Đề cương triết học hy lạp cổ đại

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 13:29

TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠITriết học Hy Lạp cổ đại là nền triết học được tạo nên từ thế kỷ VI tr. CN đến thế kỷ VI sau CN, là thành tựu rực rỡ của văn minh phương Tây, tạo nên cơ sở xuất phát của văn hoá châu Âu. Thuật ngữ “triết học” xuất hiện ở đây: Nhà triết học là người yêu chân lý, muốn tìm đến sự thông thái nhờ sử dụng tư duy thuần lý trên cơ sở kinh nghiệm cũng như lôgich khái niệm, đó là sự nhận thức với tinh thần tự do đối với chân lý và sự thật.1.Các nhà triết học Hy Lạp đầu tiên có khuynh hướng chung là suy tư về bản chất và khởi thuỷ của thế giới. Họ lấy một thực thể bản nguyên tượng trưng làm nguồn gốc của tất cả mọi vật. Chẳng hạn. đối với Thales đó là nước, đối với Anaximandre đó là cái vô hạn bất định, đối với Anaxagore đó là tinh thần. Pythagor tìm cái chìa khoá phổ quát của hiện thực trong các con số, Parménid cho rằng bản chất của thực thể nằm trong tồn tại; Leucippe và Đémocrite phỏng đoán mọi sự vật đều được tạo thành từ những nguyên tử, là những phần tử nhỏ nhất, không thể phân chia được nữa và số lượng của chúng là vô hạn. Héraclite đưa ra quan niệm mọi sự vật của thế giới luôn thay đổi, sự kết hợp của các yếu tố vật chất là vô hạn, vì vậy cái bất biến trong thế giới chỉ có thể được thừa nhận chính là sự biến đổi, chuyển hoá vĩnh hằng đó. Phép biện chứng duy vật chất phác là đóng góp của các nhà triết học tự nhiên Hy Lạp vào kho tàng tư tưởng nhân loại.2.Socrate (469 – 399 tr.CN) là người đầu tiên đặt vấn đề con người với tư cách là một sinh thể có đạo đức vào trọng tâm của triết học. Tự giới thiệu như một người chẳng biết gì cả, kích thích suy nghĩ bằng cách liên tục đặt ra những cân hỏi ông đã nghiên cứu bản chất nhân đạo của con người, thế nào là thiện, ác, chính nghĩa, tình yêu, lương tâm, danh dự, … tức là những điều tạo thành bản chất tâm hồn của con người. Ông hướng triết học đến với sự tự nhận thức, nhận thức chính mình, một con người, một nhân cách có đạo đức và mang ý nghĩa xã hội. Con người đức hạnh đạt tới sự tuyệt vời khi điều mình muốn biết phải là điều thiện thực sự. Thế giới đầy những bấp bênh nhưng bao nhiêu bất hạnh của bạn cũng sẽ không đáng kể miễn là linh hồn bạn giữ được sự thanh cao. Ông đã sống và chết xác tín như vậy. Đề cương giảng Triết học TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI Triết học Hy Lạp cổ đại triết học tạo nên từ kỷ VI tr CN đến kỷ VI sau CN, thành tựu rực rỡ văn minh phương Tây, tạo nên sở xuất phát văn hoá châu Âu Thuật ngữ “triết học” xuất đây: Nhà triết học người yêu chân lý, muốn tìm đến thông thái nhờ sử dụng tư lý sở kinh nghiệm lôgich khái niệm, nhận thức với tinh thần tự chân lý thật Các nhà triết học Hy Lạp khuynh hướng chung suy tư chất khởi thuỷ giới Họ lấy thực thể nguyên tượng trưng làm nguồn gốc tất vật Chẳng hạn Thales nước, Anaximandre vô hạn bất định, Anaxagore tinh thần Pythagor tìm chìa khoá phổ quát thực số, Parménid cho chất thực thể nằm tồn tại; Leucippe Đémocrite đoán vật tạo thành từ nguyên tử, phần tử nhỏ nhất, phân chia số lượng chúng vô hạn Héraclite đưa quan niệm vật giới thay đổi, kết hợp yếu tố vật chất vô hạn, bất biến giới thừa nhận biến đổi, chuyển hoá vĩnh Phép biện chứng vật chất phác đóng góp nhà triết học tự nhiên Hy Lạp vào kho tàng tư tưởng nhân loại Socrate (469 – 399 tr.CN) người đặt vấn đề người với tư cách sinh thể đạo đức vào trọng tâm triết học Tự giới thiệu người chẳng biết cả, kích thích suy nghĩ cách liên tục đặt cân hỏi ông nghiên cứu chất nhân đạo người, thiện, ác, Trang 14 Đề cương giảng Triết học nghĩa, tình yêu, lương tâm, danh dự, … tức điều tạo thành chất tâm hồn người Ông hướng triết học đến với tự nhận thức, nhận thức mình, người, nhân cách đạo đức mang ý nghĩa xã hội Con người đức hạnh đạt tới tuyệt vời điều muốn biết phải điều thiện thực Thế giới đầy bấp bênh bất hạnh bạn không đáng kể miễn linh hồn bạn giữ cao Ông sống chết xác tín Platon (427 – 347 tr.CN) người sáng lập chủ nghĩa tâm, trào lưu mạnh nội dung phong phú lịch sử tư nhân loại Triết học Platon hệ thống quan điểm hoàn chỉnh tất phận triết học: thể luận, nhận thức luận, triết học trị, đạo đức, mỹ học Cái triết học Platon học thuyết ý niệm Nhận thức thông thường cho hình ảnh giới tượng, không mang tính chân thực, bóng mờ chất vật Hiện thực đích thực mà ra, mà làm cho vật có, tinh thần nắm bắt thể ngôn ngữ Thế giới chất tuý – giới ý niệm, nằm không gian, thời gian không thay đổi thể nhận thức giới ý niệm trí tuệ nhờ phép biện chứng thông qua hồi tưởng Aristote (385 – 322 tr CN) học trò Platon, ông không tán đồng quan điểm thầy Ý niệm phản ánh phổ biến vật, song phổ biến biểu từ đơn ý niệm nằm vật bên chúng Aristote đưa kết luận quan trọng: thực Trang 15 Thế giới một, giới vật chất – tinh thần, tồn Đề cương giảng Triết học - Các vật trình giới thực nhận biết từ thân nó, tức nghiên cứu thực tế - Khoa học nhận thức giới thực, khoa học cần phải công cụ, tức khái niệm Tư quy luật Các hình thức quy luật tư đối tượng nghiên cứu lôgich học ông đặt móng cho khoa học Epicure (341 – 270 tr CN) Học thuyết Epicure bao gồm nhiều mặt: thể luận, lý luận nhận thức, học thuyết đạo đức nhà nước chủ yếu ông trọng đến tâm lý học nhân cách người vấn đề đạo đức Ông nói: “Lời nói nhà triết học vô ích không chữa khỏi khổ tâm hồn” Epicure khẳng định: - Thế giới hoàn toàn nhận thức trí tuệ người, - Nhận thức giới dẫn đến hạnh phúc sống thực tế, - Điều kiện để đạt hạnh phúc tự hiểu mình, tâm hồn tuân theo nguyên tắc xác định Chẳng Thượng đế Sau sống chẳng việc thưởng người tốt phạt người xấu Lòng tin ngây thơ làm người sợ hãi khốn khổ Cái chết không “Chừng sống chưa chết, chết đến không nữa” Nỗi sợ hãi chết đầu độc sống Hạnh phúc dễ người ta biết tự lòng với khoái cảm tự nhiên tất yếu Hạnh phúc cao nằm sảng khoái tinh thần đạt đến hoà hợp với tự nhiên Trang 16 Đề cương giảng Triết học  Tài liệu tham khảo: Lịch sử triết học: Nxb Tư tưởng – văn hoá, Hà Nội, 1991, Tập 1, tr 169 – 248 Dominique Folscheid: Các triết thuyết lớn, Nxb Thế giới, Hà Nội, 1999, tr – 36 Bryan Magee: Câu chuyện triết học, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003, tr 14 – 63 Triết học – hỏi đáp, Nxb Đà Nẵng, 2003, tr 24 – 37 Trang 17 ... phú lịch sử tư nhân loại Triết học Platon hệ thống quan điểm hoàn chỉnh tất phận triết học: thể luận, nhận thức luận, triết học trị, đạo đức, mỹ học Cái triết học Platon học thuyết ý niệm Nhận... với tự nhiên Trang 16 Đề cương giảng Triết học  Tài liệu tham khảo: Lịch sử triết học: Nxb Tư tưởng – văn hoá, Hà Nội, 1991, Tập 1, tr 169 – 248 Dominique Folscheid: Các triết thuyết lớn, Nxb... giới vật chất – tinh thần, tồn Đề cương giảng Triết học - Các vật trình giới thực nhận biết từ thân nó, tức nghiên cứu thực tế - Khoa học nhận thức giới thực, khoa học cần phải có công cụ, tức
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương triết học hy lạp cổ đại, Đề cương triết học hy lạp cổ đại, Đề cương triết học hy lạp cổ đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay