Thông tin tài chính và công bố thông tin tài chính trong mối liên hệ với các quyết định đầu tư chứng khoán

214 97 0
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 11:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ THỊ MỸ HẠNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI CHÍNH TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN MÃ SỐ : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS VÕ VĂN NHỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2006 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam báo cáo tài công ty niêm yết 1.1 Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam 1.1.1 Giới thiệu tình hình hoạt động tổ chức TTCK Việt Nam 1.1.2 Sơ lược tình hình hoạt động công ty niêm yết 1.2 Báo cáo tài phân tích báo cáo tài mối liên hệ với định đầu 1.2.1 Báo cáo tài công ty niêm yết 1.2.2 Phân tích báo cáo tài mối liên hệ với định đầu .9 1.2.2.1 Mục tiêu phân tích BCTC 1.2.2.2 Kỹ thuật phương pháp phân tích tài .11 1.3 Một số quan điểm truyền thống vai trò thông tin BCTC định nhà đầu 15 1.3.1 Các yếu tố định đến giá cổ phiếu .15 1.3.2 Vai trò thông tin tài định nhà đầu .18 Kết luận chương 26 Chương Thực trạng thông tin tài công bố thông tin tài công ty niêm yết trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TP.HCM 27 2.1 Tình hình công ty niêm yết hoạt động TTGDCK TP.HCM 2.1.1 Theo thời gian lên sàn 27 2.1.2 Theo ngành nghề 27 2.1.3 Theo quy mô vốn 27 2.2 Thực trạng báo cáo tài công ty niêm yết 28 2.2.1 Bảng cân đối kế toán 28 2.2.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: 30 2.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 30 2.2.4 Thuyết minh báo cáo tài 31 2.3 Thực trạng công bố thông tin công ty niêm yết quy định Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 31 2.4 Thực trạng nhu cầu người sử dụng thông tin báo cáo tài 33 2.5 Khảo sát giá cổ phiếu công ty niêm yết thời gian qua………………………………………………………………… 35 2.5.1 Mô tả liệu 35 2.5.2 Diễn biến giá toàn thị trường (VN_Index) 37 2.6 Nhận xét mối quan hệ thông tin tài với định đầu chứng khoán TTGDCK TP.HCM 44 2.6.1 Đánh giá ảnh hưởng số tài công ty niêm yết giá cổ phiếu qua năm 44 2.6.2 Đánh giá chung 47 2.7 Kinh nghiệm công bố thông tin Thái Lan học cho Việt Nam 48 2.7.1 Công bố thông tin tài công ty niêm yết 48 2.7.1.1 Quá trình công bố thông tin 48 2.7.1.2 Nội dung công bố thông tin tài 49 2.7.2 CBTT thị trường Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan 49 2.7.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trình CBTT 52 Kết luận chương 54 Chương Giải pháp tăng cường tính hữu dụng thông tin tài công bố thông tin tài mối liên hệ với định đầu chứng khoán 55 3.1 Quan điểm thiết lập quan hệ thông tin tài định đầu chứng khoán 55 3.1.1 Quan điểm định lượng 55 3.1.2 Quan điểm định tính 56 3.1.3 Quan điểm dựa phát triển, thay đổi hội nhập TTCK Việt Nam 58 3.2 Giải pháp thông tin tài trình bày công bố 59 3.2.1 Chuẩn hóa nâng cao chất lượng công bố thông tin từ tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết 59 3.2.2 Tăng cường hoàn thiện hệ thống thông tin TTGDCK 67 3.2.3 Giải pháp công ty chứng khoán hoạt động CBTT 71 3.2.4 Tăng cường giám sát hoạt động CBTT tình hình tài TTCK 73 3.2.5 Tăng cường biện pháp chế tài hành vi vi phạm nghĩa vụ CBTT TTCK Việt Nam 74 3.2.6 Giải pháp việc sử dụng thông tin nhà đầu 76 3.2.7 Tăng cường khả đọc hiểu BCTC cho nhà đầu 76 3.2.8 Đổi trình thông tin công ty niêm yết 77 3.2.9 Triển khai mô hình công ty định mức tín nhiệm 79 3.3 Giải pháp hỗ trợ khác 80 3.3.1 Hoàn thiện chế độ kế toán, kiểm toán 80 3.3.2 Giải pháp phối hợp phương tiện thông tin đại chúng 81 Thiết lập mô hình tác động số tài đến giá cổ phiếu 83 3.4.1 Các nhân tố để thiết lập quan hệ 84 3.4 3.4.2 Thiết lập mô hình tổng quát 85 3.4.3 Thu thập liệu 86 3.4.3.1 Chọn mẫu liệu nghiên cứu 86 3.4.3.2 Mô tả liệu 86 3.4.4 Ước lượng mô hình kinh tế lượng 87 3.4.5 Kiểm định giả thiết 87 3.4.6 Diễn dịch kết 87 3.4.7 Kết luận đề xuất 88 3.4.8 Hạn chế mô hình hướng mở rộng 88 Kết luận chương 89 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Cùng với phát triển kinh tế đất nước Thị trường chứng khoán Việt Nam đà phát triển Tính đến đầu năm 2007 có 100 công ty niêm yết TTGDCK TP.HCM Trong tất hoạt động nói chung thông tin yếu tố thiếu thực hoạt động đầu Thông tin lại quan trọng nhà đầu họ tham gia thị trường chứng khoán Trong thông tin nói chung thông tin tài lại có ý nghĩa quan trọng định nhà đầu Thực tế kinh nghiệm giới thực tiễn Việt Nam vừa qua cho thấy thông tin, đặc biệt thông tin tài thật, kịp thời hiệu bao nhiêu, niềm tin nhà đầu với hoạt động thị trường chứng khoán lớn TTCK Việt Nam thị trường nổi, hoạt động gần năm thật sôi động vòng năm trở lại Do vậy, thông tin nói chung thông tin tài nói riêng thị trường chứng khoán công bố nào, mức độ công bố làm sao? Liệu đáp ứng nhu cầu nhà đầu hay chưa? chưa có nghiên cứu thực Cùng với phát triển ngày cao thị trường chứng khoán Việt Nam, yêu cầu hoạt động CBTT nói chung, CBTT tài nói riêng cao cần hoàn thiện Thông qua việc tìm hiểu trình công bố thông tin thị trường chứng khoán nước, từ quan sát thực tiễn kết hợp với việc phân tích thực khảo sát nhỏ; đề tài thực nghiên cứu tìm giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động công bố thông tin tài trung tâm gia dịch chứng khoán TP.HCM với tên gọi: THÔNG TIN TÀI CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI CHÍNH TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU CHỨNG KHOÁN Với việc nghiên cứu thông tin tài công bố thông tin tài để tìm giải pháp tăng cường hiệu hoạt động công bố thông tin cho TTCK Việt Nam nói chung, TTGDCK TP.HCM nói riêng vấn đề có ý nghĩa thiết thực cần thiết Kết nghiên cứu đề tài có ý nghĩa quan trọng chủ thể tham gia TTCK Nó cung cấp thông tin cho chủ thể tham gia thị trường để họ đưa cách hành xử phù hợp với mục tiêu làm cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững Mục tiêu tổng quát Trên sở tìm hiểu sở lý thuyết ảnh hưởng thông tin tài đến định đầu tìm hiểu hoạt động công bố thông tin số nước giới kết hợp với thực trạng tình hình thông tin tài trình công bố thông tin tài năm vừa qua TTGDCK TP.HCM, đề tài đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động công bố thông tin tài TTCK, góp phần quan trọng vào trình hoạt động TTCK nhằm giúp cho vận hành TTCK diễn an toàn, hiệu quả, minh bạch để TTCK Việt Nam ngày phát triển bền vững Mục tiêu cụ thể Để giải vấn đề cần nghiên cứu đây, nhiệm vụ quan trọng đề tài tìm hiểu tình hình hoạt động chủ thể tham gia thị trường, vai trò thông tin tài định đầu tư… Mục tiêu phần trả lời chương luận văn Nhiệm vụ đề tài xem xét thực tiễn thực trạng thông tin tài trình công bố thông tin tài công ty niêm yết diễn nào? Đồng thời khảo sát thực trạng ảnh hưởng định nhà đầu thông tin tài công bố thông qua số VN_Index đánh giá sơ lược mối quan hệ thông tin tài giá cổ phiếu Ngoài ra, đề tài nghiên cứu mô hình công bố thông tin tài Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan kết hợp với nghiên cứu khác để rút học kinh nghiệm cho thị trường chứng khoán Việt Nam Mục tiêu thứ thể chương Mục tiêu cuối cùng: sở vấn đề nghiên cứu hai phần trên, luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình thông tin tài trình công bố thông tin tài công ty niêm yết nói riêng, chủ thể khác có liên quan khác nói chung Mục tiêu làm rõ chương Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Do hạn chế thời gian khả nghiên cứu số khó khăn khách quan khác, đề tài đề cập đến thông tin tài chủ yếu thông tin báo cáo tài công ty niêm yết, đồng thời thực nghiên cứu khảo sát thị trường tập trung TTGDCK TP.HCM Trong báo cáo tài công ty niêm yết tập trung vào báo cáo tài công ty mẹ (nếu công ty niêm yết tập đoàn) mà chưa tìm hiểu đến báo cáo hợp Việc nghiên cứu dựa nhiều sở lý luận, sở pháp lý thực tiễn hoạt động hệ thống công bố thị trường tài thị trường chứng khoán Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, điều tra kết hợp với phân tích, tổng hợp Đồng thời luận văn khảo sát thực trạng, vấn trực tiếp gián tiếp, sử dụng liệu khứ kết hợp với thông qua biểu đồ, hình ảnh để đưa đánh giá đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu sở tuân thủ nguyên tắc thống đảm bảo tính khoa học, thực tiễn khách quan nội dung trình bày Sản phẩm đề tài, hiệu nghiên cứu ứng dụng kết • Về mặt khoa học: đề tài có ý nghĩa nghiên cứu tầm quan trọng thông tin tài trình công bố thông tin tài chính, đồng thời giúp hiểu rõ thực trạng tình hình công bố thông tin tài diễn thị trường chứng khoán Việt Nam Ngoài ra, đề tài chắt lọc đưa định hướng mô hình lý thuyết giúp thiết lập quan hệ thông tin tài định đầu nhằm bổ sung thông tin cho công ty niêm yết nói chung chủ thể tham gia thị trường nói riêng • Về mặt thực tiễn: Đề tài đưa phương hướng số giải pháp hoàn thiện trình công bố thông tin tài chính, giúp cho nhà quản lý, công ty niêm yết công ty chứng khoán có hội nhìn lại hoàn thiện vai trò tham gia thị trường chứng khoán Đồng thời giúp nhà đầu có nhìn rõ tầm quan trọng thông tin tài thực định đầu Việc nghiên cứu thành công đề tài góp phần cho TTCK Việt Nam hoạt động hiệu ngày phát triển cách bền vững Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, đề tài chia thành chương Chương 1: Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam báo cáo tài công ty niêm yết Chương 2: Thực trạng thông tin tài công bố thông tin tài công ty niêm yết trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TP.HCM Chương 3: Giải pháp tăng cường tính hữu dụng thông tin tài công bố thông tin tài mối liên hệ với định đầu chứng khoán DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ tắt Tiếng việt Tiếng Anh (nếu có) BCTC Hệ thống giao dịch chứng khoán tự Automated System for Stock động Exchange of Thailan Báo cáo tài BTC Bộ tài CBTT Công bố thông tin CĐKT Cân đối kế toán CK Chứng khoán CTCK Công ty chứng khoán CTCP Công ty cổ phần CTNY Công ty niêm yết ĐTNN Đầu nước ELCID Hệ thống CBTT tổ chức niêm yết KQKD Kết kinh doanh QĐ Quyết định PRS Hệ thống báo giá SET Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan Securities Thailand Hệ thống dịch vụ thông tin SET Information Services ASSET SETINF O SIMS Electronic Listed Company Information Disclosure) & Exchange Hệ thống quản lý thông tin SGDCK Sở giao dịch chứng khoán TTCK Thị trường chứng khoán TT Thông TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước VAS VN_Inde x Chuẩn mực kế toán Việt Nam Viet Nam Accounting System Chỉ số giá toàn thị trường Việt Nam_Index DANH MỤC CÁC BẢNG/HÌNH Bảng/Hình Bảng 1.1  Bảng 1.2  Tên gọi Số lượng tài khoản nhà đầu qua năm Quy mô giao dịch trung bình cổ phiếu công ty thuộc nhóm nghiên cứu qua năm Hình 1.1 Quy mô giá trị niêm yết qua năm Hình 1.2 Quy mô giá trị giao dịch qua năm Hình 1.3 Mối liên hệ phân tích BCTC định đầu Hình 1.4 Quá trình phân tích tài 10 200 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUA NĂM - CÔNG TY SGH Chỉ số nợ NĂM Nợ/Vố Nợ/Tài n CSH sản Tỷ lệ tăng Các số hiệu kinh trưởng doanh Tăng Tăng trưởn trưởn g DTT g LNT LNT/DT T ROE ROA EPS Cổ tức 13.76 2000 15.96% % 4.27% 4.07% 17.15% 7.92% 6.83% 965 700 2001 6.89% 6.45% 5.68% -8.68% 14.82% 7.29% 6.82% 882 600 15.62 61.40 2002 9.22% 8.45% % % 20.68% - 11.37 10.41 % % 1,423 900 - 10.46 22.84 2003 7.50% 6.98% % % 17.82% 8.55% 7.96% 1,098 600 25.49 26.66 2004 6.36% 5.98% % % 17.99% 20.22 2005 7.38% 6.87% 10.64 10.00 % % 1,390 850 100 11.03 10.27 % 4.07% 15.57% % % 1,350 6T/200 6.77% -2.03% 14.29% 0.1777 0.0747 201 709 202 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUA NĂM - CÔNG TY TMS Chỉ số nợ Nợ/Vốn Nợ/Tài CSH sản Tỷ lệ tăng Các số hiệu kinh trưởng doanh Tăng Tăng trưởng trưởng LNT/DTT ROE DTT ROA EPS LNT Cổ tức 162.91%61.96% 25.13%67.35% 11.52%26.81%10.20% 3,753 1,800 93.22%48.25% -4.74%13.82% 13.77%27.34%14.15% 4,272 1,800 145.52%59.27% 14.24%16.95% 14.09%27.19%11.07% 4,996 2,200 101.52%50.38% 52.10%41.12% 13.08%32.24%16.00% 5,406 2,200 54.63%35.33% 8.76% -6.57% 11.23%25.33%16.38% 4,391 1,500 38.35%27.72% -0.20%20.44% 13.56%21.05%15.22% 4,068 1,500 -5.25% -2.51% 13.95% 203 1,983 6,000 4,996 5,000 Đ?NG 4,000 3,753 1,800 4,391 4,068 3,000 2,000 5,406 4,272 C? t? c 2,200 2,200 1,800 EPS 1,500 1,500 1,000 2000 2001 2002 2003 2004 NĂM 2005 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUA NĂM - CÔNG TY TRI Chỉ số nợ Nợ/Vốn Nợ/Tài CSH sản Tỷ lệ tăng Các số hiệu kinh trưởng doanh Tăng Tăng trưởng trưởng LNT/DTT ROE DTT 94.98%48.71% 89.16% ROA EPS Cổ tức LNT 0.00% 6.32%22.91%11.75% 2,319 5067.04% 59.15%37.17% 21.58% 26.74% 6.59%20.12%12.64% 2,939 1,800 72.57%42.05% 11.40% -21.10% 4.67%15.97% 9.26% 2,319 1,800 95.77%48.92% 17.11%120.11% 8.77%29.36%15.00% 5,036 1,800 113.07%53.07% 23.01% -52.91% 3.36%14.47% 6.79% 1,680 1,500 143.56%58.94% 14.45% -36.50% 1.86% 9.23% 3.79% 1,067 1,500 204 18.16% -85.04% 0.34% 205 94 PHỤ LỤC 13: PHƯƠNG PHÁP TÍNH CĂN CỨ XẾP HẠNG TÀI CHÍNH I-CĂN CỨ XẾP HẠNG: Tiêu chuẩn đánh giá tín dụng doanh nghiệp ngành Ngân hàng (tài liệu Hướng dẫn NHNNVN) tiêu chuẩn quốc tế đánh giá tín dụng doanh nghiệp sau hiệu chỉnh nhằm phù hợp với thực tế kinh tế Việt Nam Cụ thể : • Các tiêu khoản, cân nợ hoạt động đánh giá dựa phương pháp ngành Ngân Hàng • Các tiêu doanh lợi đánh giá dựa chuẩn mực quốc tế nghiên cứu FSC Tính chất đặc thù lĩnh vực hoạt động quy mô doanh nghiệp Cụ thể : • Theo ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Thương mại - Dịch vụ; Xây dựng; Công nghiệp • Theo quy mô: Lớn; Vừa; Nhỏ Nguồn liệu: • Bảng cân đối kế toán; • Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; 206 • Bảng lưu chuyển tiền tệ • Các thông tin phi tài khác Dựa này, Doanh nghiệp xếp hạng tài theo 06 loại thứ hạng từ cao xuống thấp: AA; A; BB; B; CC; C II-PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN : 1- Chọn Bảng tính ( đính kèm đây) có ngành nghề doanh nghiệp mà quan tâm 2- Trong bảng tính chọn ,căn quy mô vốn doanh nghiệp chọn bảng tính tương ứng 3- Tính toán tiêu bảng tính dựa Báo Cáo tài doanh nghiệp 4- So sánh số liệu tiêu vừa tính toán với số liệu bảng tính để xác định mức độ tín nhiệm A, B, C, D, E tương ứng Trong cần ý cách xác định dựa số bảng tính : Chỉ số Xếp loại Từ A bên trái A Sau A đến B B Sau B đến C C Sau C đến D D Sau D E 5- Sau xác định mức độ tín nhiệm doanh nghiệp qua tiêu, vào bảng Tính Ðiểm để tính toán điểm số doanh nghiệp (cột điểm số = Hệ số x Ðiểm số theo mức độ tín nhiệm tiêu tương ứng ): Chỉ tiêu Các tiêu khoản Hệ Số Ðiểm - 207 - MỨC ÐỘ TÍN NHIỆM A B C D E - - - - - Khả toán thời - 2 Khả toán nhanh - Các tiêu cân nợ - - - - - - - Tỷ số nợ - 2 Tỷ số nợ / Vốn CSH - 3 Nợ hạn / Tổng dư nợ N/Hàng - Các tiêu hoạt động - - - - - - - Vòng quay tài sản - 2 Vòng quay tồn kho - 3 Kỳ thu tiền bình quân - Các tiêu doanh lợi - - - - - - - LN trước thuế / Doanh thu - 2 LN trước thuế / Tổng tài sản - 3 LN trước thuế / Vốn CSH - 6- Sau Tổng Cộng điểm số doanh nghiệp, dựa vào bảng để xếp hạng doanh nghiệp: Ðiểm Từ 156 đến 180 Xếp Kết luận loại AA 131 - 155 A 106 - 130 BB DN loại DN hoạt động tốt, đạt hiệu có triển vọng phát triển cao, rủi ro thấp Nằm loại DN hoạt động có hiệu quả, tình hình tài lành mạnh, có tiềm phát triển, rủi ro thấp Ðây DN hoạt động hiệu quả, có tiềm phát triển Tuy nhiên số hạn chế tiềm lực tài tồn 208 nguy tiềm ẩn Rủi ro trung bình 81 - 105 B 56 - 80 CC DN loại hoạt động chưa hiệu quả, khả tự chủ tài thấp, có nguy tiềm ẩn Rủi ro trung bình Ðây DN có hiệu hoạt động thấp, tình hình tài yếu kém, thiếu khả tự chủ tài Rủi ro cao Nằm loại DN có tình hình kinh doanh thua lỗ < = 55 kéo dài, tình hình tài yếu kém, khả tự C chủ tài chính, đứng trước nguy phá sản Rủi ro cao III - PHỤ LỤC : Các bảng tính BẢNG TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP Quy Chỉ tiêu mô lớn (TS ≥ 100 tỷ VND) A B C D Quy mô vừa Quy mô nhỏ (TS ≥ 20tỷ VND) (TS < 20 tỷ VND) A A B C D 2,9 2,3 1,7 1,4 2,2 1,8 1,2 0,9 B C D Các tiêu khoản Khà 2,1 1,6 1,1 0,8 2,3 1,7 1,2 toán thời Khả 1,4 0,9 0,6 0,4 1,7 1,1 0,7 0,6 toán nhanh Các tiêu cân nợ (%) Tỷ số nợ 35 45 55 65 30 40 50 60 25 35 45 55 Tỷ số nợ / vốn 53 69 122 185 42 66 100 150 33 54 81 122 2 chủ sở hữu Nợ hạn / tổng 209 dư nợ N/Hàng Các tiêu hoạt động Vòng quay tài sản 2,5 1,5 3,5 Vòng quay tồn 4,5 3,5 2,5 3,5 2,5 5,5 4,5 6,5 5,5 38 55 32 37 43 50 LN trước thuế / 6,5 5,5 4,5 3,5 7,5 6,5 5,5 4,5 8,5 7,5 6,5 5,5 12,7 11,2 9,8 8,3 kho Kỳ thu tiền bình 39 45 55 60 34 44 quân Các tiêu doanh lợi (%) doanh thu LN trước thuế / 9,8 8,3 6,8 5,3 11,2 9,8 8,3 6,8 tổng tài sản LN trước thuế / 13 11 13,2 11,5 9,7 14,1 12,4 10,8 9,2 vốn chủ sở hữu BẢNG TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPNGÀNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Quy Chỉ tiêu mô lớn (TS ≥ 100 tỷ VND) A B C D Quy mô vừa Quy mô nhỏ (TS ≥ 20tỷ VND) (TS < 20 tỷ VND) A A B C D 2,9 2,3 1,7 1,4 2,2 1,8 1,2 0,9 B C D Các tiêu khoản Khà 2,1 1,6 1,1 0,8 2,3 1,7 1,2 toán thời Khả 1,4 0,9 0,6 0,4 1,7 1,1 0,7 0,6 toán nhanh 210 Các tiêu cân nợ (%) Tỷ số nợ 35 45 55 65 30 40 50 60 25 35 45 55 Tỷ số nợ / vốn 53 69 122 185 42 66 100 150 33 54 81 122 1,6 1,8 3,5 2,5 chủ sở hữu Nợ hạn / tổng 1,5 1,6 1,8 dư nợ N/Hàng Các tiêu hoạt động Vòng quay tài sản 2,5 1,5 3,5 Vòng quay tồn 4,5 3,5 2,5 5,5 4,5 6,5 5,5 38 55 32 37 43 50 LN trước thuế / 6,5 5,5 4,5 3,5 7,5 6,5 5,5 4,5 8,5 7,5 6,5 5,5 12,7 11,2 9,8 8,3 kho Kỳ thu tiền bình 39 45 55 60 34 44 quân Các tiêu doanh lợi (%) doanh thu LN trước thuế / 9,8 8,3 6,8 5,3 11,2 9,8 8,3 6,8 tổng tài sản LN trước thuế / 13 11 13,2 11,5 9,7 14,1 12,4 10,8 9,2 vốn chủ sở hữu BẢNG TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG Quy Chỉ tiêu mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ (TS ≥ 100 tỷ VND) (TS ≥ 20tỷ VND) (TS < 20 tỷ VND) A A B C D A Các tiêu khoản 211 B C D B C D Khà 1,9 0,8 0,5 2,1 1,1 0,9 0,6 2,3 1,2 0,9 toán thời Khả 0,9 0,7 0.4 0.1 0.7 0.5 0.3 1.2 0.8 0.4 55 60 toán nhanh Các tiêu cân nợ (%) Tỷ số nợ 55 Tỷ số nợ / vốn 69 60 65 70 50 60 65 45 50 55 100 150 233 69 100 122 150 66 69 100 122 1,6 1,8 1,6 1,8 3.5 2.8 2.2 4.2 3.5 2.5 chủ sở hữu Nợ hạn / tổng 1,5 dư nợ N/Hàng Các tiêu hoạt động Vòng quay tài sản 2.5 2.3 2 Vòng quay tồn 3.5 1.7 2.5 3.5 2.5 3.5 120 150 45 55 60 65 40 50 55 60 kho Kỳ thu tiền bình 60 90 quân Các tiêu doanh lợi (%) LN trước thuế/ DT 2.LN trước 11.9 10.2 8.5 6.8 13.6 11.9 10.2 8.5 15.3 13.6 11.9 10.2 thuế/tổng TS LN trước 15.8 13.6 11.3 9.1 16 14 12 10 17 15.1 13.2 11.3 thuế/VCSH BẢNG TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP 212 Quy mô (TS ≥ lớn 100 tỷ Quy mô vừa Quy mô nhỏ (TS ≥ 20tỷ VND) (TS < 20 tỷ VND) A A B C 0.5 2.2 1.6 1.1 0.8 2.5 1.8 1.3 Khả 1.1 0.8 0.4 0.2 1.2 0.9 0.7 0.3 1.3 0.8 0.6 40 45 50 Chỉ tiêu VND) A B C D B C D D Các tiêu khoản Khà 1.4 toán thời toán nhanh Các tiêu cân nợ (%) Tỷ số nợ 45 50 60 70 45 50 55 65 Tỷ số nợ / vốn 122 150 185 233 100 122 150 185 82 55 100 122 150 chủ sở hữu Nợ hạn / 1,5 1,6 1,8 1,6 1,8 1.7 1.5 3.5 2.8 2.2 1.5 4.2 3.5 2.5 1.5 tổng dư nợ N/Hàng Các tiêu hoạt động Vòng quay tài 2.3 sản Vòng quay tồn 2.5 4.3 3.7 3.4 35 45 55 60 30 40 50 55 kho Kỳ thu tiền bình 45 55 60 65 quân Các tiêu doanh lợi (%) LN trước thuế / doanh thu 213 LN trước thuế / 7.5 4.5 10.5 7.5 12 10.5 7.5 tổng tài sản LN trước thuế / 12 10 12.3 10.6 8.8 7.1 13.3 11.7 10 8.3 vốn chủ sở hữu Nguồn: Tổng hợp từ công ty chứng khoán Đệ Nhất 214 ... VÀ CƠNG BỐ THƠNG TIN TÀI CHÍNH TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHỐN Với việc nghiên cứu thơng tin tài cơng bố thơng tin tài để tìm giải pháp tăng cường hiệu hoạt động cơng bố. .. tin tài mối liên hệ với định đầu tư chứng khốn 55 3.1 Quan điểm thiết lập quan hệ thơng tin tài định đầu tư chứng khốn 55 3.1.1 Quan điểm định lượng 55 3.1.2 Quan điểm định. .. yết 1.2 Báo cáo tài phân tích báo cáo tài mối liên hệ với định đầu tư 1.2.1 Báo cáo tài cơng ty niêm yết 1.2.2 Phân tích báo cáo tài mối liên hệ với định đầu tư .9 1.2.2.1 Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin tài chính và công bố thông tin tài chính trong mối liên hệ với các quyết định đầu tư chứng khoán , Thông tin tài chính và công bố thông tin tài chính trong mối liên hệ với các quyết định đầu tư chứng khoán , Thông tin tài chính và công bố thông tin tài chính trong mối liên hệ với các quyết định đầu tư chứng khoán , CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH VÀ CÔNG BỐTHÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠITRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM, CH ƯƠNG III:GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍNH HỮU DỤNG CỦA THÔNG TIN ÀICHÍNH VÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO THÔNG TIN TÀI CHÍNH TRONG MỐILIÊN HỆ VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, Kết luận chương 3, PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TÍNH ĐẾNNGÀY 28/7/2006, PHỤ LỤC 4: BẢNG TỔNG HỢP SỐ PHIÊN GIAO DỊCH CỦA CÁCCỔ PHIẾU ĐANG NIÊM YẾT TẠI TTGDCK TP.HCM QUA 6 NĂM, PHỤ LỤC 6:DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY MÔ VỐN, PHỤ LỤC 7: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA MỘT SỐ CÔNG TY NIÊM YẾTBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY HAP, PHỤ LỤC 11:DIỄN BIẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TYNIÊM YẾT, PHỤ LỤC2.7:DIỄN BIẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNGTY NIÊM YẾT, PHỤ LỤC 12: BẢNG CÂU HỎI & KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ “ẢNHHƯỞNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀO CÁCCTNY” TẠI TTGDCK TP.HCM, PHỤ LỤC 13: PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ CĂN CỨ XẾP HẠNG TÀI CHÍNH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay