bin th ca ch ngha t do, nú kt hp cỏc giỏ tr v chớnh sỏch t vi cỏc quan im bo th, hay núi mt cỏch n gin hn, nú i din cho cỏnh hu ca phong tro t do.[74] Ch ngha t bo th l phiờn bn tớch cc hn v ớt cp tin hn ch ngha t c in.[75] Cỏc bin c nh Chin tranh th gii th nht sau nm 1917 ó to t phiờn bn cp tin hn ca ch ngha t c in mt dng ch ngha t bo th hn, hay ụn hũa hn.[76] ch chng trỡnh gim thiu cỏc hng ro thng mi v hn ch th trng nc s dng quyn lc nh nc ộp buc m ca th trng nc ngoi Ch ngha tõn t chp nhn mt mc can thip ca nh nc nn kinh t nht l ca ngõn hng trung ng cú quyn in tin iu ny b cỏc nh t phn i Trong ch ngha tõn t ụi trựng lp vi ch ngha atcher thỡ cỏc nh kinh t nh Joseph Stiglitz v Milton Friedman ó c gi l nhng ngi tõn t (neoliberal) Chng trỡnh kinh t ny khụng nht thit phi l ca cỏc ng t chớnh tr m cỏc nh tõn t thng khụng ng h t cỏ nhõn cỏc thuc o c hay tỡnh dc in hỡnh l ch ca Pinochet Chile, nhng nhiu ngi cng xp c Ronald Reagan, Margaret atcher v thm Tony Blair v and Gerhard Schrửder l nhng ngi tõn t do.[79] Ch ngha bo th t l mt bin th ca ch ngha Trong nhng nm 1990, nhiu ng dõn ch xó hi ó bo th cú nhng yu t t v thng phỏt trin ỏp dng cỏc chớnh sỏch kinh t tõn t (neoliberal) 2.6 PHấ BèNH V BO V CH NGHA T DO 25 nh t nhõn húa cụng nghip v m ca th trng, iu ny khin cỏc ng ny cú th tm xp l tõn t (de facto neoliberal) v dn n vic mt s ng h ca dõn chỳng Vớ d nh nhiu nh phờ bỡnh ó tng phờ phỏn ng Dõn ch Xó hi c v ng Lao ng Anh khụng tỏi quc hu húa nn cụng nghip m li i theo ui cỏc chớnh sỏch tõn t v vy m s ng h truyn thng cho cỏc ng ny ó chuyn sang Liờn minh Dõn ch iờn chỳa giỏo ti c v ng Dõn ch T ti Anh Tuy nhiờn chớnh cỏch mc ỏo súi " ny ó khin ng Lao ng ti Anh chin thng mt cỏch ngon mc mc du d nhiờn s cũn nhiu bt ng ng gia cỏc ng viờn lóo thnh v phe lónh o ng Cỏc nh phờ bỡnh chng nh nc ca ch ngha t nh ch ngha vụ chớnh ph cho rng nh nc l khụng hp l cho dự vỡ bt c mt lý gỡ Mt phờ bỡnh mm mng hn l t ch ngha cụng xó[83] , h quan nim tr v vi cng ng m khụng nht thit phi hy sinh quyn cỏ nhõn ụi t tõn t Neoliberalism c dựng ch tt c cỏc phong tro chng li ch ngha xó hi giai on 1970 v 1990 Nh ch ngha tõn t ca atcher, Reagan, v Pinochet chớnh l bc chuyn t chớnh sỏch xó hi phỳc li mang tớnh quan liờu sang chớnh sỏch hnh ng da trờn nng lc ca cỏc cỏ nhõn v da trờn cỏc mi quan tõm ca gii doanh nhõn Trờn thc t cỏc chớnh ph ny ct gim mnh thu thu nhp cho i tng giu v ct ngõn sỏch giỏo dc dn n vic vai trũ nh hng ca tng lp trờn v gii doanh nhõn ngy cng ln hn.[80] Trong bi cnh chớnh tr quc t, nhõn danh nhõn quyn iu m ch ngha t phn u cũn nhiu quan im trỏi ngc Nhiu nh t ng h ch ngha khụng can thip vỡ cho rng nh th l vi phm ch quyn ca quc gia khỏc Nhng mt s ngi theo ch ngha liờn bang th gii phờ phỏn ch ngha t vỡ bỏm cht ly hc thuyt v ch quyn quc gia m h cho rng s khụng giỳp ớch gỡ c trc dit chng hay cỏc ti ỏc lờn nhõn quyn khỏc Mt s ngi bo th t nhn h l nhng ngi k tha ca ch ngha t c in Jonah Goldberg ca t National Review ó tranh lun rng phn ln nhng ngi bo th u gn gi vi cỏc nh t kinh in hn l nhng ngi t nhõn l t cỏ nhõn (libertarians) ca t Reason vỡ nhng ngi bo th mun gỡn gi nhng th ch cn thit cho t [81] Nhiu ngi bo th cũn t nhn nhng giỏ tr t chớnh l ca h khin cho vic phõn tỏch gia ch ngha bo th v t khỏ khú khn 2.6 Phờ bỡnh v bo v ch ngha t Ch ngha th i lp vi ch ngha t phn i vic nhn mnh n quyn cỏ nhõn v thay vo ú h nhn mnh n th hay cng ng ti mc m quyn ca cỏ nhõn cú th hoc s bin mt hoc b hy b.[82] Ch ngha th cú th thy c phe hu v phe t V phe t, th l nh nc v thng dn n hỡnh thc ch ngha xó hi nh nc V phe hu, cỏc phe i lp bo th v tụn giỏo tranh lun rng t cỏ nhõn nu c hiu rng hn ng cnh phm vi kinh t nht nh s dn ti s khụng khỏc bit gia cỏc cỏ nhõn, s ớch k v vụ o c Nhng ngi t tr li rng mc ớch ca phỏp lut khụng phi l lut húa o c m l bo v cụng dõn b xõm hi Tuy nhiờn nhng ngi bo th li cho rng lut phỏp trờn tinh thn o c chớnh l bo v cụng dõn b xõm hi Gia cỏc khỏc bit lý thuyt trờn thỡ mt s nguyờn tc t cũn ang c tranh lun V mt s cũn c trỡ bi mt s phe phỏi cỏc phe khỏc ó t b chỳng Chớnh vỡ cú quỏ trỡnh ang din nh vy (mt s gi giỏ tr t truyn thng v phn i nhng ngi t khỏc) ó khin cỏc nh phờ bỡnh cho rng liu t t cú mt ý ngha nht quỏn no hay khụng Nhng nh i lp kinh t thuc phe t phn i ch ngha t kinh t v quan im cho rng t nhõn s hnh ng vỡ li ớch th, v ch nhiu tn thng lờn nhng cỏ nhõn thua thit b loi cuc cnh tranh H phn i vic s dng nh nc ỏp t kinh t th trng thng l qua cỏc c ch thỳc y th trng nhng lnh vc phi th trng trc ú H cho rng nguyờn tc t kinh t v xó hi s dn n bt bỡnh ng gia cỏc nc v mt nc H cho rng xó hi t cú c im l nghốo trin miờn v cú s khỏc bit v tỡnh trng sc khe gia cỏc thnh phn dõn tc v giai cp v t l t vong s sinh cao v tui th thp Mt s thm cũn núi t l tht nghip ca nc h cũn cao hn c cỏc nn kinh t k hoch trung Phn bin li l cỏc nc t cú xu hng giu cú hn nhng nc ớt t v ngi nghốo cỏc nc t cũn khỏ hn cụng dõn trung lu nhng nc khụng t v lý l cho rng bt bỡnh ng l mt s cn thit thỳc y mi ngi lm vic chm ch v sn xut nhiu ca ci hn Trong sut lch s nghốo l mt luụn ph bin v ch cú s phỏt trin ca cỏc nc cụng nghip hin i mi mang li s giu cú cho ụng o ngi dõn.[84] 2.6.1 Ch ngha t v dõn ch xó hi Ch ngha t chia s nhiu mc ớch v cỏc phng phỏp cn bn vi dõn ch xó hi nhng khỏc bit mt s im S khỏc bit cn bn [85] gia ch ngha t v dõn ch xó hi l s khụng nht trớ v vai trũ nh nc nn kinh t Dõn ch xó hi cú th hiu l kt hp cỏc c im ca c ch ngha t xó 26 hi v ch ngha xó hi dõn ch Ch ngha xó hi dõn ch tỡm kim mt s bỡnh ng v sn phm mc ti thiu v ng h cụng hu ln qua vic quc hu húa cỏc phng tin thit yu nh gas v in trỏnh c quyn t nhõn v t c cụng bng xó hi, v tng mc sng ca ngi dõn Ngc li, ch ngha t khụng a thớch c quyn dự l cụng hu hay t hu nhng ch a cỏc hỡnh thc ớt mang tớnh can thip ca nh nc thụng qua cỏc bin phỏp bự giỏ v iu tit ch khụng ng h cỏc chớnh sỏch quc hu húa Ch ngha t nhn mnh n cụng bng v c hi m khụng nhn mnh n cụng bng v sn phm Ch ngha t M [86] khỏc vi cỏc ch ngha t khỏc l cha bo gi chu nh hng ca ch ngha xó hi v vy cha bao gi ũi hi cỏc chng trỡnh nh nc phỳc li xó hi nh ti ch ngha t chõu u Ngay c hin M khụng chia s cỏc chng trỡnh nh nc phỳc li nh ang c ỏp dng chõu u V ti M s lng cỏc chng trỡnh xó hi giỳp tng lp dõn c cú thu nhp thp trỡ cuc sng cng ớt hn so vi cỏc nc núi ting Anh khỏc nh Canada v c 2.7 Xem thờm 2.8 c thờm Ting Anh Friedman, Milton (1982) [1962] Capitalism and freedom Chicago: University Of Chicago Press ISBN 0-226-26401-7 Ackerman, Bruce (1992) e Future of Liberal Revolution New Haven: Yale University Press ISBN 0-300-05396-7 CHNG CH NGHA T DO von Mises, Ludwig (1985) [1927] Liberalism in the Classical Tradition trans Ralph Raico New York: Foundation for Economic Education ISBN 0-930439-23-6 Rothbard, Murray N (1979) [1965] Le and Right: e Prospects for Liberty (PDF) San Francisco: Cato Institute ISBN 0-932790-00-3 de Ruggiero, Guido (1927) e History of European Liberalism trans R G Collingwood London: Oxford University Press Goldsmith, Margaret Leland (1929) [1929] Frederick the Great Hoa K: C Boni Rier, Gerhard (1968) [1936] Frederick the Great: a historical prole Hoa K: University of California Press Gaxoe, Pierre; Philip Hamilton McMillan Memorial Publication Fund (1942) [1938] Frederick the Great Hoa K: Yale University Press Schieder, eodor; Sabina Berkeley, Hamish M Sco (2000) [1983] Frederick the Great Luõn ụn: Longman ISBN 0-582-01769-6 Asprey, Robert B (2007) [1986] Frederick the Great: e Magnicent Enigma Hoa K: iUniverse.com 0595469000 Radzinsky, Edvard; Antonina Bouis (2005) [2005] Alexander II: e Last Great Tsar Hoa K: Simon & Schuster ISBN 0-7432-8197-7 Fraser, David (2001) [2000] Frederick+the+Great Frederick the Great: King of Prussia Hoa K: Fromm International ISBN 0-88064-261-0 Webb, Adam K (2006) Beyond the Global Culture Bobbio, Norberto (1990) Liberalism and War New York: Routledge ISBN 0-415-95312-X Democracy trans Martin Ryle and Kate Soper London: Verso ISBN 0-86091-269-8 Ting Phỏp Hall, John A (1988) Liberalism: Politics, Ideology, and the Market London: Paladin Graon ISBN 0586-08579-3 Burdeau, Georges (1979) Le libộralisme Paris: Seuil ISBN 2-02-005148-6 Hayek, Friedrich A (1978) [1960] e Constitution of Liberty Chicago: University of Chicago Press ISBN 0-226-32084-7 Manent, Pierre (1997) Histoire intellectuelle du libộralisme Hachee Liộrature ISBN 9782012788657 Holmes, Stephen (1993) e Anatomy of Antiliberalism Cambridge, Mass.: Harvard University Press ISBN 0-674-03180-6 Hallowell, John H (1943) e Decline of Liberalism as an Ideology with Particular Reference to German Politico-legal ought Berkeley: University of California Press Salin, Pascal (2000) Libộralisme Odile Jacob ISBN 978-2738108098 Michea, Jean-Claude (2007) L'empire du moindre mal: Essai sur la civilisation libộrale Climats ISBN 978-2081207059 Laurent, Alain (2002) La philosophie libộrale Les Belles Leres ISBN 978-2251441993 2.9 CH THCH Nemo, Philippe; Jean Petitot (2006) Histoire du libộralisme en Europe PUF ISBN 978-2130552994 Ting c Becker, Werner (1982) Die Freiheit, die wir meinen: Entscheidung ỹr die liberale Demokratie Munich: Piper ISBN 3-492-02761-X Flach, Karl Hermann (1971) Noch eine Chance ỹr die Liberalen; oder, die Zukun der Freiheit Frankfurt: S Fischer ISBN 3-10-021001-8 Gall, Lothar (1985) Liberalismus (n bn 3) Kửnigstein im Taunus: Athenọum ISBN 3-76107255-4 Ting Vit Dostaler, Giles (2008) Ch ngha t ca Hayek NGuyn ụn Phc dch H Ni: Tri thc Ebenstein, Alan (2007) Friedrich Hayek, Cuc i v S nghip Lờ Anh Hựng dch, inh Tun Minh hiu ớnh v gii thiu H Ni: Tri thc Locke, John (2007) Kho lun th hai v chớnh quyn - Chớnh quyn Dõn s Lờ Tun Huy dch H Ni: Tri thc Mill, John (2007) Bn v t Nguyn Vn Trng dch v chỳ gii H Ni: Tri thc Montesquieu (2004) Bn v tinh thn phỏp lut Hong anh m dch H Ni: Lý lun Chớnh tr Nguyn ng Dung (2004) S hn ch quyn lc nh nc H Ni: i hc c gia H Ni Rousseau, Jean-Jacques (2004) Bn v Kh c Xó hi Hong anh m dch H Ni: Lý lun Chớnh tr Tocqueville, Alexis de (2007) Nn Dõn tr M Phm Ton dch, Bựi Vn Nam Sn hiu ớnh H Ni: Tri thc 2.9 Chỳ thớch [1] A: "Ch ngha t c nh ngha l mt giỏ tr o c xó hi ng h t v bỡnh ng núi chung. - Coady, C A J Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E and Peit, Philip Blackwell Publishing, 1995, tr.440 B: T khụng ch l phng tin i n mt mc ớch chớnh tr cao hn m bn thõn t chớnh l mc ớch chớnh tr cao nht. - Lord Acton 27 [2] So sỏnh Oxford Manifesto nm 1947 ca Liberal International (Tụn trng ngụn ng, nim tin, lut v truyn thng ca cỏc dõn tc thiu s") vi Oxford Manifesto nm 1997 (Chỳng ta tin tng rng mt s hp tỏc cht ch gia cỏc xó hi dõn ch thụng qua cỏc t chc khu vc v ton cu khuụn kh lut phỏp quc t v tụn trng quyn ngi, quyn ca cỏc quc gia v cỏc dõn tc thiu s v cú cam kt chung ti s phỏt trin kinh t trờn ton th gii l nn tng cn thit cho hũa bỡnh th gii v cho s bn vng c v mt kinh t v mụi trng) v ELDR Electoral programme 1994 (Bo v quyn phỏt trin t nhiờn ca cỏc nhúm thiu s thụng qua cỏc chớnh sỏch t nhm m bo c hi bỡnh ng cho mi ngi) v nh cõu núi Tụi cú mt gic m" ca Martin Luther King [3] So sỏnh vi Oxford Manifesto ca Liberal International (Cỏc quyn v iu kin ny ch cú th c m bo mt nn dõn ch thc s Mt nn dõn ch thc s s khụng th tỏch ri t chớnh tr v da trờn nhn thc, s ng thun sỏng sut v t ca a s, c th hin thụng qua bu c t v b phiu kớn nhng tụn trng t v ý kin ca thiu s") [4] Tỏc phm History of Rome from Its Foundation l tỏc phm v lch s ca hong La Mó Titus Livius (59 TCN 17 SCN) gm 142 quyn c dch ting Anh nm 1905 bi Cannon Roberts ú quyn 10 c ly li theo bn dch ca D Spillan v Cyrus Edmonds t nm 1868 [5] eodor Schieder, Sabina Berkeley, Hamish M Sco, Frederick the Great, trang 146 [6] Tỏc phm Suy ngm (Meditations) c hong La Mó Marcus Aurelius Antoninus Augustus 121 180 CN) vit bng ting Hy Lp gm 12 quyn Ln xut bn u tin l Zurich nm 1558 t mt bn chộp tay n ó mt Tỏc phm c dch ting Anh ln u nm 1862 [7] Niccolũ di Bernardo dei Machiavelli (1469 1527) vit tỏc phm v nn cng hũa lý tng Discourses on Livy (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Discourses on the First Decade of Titus Livy) Tỏc phm c dch ting Anh bi Henry Neville [8] OED, Oxford English Dictionary c Oxford University Press biờn son v xut bn ln u t nm 1888 n tõn nm 1928 c phỏt hnh c b 12 nm 1928 ri in li v b sung thnh 13 nm 1933 c tip tc biờn b sung li v xut bn bn quyn b sung thờm t nm 1972 n nm 1986 Nm 1989 c xut bn ln hai trn b 20 T nm 1993 n nm 1997 biờn v xut bn thờm quyn b sung [9] Hel M WILLIAMS, Sk Fr Rep I xi 113, (Helen Maria Williams) thng c xem l tỏc gi tỏc phm Sketches of the State of Manners and Opinions in the French Republic, 1801 Trớch dn theo Oxford English Dictionary [10] Adam Smith (1723-1790), e Wealth of Nations, W Strahan and T Cadell, Londres, 1776 28 CHNG CH NGHA T DO [11] Hin phỏp Tõy Ban Nha 1812 c thụng qua ti Cadiz bi quc hi lp phỏp nm 1812 Bn dch ting Anh xut bn bi Cobbes Political Register, Vol 16 (Julythỏng 12 nm 1814) [27] Jean-Jacques Rousseau (17121778), Du Contract Social Ou Principes Du Droit Politique, A Amsterdam, Chez Marc - Michel Ley, 1762; G.D.H Cole dch sang ting Anh [12] de Ruggiero, Guido (1927) e History of European Liberalism, trans R G Collingwood, London: Oxford University Press [28] David Hume (1711-1776), A Treatise of Human Nature xut bn t nm 1739 n 1740 [13] Magna Carta Libertatum, vit bng ting Latinh nm 1215, l bn Hin chng Anh u tiờn gia vua John nc Anh v cỏc quý tc ca ụng [14] John Rawls, A eory of Justice, Belknap, 1971, ISBN 0-674-00078-1 [15] John Stuart Mill (1806-1873), On Liberty, 1859/ Bn v t - bn dch Nguyn Vn Trng - Nh xut bn Tri c, 2009, tr 34-35 [16] Willard, Charles Arthur Liberalism and the Problem of Knowledge: A New Rhetoric for Modern Democracy, University of Chicago Press, 1996 [17] William Dyer Grampp, Economic Liberalism, New York: Random House, 1965 vol e Classical View [18] D Weinstein, Utilitarianism and the New Liberalism Trong Ideas in Context No 83 ca trng Wake Forest University, North Carolina [19] e Collected Works of John Dewey, Jo Ann Boydston, ed., 37 volumes (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1967-1991) [20] Mortimer J Adler, Adlers Philosophical Dictionary: 125 Key Terms for the Philosophers Lexicon, Simon & Schuster; Touchstone Ed edition, 2008 [29] Sau o lut British Act 1750 i ngn cn vic m thờm v hnh cỏc nh mỏy sn xut st thộp Bc M, Benjamin Franklin (1706-1790) vit bi lun Observations concerning the Increase of Mankind and the Peopling of Countries bin lun rng nc Anh khụng nờn s s phỏt trin cụng nghip ca Bc M v rng nn sn xut cao ph thuc vo mt dõn s cao v s phỏt trin cao ca xó hi [30] Anders Chydenius (1729 - 1803), Den nationnale winsten (e National Gain), Lars Salvius, 1765 c dch gi vụ danh dch ting Anh, London: Ernest Benn Limited, 1931 [31] Adam Smith (1723-1790), e eory of Moral Sentiments, Glassgow, Scotland, 1759 [32] Adam Smith (1723-1790), e Wealth of Nations (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), London, 1776 [33] Henry St John, 1st Viscount Bolingbroke (1678 1751), Leer to Alexander Pope (th gi Alexander Pope (1688-1744)) [34] Tuyờn ngụn c lp Hoa K c hi (Continental Congress) thụng qua ngy 4-7-1776 [35] James Madison (1751-1836), Federalist Papers #10 [21] From: W L Blease, A Short History of English Liberalism, (London: Ernest Benn, 1913), pp 328-335 [36] e United States Constitution, Constitutional Convention (Hi ngh Lp hin) Philadelphia thụng qua 17 thỏng nm 1787 [22] Lucius Mestrius Plutarchus (46-120 CN), nh tiu lun, tiu s, bi lun vit v Solon Solon (khong 639559 TCN, H Dõn quan thi Cng hũa Athens, v nhng gỡ cũn li m chỳng ta bit v ụng u qua cỏc tỏc phm ca nh s hc Herodotos v Plutarchus [37] Dộclaration des droits de l'Homme et du citoyen c hi lp hin (Assemblộe nationale constituante) thụng qua thỏng nm 1789 v United States Bill of Rights c c hi Hoa K thụng qua nm 1791 [23] eo website ca Molinari Institute t hỡnh thc ny di nhón mỏc Market Anarchism tc vụ chớnh ph th trng [24] John Lock (1632-1704), Two Treatises on Government (Two Treatises of Government: In the Former, e False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, And His Followers, are Detected and Overthrown e Laer is an Essay concerning e True Original, Extent, and End of Civil-Government) l bi lun ca John Lock xut bn vụ danh nm 1689 [25] John Lock (1632-1704), A Leer Concerning Toleration cng xut bn nm 1689 bng ting Latinh; c William Popple dch ting Anh [26] Charles-Louis de Secondat, baron de La Brốde et de Montesquieu (1689-1755), De l'esprit des lois, c dch ting Anh v xut bn vụ danh nm 1748 Crowder, Wark, and Payne xut bn nm 1777 [38] R.A Leigh, Unsolved Problems in the Bibliography of J.-J Rousseau, Cambridge, 1990, plate 22 [39] Jean-Jacques Rousseau (17121778), Du Contract Social Ou Principes Du Droit Politique, A Amsterdam, Chez Marc - Michel Ley, 1762; G.D.H Cole dch sang ting Anh [40] Alexis-Charles-Henri Clộrel de Tocqueville (1805 1859), L'Ancien Rộgime et la Rộvolution (e Old Regime and the French Revolution), New York: Anchor Books (1955) - Stuart Gilbert dch sang ting Anh [41] Piero Gobei La Rivoluzione liberale Saggio sulla loa politica in Italia, Bologna, Rocca San Casciano, 1924 [42] Donald Keene, Emperor of Japan: Meiji and his world, 1852-1912, trang 364 [43] Edvard Radzinsky, Alexander II: e Last Great Tsar, cỏc trang 128-135 2.9 CH THCH [44] Benjamin Pinkus, e Jews of the Soviet Union: e History of a National Minority, Cambridge University Press, 1990, trang 22 ISBN 0-521-38926-7 [45] de Ruggiero, Guido (1927) e History of European Liberalism, R G Collingwood dch sang ting Anh, London: Oxford University Press [46] L.T Hobhouse: Liberalism, 1911 [47] Gustave de Molinari: e Private Production of Security, 1849 [48] Herbert Spencer: e Right to Ignore the State, 1851 [49] Wilhelm von Humboldt: e Limits of State Action, 1792 [50] John Stuart Mill, On Liberty, 1859 [51] Bobbio, Norberto (1990) Liberalism and Democracy, Martin Ryle v Kate Soper dch ting Anh, London: Verso ISBN 0-86091-269-8 [52] Anthony Alblaster: e Rise and Decline of Western Liberalism, New York, Basil Blackwell, 1984, page 353 [53] so sỏnh vi Guide de Ruggeiro: e History of European Liberalism, Bacon press, 1954, trang 379 [54] Xem thờm ti Liberale und radikale Parteien in Klaus von Beyme: Parteien in westlichen Demokratien, Mỹnchen, 1982 [55] So sỏnh t trang 255 cun Guide to the Political Parties of South America, Pelican Books, 1973 [56] Xem t trang cun A sense of liberty, ca Julie Smith, xut bn nm 1977 bi Liberal International [57] Lawrence W.Reed Great Mythys of the Great Depression (PDF) Mackinac Center Truy cp ngy 16 thỏng 12 nm 2008 [58] Friedrich Hayek, e Road to Serfdom, Routledge Press (UK), University of Chicago Press (US), 1944, ISBN 0226-32061-8 [59] Leonard Trelawny Hobhouse, Liberalism, 1911; John Dewey, Liberalism and Social Action; John Maynard Keynes, e Economic Consequences of the Peace (1919), e General eory of Employment, Interest, and Money (1936) 29 [63] Michael Sco Christoerson An History of the French Revolution: Penser la Rộvolution franỗaise in Politics of the Late 1970s (trong Historical Studies, s Fall (u) 1999) Antitotalitarian Franỗois Furets the Intellectual French [64] Friedrich Hayek, 1944, ISBN 0-226-32061-8 [65] Karl Popper, e Open Society and Its Enemies, Routledge, 1945, ISBN 0-415-29063-5 [66] von Mises, Ludwig [1927] (bn in li nm 1985) Liberalism in the Classical Tradition, Ralph Raico dch, New York: Foundation for Economic Education ISBN 0-930439-23-6 [67] Rothbard, Murray N [1965] (1979) Le and Right: e Prospects for Liberty, San Francisco: Cato Institute ISBN 0-932790-00-3 [68] Holmes, Stephen e Anatomy of Antiliberalism, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1993 ISBN 0-674-03180-6 [69] Bobbio, Norberto Liberalism and Democracy, dch sang ting Anh: Martin Ryle and Kate Soper, London: Verso 1990 ISBN 0-86091-269-8 [70] Xem vớ d Arthur Schlesinger, Jr nm 1962: T Ch ngha t theo cỏch s dng ti M cú ớt im chung vi t ch ngha t nhng c s dng cỏc nn chớnh tr ti chõu u, c th nh Anh ti Liberalism in America: A Note for Europeans trớch t e Politics of Hope, Riverside Press, Boston an im tng t ca Jamie F Metzl: Vn l t 'Ch ngha t do' nhng thut ng m ngy c s dng ti M ó khụng cú cỏi ngha c hn nh ang c s dng ti chõu u, m li cú ngha khỏc hn l ch cỏc chớnh sỏch ca cỏc nh nc phỳc li hin i ti e Rise of Illiberal Democracy ca Fareed Zakaria, Foreign Aairs, ỏng 11/12, 1997, Vol 76, No [71] Oxford Manifesto, 1947 [72] Liberal International,e International, truy cp ngy 05-01-2009 [73] Libộralisme conservateur L'encyclopộdie politique en ligne Truy cp ngy thỏng nm 2009 [74] M Gallagher, M Laver v P Mair, Representative Government in Europe, New York, McGraw Hill, 2001, tr 221 [60] Hayek, Friedrich A [1960] (bn in li nm 1978) e Constitution of Liberty, Chicago: University of Chicago Press ISBN 0-226-32084-7 [75] Allen R.T., Beyond Liberalism, Transaction Publishers, 1998 , tr [61] Friedman, Milton [1962] (bn in li nm 1982),Capitalism and freedom, Chicago: University Of Chicago Press ISBN 0-226-26401-7 [77] Liberal conservatism Euro Topics Truy cp ngy 18 thỏng 12 nm 2008 [62] von Mises, Ludwig [1927] (bn in li nm 1985) Liberalism in the Classical Tradition, Ralph Raico dch sang ting Anh, New York: Foundation for Economic Education ISBN 0-930439-23-6 [76] Allen R.T., tr 13 [78] Liberal international relations theory Nation Master Truy cp ngy 18 thỏng 12 nm 2008 [79] Neoliberalism: origins, theory, denition Truy cp ngy 18 thỏng 12 nm 2008 30 [80] David Harley, A Brief History to Neoliberalism, Oxford University Press, 2005 ISBN13: 9780199283262 ISBN10: 0199283265 [81] Jonah Goldberg (ngy 18 thỏng 12 nm 2001) e Libertarian Lie National Review [82] Richard M Ebeling, Liberalism and Collectivism in the 20th Century, Journal of Political Studies, Volume 41, Issue s1, tr 66-77 [83] R N Johnson, Notes on Communitarianism, Giỏo trỡnh Trit hc, University of Missouri; v xem thờm David Lea, Communitarianism vs Individual Rights In the West and the Islamic World, Journal of Middle East Policy Council, Vollume XII Summer 2005, Number [84] So sỏnh gia George Bernard Shaw v Henry Gaylord Wilshire (biờn tp), Fabian Essays in Socialism, 1889 (th hin quan im ca phỏi t) vi cỏc quan im ca ch ngha t omas Mackay (biờn tp), A Plea for Liberty: An Argument against Socialism and Socialistic Legislation Fabian Essays in Socialism, 1891 v omas Mackay (biờn tp), A Policy of Free Exchange Essays by Various Writers on the Economic and Social Aspects of Free Exchange and Kindred Subjects, 1894 [85] John McDonell, Labours Future: Democratic Socialism not 19th century Liberalism [86] Phn VIII mc Liberalism Encarta 2.10 Liờn kt ngoi Ting Vit Dch gi Nguyn ang A Karl Popper - S khn cựng ca Ch ngha Lch s Talawas Dch gi Nguyn ang A Karl Popper - Xó hi M v K thự ca Nú Tp I (Plato) Talawas Dch gi Nguyn ang A Karl Popper - Xó hi M v K thự ca Nú Tp II (Heghel v Marx) (PDF) Talawas Dch gi Nguyn ang A Friedrich von Hayek - Con ng dn ti ch nụng nụ Talawas Ting Anh liberalism (politics) ti Encyclopổdia Britannica (ting Anh) Australian Liberalism: e Continuing Vision home.vicnet.net.au French Liberalism in the 18th and 19th century cepa.newschool.edu Liberal International CHNG CH NGHA T DO Liberal Review, mt trc tuyn v ch ngha t ti Anh c Ch ngha t - mc t ti Stanford Encyclopedia of Philosophy Peter Berkowitz on Modern Liberalism e Liberal Magazine commied to reinvigorating Liberalism e program of liberalism, Ludwig von Mises e Oxford Manifesto of 1947 Whats the Maer With Liberalism, political theorist Ronald Beiners classic critique 2.11 NGUN, NGI ểNG GểP, V GIY PHẫP CHO VN BN V HèNH NH 31 2.11 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 2.11.1 Vn bn Ch ngha t cỏ nhõn Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_t%E1%BB%B1_do_c%C3%A1_nh%C3% A2n?oldid=26611369 Ngi úng gúp: Mekong Bluesman, Chobot, DHN-bot, Ctmt, JAnDbot, SieBot, Dieu2005, Qbot, Paris, Luckasbot, HerculeBot, Xqbot, TuHan-Bot, EmausBot, Yanajin33, Cheers!-bot, DanGong, Greenknight dv, AvocatoBot, JYBot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, TuanUt-Bot!, Arc Warden, itxongkhoiAWB, KingPika, TuanminhBot, ẫn bc AWB v ngi vụ danh Ch ngha t Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_t%E1%BB%B1_do?oldid=26561483 Ngi úng gúp: Mxn, DHN, Robbot, Mekong Bluesman, Avia, Newone, DHN-bot, Dung005, Ctmt, Nad 9x, Escarbot, JAnDbot, ijs!bot, CommonsDelinker, Freelance, VolkovBot, TXiKiBoT, Magnier, Jorunn, Mohoangwehuong, Rotceh, Langtucodoc, SieBot, TVTbot, Idioma-bot, Qbot, Paris, Alexbot, Ti2008, MelancholieBot, CarsracBot, Nallimbot, Magicknight94, Luckas-bot, Grenouille vert, ArthurBot, Porcupine, Darkicebot, Eusebius, Xqbot, Volga, Com hop35, TobeBot, ButkoBot, TuHan-Bot, EmausBot, Yanajin33, Yduocizm, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, DanGong, AvocatoBot, Hello12, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, TuanUt-Bot!, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, ẫn bc AWB, Hero291094, P.T., Hackerson v 23 ngi vụ danh 2.11.2 Hỡnh nh Tp_tin:1000_bi_c_bn.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/1000_b%C3%A0i_c%C6%A1_b%E1% BA%A3n.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: File:Wikipedia-logo-v2.svg Ngh s u tiờn: is le: Prenn Tp_tin:2d_political_spectrum.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/2d_political_spectrum.png Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:AdamSmith.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/AdamSmith.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: http://www.library.hbs.edu/hc/collections/kress/kress_img/adam_smith2.htm Ngh s u tiờn: Etching created by Cadell and Davies (1811), John Horsburgh (1828) or R.C Bell (1872) Tp_tin:Auguste_Rodin_-_Penseur.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Auguste_Rodin_-_Penseur png Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Photo par user:Hansjorn Ngh s u tiờn: retouche par Walkộ Tp_tin:Charles_Montesquieu.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Charles_Montesquieu.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: originally uploaded on en.wikipedia by Maarten van Vliet (o lun ã úng gúp) at 16 thỏng 10 nm 2004 lỳc 07:37 Filename was Charles Montesquieu.jpg Ngh s u tiờn: Aer Jacques-Antoine Dassier Tp_tin:Commons-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Ngh s u tiờn: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab Tp_tin:Declaration_of_Human_Rights.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Declaration_of_the_ Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: [1] Ngh s u tiờn: Jean-Jacques-Franỗois Le Barbier Tp_tin:FDR_in_1933.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/FDR_in_1933.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: This image is available from the United States Library of Congress's Prints and Photographs division under the digital ID cph.3c17121 This tag does not indicate the copyright status of the attached work A normal copyright tag is still required See Commons:Licensing for more information Ngh s u tiờn: Elias Goldensky (1868-1943) Tp_tin:Friedrich_Hayek_portrait.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Friedrich_Hayek_portrait.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Chuyn t en.wikipedia sang Commons by JohnDoe0007 using CommonsHelper Ngh s u tiờn: e original uploader was DickClarkMises ti Wikipedia Ting Anh Tp_tin:Itagaki.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Itagaki.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: aacked_Iatgaki Ngh s u tiờn: ichiyou saihou Tp_tin:Jean-Jacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/ Jean-Jacques_Rousseau_%28painted_portrait%29.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Khụng rừ Ngh s u tiờn: Maurice entin de La Tour Tp_tin:JohnStuartMill.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/JohnStuartMill.JPG Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Locke-John-LOC.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Locke-John-LOC.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Simon_Bolivar.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Simon_Bolivar.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Social_contract_rousseau_page.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Social_contract_ rousseau_page.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Sociologielogo.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Sociologielogo.png Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Created from Image:Socio_template.gif Ngh s u tiờn: User:Idộalitộs Tp_tin:Statue-de-la-liberte-new-york.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/ Statue-de-la-liberte-new-york.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Flickr Ngh s u tiờn: featherboa Tp_tin:ThomasPaine_2.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/ThomasPaine_2.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tp tin phng tin ny c úng gúp bi C quan n tr K lc v Vn kh c gia Hoa K, tỏc phm ó c Nhn dng ARC (National Archives Identier) 530488 Ngh s u tiờn: George Romney 32 CHNG CH NGHA T DO Tp_tin:Thomas_Jefferson.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Thomas_Jefferson.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Khụng rừ Ngh s u tiờn: Gilbert Stuart Tp_tin:Voltaire.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Atelier_de_Nicolas_de_Largilli%C3%A8re%2C_ portrait_de_Voltaire%2C_d%C3%A9tail_%28mus%C3%A9e_Carnavalet%29_-002.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Derivative works of this le: Voltaire-2008-11-24.jpg http://www.deism.com/images/Voltaire.jpg (old image: From en wikipedia) Ngh s u tiờn: Workshop of Nicolas de Largilliốre Tp_tin:Wiktionary_small.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wiktionary_small.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:WilhelmvonHumboldt.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/WilhelmvonHumboldt.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? 2.11.3 Giy phộp ni dung Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... Chương Chủ nghĩa tự cá nhân Chủ nghĩa tự cá nhân hay ủ nghĩa tự ý í (tiếng Anh: libertarianism, từ tiếng Latinh: liber, tự do) học thuyết triết học trị ủng hộ tự mục tiêu yếu Người theo chủ nghĩa. .. vô phủ nghi ngờ người tự cá nhân có liên hệ với chủ nghĩa vô phủ cá nhân 1.4 Chủ nghĩa tự trị Chủ nghĩa tự thường xem phong trào trị cánh hữu Một ví dụ điển hình trị tự cá nhân việc phân biệt đối... • Chủ nghĩa tự kinh tế, gọi chủ nghĩa tự tự cá nhân lên luật pháp hạn chế tự cổ điển chủ nghĩa tự Manchester, lý quốc hay tôn giáo; cụm từ chủ nghĩa hệ tư tưởng ủng hộ quyền tư hữu tự khế tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ nghĩa tự do cá nhân, Chủ nghĩa tự do cá nhân, Chủ nghĩa tự do cá nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay