Vị trí tương đối của hai đường tròn | bài 8.3 | SBT | nền đen

2 48 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 15:42

Toán 9. Hình học 9. Tập 1. Bài Vị trí tương đối của hai đường tròn.FILE NÀY CHỨA HÌNH VẼ CỦA BÀI 8.3 + FILE SKETPADHình vẽ được vẽ bằng phần mềm skeckpad cho chất lượng cao, zoom lớn không vỡ hạt. Có thể đưa qua ppt và chạy hiệu ứng từng chi tiết. Phạm Ngọc Hưng fb.me/Hungsleur Vị trí tương đối hai đường tròn - Bài 8.3 -SBT NỀN MÀU ĐEN Hình hoàn chỉnh (zoom không vỡ) nằm trang số file word Vui lòng nhấn tải Ngoài file word có file sketpad đính kèm File sketchpad có chạy điểm M Thấy quỹ tích điểm M Phạm Ngọc Hưng fb.me/Hungsleur
- Xem thêm -

Xem thêm: Vị trí tương đối của hai đường tròn | bài 8.3 | SBT | nền đen, Vị trí tương đối của hai đường tròn | bài 8.3 | SBT | nền đen, Vị trí tương đối của hai đường tròn | bài 8.3 | SBT | nền đen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay