chuyên đề trắc nghiệm BẢNG BIẾN THIÊN và đồ THỊ các hàm số (có đáp án và lời giải chi tiết)

61 51 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 13:51

ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 ĐỒ THỊ HÀM SỐ A – KIẾN THỨC CHUNG Định hình hàm số bậc 3: y  ax3  bx2  cx  d a>0 y '  có hai nghiệm phân biệt hay  y/  a0 y '  có nghiệm phân biệt hay ab  Phần Hàm số - Giải tích 12 a
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề trắc nghiệm BẢNG BIẾN THIÊN và đồ THỊ các hàm số (có đáp án và lời giải chi tiết) , chuyên đề trắc nghiệm BẢNG BIẾN THIÊN và đồ THỊ các hàm số (có đáp án và lời giải chi tiết) , chuyên đề trắc nghiệm BẢNG BIẾN THIÊN và đồ THỊ các hàm số (có đáp án và lời giải chi tiết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay