Báo cáo kiến tâp tại ban tuyên giáo tỉnh bắc kạn

18 51 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 13:56

A.MỞ ĐẦUBắc Cạn là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và được coi là “cái nôi” của cuộc cách mạng. Bắc Cạn cũng được biết đến với rất nhiều cảnh quan và di tích lịch sử vô cùng đa dạng và phong phú, nổi bật lên là Vườn quốc gia Ba Bể một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Viêt Nam. Được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Bắc Cạn em rất tự hào và may mắn răng khi học ở Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Chính trị học em lại có dịp về Bắc Cạn, về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiến tập để có cơ hội mở rộng thêm kiến thức, học hỏi kinh nghiệm phục vụ cho công tác sau này.Căn cứ vào kế hoạch kiến tập của Ban giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với khối lý luận, theo nội dung và yêu cầu kế hoạch đợt đi kiến tập tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Kạn từ ngày 13 tháng 6 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011, em đã cùng nhóm đến cơ quan, được phân công vào các công tác cụ thể, được làm việc như một cán bộ công chức, được hướng dẫn tận tình trong công tác của Ban tuyên giáo.Là sinh viên năm thứ 3, nhận kế hoạch đi kiến tập do Khoa Chính trị học chỉ đạo theo chương trình học của Nhà trường. Nhóm kiến tập chúng em gồm 5 sinh viên đã được lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Tỉnh Bắc Kạn nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ để chúng em có điều kiện tốt nhất trao đổi, tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm thực tế của các cán bộ viên chức Nhà nước. Đồng thời, em được làm quen với những công việc mà sau này em phải làm rất nhiều khi xin việc vào một cơ quan Nhà nước cũng như được học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo thực tế từ những cán bộ lãnh đạo của địa phương để bổ sung thêm vào vốn tri thức kinh nghiệm của bản thân.Bản thân em đã thu nhận được những kết quả nhất định. Em xin được trình bày trong bản báo cáo dưới đây. A M U Bc Cn l mnh t giu truyn thng húa v c coi l cỏi nụi ca cuc cỏch mng Bc Cn cng c bit n vi rt nhiu cnh quan v di tớch lch s vụ cựng a dng v phong phỳ, ni bt lờn l Vn quc gia Ba B - mt danh lam thng cnh ni ting ca Viờt Nam c sinh ra, ln lờn trờn mnh t Bc Cn em rt t ho v may mn rng hc Trng Hc vin Bỏo v Tuyờn truyn, khoa Chớnh tr hc em li cú dp v Bc Cn, v Ban Tuyờn giỏo Tnh y kin cú c hi m rng thờm kin thc, hc hi kinh nghim phc v cho cụng tỏc sau ny Cn c vo k hoch kin ca Ban giỏm c Hc vin Bỏo v Tuyờn truyn i vi lý lun, theo ni dung v yờu cu k hoch t i kin ti Ban Tuyờn giỏo Tnh u Bc Kn t ngy 13 thỏng nm 2011 n ngy 30 thỏng nm 2011, em ó cựng nhúm n c quan, c phõn cụng vo cỏc cụng tỏc c th, c lm vic nh mt cỏn b cụng chc, c hng dn tn tỡnh cụng tỏc ca Ban tuyờn giỏo L sinh viờn nm th 3, nhn k hoch i kin Khoa Chớnh tr hc ch o theo chng trỡnh hc ca Nh trng Nhúm kin chỳng em gm sinh viờn ó c lónh o Ban Tuyờn Giỏo Tnh Bc Kn nhit tỡnh quan tõm, giỳp chỳng em cú iu kin tt nht trao i, tip xỳc v hc hi kinh nghim thc t ca cỏc cỏn b viờn chc Nh nc ng thi, em c lm quen vi nhng cụng vic m sau ny em phi lm rt nhiu xin vic vo mt c quan Nh nc cng nh c hc hi kinh nghim lónh o thc t t nhng cỏn b lónh o ca a phng b sung thờm vo tri thc kinh nghim ca bn thõn.Bn thõn em ó thu nhn c nhng kt qu nht nh Em xin c trỡnh by bn bỏo cỏo di õy B NI DUNG I KHI QUT V IU KN T NHIấN V KINH T - X HI TNH BC KN V trớ a lý Bc Kn l mt tnh nỳi, cú gii hn t v ta 22 44B n 210 48B t kinh 1060,14 n 1050, 26 kinh ụng, cỏch th ụ H Ni hn 160km v phớa Bc Phớa Bc giỏp vi tnh Cao Bng, phớa Nam giỏp Thỏi Nguyờn, phớa Tõy giỏp vi tnh Tuyờn Quang, phớa ụng giỏp vi tnh Lng Sn iu kin t nhiờn Khớ hu Bc Kn c hỡnh thnh t mt nn nhit cao ca i tuyn v s thay th ca cỏc hon lu ln theo mựa, kt hp vi hon cnh a lý c th ó lm nờn khớ hu núng m, ma theo mựa, cú ụng lnh v rt tht thng nm Nhit trung bỡnh nm khong 21 0C - 230C, lng ma trung bỡnh l 1400-1800mm/nm, m trung bỡnh l trờn 80%, s gi cú nng nm l 1407h/nm Ti nguyờn rng ca Bc Kn mang c tớnh ca khu bn a Vit Bc Trung Hoa v cỏc khu h thc vt n - Myanma di c n Rng ca Bc Kn ch yu l tre na, bờn cnh ú cũn cú nhiu loi lõm sn, quý him Khoỏng sn: Lónh th tnh Bc Kn nm hai kin trỳc a cht cú ch a ng khỏc ú to nờn bc tranh khoỏng sn rt c trng nh: chỡ, km (Ch n, Ngõn Sn), vng (NaRỡ, Ch Mi, Ngõn Sn), Antimoan (Bch Thụng), thic (Ch n, Ngõn Sn) Bc Kn cú H Ba B, õy l mt h kin to ln nht v cng l danh lam thng cnh ni ting c nc H Ba B nm trờn cao 145m, rng khong triu m2, gm h (Pộ Lm, Pộ Lự, Pộ Lống) di gn 9km, ni rng nht ti gn 2km, sõu chng 30 - 40m õy l mt h kin to c cu to ỏ phin ó vụi H hi eo li gia nờn cú dng mt hnh lang b khộp kp gia cỏc vỏch dng ng Gia h cú o nh, ú ln nht cú tờn l An Mó Trong h s ng ký vi Hi ng di sn th gii, cỏc nh khoa hc Vit Nam ó chng minh rng: H Ba B l mt hỡnh mu ni bt th hin cỏc thi k phỏt trin ln ca lch s trỏi t, cha ng nhng d kin v cuc sng, cỏc tin trỡnh phỏt trin tng a cht v cú ý ngha ang din quỏ trỡnh hỡnh thnh cỏc dng t ai, dng sinh a nh H Ba B- mt danh lam thng cnh ni ting ca tnh Bc Kn Tỡnh hỡnh kinhh t - xó hi * Tng trng kinh t Khi tái thành lập, kinh tế Bc Kn mức thấp tỉnh nghèo nớc Qua năm kinh tế thể tiến có bớc tăng trởng khá, đạt đợc kết ban đầu quan trọng Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn (1996-1998) cho thấy điểm xuất phát kinh tế thời điểm tái thành lập tỉnh nh sau: - Tổng sản phẩm GDP tỉnh Bắc Kạn năm 1996: 309.286 triệu đồng - Năm 2001 giá trị tổng sản phẩm đạt 539.400 triệu đồng Qua năm (1996-2001) tốc độ tăng trởng kinh tế bình quân tỉnh Bắc Kạn đạt 9,8% năm Nm 2010, kinh t - xã hi ca tnh Bc Kn tip tc tng trng iu kin lm phát v lãi sut tng cao, nhiu lnh vc t c nhng kt khá, an ninh quc c phòng bo m Tăng trởng kinh tế tỉnh năm ớc đạt 9,85%, nông - lâm nghiệp tăng 5,99% Thu nhập bình quân đầu ngời đạt 6,4 triệu/ngời/năm (tơng đơng 380 USD) Ngành nông nghiệp tăng trởng điều kiện không thuận lợi nh đạo tích cực cấp, ngành chức sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai dịch bệnh Kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu thiên tai, dịch bệnh xảy Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2010 ớc tăng 4,21% so với năm 2008, an ninh lơng thực đợc đảm bảo, tổng sản lợng lơng thực có hạt đạt 151.23 sản lợng thóc 94.02 Ngành dịch vụ có tốc độ tăng trởng cao ổn định cấu kinh tế Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2010 ớc tăng 22,63%, tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ tăng 28,33% so với năm 2008 Ngành công nghiệp sụt giảm so với 2009 sụt giảm mạnh ngành công nghiệp khai thác (giá trị sản xuất năm 2010 ớc giảm 17,31%) * V an sinh xó hi Cỏc an sinh xó hi c cỏc ngnh v a phng quan tõm thc hin ỳng ch chớnh sỏch nh nc theo cỏc quy nh hin hnh T chc thc hin tt cỏc ch chớnh sỏch ngi cú cụng v chớnh sỏch xó hi ca Nh nc Cụng tỏc phũng chng bóo lt v tỡm kim cu nn c quan tõm thng xuyờn nờn ó hn ch n mc thp nht nhng thit hi thiờn tai, l lt gõy Cụng tỏc cu tr thiờn tai, l lt c t chc kp thi Tng Ngõn sỏch Nh nc h tr trc tip cho cỏc i tng th hng chớnh sỏch an sinh xó hi ca tnh nm 2010 l 3.49 triu ng gúp phn m bo i sng vt cht tinh thn cho cỏc i tng chớnh sỏch Cụng tỏc bo v chm súc tr em cú hon cnh khú khn v c bit khú khn ó c thc hin tt * V giỏo dc o to, y t, hoỏ, thụng tin v bo v mụi trng Giỏo dc o to tip tc trỡ c kt qu ph cp giỏo dc THCS ti huyn, th xó Tnh thc hin tt cụng tỏc chng tiờu cc thi c v bnh thnh tớch lnh vc giỏo dc Nm 2010 kt qu thi tt nghip THPT t t 50%, c hai t t 80% H thng y t t tuyn tnh n tuyn xó c tng cng, y t thụn bn dn c chun hoỏ Trong nm 2010 nhiu k thut tiờn tin ó c thc hin ti bnh vin tnh Cụng tỏc y t d phũng c quan tõm thc hin tt, khụng xy cỏc dch bnh ln cho nhõn dõn tnh Lnh vc hoỏ, thụng tin cú bc phỏt trin khỏ, nhu cu thụng tin ca nhõn dõn ngy cng c ỏp ng Duy trỡ v tng cỏc bui chiu phim thụng tin lu ng, cỏc hot ng trin lóm, trng by c trỡ Lnh vc bo v mụi trng c quan tõm Cỏc c quan chc nng ó tra, phỏt hin, x lý kp thi cỏc vi phm v bo v mụi trng, nm 2010 ton tnh khụng xy nghiờm trng v mụi trng * Cụng tỏc gii quyt vic lm Cỏn b lm cụng tỏc gii quyt vic lm c o to, hun nõng cao nghip v, c tớnh ht nm 2010 gii quyt vc lm cho 6.100 lao ng t 100% k hoch Cụng tỏc cho vay to vic lm i vi cỏc i tng chớnh sỏch c thc hin tt c bn ỏp ng c nhu cu vay gii quyt vic lm Tng d n cho vay gii quyt vic lm nm 2010 t trờn 185 t ng * V ci cỏch hnh chớnh, thc hnh tit kim, chng lóng phớ, phũng chng tham nhng Cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh c tnh quan tõm ch o thc hin tt, nhiu S ngnh v cỏc a phng ó cú b phn mt ca rỳt ngn thi gian, cụng khai minh bch cỏc th tc hnh chớnh Cụng tỏc thc hnh tit kim v chng lóng phớ c thc hin trit , ct gim nhiu hot ng mớt tinh k nim thnh lp ngnh, trin khai tuyờn truyn v thc hnh tit kim in Thc hin nghiờm tỳc tit kim 10% chi thng xuyờn chi thng xuyờn theo ch o ca Th tng Chớnh ph ti quyt nh s 390/Q-TTg ngy 17-4-2008 * V hot ng xỳc tin u t v hp tỏc Ngay t u nm 2010 cỏc hot ng hp tỏc, xỳc tin v thu hỳt u t ó c quan tõm trin khia thc hin T chc tt cỏc chng trỡnh xỳc tin u t ti tnh Vn nc ng ký u t vo tnh Bc kn nm 2010 tng khỏ, nhiu ngun ODA, FDI v NGO c trin khai ký kt v tip nhn nm 2010 Cựng vi vic thu hỳt v ng thờm c nhiu ngun vo tnh, mụi trng u t ca tnh c ỏnh giỏ tt, ch s nng lc cnh tranh ca tnh cng c nõng lờn Tnh ó c Trung ng u quyn ký mt hip nh v vay ODA * Trt t an ton xó hi, an ninh quc phũng Cụng tỏc trỡ trt t an ton xó hi, bo m an ninh quc phũng c quan tõm ỳng mc Cỏc lc lng v trang nhõn dõn ó vt qua nhiu khú khn hon thnh nhim v An ninh quc phũng c gi vng, trt t an ton xó hi c m bo Nm 2010 ó t chc tt t din phũng th huyn Na Rỡ Thc hin tt cỏc chớnh sỏch dõn tc, tụn giỏo ca ng v Nh nc Bo m t tớn ngng tụn giỏo ca nhõn dõn ỳng quy nh ca phỏp lut, x lý kiờn quyt, ỳng phỏp lut, x lý cng quyt ỳng phỏp lut cỏc hnh vi gõy mt trt t an ton xó hi Cụng tỏc tuyờn truyn v an ton giao thụng, kim tra x lý cỏc v vi phm an ton giao thụng c thc hin tt Nm 2010 s v tai nn giao thụng v thit hi v ngi v phng tin gim so vi nm 2009 II CHC NNG, NHIM V, T CHC B MY CA BAN TUYấN GIO 2.1 Chc nng Ban Tuyờn giỏo Tnh u l c quan tham mu ca Tnh u m trc tip, thng xuyờn l Ban Thng v v Thng trc Tnh u v cụng tỏc xõy dng ng thuc cỏc lnh vc chớnh tr, t tng- hoỏ, khoa giỏo, biờn son v lch s ng b a phng Ban Tuyờn giỏo Tnh u l c quan chuyờn mụn- nghip v v cụng tỏc tuyờn giỏo ca Tnh u 2.2 Nhim v * Nghiờn cu, xut Nghiờn cu, theo dừi, tng hp tỡnh hỡnh t tng cỏn b, ng viờn v nhõn dõn, nhng õm mu, th on chng phỏ ng, Nh nc v ch ta trờn lnh vc t tng- hoỏ ca cỏc th lc thự ch trờn a bn tnh; d bỏo nhng din bin v xu hng t tng cú th xy ra, kp thi bỏo cỏo, kin ngh vi cp u phng hng, nhim v, ni dung, bin phỏp gii quyt Cỏc ỏn, ngh quyt, quyt nh, ch th, quy nh, quy ch ca Tnh u, Ban Thng v Tnh u v cụng tỏc tuyờn giỏo v biờn son lch s ng b a phng ỏnh giỏ hot ng v nghiờn cu xut phng hng, chớnh sỏch, c ch v gii phỏp trờn lnh vc cụng tỏc tuyờn giỏo Tham gia ý kin vi cỏc c quan chớnh quyn a phng vic dng, th ch cỏc quy nh ca cp trờn v cỏc lnh vc cú liờn quan n cụng tỏc tuyờn giỏo S kt, tng kt cỏc ch th, ngh quyt v cụng tỏc tuyờn giỏo * Tuyờn truyn, giỏo dc v hng dn kim tra, giỏm sỏt T chc nghiờn cu, tuyờn truyn, quỏn trit, hng dn trin khai thc hin cỏc ngh quyt, quyt nh, ch th, quy nh, quy ch ca ng; kim tra, giỏm sỏt cỏc t chc ng, cỏc ban, ngnh, on th vic thc hin ngh quyt, quyt nh, ch th, quy nh, quy ch ca Trung ng, ca Tnh lnh vc tuyờn giỏo T chc bi dng lý lun chớnh tr, thụng tin thi s, tuyờn truyn chớnh sỏch theo cỏc chng trỡnh ca Ban Tuyờn giỏo Trung ng v Tnh u Bi dng v hng dn nghip v cụng tỏc tuyờn giỏo cho ban tuyờn giỏo cp u cp di, ng b c s, Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn T chc mng li bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn t tnh n c s; hng dn, kim tra ni dung thụng tin ca cỏc phng tin thụng tin i chỳng, cỏc nh xut bn a phng qun lý Su tm, biờn son lch s ng b tnh; hng dn su tm biờn son lch s ng b cỏc huyn, th xó tnh T chc tuyờn truyn, giỏo dc phỏt huy truyn thng cỏch mng ca a phng * Thm nh, thm tra ỏn ca cỏc c quan ng, Nh nc, t chc on th ca tnh cú liờn quan n lnh vc t tng- hoỏ, khoa giỏo, lch s ng b a phng trc trỡnh Ban Chp hnh, Ban Thng v, Thng trc Tnh u * Phi hp - Phi hp vi cỏc c quan hu quan xut c ch, chớnh sỏch o to, bi dng, b trớ s dng, qun lý v ói ng vi i ng trớ thc khoa hc v ngh s a phng Phi hp vi Ban T chc Tnh u xut ch trng o to, bi dng, s dng, qun lý, ói ng nhõn ti - Phi hp vi cỏc c quan chc nng, tham gia cụng tỏc xõy dng ng i vi cỏc ng b thuc tuyờn giỏo - Phi hp vi Ban T chc Tnh u vic qun lý t chc b mỏy, biờn ch ban tuyờn giỏo ca cỏc cp u trc thuc Tnh u Tham gia ý kin v cụng tỏc cỏn b i vi i ng cỏn b theo phõn cp qun lý * Thc hin mt s nhim v Ban Thng v, Thng trc giao Ch o nh hng chớnh tr, t tng hot ng ca cỏc c quan bỏo chớ, xut bn, hoỏ - ngh, c quan thụng tin tuyờn truyn a phng, cỏc hi hc- ngh thut, hi nh bỏo, m bo hot ng theo ỳng ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Ch o ni dung giỏo dc lý lun ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh h thng giỏo dc, trng chớnh tr, t chc chớnh tr- xó hi a phng Giỳp Tnh u ch o cụng tỏc chớnh tr, t tng i ng trớ thc, cỏc nh khoa hc v sinh viờn, hc sinh a phng Thc hin cỏc cụng vic khỏc Ban Thng v, Thng trc Tnh u giao 2.3 T chc b mỏy Lónh o ban: Gm Trng ban v 02 Phú trng ban: Trng ban: Hong c Hoan Cỏc phú trng ban: V Xuõn Khỏnh Phm Huy Hong Cỏc n v trc thuc: Vn phũng Ban: Chỏnh Vn phũng: B Ngc Bỡnh Phú chỏnh Vn phũng: in thi thu Hng K toỏn: Nguyn Th Phng, (kiờm Vn th) 10 Chuyờn viờn: H thu Hin Lỏi xe: Hong Trung Lỏi xe: Nụng Thuyờn Tp v : Ha Th Thanh Hu + Phũng Tuyờn truyn: Trng phũng: Hong Vn By Phú Trng phũng: La thi kiu Diờn Chuyờn viờn: Trng Phỳc Vinh + Phũng Lý lun chớnh tr v Lch S ng: Trng phũng: Chu Minh Bỡnh Phú Trng phũng: Chu Th Hoi Chuyờn viờn: Hong Chin Thut Chuyờn viờn: Hong Hng Nhung + Phũng Khoa giỏo: 1.Trng phũng Ph trỏch Phũng: inh Hng Kiờn Phú Trng phũng: Phm Th Thnh Chuyờn viờn: Nguyn Th Chi + Phũng Thụng tin Cụng tỏc tuyờn giỏo: Trng phũng: Triu Vn Dựng Phú Trng phũng: Trn Th Lý Chuyờn viờn: H c Thng + Phũng Vn hoỏ - Vn Ngh: Trng phũng: Hong Th Lan Chuyờn viờn: u Th Hng Phú Trng phũng: H Vn Tim 2.4 Trỏch nhim, quyn hn ca lónh o ban, cỏc phũng chc nng v cỏn b cụng chc * Trng ban: 11 Qun lý v iu hnh chung mi hot ng ca c quan Chu trỏch nhim trc Ban Chp hnh ng b tnh, Ban Thng v Tnh u v ton b cụng tỏc ca Ban theo s ch o ca Thng trc Tnh u, Ban Tuyờn giỏo Trung ng, Vin Lch s ng Ph trỏch cụng tỏc t chc b mỏy, cụng tỏc cỏn b, cụng tỏc ti chớnh ca Ban L ch tch Hi ng thi ua- khen thng, k lut ca c quan Thc hin cỏc nhim v khỏc c Ban Thng v hoc Thng trc Tnh u phõn cụng, u quyn * Cỏc phú trng ban: Giỳp lónh o Ban iu hnh cỏc hot ng cụng tỏc ca Ban theo cụng vic c trng ban phõn cụng * Cỏc trng phũng chuyờn mụn v chỏnh phũng ban: + Cỏc trng phũng chuyờn mụn Chu trỏch nhim trc lónh o Ban v cỏc hot ng ca phũng chuyờn mụn mỡnh ph trỏch Xõy dng k hoch cụng tỏc tun, thỏng, quớ, nm ca phũng mỡnh ph trỏch (trờn c s k hoch cụng tỏc nm ca c quan), t chc thc hin cỏc ni dung cụng vic theo chc nng nhim v c giao v chng trỡnh k hoch cụng tỏc ó c lónh o Ban phờ duyt Nghiờn cu, xut, tham mu cho lónh o Ban v lnh vc chuyờn mụn ca phũng Qun lý cỏn b cụng chc ca phũng thc hin tt nhim v chuyờn mụn v k lut lao ng theo quy nh ca Nh nc v ca c quan Thc hin cỏc nhim v khỏc c lónh o Ban phõn cụng hoc u quyn + Chỏnh Vn phũng Ban 12 Chu trỏch nhim t chc, qun lý v iu hnh cỏn b phũng thc hin tt cụng tỏc phc v, th, ỏnh mỏy, in ti liu, nhn, chuyn bn ỳng a ch m bo cụng tỏc bo mt Tham mu cho lónh o Ban v cụng tỏc thc hin ch chớnh sỏch cho cỏn b, cụng chc ca c quan Giỳp lónh o Ban qun lý, kim tra vic thc hin ngõn sỏch, kinh phớ ỳng qui nh hin hnh ca Nh nc Phi hp vi cỏc phũng chuyờn mụn xõy dng k hoch cụng tỏc nm; tng hp thụng tin, d tho cỏc bỏo cỏo nh k hoc t xut theo yờu cu ca Tnh u v Ban Tuyờn giỏo Trung ng; d tho cỏc ni quy, qui ch ca c quan T chc qun lý, s dng, bo qun ti liu, ti sn, trang thit b ca c quan Chun b iu kin v c s vt cht, phng tin, kinh phớ phc v hot ng chuyờn mụn v phc v lónh o Ban * Trỏch nhim ca cỏn b, cụng chc Cỏn b cụng chc ca Ban cú trỏch nhim thc hin nghiờm tỳc Lut cỏn b, cụng chc v cỏc ni qui, qui ch ca c quan; khụng vi phm phỏp lut Thc hin tt chc trỏch nhim v c phõn cụng v chu trỏch nhim trc lónh o phũng v phn vic c giao III NI DUNG CễNG VIC KIN TP ( Nht ký kin tp): Cú bn kốm theo IV MT S XUT NHM NNG CAO CHT LNG KIN TP Qua thi gian kin ti Ban tuyờn giỏo Tnh y Bc Kn bn thõn em nhn thy hot ng kin l rt cn thit, vi mc ớch kin l lm cho sinh viờn tip cn vi thc t v hot ng ca c quan nh nc núi chung, tỡm hiu cỏc hot ng ca c quan hiu bit v nhim v, cỏc quan h cụng tỏc nhm nõng cao ý thc rốn luyn, bi dng tinh thn say mờ ngh nghip i vi chuyờn ngnh c o to ca mỡnh Bi vy hot ng kin ca on sinh viờn, em cú mt vi kin ngh, xut nh sau: 4.1 i vi ban tuyờn giỏo tnh Bc Kn 13 Trong thi gian em c kin ti Ban tuyờn giỏo Tnh y Bc Kn, em nhn thy phũng cú ớt nhõn viờn m lng cụng vic ln Chớnh vỡ th m em cú kin ngh l nờn b sung thờm nhõn lc cú th ỏp ng tt hn nhu cu ca nhõn dõn ng thi gim ỏp lc cụng vic i vi cỏn b phũng Mt khỏc, c s vt cht k thut ca phũng cũn cha ỏp ng tt cho cỏc cụng vic ca c quan Chớnh vỡ th m em cú kin ngh Ban Tuyờn giỏo Tnh y Bc Kn cn chi thờm ngõn sỏch cho vic tng cng c s vt cht k thut v cỏc phng tin lm vic cho nhõn viờn cú th hon thnh tt nht nhim v c giao ng thi to mi iu kin v ch v khụng gian lm vic cho cỏc sinh viờn kin tp, c bit l cỏc sinh viờn xa Lónh o v cỏc phũng ban nờn thng xuyờn cho sinh viờn thc n cỏc lp cỏc c s, ng thi t chc cỏc hot ng trao i, nhm cung cp kinh nghim thc tin hn na cho sinh viờn Trong quỏ trỡnh ỏnh giỏ v nhn xột i vi sinh viờn kin phi cú s ỏnh giỏ nng lc ca sinh viờn v kh nng thc hin cụng vic ca sinh viờn mt cỏch khỏch quan, cụng bng i vi hc vin Bỏo v Tuyờn truyn Em nhn thy Hc vin Bỏo v Tuyờn truyn cn phi hp cht ch hn vi cỏc Ban tuyờn giỏo v trng Chớnh tr tnh c k hoch kin hp lý cho sinh viờn, cn tng cng cụng tỏc kim tra i vi hot ng kin ca sinh viờn cú c s ỏnh giỏ cụng bng kt qu thc hin cỏc nhim v ca tng sinh viờn Hc vin cn tip tc y mnh cỏc hỡnh thc o to, liờn kt o to i vi cỏc c quan nh nc c s núi chung v ban tuyờn giỏo tnh Bc Kn núi riờng giỳp cho sinh viờn cú nhiu hn na lng kin thc thc tin, quy trỡnh lm vic mi c quan nh nc v ý thc hc khụng 14 ngng cho mi sinh viờn Cú nh vy quỏ trỡnh kin ca sinh viờn mi t c mc ớch v hiu qu cao nht KT LUN Qua t kin s phm ban tuyờn giỏo tnh Bc Kn t ngy 13/06/2011 n ngy 30/06/2011, em ó hc hi c rt nhiu v chuyờn mụn nghip v v phong cỏch lm vic, thỏi lm vic cng nh tinh thn trỏch nhim ca ngi cụng chc i vi cụng vic c giao c s giỳp nhit tỡnh cng nh s quan tõm chu ỏo ca cỏc Bỏc, cỏc chỳ, cựng cỏc anh ch Ban Tuyờn giỏo Tnh y Bc Kn em ó hon thnh tt nhim v c giao.T ú em cm thy t tin hn trng, bn thõn em ó tớch ly c rt nhiu kinh nghim b ớch quỏ trỡnh tham 15 gia cựng c quan thc hin cỏc hot ng giỏo dc chớnh tr c s Qua ú em cng ý thc c ngi lm cụng tỏc tuyờn giỏo, mi li núi ca chỳng ta s cú ý ngha nu chỳng ta sng ỳng mc, gng mu v trỏch nhim vi mi ngi Sng ỳng mc, gng mu khụng phi ch vi mi ngi gia ỡnh m cn phi ỳng mc gng mu trỏch nhim vi mi ngi lng xúm, ni dõn c m chỳng ta chung sng, gng mu, trỏch nhim vi cỏn b cụng chc c quan, ỳng mc, gng mu trỏch nhim vi bn bố, vi cng ng xó hi Trờn õy l bn bỏo cỏo quỏ trỡnh bn thõn em tham gia kin ti Ban Tuyờn giỏo Tnh y Bc Kn Do s hn ch v trỡnh cng nh kinh nghim chớnh vỡ vy bn bỏo cỏo cũn nhiu thiu sút, vỡ vy rt mong nhn c s gúp ý ca thy cụ bn bỏo cỏo c hon thin hn 16 HC VIN BO CH V TUYấN TRUYN KHOA CHNH TR HC ********************* BO CO KIN TP C QUAN KIN TP: BAN TUYấN GIO TNH Y BC KN Sinh viờn : H c Hong Lp : Chớnh tr hc K28 17 H Ni, thỏng nm 2011 18 ... khỏc Ban Thng v, Thng trc Tnh u giao 2.3 T chc b mỏy Lónh o ban: Gm Trng ban v 02 Phú trng ban: Trng ban: Hong c Hoan Cỏc phú trng ban: V Xuõn Khỏnh Phm Huy Hong Cỏc n v trc thuc: Vn phũng Ban: ... lập tỉnh nh sau: - Tổng sản phẩm GDP tỉnh Bắc Kạn năm 1996: 309.286 triệu đồng - Năm 2001 giá trị tổng sản phẩm đạt 539.400 triệu đồng Qua năm (1996-2001) tốc độ tăng trởng kinh tế bình quân tỉnh. .. thành lập, kinh tế Bc Kn mức thấp tỉnh nghèo nớc Qua năm kinh tế thể tiến có bớc tăng trởng khá, đạt đợc kết ban đầu quan trọng Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn (1996-1998) cho thấy điểm xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiến tâp tại ban tuyên giáo tỉnh bắc kạn, Báo cáo kiến tâp tại ban tuyên giáo tỉnh bắc kạn, Báo cáo kiến tâp tại ban tuyên giáo tỉnh bắc kạn, Tình hình kinhh tế - xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay